שאגת האריה על הנעת הגלגל

26
שאגת האריה על הנעת הגלגל


Cakkavatti-Sīhanāda Sutta
צַ'קַּבַטִּי-סִיהַנָאדַה סוּטַּה

מבטח עצמי
(attadīpasaraṇatā)

1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בין בני המַגַדְהַה במָאטוּלָא. והוא אמר: "נזירים!"

"אדון נכבד", הם השיבו, והמכובד אמר:

"נזירים, הֶיוּ אִיים לעצמכם, מיצאו מבטח בעצמכם ללא אף מבטח אחר. תנו לדְהַמַּה להיות אִייכם, תנו לדְהַמַּה להיות מבטחם, ללא אף מבטח אחר.1 וכיצד נזיר חי כאִי לעצמו, כמבטח לעצמו ללא אף מבטח אחר, עם הדְהַמַּה כאי, עם הדְהַמַּה כמבטחו, ללא אף מבטח אחר? הנה, נזיר מתבונן בגוף כגוף, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בהרגשות כהרגשות במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתודעה כתודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתכני-תודעה כתכני-תודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם.'

נזירים, הישארו בשמורותיכם, במשכנות אבותיכם.2 אם תעשו כך, מָארַה לא ימצא מושב ולא אחיזה. רק באמצעות פיתוח של מצבים מיטיבים שהחסד הזה גדל.

דַלְהַנֶמִי השליט מניע-הגלגל
(daḷhanemicakkavattirājā)

2. פעם, נזירים, היה שליט מניע-גלגל בשם דַלְהַנֶמִי, מלך צדיק והוגן בחוקיו, כובש ארבע כנפות תבל, אשר כונן את ביטחון ממלכתו, והיה בעל שבעת האוצרות: הגלגל-הפלאי, הפיל-הפלאי, הסוס-הפלאי, אבן-החן-הפלאית, האישה-הפלאית, בעל-הבית-הפלאי, והאוצר השביעי – היועץ-הפלאי. היו לו למעלה מאלף בנים שכולם גיבורים, בעלי שיעור קומה של גיבורים, כובשי צבא האויב. הוא מלך על הארץ הזו התחומה בים לאחר שכבש אותה על פי חוק, ללא מקל או חרב, והיא חסרת מכשולים, ללא אדמות בּוּר, נטולת שודדים, משגשגת, שופעת, שלווה, בטוחה ונטולת סכנות.

3. ולאחר שחלפו מאות ואלפי שנים רבות,3 אמר המלך דַלְהַנֶמִי לאדם מסויים: 'אישי הטוב, ברגע שתראה שהגלגל-הפלאי הקדוש החליק ממקומו, דווח לי על כך.'

'כן, אדוני', השיב האיש. ואחרי שחלפו מאות ואלפי שנים רבות אכן ראה האיש שהגלגל-הפלאי הקדוש החליק ממקומו. כאשר ראה זאת, דיווח האיש על העניין למלך. אז קרא המלך דַלְהַנֶמִי לבנו הבכור, הנסיך יורש-העצר ואמר: 'בני, הגלגל-הפלאי הקדוש החליק ממקומו. שמעתי שאומרים שכאשר קורה הדבר, לא נותר לשליט מניע-גלגל זמן רב לחיות. כעת, מששבעתי מתענוגות אנושיים, הגיעה העת לחפש אחר תענוגות שמימיים. אתה, בני, תיקח שליטה על הארץ תחומת-הים. אני אגלח את שערי וזקני, אעטה גלימות צהובות ואצא לפרישות מחיי-בית אל חיי חסר-בית.' ולאחר שדאג להמלכת בנו הבכור באופן הראוי, גילח המלך דַלְהַנֶמִי את ראשו וזקנו, עטה גלימות צהובות ויצא לפרישות מחיי-בית אל חיי חסר-בית. ושבעה ימים לאחר שהחכם המלכותי4 יצא לפרישות, הגלגל-הפלאי הקדוש נעלם.

4. אז הגיע אדם אל המלך בן-הלוחמים המשוח ואמר: 'אדוני, לידיעתך, הגלגל-הפלאי הקדוש נעלם.' לשמע הדבר הצטער המלך וחש עצב. הוא הלך אל החכם המלכותי וסיפר לו את החדשות. והחכם המלכותי אמר לו: 'בני, אל לך להצטער או לחוש עצב בשל היעלמותו של הגלגל-הפלאי. הגלגל-הפלאי אינו ירושה מאבותיך. כעת, בני, עליך להפוך את עצמך לשליט מניע-גלגל אצילי.5 ואז ייתכן שאם תבצע את חובותיו של שליט מניע-גלגל, ביום הצום של החמישה-עשר בחודש,6 לאחר שתרחץ את ראשך ותעלה אל המרפסת שעל גג ארמונך לשהות בו ביום-הצום, הגלגל-הפלאי הקדוש יופיע בפניך בעל אלף חישורים, שלם בחישוקי אופנו, במרכזו ובמרכיביו המשניים.'

חובותיו של שליט אצילי מניע-גלגל
(cakkavattiariyavattaṃ)

5. 'אך, אדוני, מהם חובותיו של שליט אצילי מניע-גלגל?'

'כך הם, בני: עליך לסמוך על הדְהַמַּה, לכבד אותה, להוקיר אותה, להעריך אותה, לתת לה כבוד והוקרה, לעשות את הדְהַמַּה סמלך ודיגלך, להכיר בדְהַמַּה כמורך, עליך לכונן שמירה, מגן והגנה על פי הדְהַמַּה למען בעלי-הבית שלך, חייליך, אציליך וצמיתיך, למען ברהמינים בעלי-הבית, אנשי העיר והכפר, פרושים וברהמינים, בעלי-החיים והציפורים. אל תיתן לפשע7 לשרור בממלכתך, ולאלה הנזקקים – תן רכוש. ולכל הפרושים והברהמינים בממלכתך שפרשו מחיי ההתמכרות לחושים ומסורים לשמירה על מוסריות ועדינות אשר כל אחד מאמן את עצמו, כל אחד מרגיע את עצמו וכל אחד עושה מאמצים לשים קץ להשתוקקות, אם מעת לעת הם יבואו אליך ויבקשו עצתך לגבי מה מיטיב ומה מזיק, מה ראוי לגנאי ומה אינו ראוי לגנאי, אחר מה יש לעקוב ואחר מה אין לעקוב, איזו פעולה תוביל בטווח הרחוק לנזק וצער, ומה יוביל לרווחה ולאושר, עליך להקשיב ולומר להם להמנע מרע ולעשות טוב.8 כך, בני, הם חובותיו של שליט אצילי מניע-גלגל.'

הופעת הגלגל-הפלאי
(cakkaratanapātubhāvo)

'כן, אדוני', אמר המלך, וביצע את חובותיו של שליט אצילי מניע-גלגל. כאשר עשה זאת, ביום הצום של החמישה-עשר בחודש, לאחר שרחץ את ראשו ועלה אל המרפסת שעל גג ארמונו לשהות בה ביום-הצום, הגלגל-הפלאי הקדוש הופיע בפניו בעל אלף חישורים, שלם בחישוקי אופנו, במרכזו ובמרכיביו המשניים. והמלך חשב: 'שמעתי שכאשר מלך בן-לוחמים שנמשח כהלכה רואה גלגל כזה ביום הצום של החמישה-עשר בחודש, הוא יהפוך לשליט מניע-גלגל. הלוואי ואהיה כזה שליט!'

6. לאחר שקם ממושבו, תוך שהוא מחסה כתף אחת בגלימתו, לקח המלך קערת זהב בידו השמאלית, ופיזר מים על הגלגל עם ידו הימנית, ואמר: 'הלוואי שהגלגל-הפלאי האצילי ינוע, הלוואי שהגלגל-הפלאי האצילי יכבוש!' והגלגל פנה מזרחה, והמלך עקב אחריו עם צבאו על ארבע חילותיו ובכל ארץ בה הגלגל עצר, המלך תפס מאחז עם צבאו על ארבע חילותיו. והמלכים שהיו מנגד במחוז החזית המזרחית באו ואמרו: "בוא, הוד רוממותך, ברוך הבא! אנו שלך, הוד רוממותך. משול בנו, הוד רוממותך!" והמלך אמר: "אל תקחו חיים. אל תקחו מה שלא ניתן. אל תבצעו מעשי מין פוגעים. אל תאמרו שקרים. אל תשתו משקאות חריפים. היו מתונים באכילה." ואלה שהיו מנגד במחוז החזית המזרחית הפכו להיות נתיניו.

ולאחר שהגלגל צלל אל תוך הים המזרחי הוא צץ ופנה דרומה, והמלך עקב אחריו עם צבאו על ארבע חילותיו. והמלכים האלה… הפכו להיות נתיניו. ולאחר שהגלגל צלל אל הים הדרומי הוא צץ ופנה מערבה… ולאחר שהגלגל צלל אל תוך הים המערבי הוא צץ ופנה צפונה, והמלך עקב אחריו עם צבאו על ארבע חילותיו… ואלה שהיו מנגד במחוז החזית הצפונית הפכו להיות נתיניו.

7. לאחר שהגלגל-הפלאי כבש את הארצות מים אל ים, הוא שב אל הבירה המלכותית ועצר מנגד לארמון המלך, כשם שניסה אותו, כאילו לעטר את הארמון המלכותי.

הסיפור על השליט מניע-הגלגל השני
(dutiyādicakkavattikathā)

8. וכך גם עשו השליטים מניעי-הגלגל הבאים – השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, והמלך השביעי… אמר לאיש מסויים לראות אם הגלגל החליק ממקומו (כמו בפסקה 3). ושבעה ימים לאחר שיצא לפרישות, נעלם הגלגל.

9. אז הגיע אדם אל המלך ואמר: 'אדוני, לידיעתך הגלגל-הפלאי הקדוש נעלם.' לשמע הדבר המלך הצטער וחש עצב. אך הוא לא הלך אל החכם המלכותי לשאול לגבי חובותיו של שליט מניע-גלגל, אלא שלט באנשים על פי רעיונותיו. וכאשר כך נשלטו, האנשים לא שגשגו כפי שהיו תחת המלכים הקודמים שביצעו את החובות של שליט מניע-גלגל. אז השרים, היועצים, פקידי-האוצר, השומרים ושומרי-הסף, ומדקלמי המנטרות באו אל המלך ואמרו: 'אדוני, כל עוד תשלוט על האנשים על פי רעיונותיך האישיים ובשונה מהדרך בה נשלטו קודם תחת שליטים מניעי-גלגל, האנשים לא ישגשגו כל כך. אדוני, ישנם שרים, יועצים, פקידי-אוצר, שומרים ושומרי-הסף, ומדקלמי מנטרות בממלכתך, וכן אנו עצמנו, אשר שימרו את הידע של האופן בו שליט מניע-גלגל צריך לשלוט. שאל אותנו, הוד רוממותך, ונאמר לך!'

תקופת ההתקצרות של תוחלת החיים
(āyuvaṇṇādipariyānikathā)

10. המלך הורה לכל השרים והאחרים להתאסף וביקש עצתם. הם הסבירו לו את חובותיו של שליט מניע-גלגל, ולאחר שהקשיב להם כונן המלך שמירה וביטחון, אך לא העניק רכוש לנזקקים, וכתוצאה מכך התפשט עוני בממלכה. כתוצאה מהתפשטות עוני, לקח אדם דבר שלא ניתן לו, וכך ביצע מה שמכונה גניבה. הם עצרו והביאו אותו בפני המלך ואז אמרו: 'הוד מלכותך, איש זה לקח דבר שלא ניתן לו, מה שאנו מכנים גניבה.' והמלך אמר לו: 'האם זה נכון שלקחת דבר שלא ניתן לך – מה שמכונה גניבה?'

'אכן כן, הוד מלכותך.'

'מדוע?'

'הוד מלכותך, אין לי ממה לחיות.' אז המלך העניק לו קצת רכוש ואמר: 'עם זה, אישי הטוב, תוכל לכלכל את עצמך, לתמוך באימך ואביך, לפרנס אישה וילדים, להקים עסק ולהעניק נדבות לפרושים וברהמינים, דבר אשר יקדם את רווחתך הרוחנית ויוביל אותך ללידה מחדש ביעד טוב במישור שמימי.'

'טוב מאוד, הוד מלכותך', השיב האיש.

11. ודבר זהה ארע גם עם אדם נוסף.

12. כך שמעו אנשים שהמלך מעניק רכוש לאלה שלוקחים מה שלא ניתן וחשבו: 'הבה וננהג כמותם!' אז אדם נוסף לקח דבר שלא ניתן לו, והביאו אותו בפני המלך. המלך שאל אותו מדוע עשה כך והוא השיב: 'הוד רוממותך, אין לי ממה לחיות.' אז חשב המלך: 'אם אתן רכוש לכל מי שלוקח מה שלא ניתן, הגניבות האלה תתרבנה יותר ויותר. עדיף שאשים לו סוף, אגמור אותו פעם אחת ולתמיד, ואערוף את ראשו.' והוא הורה לאנשיו: 'קישרו היטב את זרועותיו של האדם הזה מאחורי גבו עם חבל חזק, גלחו את ראשו למשעי והובילו אותו לשמע קולות תופים רמים דרך הרחובות והכיכרות החוצה דרך השער הדרומי ושם סיימו במתן העונש הכבד ועירפו את ראשו!' וכך עשו.

13. כאשר שמעו על כך, חשבו האנשים: 'כעת, הבה נדאג שיכינו עבורנו חרבות חדות, ואז נוכל לקחת מכל אחד מה שלא ניתן, נשים להם סוף, נגמור אותם אחת ולתמיד, ונערוף את ראשם.' כך, לאחר שהשיגו חרבות חדות, הם החלו בתקיפות רצחניות על כפרים, עיירות וערים, יצאו לשדוד בדרכים, והרגו את קורבנותיהם בעריפת ראשם.

14. כך מאי-מתן רכוש לנזקקים, התפשט עוני בממלכה. מהתעצמות העוני, התרבתה לקיחת מה שלא ניתן, מהתרבות גניבות, גדל השימוש בנשק, מהתפשטות השימוש בנשק, התרבתה נטילת חיים, מהתרבות נטילת חיים, התקצרה תוחלת חייהם של האנשים, יופיים דעך, וכתוצאה מהתקצרות תוחלת החיים והיופי, ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה שמונים אלף שנה חיו רק ארבעים אלף שנה.

ואדם מהדור בו חיו ארבעים אלף שנה לקח דבר שלא ניתן לו. והוא הובא בפני המלך, אשר שאל אותו: 'האם זה נכון שלקחת מה שלא ניתן – מה שמכונה גניבה?'

'לא, הוד רוממותך', השיב, וכך אמר שקר בכוונה תחילה.

15. כך, מאי-מתן רכוש לנזקקים, התפשט עוני בממלכה. מהתעצמות העוני, התרבתה לקיחת מה שלא ניתן, מהתרבות גניבות, גדל השימוש בנשק, מהתפשטות השימוש בנשק, התרבתה נטילת חיים, מהתרבות נטילת חיים, התפשטה אמירת שקר, ומאמירת שקר, התקצרה תוחלת חייהם של האנשים, יופיים דעך, וכתוצאה מהתקצרות תוחלת החיים והיופי, ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה ארבעים אלף שנה חיו רק עשרים אלף שנה.

ואדם מהדור של אלה שחיו עשרים אלף שנה לקח דבר שלא ניתן לו. אדם אחר גינה אותו בפני המלך, ואמר: 'אדוני, האדם הזה והזה לקח דבר שלא ניתן לו', וכך דיבר רעות על אחר.9

16. כך מאי-מתן רכוש לנזקקים, התפשט עוני בממלכה. מהתעצמות העוני, התרבתה לקיחת מה שלא ניתן, מהתרבות גניבות, גדל השימוש בנשק, מהתפשטות השימוש בנשק, התרבתה נטילת חיים, מהתרבות נטילת חיים, התפשטה אמירת שקר, מהתפשטות אמירת שקר התרבתה אמירת דברים בגנות אחרים, ומדיבור בגנות אחרים, התקצרה תוחלת חייהם של האנשים, יופיים דעך, וכתוצאה מהתקצרות תוחלת החיים והיופי, ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה עשרים אלף שנה חיו רק עשרת אלפים שנה.

ובדור בו חיו עשרת אלפים שנה, חלק היו יפים וחלק מכוערים. ואלה שהיו מכוערים, מתוך קנאה באלה היפים, נאפו עם נשותיהם של האחרים.

17. כך מאי-מתן רכוש לנזקקים, התפשט עוני בממלכה. מהתעצמות העוני, התרבתה לקיחת מה שלא ניתן, מהתרבות גניבות, גדל השימוש בנשק, מהתפשטות השימוש בנשק, התרבתה נטילת חיים, מהתרבות נטילת חיים, התפשטה אמירת שקר, מהתפשטות אמירת שקר, התרבתה אמירת דברים בגנות אחרים, מדיבור בגנות אחרים התרבתה פגיעה מינית, ומהתפשטות של פגיעה מינית תוחלת חייהם של האנשים התקצרה, יופיים דעך, וכתוצאה מהתקצרות תוחלת החיים והיופי, ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה עשרת אלפים שנה חיו רק חמשת אלפים שנה.

ובדור בו חיו חמשת אלפים שנה, שני דברים התעצמו: דיבור גס ודיבורי סרק, וכתוצאה מכך תוחלת החיים של האנשים התקצרה ויופיים דעך, וכך ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה חמשת אלפים שנה חלקם חיו רק אלפיים וחמשת מאות שנה, וחלקם רק אלפיים שנה.

ובדור בו חיו אלפיים חמש מאות שנה, התעצמו חמדנות ושנאה וכתוצאה מכך תוחלת החיים של האנשים התקצרה ויופיים דעך, וכך ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה אלפיים חמש מאות שנה חיו רק אלף שנה.

ובדור בו תוחלת החיים הייתה אלף שנה, התפשטו השקפות שגויות10 וכתוצאה מכך תוחלת החיים של האנשים התקצרה ויופיים דעך, וכך ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה אלף שנה חיו רק חמש מאות שנה.

ובדור בו תוחלת החיים הייתה חמש מאות שנה, התעצמו שלושה דברים: גילוי עריות, תאוות בצע מוגזמת ותורות שגויות.11 וכתוצאה מכך תוחלת החיים של האנשים התקצרה ויופיים דעך, וכך ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה חמש מאות שנה חלקם חיו רק מאתיים וחמישים שנה וחלקם רק מאתיים שנה.

ובדור בו תוחלת החיים הייתה מאתיים חמישים שנה, התעצמו הדברים הבאים: חוסר כבוד לאם ואב, לפרושים וברהמינים, ולראש השבט.

18. כך מאי-מתן רכוש לנזקקים, התפשט עוני בממלכה. מהתעצמות העוני, התרבתה לקיחת מה שלא ניתן, מהתרבות גניבות, גדל השימוש בנשק, מהתפשטות השימוש בנשק, התרבתה נטילת חיים, מהתרבות נטילת חיים, התפשטה אמירת שקר, מהתפשטות אמירת שקר, התרבתה אמירת דברים בגנות אחרים, מדיבור בגנות אחרים, התרבתה פגיעה מינית, מהתפשטות של פגיעה מינית, התרבו דיבור גס ודיבורי סרק, מהתרבות דיבור גס ודיבורי סרק, התגברו חמדנות ושנאה, מהתגברות של חמדנות ושנאה, התרבו גילוי עריות, תאוות בצע מוגזמת ותורות שגויות, והתרבות גילוי עריות, תאוות בצע מוגזמת ותורות שגויות, התפשטו חוסר כבוד לאם ואב, לפרושים וברהמינים ולראש השבט, וכתוצאה מכך תוחלת חייהם של האנשים התקצרה, יופיים דעך, וכתוצאה מהתקצרות תוחלת החיים והיופי, ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם הייתה מאתיים חמישים שנה חיו רק מאה שנה.

התקופה בה תוחלת החיים היא עשר שנים
(dasavassāyukasamayo)

19. נזירים, יגיעו זמנים בהם ילדיהם של האנשים הללו יחיו עשר שנים. ובהם בנות יהיו מוכנות לנישואין בגיל חמש. ובהם טעמם של המאכלים הבאים יעלמו: גְהִי, חמאה, שמן סומסום, לתת ומלח. ובהם דגן-הקוּדְרוּסַה12 יהפך למזון המרכזי, בדיוק כפי שאורז וקארי הם היום. ובהם עשרת אופני ההתנהגות המוסרית יעלמו לחלוטין ועשרת אופני ההתנהגות הרעה ישררו בהפרזה. ולאלה שתוחלת חייהם תהיה עשר שנים לא תהיה מילה שמשמעותה 'טוב',13 אז כיצד מישהו יוכל לנהוג במוסריות? והאנשים האלה אשר לא יכבדו אם ואב, פרושים וברהמינים ואת ראש השבט, הם יהיו אלה שיהנו מכבוד ויוקרה. כפי שכיום האנשים שחולקים כבוד לאם ואב, לפרושים ולברהמינים, ולראש השבט, הם אלה שזוכים לכבוד והוקרה, כך יהיה עם אלה אשר יעשו ההיפך.

20. בקרב אלה שתוחלת חייהם תהיה עשר שנים, לא תהיה התחשבות באם או דודה, גיסת האם, אם המורה, נשות האב וכדומה – כל אלה תהינה מופקרות מינית בדומה לעיזים וכבשים, עופות וחזירים, כלבים ותנים. תהיה ביניהם טינה עזה כלפי האחר, שנאה עזה, כעס עז, ומחשבות רצחניות – אם כלפי בנה או בן כלפי אימו, אב כלפי בנו או בן כלפי אביו, אח נגד אח, או אח נגד אחות, כפי שהצייד חש שנאה לחיה לה הוא אורב.

21. ולאלה שתוחלת חייהם תהיה עשר שנים, תהיה 'תקופת חרב'14 של שבעה ימים במהלכה אנשים יזהו בטעות אחד את השני כחיות בר. חרבות חדות תופענה בידיהם ובמחשבה 'הנה חיית בר!' הם יטלו אחד את חייו של האחר. אך יהיו אלה שיחשבו: 'הבה לא נהרוג או נהרג בידי אף אחד! הבה נברח אל אזורי עשב סבוך, חלקות ג'ונגל או יערות, אל נהרות קשים לצליחה או אל הרים בלתי נגישים ונחייה על שורשים ופירות היער.' וכך יעשו למשך שבעה ימים. ואז, בתום שבעת הימים, הם יצאו ממקומות המחבוא וישמחו יחד באומרם: 'יצורים טובים, אנו רואים שאתם חיים!' והמחשבה הבאה תעלה בתודעתם של היצורים הללו: 'רק מכיוון שנעשנו מכורים לדרכים הרעות, סבלנו את אובדן יקירנו, אם כך הבה נעשה מעשים טובים עכשיו! אילו דברים טובים נוכל לעשות? הבה נמנע מלקיחת חיים, זו תהיה התנהגות טובה.' וכך הם ימנעו מנטילת חיים. ולאחר שהתחייבו לעשות את הדבר הטוב הזה, הם יתמידו בכך. ובאמצעות עשיית דברים מיטיבים אלו, תוחלת חייהם תתארך ויופיים יתעצם. וילדיהם של אלה אשר תוחלת חייהם הייתה עשר שנים יחיו עשרים שנה.

תקופת ההתארכות של תוחלת החיים
(āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā)

22. אז תעלה המחשבה הבאה בקרב אותם יצורים: 'באמצעות ביצוע מעשים מיטיבים שהתארכה תוחלת חיינו ויופיינו התעצם, אם כך הבה נעשה מעשים מיטיבים נוספים. הבה נמנע מלקיחת מה שלא ניתן, מפגיעה מינית, מאמירת דבר שקר, מרכילות והשמצות, מדיבור גס, מדיבורי סרק, מחמדנות, מזדון, מהשקפות שגויות. הבה נמנע משלושה דברים נוספים: גילוי עריות, מחמדנות מוגזמת, ותורות שגויות. הבה נכבד אם ואב, פרושים וברהמינים ואת ראש השבט והבה נתמיד בפעולות המטיבות הללו.'

וכך הם יעשו את הדברים האלה, וכתוצאה מכך תוחלת חייהם תתארך ויופיים יתעצם. ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם עשרים שנה תהיה ארבעים שנה, ילדיהם יחיו שמונים שנה, ילדיהם יחיו מאה ושישים שנה, ילדיהם יחיו שלוש מאות עשרים שנה, ילדיהם יחיו שש מאות ארבעים שנה. ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם שש מאות ארבעים שנה יחיו אלפיים שנה, ילדיהם יחיו ארבעת אלפים שנה, ילדיהם יחיו שמונת אלפים שנה, וילדיהם יחיו עשרים אלף שנה. ילדיהם של אלה שתוחלת חייהם עשרים אלף שנה יחיו ארבעים אלף שנה, וילדיהם יחיו שמונים אלף שנה.

הופעתו של המלך סַנְקְהַה
(saṅkharājauppatti)

23. ובקרב אותם אנשים בעלי תוחלת של שמונים אלף שנה, בנות תהנה מוכנות לנישואין בגיל חמש מאות. והאנשים האלה ידעו רק שלושה סוגים של מחלות: חמדנות, רעב וזיקנה. ובתקופתם של האנשים הללו היבשת הזו גַ'מְבּוּדִיפַּה תהיה חזקה ומשגשגת, וכפרים, עיירות וערים יהיו רק במרחק של מעוף תרנגול אחד מהשני.15 גַ'מְבּוּדִיפַּה הזו, כמו אַבִיצִ'י,16 תהיה מאוכלסת בצפיפות כמו שהג'ונגל מלא בצפיפות בקני סוף ושיחים. באותה עת וָארָאנַסִי17 של היום תהיה עיר מלכותית בשם קֶטוּמַטִי, חזקה ומשגשגת, מאוכלסת בצפיפות ומלאת אספקה. בגַ'מְבּוּדִיפַּה יהיו שמונים וארבע אלף ערים שבראשן קֶטוּמַטִי כבירה המלכותית.

24. ובתקופה בה אנשים יהיו בעלי תוחלת חיים של שמונים וארבע אלף שנה, יעלה בבירה המלכותית קֶטוּמַטִי מלך בשם סַנְקְהַה, שליט, מלך מניע גלגל, צדיק והוגן בחוקיו, כובש ארבע כנפות תבל, המכונן את ביטחון ממלכתו, ובעל שבעת האוצרות: הגלגל-הפלאי, הפיל-הפלאי, הסוס-הפלאי, אבן-החן-הפלאית, האישה-הפלאית, בעל-הבית-הפלאי, והאוצר השביעי – היועץ-הפלאי. יהיו לו למעלה מאלף בנים שכולם גיבורים, בעלי שיעור קומה של גיבורים, כובשי צבא האויב. הוא ימלוך על הארץ הזו התחומה בים לאחר שיכבוש אותה על פי חוק, ללא מקל או חרב, והיא חסרת מכשולים, ללא אדמות בּוּר, נטולת שודדים, משגשגת, שופעת, שלווה, בטוחה ונטולת סכנות.

הופעתו של הבּוּדְּהַה מֵטֶּיַּה
(saṅkharājauppatti)

25. ובתקופה בה אנשים יהיו בעלי תוחלת חיים של שמונים וארבע אלף שנה, יופיע בעולם בּוּדְּהַה מכובד, אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בשם מֵטֶּיַּה18 מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע את העולמות, הטוב במאמנים את אלה הראויים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, ער וטהור מעל לכל ספק, כפי שאני כעת. והוא יבין באמצעות ידיעה ישירה את העולם הזה עם כלל הישויות, השדים, והישויות הנעלות, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, כפי שאני כעת. והוא ילמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. ויציג, כפי שאני כעת, את החיים הרוחניים השלמים והטהורים. ובמחיצתו ישהו קבוצות של אלפי נזירים, כפי שכעת שוהים עימי קבוצות של מאות.

26. אז המלך סַנְקְהַה יקים מחדש את הארמון שנבנה פעם על ידי המלך מַהָא-פַּנָאדַה19 ולאחר שיחיה בו הוא יזנח אותו ויעניק אותו לפרושים וברהמינים, לקבצנים, לנוודים ולחסרי-כל. ולאחר שיגלח את שערו וזקנו, הוא ילבש גלימות צהובות ויצא לפרישות מחיי-בית אל חיי חסר-בית תחת הבּוּדְּהַה מֵטֶּיַּה המכובד. לאחר שיצא לפרישות, הוא ישהה לבדו, בבדידות, ערני, נמרץ ונחוש, ובטרם יעבור זמן רב הוא יגשים בחיים אלה ממש, באמצעות תובנת-העל האישית והבנתו שלו, את אותה מטרה של החיים הרוחניים למענה צעירים ממשפחות טובות יוצאים לפרישות מחיי-בית אל חיי חסר-בית, וישהה בה.

27. נזירים, הֵיוּ איים לעצמכם, מיצאו מבטח בעצמכם ללא אף מבטח אחר. תנו לדְהַמַּה להיות אייכם, תנו לדְהַמַּה להיות מבטחם, ללא אף מבטח אחר. וכיצד נזיר חי כאי לעצמו, כמבטח לעצמו ללא אף מבטח אחר, עם הדְהַמַּה כאי, עם הדְהַמַּה כמבטחו, ללא אף מבטח אחר? הנה, נזיר מתבונן בגוף כגוף, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בהרגשות כהרגשות במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתודעה כתודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתכני-תודעה כתכני-תודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם.'

תקופת ההתארכות של תוחלת חיי הנזירים
(bhikkhunoāyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā)

28. נזירים, הישארו בשמורותיכם, במשכנות אבותיכם. אם תעשו כך, תוחלת-החיים שלכם תגדל, יופיכם יגדל, אושרכם יגדל, עושרכם יגדל, כוחכם יגדל.

ומהי תוחלת-חיים עבור נזיר? הנה נזיר מפתח את הנתיב לעוצמה שהוא ריכוז של כוונה המלווה במאמץ של רצון, מפתח את הנתיב לעוצמה שהוא ריכוז של אנרגיה המלווה במאמץ של רצון, מפתח את הנתיב לעוצמה שהוא ריכוז של הכרה המלווה במאמץ של רצון, ומפתח את הנתיב לעוצמה שהוא ריכוז של חקירה מלווה במאמץ של רצון. באמצעות תרגול תדיר של ארבעת הנתיבים לעוצמה האלה, הוא יכול אם ירצה לחיות מאה שלמה,20 או מה שנותר ממנה. זאת אני מכנה תוחלת-חיים עבור נזיר.

ומהו יופי עבור נזיר? הנה נזיר מתרגל התנהגות מוסרית נכונה, מרוסן על פי המשמעת, מושלם בהתנהגות והרגלים, רואה סכנה אף בעבירה הקלה ביותר, ומתרגל על פי כללי האימון שלקח על עצמו. זהו יופי עבור נזיר.

ומהו אושר עבור נזיר? הנה, נזיר מנותק מתשוקות החושים, מנותק ממצבי תודעה מזיקים, נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הראשונה, המלווה ביישום ראשוני והחזקת התודעה, מלווה בתחושות התעלות ושמחה עילאית הנובעות מהינתקות. ועם השקטת היישום הראשוני והחזקת התודעה, בהשגת שלווה פנימית וחד-נקודתיות התודעה, הוא נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה השנייה, אשר נטולת יישום ראשוני והחזקת התודעה, מלאה בתחושות התעלות ושמחה עילאית הנובעות מריכוז. ועם התפוגגות תחושת ההתעלות, הוא שוהה באיזון-מנטאלי כלפי תשוקות, בקשב ובהבנה מלאה, וחווה בגופו את השמחה העילאית אשר עליה אומרים האציליים: 'מאושר הוא החי בקשב ובאיזון-מנטאלי', והוא נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה השלישית. ועם זניחת הנאה וכאב, ועזיבת שמחה ועצב קודמים, הוא נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הרביעית הנטולת הנאה וכאב, ומטוהרת בקשב ובאיזון-מנטאלי. זהו אושר עבור נזיר.

ומהו עושר עבור נזיר? הנה נזיר עם תודעה שופעת אהבה, שוהה בהתפרשות לרבע ראשון, שני, שלישי, ורביעי. כך הוא שוהה בהתפרשות לכל העולם כולו, מעלה, מטה, מעבר, בכל מקום, כשכל הזמן תודעתו מלאה באהבה, שופעת, חסרת גבולות, ללא זדון וכעס. עם תודעה שופעת חמלה… עם תודעה שופעת שמחה לזולת… עם תודעה שופעת איזון-מנטאלי, הוא שוהה בהתפרשות לרבע ראשון, שני, שלישי, ורביעי. כך הוא שוהה בהתפרשות לכל העולם כולו, מעלה, מטה, מעבר, בכל מקום, כשכל הזמן תודעתו מלאה באיזון-מנטאלי, שופע, חסר גבולות, ללא זדון וכעס. זהו עושר עבור נזיר.

ומהו כוח עבור נזיר? הנה נזיר, באמצעות השמדת התחלואים המנטאליים, הוא נכנס ושוהה בשחרור התודעה חסר התחלואים ושחרור באמצעות חוכמה אותו השיג בחיים אלה ממש באמצעות תובנת-העל האישית והבנתו שלו. זהו כוח עבור נזיר.

נזירים, אינני מחשיב אף כוח כה קשה לכיבוש כמו כוחו של מָארַה. רק באמצעות הפיתוח הזה של מצבים מטיבים שהחסד הזה גדל.

כך אמר הבּוּדְּהַה המכובד והנזירים היום שמחים ומרוצים מדבריו.1 מופיע גם בסוּטַּה 16 פסקה 2.26.

2 שמורות: גוֹצַ'רַה, gocara. מילולית: 'שדות מרעה'. משכנות אבותיכם: פֶּטִּיקֶה וִיסַיֶה, pettike visaye. 'תחום אבותיכם'. ככל הנראה ההוראה היא לרסן את דלתות החושים.

3 'לאחר שחלפו מאות ואלפי שנים רבות': באותה עת תוחלת החיים הייתה ארוכה מאוד.

4 החכם המלכותי הוא המלך לשעבר, לאחר שיצא לפרישות.

5 להפוך לשליט מניע-גלגל: צַ'קַּבַטִּי-וַטֶּה וַטָּאהִי, cakkavatti-vatte vattāhi. יש כאן משחק מילים במילה וַטַּה שמשמעותה גם 'הנעה' או 'סיבוב' וגם 'חובה' או 'תפקיד'. בעברית הפועל 'להפוך' מציין גם תנועה וגם מתאר את שינוי מעמדו.

6 ראו סוּטַּה 17 פסקה 1.8

7 פשע: אַדְהַמּוֹ קָארוֹ, adhamma-kāro. עשייה או פעולה לא על פי הדְהּמַּה.

8 טוב: קוּסַלַה, kusala. מיטיב, טוב, מועיל, נבון, מוסרי, מיומן.

9 על אף שהגינוי היה מוצדק, כוונתו של המודיע הייתה כנראה מרושעת.

10 השקפות שגויות: מִיצְּ'הָא-דִיטְּהִי, micchā-diṭṭhi.

11 תורות שגויות: מִיצְּ'הָא-דְהַמַּה, micchā-dhamma. מפורש גם כהתנהגות שגוייה.

12 דגן-הקוּדְרוּסַה: kudrūsa. כנראה סוג של שיפון.

13 טוב: קוּסַלַה, kusala. טיבה של פעולה נקבע בהתייחס להשלכות הקרמתית של המעשה. ראו גם הערה לפסקה 5.

14 'תקופת חרב': סַטְּהַנְטַרַקַפַּה, satthantarakappa. סַטְּהַה היא חרב, אנְטַרַקַפַּה היא תקופה בתוך תקופה או תת-תקופה. הפרשנות חלוקה על מהות התקופה ואורכה אשר נעה בין שבעה ימים לבין תקופה ארוכה לאין שיעור ומצד שני לסימון סמלי של מעבר בין תקופות בהן תוחלת החיים של אדם משתנה מעשר שנים ועד עשרות אלפים שנים.

15 ככל הנראה הכוונה היא שהערים תהינה קרובות זו לזו.

16 אַבִיצִ'י (Avīci) מתוארת בפרשנות המאוחרת כגיהנום הנמוך ביותר.

17 וָארָאנַסִי: בַּנַרֶס, Banares.

18 מֵטֶּיַּה: Metteyya. הבּוּדְּהַה הבא שיופיע בעולם הידוע יותר בשמו הסנסקריטי מַיְטְרֶיַה, (Maitreya). הוא יהיה הבּוּדְּהַה החמישי והאחרון בעידן בר-המזל הזה.

19 ארמון מַהָא-פַּנָאדַה הוטבע בנהר הגַנְגָא (Gaṅgā, מוכר בשמו המודרני כנהר הגַנְגֶס).

20 מאה שלמה: תוחלת חיים מירבית או מלאה של אדם בהתאם לתקופה בה הוא חי. ראו סוּטַּה 16 פסקה 3.3.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *