השיחה עם קֶבַדְּהַה

11
השיחה עם קֶבַדְּהַה

Kevaddha Sutta
קֶבַדְּהַה סוּטַּה

בעל-הבית קֵבַדְּהַה
(Kevaddhagahapatiputtavatthu)

1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בנָאלַנְדָא, בחורשת המנגו של פַּבָארִיקַה. ובעל-הבית קֵבַדְּהַה1 הגיע אל הבּוּדְּהַה, קד בפניו, התיישב במקום ראוי ואמר: "אדוני, נָאלַנְדָא הזו עשירה, משגשגת, מאוכלסת בצפיפות ומלאה באנשים בעלי אמון בבּוּדְּהַה. יהיה טוב אם המכובד היה גורם לנזיר כלשהו לבצע פלאים של כוחות על-אנושיים ותופעות על-אנושיות.2 בדרך זו יהיה לתושבי נָאלַנְדָא אף יותר אמון בבּוּדְּהַה."

והבּוּדְּהַה השיב: "קֵבַדְהַה, אין זו הדרך בה אני מלמד דְהַמַּה לנזירים, באמירה: 'לכו, נזירים, ובצעו פלאים של כוחות על-אנושיים ותופעות על-אנושיות בפני לובשי-הלבן!'"

2. פעם שנייה קֵבַדְהַה אמר: "לא אתעקש, אך עדיין אומר: 'נָאלַנְדָא הזו עשירה, משגשגת… ויהיה לתושבי נָאלַנְדָא אף יותר אמון בבּוּדְּהַה." והמכובד השיב כמקודם.

3. ופעם שלישית קֵבַדְהַה אמר: "לא אתעקש, אך עדיין אומר: 'נָאלַנְדָא הזו עשירה, משגשגת… ויהיה לתושבי נָאלַנְדָא אף יותר אמון בבּוּדְּהַה." כאשר קֵבַדְהַה חזר על בקשתו בפעם השלישית, אמר הבּוּדְּהַה: "קֵבַדְהַה, ישנם שלושה סוגים של פלאים עליהם הצהרתי, לאחר שהתנסיתי בהם באמצעות תובנתי. מהם השלושה? פלא הכוחות העל-אנושיים,3 פלא קריאת-התודעה,4 ופלא ההוראה.5

פלא הכוחות העל-אנושיים
(iddhipāṭihāriya)

4. מהו פלא הכוחות העל-אנושיים? הנה, קֵבַדְהַה, נזיר מפגין כוחות על-אנושיים בדרכים שונות. בהיותו אחד, הוא הופך לרבים. בהיותו רבים, הוא הופך לאחד. הוא מופיע ונעלם. הוא עובר דרך גדרות, חומות והרים כאילו עבר דרך אוויר. הוא צולל פנימה והחוצה מהאדמה כאילו הייתה מים. הוא הולך על מים מבלי לשקוע כאילו הייתה אדמה. הוא עף באוויר בישיבה ברגליים משוכלות כמו ציפור עם כנפיים. הוא אפילו נוגע ומכה בידו בשמש ובירח, אדירים וחזקים ככל שיהיו. והוא מטייל בגופו עד עולמות הבְּרַהְמָא. ואדם מסויים בעל אמון וביטחון רואה אותו עושה את הדברים האלה.

5. הוא מספר זאת לאדם אחר בעל ספקות וחסר אמונה, ואומר: 'זה מדהים, אדוני, זה נפלא, הכוחות האדירים והיכולות של הפרוש ההוא…' ייתכן שהאדם ההוא יאמר: 'אדוני, יש ידע שנקרא קסם הגַנְדְהָארִי.6 באמצעות הקסם הזה הנזיר ההוא הפך לרבים…' מה דעתך קֵבַדְהַה, האם הספקן לא יאמר זאת למאמין?"

"אכן, כך הוא יאמר."

"ולכן, קֵבַדְהַה, בראותי את הסכנה בפלאים כאלה אני חושש, סולד ונמנע מהם.7

פלא קריאת-התודעה
(ādesanāpāṭihāriyaṃ)

6. ומהו פלא קריאת-התודעה? הנה נזיר קורא את תודעתם של אנשים אחרים, קורא את מצבי התודעה שלהם, מחשבותיהם והרהוריהם, ואומר: 'כך היא תודעתך, לכך היא נוטה, זה בליבך.' ואדם מסויים בעל אמון וביטחון רואה אותו עושה את הדברים האלה.

7. הוא מספר זאת למישהו אחר בעל ספקות וחוסר אמונה ואומר: 'זה מדהים, אדוני, זה נפלא, הכוחות האדירים והיכולות של הפרוש ההוא…' ייתכן שהאדם ההוא יאמר: 'אדוני, יש משהו שנקרא קסם המַנִיקַה.8 באמצעות הקסם הזה הנזיר ההוא קרא את תודעתם של אחרים…' ולכן, קֵבַדְהַה, בראותי את הסכנה בפלאים כאלה אני חושש, סולד ונמנע מהם.

פלא ההוראה
(anusāsanīpāṭihāriyaṃ)

8. ומהו פלא ההוראה? הנה, קֵבַדְהַה, נזיר נותן הוראות כדלהלן: 'ראה זאת בדרך זו, אל תראה זאת בדרך ההיא, הפנה את תודעתך בדרך זו, לא בדרך ההיא, ותר על זה, השג את זה והתמד בכך.' זהו, קֵבַדְהַה, נקרא פלא ההוראה.

9. -66 שוב, קֵבַדְהַה, טַטְהָאגַטַה מופיע בעולם – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. והוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין.

בעל-בית יוצא לפרישות אל חיי חסר-בית ומתרגל מוסריות… (סוּטַּה 2, פסקאות 41-63) כך הוא מפתח את המוסר במלואו. הוא מרסן את דלתות החושים… (סוּטַּה 2, פסקאות 64-74). הוא משיג את ארבע הגְ'הָאנוֹת… (סוּטַּה 2, פסקאות 75-82) כך הוא מפתח את התודעה במלואה. הוא משיג תובנות שונות… (סוּטַּה 2, פסקאות 83-96)9 ומגשים את חדלון התחלואים המנטאליים… (סוּטַּה 2, פסקה 97) כך הוא מפתח את החוכמה במלואה. ומעבר לזה אין עוד התפתחות של ידע או מוסר נעלים יותר או מושלמים יותר. והוא יודע: 'הלידה הגיעה אל קֵצַהּ, החיים הרוחניים הגיעו אל קֵצַם, מה שהיה לעשות נעשה, אין יותר מזה דבר.' קֵבַדְהַה, זה נקרא פלא ההוראה.

67. ואני, קֵבַדְהַה, התנסיתי בשלושה פלאים אלה באמצעות תובנת-העל שלי.

היכן חדלים ארבעת היסודות
(bhūtanirodhesakabhikkhuvatthu)

פעם, קֵבַדְהַה, בקהילה הזו של הנזירים עלתה בנזיר מסויים המחשבה הבאה: 'אני תוהה היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית.' והנזיר הזה הגיע לדרגה כזו של ריכוז מנטאלי שהדרך לעולם הישויות השמימיות נפתחה בפניו.

68. כאשר הגיע לעולם הישויות השמימיות של ארבעת המלכים הגדולים, הוא שאל את הישויות האלה: 'חברים, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?' לשאלה זו הישויות של ארבעת המלכים הגדולים השיבו לו: 'נזיר, איננו יודעים היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית אך ארבעת המלכים הגדולים נעלים וחכמים מאיתנו. ייתכן והם יודעים היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית…'

69. אז הנזיר ההוא הלך אל ארבעת המלכים הגדולים ושאל אותם את אותה שאלה, אך הם השיבו: 'איננו יודעים אך ייתכן שישויות השלושים ושלוש יודעים…'

70. אז הנזיר ההוא הלך אל ישויות השלושים ושלוש, והם אמרו לו: 'איננו יודעים אך ייתכן כי סַקְּהַה, אדון הישויות, יודע…'

71. …סַקְּהַה, אדון הישויות, אמר: 'יתכן שישויות היָאמַה יודעים…'

72. …ישויות היאמה אמרו: 'יתכן שסוּיָאמַה, בן-הישויות10 השמימיות יודע…'

73. …סוּיָאמַה אמר: 'יתכן שישויות הטוּסִיטַה יודעים…'

74. …ישויות הטוּסִיטַה אמרו: 'יתכן שסַנְטוּסִיטַה, בן הישויות יודע…'

75. …סַנְטוּסִיטַה אמר: 'יתכן שישויות הנִימָּאנַרַטִי יודעים…'

76. …ישויות הנִימָּאנַרַטִי אמרו: 'יתכן שסוּנִימִּיטַה, בן הישויות יודע…'

77. …סוּנִימִּיטַה אמר: 'יתכן שישויות הפַּרַנִימִּיטַה-ווַסַבַטִּי יודעים…'

78. …ישויות הפַּרַנִימִּיטַה-ווַסַבַטִּי אמרו: 'יתכן שוַסַבַטִּי, בן הישויות יודע…'

79. …ווַסַבַטִּי אמר: 'יתכן שהישויות של פמליית הבְּרַהְמָא יודעים…'

80. אז הנזיר הזה, באמצעות ריכוז מתאים, עשה שהדרך לעולם הבְּרַהְמָא תופיע לפניו. הוא הלך אל הישויות של פמליית הבְּרַהְמָא ושאל אותם. והם אמרו: 'איננו יודעים, אך ישנו בְּרַהְמָא, בְּרַהְמָא הגדול, הכובש, הבלתי מובס, יודע-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השליט, המציב והמסדיר, האב של כל מה שהיה ושיהיה, הוא נעלה וחכם מאיתנו. הוא ידע היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית.'

'והיכן הוא הבְּרַהְמָא הגדול כעת?'

'נזיר, איננו יודעים מתי, כיצד והיכן יופיע בְּרַהְמָא. אך כאשר האותות נראים – כאשר מופיע אור וזוהר מבהיק – אז בְּרַהְמָא יופיע. אותות אלה הם הסימן שהוא יופיע.'

81. לאחר זמן לא רב הופיע בְּרַהְמָא הגדול. והנזיר ההוא הלך אליו ואמר: 'חבר, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?' ועל כך השיב בְּרַהְמָא הגדול: 'נזיר, אני הוא בְּרַהְמָא, בְּרַהְמָא הגדול, הכובש, הבלתי מובס, יודע-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השליט, המציב והמסדיר, האב של כל מה שהיה וכל מה שיהיה.'

82. פעם שנייה אמר הנזיר: 'חבר, לא שאלתי אותך אם אתה בְּרַהְמָא, בְּרַהְמָא הגדול… שאלתי אותך היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית.' ובפעם השנייה בְּרַהְמָא הגדול השיב כמקודם.

83. פעם שלישית אמר הנזיר: 'חבר, לא שאלתי אותך את זה, שאלתי אותך היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית'. אז, קֵבַדְהַה, בְּרַהְמָא הגדול תפס את הנזיר בזרועו, לקח אותו הצידה, ואמר: 'נזיר, הישויות הללו מאמינים שאין דבר שבְּרַהְמָא לא רואה, אין דבר שבְּרַהְמָא לא יודע, אין דבר שהוא אינו מודע לו. לכן לא דיברתי בפניהם. אך, נזיר, אינני יודע היכן ארבעת היסודות העיקריים חדלים ללא שארית. ולכן, נזיר, נהגת לא כשורה, שגית כשהלכת מעבר לבּוּדְּהַה לחפש תשובה לשאלה זו במקום אחר. כעת, נזיר, לך אל המכובד ושאל אותו שאלה זו, וקבל את התשובה שיתן לך.'

84. ואז הנזיר הזה, באותה קלות שאדם חזק יכופף או ימתח את זרועו, נעלם מעולם הבְּרַהְמָא והופיע בנוכחותי. הוא קד בפני ולאחר מכן התיישב במקום ראוי ואמר: 'אדוני, היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?'

המשל על הציפור מאתרת-יבשה
(tīradassisakuṇupamā)

85. וכך השבתי: 'נזיר, פעם סוחרי ים, בטרם יצאו להפליג בים, היו לוקחים עימם באונייה ציפור מאתרת-יבשה. כאשר לא יכלו לראות את היבשה בעצמם, הם שחררו את הציפור. הציפור עפה מזרחה, דרומה, מערבה, צפונה, היא עפה לזנית ולכיווני הביניים של המצפן. אם היא ראתה יבשה היא עפה לשם. אך אם לא ראתה יבשה, היא שבה לאוניה. כך גם אתה נזיר, הלכת עד עולם הבְּרַהְמָא בחיפוש אחר תשובה לשאלתך ולא מצאת אותה, וכעת שבת אלי. אך, נזיר, אינך אמור לשאול את השאלה באופן זה: 'היכן ארבעת היסודות העיקריים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר – חדלים ללא שארית?' אלא על השאלה להיות מנוסחת כך:

'היכן לאדמה, מים, אש ואוויר אין אחיזה?

היכן ארוך וקצר, קטן וגדול, מושך ודוחה –

היכן התופעות החומריות והמנטאליות חדלות לחלוטין?'

והתשובה היא:

'היכן שההכרה חסרת סימן,11 חסרת גבולות, וכל כולה זוהרת,12

שם אדמה, מים, אש ואוויר חסרי אחיזה,

שם גם ארוך וקצר, קטן וגדול, מושך ודוחה –

שם גם חומריוּת וגם מנטאליוּת13 נפסקות לחלוטין.

עם חדלון ההכרה כל זה נפסק לחלוטין.'"

כך אמר הבּוּדְּהַה, ובעל-הבית קֵבַדְהַה היה שמח ומרוצה מדבריו.1 על פי גרסה אחרת שמו הוא קֵבַטַּה (Kevaṭṭa) שפרושו 'דייג'.

2 תופעות על-אנושיות: אוּטַּרִימַנוּסַּדְהַמַּה, uttarimanussadhamma.

3 פלא הכוחות העל-אנושיים: אִידְּהִי-פָּאטִיהָארִייַה, iddhi-pāṭihāriya. ראו פירוט בסוּטַּה 2.

4 פלא קריאת-התודעה: אָדֶסַנָא-פָּאטִיהָארִייַה, ādesanā-pāṭihāriya. כאן מדובר בקריאת תכני תודעה של אחר ולא בניחוש מחשבות (מַנֶסִיקַה, manesika) המוזכרות בסוּטַּה 1.

5 פלא ההוראה: אַנוּסָאסַנִי-פָּאטִיהָארִייַה, anusāsani-pāṭihāriya. יכולת על-אנושית המאפשרת להדריך וללמד דְהַמַּה בדיוק רב על פי נטיות אופי, מצב רגשי ומצב תודעתי של התלמיד.

6 קסם הגַנְדְהָארִי: gandhārī. קסם שלכאורה הופך אדם לבלתי נראה.

7 הבּוּדְּהַה לימד ועודד את הנזירים לפתח את היכולת של הפלאים הללו אך אסר עליהם להפגין את כישוריהם בפני בעלי-בית.

8 קסם המַנִיקַה: maṇika. הפרשנות מזהה אותו עם צִ'ינְטָאמַנִי וִיגָּ'א (cintāmaṇī vijjā), 'אבן החן של המחשבה', קסם המאפשר לכאורה לדעת את מחשבותיהם של אחרים.

9 יש כאן השמטה של פסקאות 85-96 מסוּטַּה 2 העוסקות בכוחות מפסקה 4.

10 בן-הישויות: דֵוַופּוּטַה, devaputta. מיוחס כאן לשליט קבוצה מסויימת של דֶווֹת. בהקשרים אחרים המשמעות היא פשוט 'ישות ממין זכר'.

11 חסר-סימן: אַנִידַסַּנַה, anidassana. בלתי-נראה, חסר-מאפיינים.

12 כל כולה זוהרת: סַבּטוֹ-פַּבְּהַןֹ, sabbato-pabhaṃ. זוהרת לכל הכיוונים.

13 חומריוּת: רוּפַּה, rūpa. התופעות החומריות. מנטאליוּת: נָאמַה, nāma. התופעות המנטאליות. הצירוף חומריות-ומנטאליות מרכיב כל יצור חי (מלבד בעולם האל-חומרי).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *