השיחה על פָּאטִיקַה

24
השיחה על פָּאטִיקַה


Pāṭika Sutta
פָּאטִיקַה סוּטַּה

החלק על סוּנַקְּהַטַּה
(Sunakkhattavatthu)

1.1 כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בקרב בני המַלַּה, בסביבת עיירה בשם אַנוּפִּייַה. לאחר שקם הבּוּדְּהַה השכם בבוקר, הוא התלבש, לקח עימו את קערתו וגלימתו ויצא אל אַנוּפִּייַה לסבב נדבות מזון. ואז חשב לעצמו: 'כרגע מוקדם מידי להכנס לאַנוּפִּייַה לסבב נדבות מזון, מדוע שלא אלך לבקר את הנוודים הרוחניים בפארק1 של בְּהַגַּבַה-גוֹטַּה?' וכך עשה.

1.2 והנווד הרוחני בְּהַגַּבַה-גוֹטַּה אמר: "בוא, אדון נכבד, ברוך הבא, אדון נכבד! סוף כל סוף מצא לנכון המכובד להגיע לכאן. התיישב נא, אדוני, הנה מושב מוכן.' הבּוּדְּהַה התיישב על המושב המוכן, ובְּהַגַּבַה מצא מושב נמוך והתיישב במקום ראוי. ואז אמר: "אדוני, לפני מספר ימים סוּנַקְּהַטַּה2 בן שבט הלִיצְ'הַבִים בא אלי ואמר: 'בְּהַגַּבַה, עזבתי את האדון המכובד. אינני עוד תחת הוראתו.' האם הדבר באמת כך, אדוני?"

1.3 "אכן כך הדבר, בְּהַגַּבַה.3 לפני מספר ימים, סוּנַקְּהַטַּה בא אלי, קד בפני, התיישב במקום ראוי ואמר: 'אדוני, אני עוזב את האדון המכובד, אינני עוד תחת הוראתו של המכובד.' ואני אמרתי לו: 'ובכן סוּנַקְּהַטַּה, האם אי פעם אמרתי לך: 'בוא סוּנַקְּהַטַּה, היה תחת הוראתי?'

'לא, אדוני.'

'או האם אי פעם אמרת לי: 'אדוני, אהיה תחת הוראתך'?'

'לא, אדוני.'

'אם כך, סוּנַקְּהַטַּה, אם אני לא אמרתי לך את זה ואתה לא אמרת לי את זה – שוטה שכמוך, מי אתה ועל מה אתה מוותר? ראה עד כמה טעותך בידך!'

1.4 'ובכן, אדוני, לא עשית בפני פלאים.'

'והאם אי פעם אמרתי לך: 'בוא והיה תחת הוראתי, סוּנַקְּהַטַּה ואני אעשה פלאים בפניך?'

'לא, אדוני.'

'או האם אי פעם אמרת לי: 'אדוני, אהיה תחת הוראתך אם תעשה פלאים בפני'?'

'לא, אדוני.'

'אם כך, סוּנַקְּהַטַּה, נראה שאני לא עשיתי הבטחות כאלה ואתה לא הצבת תנאים כאלה. במקרה הזה, שוטה שכמוך, מי אתה ועל מה אתה מוותר? ראה עד כמה טעותך בידך!

מה דעתך, סוּנַקְּהַטַּה? בין אם נעשים פלאים או לא – האם אין תכלית הוראת הדְהַמַּה שלי להוביל כל מי שמתרגל אותה4 להשמדה מוחלטת של הסבל?'

'אכן כן, אדוני.'

'אם כך, סוּנַקְּהַטַּה, בין אם פלאים נעשים או לא, תכלית הוראת הדְהַמַּה שלי להוביל כל מי שמתרגל אותה להשמדה מוחלטת של הסבל. אז איזו תכלית תשרת עשיית פלאים? שוטה שכמוך, ראה עד כמה טעותך בידך!'

1.5 'ובכן, אדוני, אינך מלמד את ראשית הדברים.'

'והאם אי פעם אמרתי לך: 'בוא היה תחת הוראתי, סוּנַקְּהַטַּה, ואלמד אותך את ראשית הדברים'?'

'לא, אדוני.'

'אם כך, סוּנַקְּהַטַּה, נראה שלא עשיתי הבטחות כאלה ואתה לא הצבת תנאים כאלה. ובמקרה הזה, שוטה שכמוך, מי אתה ועל מה אתה מוותר? ראה עד כמה טעותך בידך!

1.6 סוּנַקְּהַטַּה, דיברת בשבחי באופנים רבים בפני הוַגִּ'ינִים, באומרך: 'כך הוא הנעלה – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה.' דיברת בשבחי הדְהַמַּה באופנים רבים, באומרך: 'הדְהַמַּה מוצגת כראוי על ידי הבּוּדְּהַה, לראותה כאן ועכשיו, אל-זמנית, מזמינה לבוא ולראות, מובילה פנימה, להבנה על ידי החכם בעצמו.' דיברת בשבחי הסַנְגְהַה באופנים רבים, באומרך: 'הסַנְגְהַה של הבּוּדְּהַה מאומנים כראוי, הסַנְגְהַה של הבּוּדְּהַה מאומנים ביושרה, הסַנְגְהַה של הבּוּדְּהַה מאומנים בחריצות, הסַנְגְהַה של הבּוּדְּהַה מאומנים במיומנות, כך הם ארבעת הצמדים, שמונה סוגי בני-האדם, קהילת התלמידים האציליים של הבּוּדְּהַה, ראויים למתנות, ראויים לאירוח, ראויים לנדבות, ראויים לכבוד. הם מהווים שדה חסד בלתי ניתן לשיעור בעולם.'

בדרכים אלה דיברת בשבחי, בשבח הדְהַמַּה ובשבח הסַנְגְהַה בקרב הוַגִּ'ינִים. ואני אומר לך, אני מצהיר בפניך, סוּנַקְּהַטַּה, יהיו אלה שיאמרו: 'סוּנַקְּהַטַּה בן שבט הלִיצְ'הַבִים לא היה מסוגל להמשיך את החיים הרוחניים תחת הפרוש גוֹטַמַה, ומאחר שלא היה מסוגל, הוא נטש את האימון וחזר לחיים הפשוטים.'5 זה מה שיאמרו, סוּנַקְּהַטַּה.' ובְּהַגַּבַה, לשמע דבריי סוּנַקְּהַטַּה עזב את הדְהַמַּה והמשמעת6 הזו כאחד שנידון לגיהנום.

החלק על קוֹרַקְּהַטִּייַה
(Korakkhattiyavatthu)

1.7 פעם, בְּהַגַּבַה, התגוררתי בין בני הקְהוּלו במקום בשם אוּטַרַקָא, אחת העיירות שלהם. בשעות הבוקר המוקדמות הלכתי עם גלימה וקערה אל אוּטַרַקָא לסבב נדבות מזון, בליווי סוּנַקְּהַטַּה. באותו זמן, הסגפן הערום קוֹרַקְּהַטִּייַה 'איש-הכלב'7 התהלך שם על ארבע, השתרע על הארץ, לעס ואכל את מזונו באמצעות פיו בלבד. בראותו, חשב סוּנַקְּהַטַּה: 'כעת, הנה זהו סגפן אַרַהַנְט אמיתי – מי שהולך על ארבע, משתרע על הארץ, לועס ואוכל את מזונו באמצעות פיו בלבד.' ואני, ביודעי את מחשבתו בתודעתי, אמרתי לו: 'שוטה שכמוך, האם אתה טוען להיות תומכו של בן הסַקְיַה?'

'אדוני, מה כוונך בשאלה הזו?'

'סוּנַקְּהַטַּה, האם בראותך את הסגפן הערום מתהלך על ארבע, לא חשבת: 'הנה, זהו סגפן אַרַהַנְט אמיתי – מי שהולך על ארבע, משתרע על הארץ, לועס ואוכל את מזונו באמצעות פיו בלבד'?'

'אכן כן, אדוני. האם הבּוּדְּהַה מקנא באַרַהַנְטיות של אחרים?'

'אינני מקנא באַרַהַנְטיות של אחרים, שוטה שכמוך! זה רק בך שעלתה השקפה מרושעת שכזו. זנח אותה, ולא היא תגרום לך נזק וצער לזמן רב! הסגפן הערום הזה קוֹרַקְּהַטִּייַה אותו אתה מחשיב לאַרַהַנְט אמיתי ימות תוך שבעה ימים מהרעלת מזון,8 ולאחר שימות הוא יופיע מחדש בקרב האַסוּרוֹת קָאלַקַנְגַ'ה, שהם אַסוּרוֹת מהדרגה הנמוכה ביותר. וכאשר ימות הוא יושלך על ערימת עשב-בִּירַנַה באדמות הקבורה. אם אתה רוצה, סוּנַקְּהַטַּה, תוכל ללכת אליו ולשאול אותו אם הוא יודע את גורלו. וייתכן ויאמר לך: 'החבר סוּנַקְּהַטַּה, אני יודע את גורלי. נולדתי מחדש בקרב האַסוּרוֹת קָאלַקַנְגַ'ה, האַסוּרוֹת מהדרגה הנמוכה ביותר.'

1.8 לאחר מכן סוּנַקְּהַטַּה הלך אל קוֹרַקְּהַטִּייַה ואמר לו את מה שחזיתי, והוסיף: 'לכן, החבר קוֹרַקְּהַטִּייַה, היה זהיר מאוד במה שאתה אוכל ושותה, כך שדבריו של הפרוש גוֹטַמַה יוכחו כשגויים!' וסוּנַקְּהַטַּה היה בטוח שדבריו של הטַטְהָאגַטַה יוכחו כשגויים. וכך ספר את שבעת הימים אחד לאחד. אך ביום השביעי קוֹרַקְּהַטִּייַה נפטר כתוצאה מהרעלת מזון, ולאחר שמת, נולד מחדש בקרב האַסוּרוֹת קָאלַקַנְגַ'ה וגופתו הושלכה על ערימת עשב-בִּירַנַה באדמות הקבורה.

1.9 כאשר שמע זאת סוּנַקְּהַטַּה, הוא הלך אל ערימת עשב-הבִּירַנַה באדמות הקבורה היכן שקוֹרַקְּהַטִּייַה שכב, היכה בגופה שלוש פעמים בידו ואמר: 'החבר קוֹרַקְּהַטִּייַה, היודע אתה את גורלך?' קוֹרַקְּהַטִּייַה התיישב, שפשף את גבו בידו ואמר: 'החבר סוּנַקְּהַטַּה, אני יודע את גורלי. נולדתי בקרב האַסוּרוֹת קָאלַקַנְגַ'ה, האַסוּרוֹת מהדרגה הנמוכה ביותר.' ולאחר מכן נפל שוב אחורה.

1.10 אז בא אלי סוּנַקְּהַטַּה, קד בפני, והתיישב במקום ראוי. ואני אמרתי לו: 'ובכן, סוּנַקְּהַטַּה, מה דעתך, האם מה שאמרתי לך על איש-הכלב קוֹרַקְּהַטִּייַה התגלה כאמת או לא?'

'זה קרה בדיוק כפי שאמרת ולא אחרת.'

'אם כך, מה דעתך סוּנַקְּהַטַּה? האם נעשה פלא או לא?'

'בוודאי, אדוני, אכן כך, פלא נעשה ולא אחרת.'

'ובכן, שוטה שכמוך, האם אתה עדיין אומר לי, לאחר שעשיתי פלא שכזה: 'אדוני, לא עשית אף פלא'? ראה עד כמה טעותך בידך!' ולשמע דבריי סוּנַקְּהַטַּה עזב את הדְהַמַּה והמשמעת הזו כאחד שנידון לגיהנום.

החלק על הסגפן קַלָארַמוּטְּהַקַה
(acelakaḷāramaṭṭakavatthu)

1.11 פעם, בְּהַגַּבַה, התגוררתי בוֵסָאלִי, באולם בעל הגג המשופע אשר ביער הגדול. ובאותה עת היה גר בוֵסָאלִי, בירת הוַגִ'ינִים, סגפן ערום בשם קַלָארַמוּטְּהַקַה אשר נהנה מתהילה ורווחים גדולים. הוא שמר על שבעה כללי תרגול סגפניים: 'כל עוד אני חי, אהיה סגפן ערום ולא אלבש אף בגד. כל עוד אני חי, אתנזר ואמנע מכל פעילות מינית. כל עוד אני חי, אתקיים ממשקאות חריפים ובשר ואמנע מאורז רתוח וחלב מוחמץ. כל עוד אני חי, לא אלך לעולם מעבר למקדש אוּדֶנַה ממזרח לוֵסָאלִי, למקדש גוֹטַמַקַה מדרום, למקדש סַטַּמְבַּה ממערב, ומעבר למקדש בַּהוּפּוּטַּה מצפון.' והיה זה באמצעות שמירה על שבעה כללים אלה שהוא נהנה מתהילה ורווחים הגדולים ביותר בכל בירת הוַגִ'ינִים.

1.12 סוּנַקְּהַטַּה הלך לראות את קַלָארַמוּטְּהַקַה ושאל אותו שאלה שלא יכל להשיב עליה, וכיוון שלא יכל להשיב עליה, הוא הראה סימני כעס, זעם ורוגז. אך סוּנַקְּהַטַּה חשב: 'ייתכן שפגעתי באַרַהַנְט האמיתי הזה. אינני רוצה שהדבר יפגע בי ויגרום לי מזל רע לזמן רב!'

1.13 לאחר מכן סוּנַקְּהַטַּה בא אלי, קד בפני והתיישב במקום ראוי. ואני אמרתי לו: 'שוטה שכמוך, אתה מתיימר להיות תומך בן הסַקְיַה?'

'אדוני, למה כוונתך בשאלה הזו?'

'סוּנַקְּהַטַּה, האם לא הלכת לראות את קַלָארַמוּטְּהַקַה ושאלת שאלה שלא יכל להשיב עליה, והאם הוא לא הראה אז סימני כעס, זעם ורוגז? והאם לא חשבת: 'ייתכן שפגעתי באַרַהַנְט האמיתי הזה. אינני רוצה שהדבר יפגע בי ויגרום לי מזל רע לזמן רב'?

'אכן כן, אדוני. האם הבּוּדְּהַה מקנא באַרַהַנְטיות של אחרים?'

'אינני מקנא באַרַהַנְטיות של אחרים, שוטה שכמוך! זה רק בך שעלתה השקפה מרושעת שכזו. זנח אותה ולא היא תגרום לך נזק וצער לזמן רב! הסגפן הערום הזה קַלָארַמוּטְּהַקַה, אותו אתה מחשיב לאַרַהַנְט אמיתי, יהיה תוך זמן קצר לבוש ונשוי ויחיה מאורז רתוח וחלב מוחמץ. הוא ילך מעבר לכל מקדשי הוַגִ'ינִים, וימות לאחר שיאבד את המוניטין שלו לחלוטין.'

ואכן כל זה התגשם.

1.14 אז בא אלי סוּנַקְּהַטַּה, קד בפני, והתיישב במקום ראוי. ואני אמרתי לו: 'ובכן, סוּנַקְּהַטַּה מה דעתך, האם מה שאמרתי לך על קַלָארַמוּטְּהַקַה התגלה כאמת או לא?'

'זה קרה בדיוק כפי שאמרת ולא אחרת.'

'אם כך, מה דעתך סוּנַקְּהַטַּה? האם נעשה פלא או לא?'

'בוודאי, אדוני, אכן כך, פלא נעשה ולא אחרת.'

'ובכן, שוטה שכמוך, האם עדיין אתה אומר לי, לאחר שעשיתי פלא שכזה: 'ובכן, אדוני, לא עשית אף פלא'? ראה עד כמה טעותך בידך!' ולשמע דבריי עזב סוּנַקְּהַטַּה את הדְהַמַּה והמשמעת הזו כאחד שנידון לגיהנום.

החלק על הסגפן פָּאטִיקַפּוּטַּה
(acelapāthikaputtavatthu)

1.15 פעם, בְּהַגַּבַה, התגוררתי בוֵסָאלִי, באולם בעל הגג המשופע אשר ביער הגדול. ובאותה עת גר בוֵסָאלִי סגפן ערום בשם פָּאטִיקַפּוּטַּה אשר נהנה מתהילה ורווחים גדולים בבירת הוַגִ'ינִים. והוא יצא בהצהרה הבאה באסיפת הוַגִ'ינִים: 'הפרוש גוֹטַמַה טוען להיות איש של חוכמה, ואני טוען טענה זהה. זה נכון שאיש של חוכמה יראה אותה בעשיית פלאים. אם הפרוש גוֹטַמַה יעשה חצי-דרך לפגוש אותי, גם אני אעשה כך. ואז שנינו נוכל לעשות פלאים, ואם הפרוש גוֹטַמַה יעשה פלא אחד, אני אעשה שניים. אם הוא יעשה שניים, אני אעשה ארבעה, אם הוא יעשה ארבעה, אני אעשה שמונה. כמה פלאים שהפרוש גוֹטַמַה יעשה – אני אעשה כפול פלאים ממנו!'

1.16 אז בא אלי סוּנַקְּהַטַּה, קד בפני, התיישב במקום ראוי וסיפר לי מה שפָּאטִיקַפּוּטַּה אמר. ואני אמרתי: 'סוּנַקְּהַטַּה, הסגפן העירום הזה פָּאטִיקַפּוּטַּה לא יהיה מסוגל לפגוש אותי פנים אל פנים עד שיחזור מדבריו, יוותר על המחשבה הזו, ויזנח את ההשקפה הזו. ואם הוא חושב אחרת, ראשו יתפוצץ לחתיכות.'9

1.17 'אדוני, אנא מהאדון המכובד שישים לב למה שהוא אומר, שהוא שהלך-מעבר יזהר בדבריו!'

'למה אתה מתכוון במה שאתה אומר?'

'אדוני, ייתכן והבּוּדְּהַה המכובד יטען אמירה מוחלטת בדבר הגעתו של פָּאטִיקַפּוּטַּה. אך ייתכן שהוא יבוא בדמות שונה, וכך יפריך את דברי הבּוּדְּהַה המכובד!'

1.18 'אך, סוּנַקְּהַטַּה, האם הטַטְהָאגַטַה היה יוצא בהצהרה מעורפלת?'

'אדוני, האם הבּוּדְּהַה המכובד יודע מה יקרה לפָּאטִיקַפּוּטַּה מתוך ידיעה אישית, או האם ישות כלשהי סיפרה לו?'

'סוּנַקְּהַטַּה, אני יודע זאת מתוך ידיעה אישית, וכמו כן הדבר נאמר לי על ידי ישות. כיוון שכאשר אַגִ'יטַה, מושל הלִיצְּ'הַבִים, נפטר באותו יום ונולד מחדש בחברת ישויות השלושים ושלוש, הוא בא לראותי ואמר לי: 'אדוני, פָּאטִיקַפּוּטַּה הסגפן הערום הוא שקרן עז מצח! הוא הכריז בבירת הוַגִּ'ינִים: אַגִ'יטַה, מושל הלִיצְּ'הַבִים, נולד מחדש בגיהנום הגדול! אך לא נולדתי מחדש בגיהנום הגדול, אלא בחברת ישויות השלושים ושלוש.' כך, סוּנַקְּהַטַּה, אני יודע את שאמרתי באמצעות ידיעה אישית שלי, אך נאמר לי על כך גם על ידי ישות שמימית. וכעת, סוּנַקְּהַטַּה, אכנס אל וֵסָאלִי לסבב נדבות מזון. בשובי, לאחר שאסיים לאכול, אלך למנוחת הצהריים שלי בפארק של פָּאטִיקַפּוּטַּה. אתה רשאי לומר לו מה שתרצה.'

החלק על עשיית פלאים על-אנושיים
(iddhipāṭihāriyakathā)

1.19 וכך, לאחר שהתלבשתי, לקחתי את גלימתי וקערתי והלכתי אל וֵסָאלִי לסבב נדבות מזון. ובשובי, הלכתי אל הפארק של פָּאטִיקַפּוּטַּה למנוחת הצהריים שלי. בינתיים סוּנַקְּהַטַּה נחפז ללכת לתוך וֵסָאלִי והכריז בפני כל הלִיצְּ'הַבִים החשובים: 'חברים, הבּוּדְּהַה המכובד הלך אל וֵסָאלִי לסבב נדבות מזון, ולאחר מכן הוא ילך למנוחת הצהריים שלו אל הפארק של פָּאטִיקַפּוּטַּה. בואו, חברים, הצטרפו! שני הפרושים הגדולים עומדים לעשות פלאים!' וכל הלִיצְּ'הַבִים החשובים חשבו: 'שני הפרושים הגדולים עומדים לעשות פלאים! הבה נלך לצפות!' לאחר מכן הלך אל הברהמינים ובעלי-הבית העשירים והידועים ואל פרושים וברהמינים חסידי אמונות אחרות ואמר להם את אותו הדבר, וגם הם חשבו: 'הבה נלך לצפות!' וכך, כל אותם אנשים הלכו נאספו בפארק של פָּאטִיקַפּוּטַּה, מאות ואלפים מהם.

1.20 פָּאטִיקַפּוּטַּה שמע שכל האנשים האלה הגיעו אל הפארק שלו, ושהפרוש גוֹטַמַה הגיע לשם למנוחת הצהריים שלו. ולשמע החדשות הוא התמלא בפחד ורעדה, ושערותיו סמרו. וכך מפוחד ורועד, ובשערות סומרות, הוא עשה את דרכו אל מגורי טִינְדוּקַה10 של הנוודים. כאשר החבורה שהתאספה שמעה שהוא הלך אל מגורי טִינְדוּקַה, הם הורו לאדם מסויים ללכת לשם אל פָּאטִיקַפּוּטַּה ולומר לו: 'החבר פָּאטִיקַפּוּטַּה, הצטרף! כל האנשים האלה הגיעו אל הפארק שלך, והפרוש גוֹטַמַה הגיע לכאן למנוחת הצהריים שלו. כיוון שאתה הכרזת באסיפה בוֵסָאלִי: 'הפרוש גוֹטַמַה טוען להיות איש של חוכמה, ואני טוען טענה זהה. זה נכון שאיש של חוכמה יראה אותה בעשיית פלאים. אם הפרוש גוֹטַמַה יעשה חצי-דרך לפגוש אותי, גם אני אעשה כך. ואז שנינו נוכל לעשות פלאים, ואם הפרוש גוֹטַמַה יעשה פלא אחד, אני אעשה שניים. אם הוא יעשה שניים, אני אעשה ארבעה. אם הוא יעשה ארבעה, אני אעשה שמונה. כמה פלאים שהפרוש גוֹטַמַה יעשה – אני אעשה כפול פלאים ממנו!' אם כך, בוא כעת חצי-דרך, הפרוש גוֹטַמַה כבר הגיע חצי-דרך לפגוש אותך והוא יושב למנוחת הצהריים שלו בפארק של כבודך.'

1.21 האיש הלך למסור את ההודעה וכאשר פָּאטִיקַפּוּטַּה שמע זאת, אמר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!' אך עד כמה שניסה והתפתל, הוא לא הצליח לקום ממושבו. אז אמר לו האיש: 'מה קרה לך, החבר פָּאטִיקַפּוּטַּה – האם ישבנך תקוע במושב או האם המושב תקוע בישבנך? אתה ממשיך לומר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!', אך אתה רק מתפתל ולא יכול לקום ממושבך.' ואף לשמע המילים האלה, פָּאטִיקַפּוּטַּה עדיין ניסה והתפתל, אך לא הצליח לקום.

1.22 כאשר האיש הבין שפָּאטִיקַפּוּטַּה לא יכול לעזור לעצמו, הוא חזר אל האסיפה ודיווח להם על המצב. ואז אמרתי להם: 'פָּאטִיקַפּוּטַּה הסגפן הערום לא מסוגל לפגוש אותי פנים אל פנים עד שיחזור מדבריו, יוותר על המחשבה הזו, ויזנח את ההשקפה הזו. ואם הוא חושב אחרת, ראשו יתפוצץ לחתיכות.'

סוף קטע דיקלום ראשון

2.

2.1 אז בְּהַגַּבַה, אחד משרי הלִיצְּ'הַבִים קם ממושבו ואמר: 'ובכן, רבותיי, המתינו מעט עד שאראה אם אוכל להביא את פָּאטִיקַפּוּטַּה אל האסיפה.' ולאחר מכן הלך אל מגורי טִינְדוּקַה ואמר לפָּאטִיקַפּוּטַּה: 'הצטרף אלי, פָּאטִיקַפּוּטַּה, הדבר הכי טוב בשבילך כרגע יהיה לבוא. כל האנשים האלה הגיעו אל הפארק שלך וגם הפרוש גוֹטַמַה הגיע לשם למנוחת הצהריים שלו. אם תבוא, נעשה אותך המנצח ואת הפרוש גוֹטַמַה המפסיד.'

2.2 ופָּאטִיקַפּוּטַּה אמר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!', אך עד כמה שניסה והתפתל, הוא לא הצליח לקום ממושבו. אז אמר האיש: 'מה קרה לך, החבר פָּאטִיקַפּוּטַּה – האם ישבנך תקוע במושב, או האם המושב תקוע בישבנך? אתה ממשיך לומר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!', אך אתה רק מתפתל ולא מצליח לקום ממושבך.' ואף לשמע המילים האלה, פָּאטִיקַפּוּטַּה עדיין ניסה והתפתל, אך לא הצליח לקום.

2.3 וכאשר האיש הזה הבין שפָּאטִיקַפּוּטַּה לא יכול לעזור לעצמו, הוא חזר אל האסיפה ודיווח להם על המצב. ואני אמרתי להם: 'פָּאטִיקַפּוּטַּה הסגפן הערום לא מסוגל לפגוש אותי פנים אל פנים עד שיחזור מדבריו, יוותר על המחשבה הזו, ויזנח את ההשקפה הזו. ואם הוא חושב אחרת, ראשו יתפוצץ לחתיכות.'

2.4 לאחר מכן גָ'אלִייַה, תלמידו של הפרוש בעל קערת-העץ,11 קם ממושבו ואמר: 'ובכן, רבותיי, המתינו מעט עד שאראה אם אוכל להביא את פָּאטִיקַפּוּטַּה אל האסיפה.' ולאחר מכן הלך אל מגורי טִינְדוּקַה ואמר לפָּאטִיקַפּוּטַּה: 'הצטרף אלי, פָּאטִיקַפּוּטַּה, הדבר הכי טוב בשבילך כרגע יהיה לבוא. כל האנשים האלה הגיעו אל הפארק שלך וגם הפרוש גוֹטַמַה הגיע לשם למנוחת הצהריים שלו. אם תבוא, נעשה אותך המנצח ואת הפרוש גוֹטַמַה המפסיד.'

2.5 ופָּאטִיקַפּוּטַּה אמר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!', אך עד כמה שניסה והתפתל, הוא לא הצליח לקום ממושבו. אז גָ'אלִייַה אמר: 'מה קרה לך, החבר פָּאטִיקַפּוּטַּה – האם ישבנך תקוע במושב, או האם המושב תקוע בישבנך? אתה ממשיך לומר: 'אני מגיע, חבר, אני מגיע!', אך אתה רק מתפתל ולא מצליח לקום ממושבך.' ואף לשמע המילים האלה, פָּאטִיקַפּוּטַּה עדיין ניסה והתפתל, אך לא הצליח לקום.

2.6 וכאשר גָ'אלִייַה הבין את המצב, הוא אמר: 'פָּאטִיקַפּוּטַּה, פעם האריה, מלך החיות, חשב: 'נניח ואעשה את מאורתי בסמוך לג'ונגל מסויים. כך אוכל לצאת בערב, לפהק, לסקור את ארבעת הכיוונים, לשאוג את שאגת האריה שלי שלוש פעמים, ואז לעשות את דרכי לעבר מתחם מרעה הבקר. אז אוכל לבחור לצוד את הציד המובחר ביותר ולאחר שאערוך סעודה טובה של בשר רך, אשוב אל מאורתי.' וכך הוא עשה.

2.7 כעת, היה גם תן זקן שתפח בממדיו משאריות ארוחות האריה. הוא היה גאה וחזק וחשב לעצמו: 'איזה הבדל יש כבר ביני לבין האריה, מלך החיות? נניח ואעשה את מאורתי בסמוך לג'ונגל מסויים. כך אוכל לצאת בערב, לפהק, לסקור את ארבעת הכיוונים, לשאוג את שאגת האריה שלי שלוש פעמים, ואז לעשות את דרכי לעבר מתחם מרעה הבקר. אוכל לבחור לצוד את הציד המובחר ביותר ולאחר שאערוך סעודה טובה של בשר רך, אשוב אל מאורתי.' כך הוא בחר מאורה בהתאם, וכאשר יצא בערב, הוא סקר את ארבעת הכיוונים, ואז חשב: 'כעת אשאג את שאגת האריה שלוש פעמים' – אך שחרר זעקת יללה בהתאם לסוגו – יללת תן. כיוון שמה כבר משותף ליללת התן העלובה ולשאגת האריה? בדיוק כך, פָּאטִיקַפּוּטַּה, אתה חי על הישגיו של הטַטְהָאגַטַה וניזון משאריותיו של הטַטְהָאגַטַה, מדמיין שאתה יכול לשים את עצמך גבוה לצידם של הטַטְהָאגַטוֹת, אַרַהַנְטים, ובּוּדְּהוֹת ערים לגמרי. אך מה משותף לפָּאטִיקַפּוּטַּה העלוב ולהם?'

2.8 כאשר גם בעזרת המשל הזה פָּאטִיקַפּוּטַּה לא הצליח לקום ממושבו, אמר גָ'אלִייַה את הדברים הבאים:

'בחושבו שהוא אריה, התן אומר:

'אני מלך החיות', ומנסה לשאוג

שאגת אריה, אך במקום זאת רק מילל.

אריה הוא אריה ותן הוא עדיין רק תן.

בדיוק כך, פָּאטִיקַפּוּטַּה, אתה חי על הישגיו של הטַטְהָאגַטַה וניזון משאריותיו של הטַטְהָאגַטַה, מדמיין שאתה יכול לשים את עצמך גבוה לצידם של הטַטְהָאגַטוֹת, אַרַהַנְטים, ובּוּדְּהוֹת ערים לגמרי. אך מה משותף לפָּאטִיקַפּוּטַּה העלוב ולהם?'

2.9 כאשר גם בעזרת המשל הזה פָּאטִיקַפּוּטַּה לא הצליח לקום ממושבו, אמר גָ'אלִייַה את הדברים הבאים:

הולך בעקבותיו של אחר, וניזון

מפסולת, את טבע-התן שלו הוא שוכח,

חושב: 'אני אריה', ומנסה לשאוג

שאגה אדירה, אך במקום זאת רק מילל.

אריה הוא אריה ותן הוא עדיין רק תן.

בדיוק כך, פָּאטִיקַפּוּטַּה, אתה חי על הישגיו של הטַטְהָאגַטַה וניזון משאריותיו של הטַטְהָאגַטַה, מדמיין שאתה יכול לשים את עצמך גבוה לצידם של הטַטְהָאגַטוֹת, אַרַהַנְטים, ובּוּדְּהוֹת ערים לגמרי. אך מה לך פָּאטִיקַפּוּטַּה העלוב ולהם?'

2.10 כאשר אף בעזרת המשל הזה פָּאטִיקַפּוּטַּה לא הצליח לקום ממושבו, אמר גָ'אלִייַה את הדברים הבאים:

ניזון מטריפת צפרדעים ועכברים מרצפות דיש,

ומגופות שהושלכו באדמות קבורה,

ביערות פרא מבודדים חושב התן:

'אני מלך החיות', ומנסה לשאוג

שאגת אריה, אך במקום זאת רק מילל.

אריה הוא אריה ותן הוא עדיין רק תן.

בדיוק באותו אופן, פָּאטִיקַפּוּטַּה, אתה חי על חשבון הישגיו של הטַטְהָאגַטַה, ניזון משאריותיו של הטַטְהָאגַטַה, מדמיין שאתה יכול לשים את עצמך גבוה לצידם של הטַטְהָאגַטוֹת, אַרַהַנְטים, ובּוּדְּהוֹת ערים לגמרי. אך מה לך פָּאטִיקַפּוּטַּה העלוב ולהם?'

2.11 וכאשר הבין שפָּאטִיקַפּוּטַּה לא יכל לעזור לעצמו, חזר גָ'אלִייַה אל האסיפה ודיווח להם על המצב.

2.12 ואני אמרתי להם: 'פָּאטִיקַפּוּטַּה הסגפן הערום לא יהיה מסוגל לפגוש אותי פנים אל פנים עד שיחזור מדבריו, יוותר על המחשבה הזו, ויזנח את ההשקפה הזו. ואם הוא חושב אחרת, ראשו יתפוצץ לחתיכות. אפילו אם בני הלִיצְ'הַבִים הטובים יחשבו: 'נקשור אליו רצועות וננסה לגרור אותו בעזרת שוורים רתומים', הרצועות יקרעו. הוא לא יהיה מסוגל לפגוש אותי פנים אל פנים עד שיחזור מדבריו, יוותר על המחשבה הזו, ויזנח את ההשקפה הזו. ואם הוא חושב אחרת, ראשו יתפוצץ לחתיכות.'

2.13 ואז, בְּהַגַּבַה, הדרכתי, עוררתי השראה, הלהבתי ושימחתי את האסיפה הזו עם שיחה על דְהַמַּה. ולאחר שהובלתי אותם לשחרור מהשיעבוד הגדול12 והצלתי שמונים וארבע אלפי יצורים מדרך האבדון הגדולה, נכנסתי לתוך יסוד-האש13 והתרוממתי באוויר לגובה של שבעה עצי דקל, שיגרתי קרן אור לגובה של שבעה עצים נוספים כך שהיא הבהיקה והפיצה ניחוח, ולאחר מכן הופעתי מחדש באולם בעל הגג המשופע ביער הגדול.14

לאחר מכן, בא אלי סוּנַקְּהַטַּה, קד בפני, והתיישב במקום ראוי. ואמרתי לו: 'ובכן, סוּנַקְּהַטַּה, מה דעתך? האם מה שאמרתי לך על פָּאטִיקַפּוּטַּה התגלה כאמת או לא?'

'זה קרה בדיוק כפי שאמרת ולא אחרת.'

'אם כך, מה דעתך סוּנַקְּהַטַּה? האם נעשה פלא או לא?'

'בוודאי, אדוני, אכן פלא נעשה ולא אחרת.'

'ובכן, שוטה שכמוך, האם אתה עדיין אומר לי, לאחר שעשיתי פלא שכזה: 'ובכן, אדוני, לא עשית אף פלא? ראה עד כמה טעותך בידך!' ולשמע דבריי סוּנַקְּהַטַּה עזב את הדְהַמַּה והמשמעת הזו כאחד שנידון לגיהנום.

חוכמת ראשית הדברים
(aggaññapaññattikathā)

2.14 בְּהַגַּבַה, אני יודע את ראשית הדברים15 ואני יודע לא רק זאת, אלא גם מה מתעלה בערכו מעבר לכך. ואינני תחת השפעה של מה שאני יודע, ומבלי להיות תחת השפעתו, הגעתי לידיעה של הכיבוי16 הזה בעצמי, באמצעות השגת ההבנה שהטַטְהָאגַטַה לא יכול ליפול לדרכים שגויות.17 בְּהַגַּבַה, ישנם כמה פרושים וברהמינים שטוענים על פי תורתם שכל הדברים התחילו ביצירה על ידי אל,18 או בְּרַהְמָא. הלכתי אליהם ואמרתי: 'רבותיי המכובדים, האם זה נכון שהכרזתם שכל הדברים התחילו ביצירה על ידי אל או בְּרַהְמָא?' 'כן', הם השיבו. אז שאלתי: 'במקרה זה, כיצד המורים המכובדים טוענים שהדבר ארע?' אך הם לא יכלו לתת תשובה, אז הם שאלו אותי בחזרה ואני השבתי:

2.15 'בחלוף תקופה ארוכה, חברים, במוקדם או במאוחר, מגיעה עת שבה היקום מתכווץ. בזמן שהיקום מתכווץ, רוב היצורים החיים נולדים מחדש בעולם-הבְּרַהְמָא אָבְּהַסַּרַה. ושם הם חיים, יצירי תודעה, ניזונים מתחושות התעלות, קורני-אור מעצמם, נעים באוויר, מלאי הוד והדר – וכך הם חיים במשך תקופה ארוכה מאוד.

ובחלוף תקופה ארוכה, במוקדם או במאוחר, מגיעה העת שבה היקום מתחיל שוב להתרחב. ביקום המתרחב מופיע ארמון בְּרַהְמָא ריק. ואז אחד היצורים, בהתאם למיצוי תוחלת חייו או מיצוי חסדיו, נופל מעולם האָבְּהַסַּרַה ומופיע בארמון הבְּרַהְמָא הריק. שם הוא חי, יציר תודעה, ניזון משמחה, קורן-אור מעצמו, נע באוויר, מלא הוד והדר. וכך הוא חי במשך תקופה ארוכה מאוד.

וביצור הזה אשר נותר שם לבדו תקופה כה ארוכה, עולים חוסר מנוחה, חוסר סיפוק וחרדה, והוא חושב: 'הלוואי ויצורים אחרים יגיעו למקום הזה!' ויצורים אחרים בהתאם למיצוי תוחלת חייהם או מיצוי חסדיהם, נופלים מעולם האָבְּהַסַּרַה ומופיעים בארמון הבְּרַהְמָא, יחד אתו. שם הם חיים יצירי-תודעה, ניזונים משמחה, קורני-אור מעצמם, נעים באוויר, מלאי הוד והדר. וכך הם חיים במשך תקופת זמן ארוכה מאוד.

2.16 ואז, היצור ההוא שהופיע שם ראשון חושב לעצמו: 'אני בְּרַהְמָא, הבְּרַהְמָא הגדול, הכובש, הבלתי מנוצח, הרואה-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השולט, הנציב והמסדיר, האב של כל שישנו וכל שעתיד להיות. היצורים האלה נבראו על ידי. מדוע? כיוון שראשית הבעתי את המשאלה: 'הלוואי ויצורים אחרים יגיעו למקום הזה!' ולאחר שהבעתי את משאלתי היצורים האלה הופיעו בעולם הזה!' ועקב כך היצורים שהופיעו שם אחריו חושבים גם הם: 'חברים, זהו בְּרַהְמָא, בְּרַהְמָא הגדול, הכובש, הבלתי מנוצח, הרואה-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השולט, הנציב והמסדיר, האב של כל שישנו וכל שעתיד להיות. ואנו נבראנו על ידו. מדוע? כיוון שראינו שהוא היה כאן ראשון, ואנו הופענו אחריו.'

2.17 והיצור שהופיע שם ראשון הוא בעל חיים ארוכים יותר, יפה יותר, ובעל כוח רב יותר מהיצורים שהופיעו שם אחריו. בחלוף הזמן מגיע רגע בו אחד היצורים, לאחר שמת ועבר מהעולם ההוא, נולד בעולם הזה. לאחר שנולד בעולם הזה, הוא פורש מחיי-בית אל חיי חסר-בית. לאחר שפרש, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, הוא מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי כך שבתודעתו המרוכזת הוא נזכר בחייו הקודמים האחרונים אך לא מעבר לזה. כך הוא אומר: 'אנו נבראנו על ידו, על ידי בְּרַהְמָא, בְּרַהְמָא הגדול, הכובש, הבלתי מנוצח, הרואה-כל, הכל-יכול, האדון, היוצר והבורא, השולט, הנציב והמסדיר, האב של כל שישנו וכל שעתיד להיות. הוא קבוע, יציב, נצחי, לא נתון לשינוי והוא יישאר זהה לעולמי עד. אך אנו שנבראנו על ידי בְּרַהְמָא הזה, הננו ארעיים, בלתי יציבים, בעלי חיים קצרים, נידונים להיכחד, ואנו הגענו לעולם הזה.' כך, רבותיי המכובדים, קרה שאתם מלמדים שכל הדברים החלו ביצירת אל או בְּרַהְמָא.' והם אמרו: 'המכובד גוֹטַמַה, שמענו זאת כפי שהסברת.' אך אני יודע את ראשית התחלת הדברים ואני יודע לא רק זאת, אלא גם מה מתעלה מעבר לכך בערכו. ואינני תחת השפעה של מה שאני יודע ומבלי להיות תחת השפעתו, הגעתי לידיעה של הכיבוי הזה בעצמי, באמצעות השגת ההבנה שהטַטְהָאגַטַה לא יכול ליפול לדרכים שגויות.

2.18 ישנם מספר פרושים וברהמינים אשר טוענים שראשית הדברים הייתה בשל שחיתות מעונג. הלכתי אליהם ושאלתי אותם האם זוהי השקפתם. והם השיבו 'כן'. שאלתי אותם כיצד הדבר, וכאשר לא יכלו להסביר, אמרתי: 'ישנן, חברים,ישויות מסוימות הנקראות 'מושחתות מעונג'.19 הישויות האלה מבלות זמן מוגזם בחגיגות, עינוגים ומשחק, וכתוצאה מכך מודעותן דועכת, וכאשר מודעותן דועכת הן מתות ועוברות מהעולם ההוא.

וייתכן שיצור כזה, לאחר שמת ועבר מהעולם ההוא, נולד בעולם הזה. לאחר שנולד בעולם הזה הוא פורש מחיי בית אל חיי חסר-בית. לאחר שפרש, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה… הוא נזכר בחייו הקודמים האחרונים אך אינו זוכר דבר מעבר לכך.

והוא חושב: 'הישויות המכובדות האלה שאינן מושחתות מעונג, אינן מבלות זמן מוגזם בחגיגות, הנאות ומשחק, לכן מודעותן אינה דועכת והן אינן מתות ועוברות מהעולם ההוא. הישויות הללו קבועות, יציבות, נצחיות, לא נתונות לשינוי, והן יישארו לעולמי עד. אך אנו שהיינו מושחתים מעונג ובילינו זמן מוגזם בחגיגות, עינוגים ומשחק, כך כאשר מודעותנו דעכה, מתנו ועברנו מהעולם ההוא, ואנו ארעיים, בלתי יציבים, בעלי חיים קצרים, נידונים להיכחד, והגענו לעולם הזה.' כך, רבותיי המכובדים יוצא שאתם מלמדים שראשית הדברים היא בשל שחיתות מעונג.' והם אמרו: 'המכובד גוֹטַמַה, שמענו זאת כפי שהסברת.'…

2.19 ישנם מספר פרושים וברהמינים אשר טוענים שראשית הדברים היא בשל שחיתות התודעה. הלכתי אליהם ושאלתי אותם אם זוהי השקפתם. והם השיבו 'כן'. שאלתי אותם כיצד הדבר, וכאשר לא יכלו להסביר, אמרתי: 'חברים, ישנן ישויות מסוימות הנקראות 'מושחתות תודעה'.20 הישויות האלה מבלות זמן רב בהתנהגות קנאית אחת כלפי השנייה וכתוצאה מכך תודעתן נעשית מושחתת. כאשר תודעתן מושחתת, הן הופכות מותשות בגוף ותודעה, וכך הן מתות ועוברות מהעולם ההוא.

וייתכן שיצור כזה, לאחר שמת ועבר מהעולם ההוא, נולד בעולם הזה. לאחר שנולד בעולם הזה… הוא נזכר בחייו הקודמים האחרונים אך אינו זוכר דבר מעבר לכך.

והוא חושב: 'הישויות המכובדות האלה שאינן מושחתות בתודעתן, אינן מבלות זמן מוגזם בהתנהגות של קנאה אחת כלפי השניה… הן אינן הופכות מושחתות בתודעתן, או מותשות בגוף ותודעה, וכך אינן מתות ועוברות מהעולם ההוא. הישויות האלה קבועות, יציבות, נצחיות, לא נתונות לשינוי, והן יישארו לעולמי עד. אך אנו, שהיינו מושחתים בתודעתנו… אנו ארעיים, בלתי יציבים, בעלי חיים קצרים, נידונים להיכחד ואנו הגענו לעולם הזה.' כך, רבותיי המכובדים יוצא שאתם מלמדים שראשית הדברים היא בשל שחיתות התודעה.' והם אמרו: 'המכובד גוֹטַמַה, שמענו זאת כפי שהסברת.'…

2.20 בְּהַגַּבַה, ישנם מספר פרושים וברהמינים אשר טוענים שראשית הדברים היא חסרת סיבה.21 הלכתי אליהם ושאלתי אותם אם זוהי השקפתם. והם השיבו 'כן'. שאלתי אותם כיצד הדבר, וכאשר לא יכלו להסביר, אמרתי: 'חברים, ישנן ישויות מסוימות המכונות 'חסרות-תפיסה'.22 כאשר מופיעה בהן תפיסה, ישויות אלה מתות ועוברות מעולמן. וייתכן שיצור כזה, לאחר שמת ועבר מהעולם ההוא, נולד בעולם הזה. לאחר שנולד בעולם הזה הוא פורש מחיי בית אל חיי חסר-בית. לאחר שפרש, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, הוא נזכר בחייו הקודמים האחרונים אך אינו זוכר דבר מעבר לכך. הוא חושב: 'העצמי והעולם מופיעים ללא סיבה. מדוע? כיוון שקודם לא הייתי קיים, אך עכשיו אני קיים. מאי-קיום צצתי ונוצרתי'. כך, רבותיי המכובדים יוצא שאתם מלמדים שראשית הדברים היא חסרת סיבה.' והם אמרו: 'המכובד גוֹטַמַה, שמענו זאת כפי שהסברת.' אך אני יודע את ראשית התחלת הדברים ואני יודע לא רק זאת, אלא גם מה מתעלה מעבר לכך בערכו. ואינני תחת השפעה של מה שאני יודע, ומבלי להיות תחת השפעתו, הגעתי לידיעה של הכיבוי הזה בעצמי, באמצעות השגת ההבנה שהטַטְהָאגַטַה לא יכול ליפול לדרכים שגויות.

2.21 ואני, בְּהַגַּבַה, אשר מלמד זאת וכך טוען, מואשם בטעות, לשווא, בשקר, ובאופן כוזב על ידי פרושים וברהמינים מסויימים האומרים: 'הפרוש גוֹטַמַה נמצא על נתיב שגוי, וכך גם נזיריו. הוא טען שכל מי שישיג את דרגת השחרור המכונה 'היפה' ימצא שהכל דוחה.' אך אינני אומר זאת. מה שאני אומר זה שבכל פעם שמישהו משיג את דרגת השחרור המכונה 'היפה', הוא יודע שהיא יפה."

"אכן, אדוני, הם עצמם על נתיב שגוי, אלה המאשימים את המכובד ונזיריו בשגיאה. אני כל כך נהנה מדברי המכובד שאני חושב שהמכובד מסוגל ללמד אותי כיצד להשיג ולשהות בשחרור המכונה 'היפה.'"

"יהיה לך קשה, בְּהַגַּבַה, להשיג ולשהות בשחרור המכונה 'היפה', כאשר אתה בעל השקפות שונות, כאשר אתה תומך של משמעת אחרת ובעל מורה אחר. עליך לעשות מאמץ רב, בְּהַגַּבַה, ולתת בי את אמונך."

"אף אם יהיה קשה לי להשיג ולשהות בשחרור המכונה 'היפה', עדיין אתן את אמוני בבּוּדְּהַה המכובד."

כך דיבר הבּוּדְּהַה, ובְּהַגַּבַה הנווד הרוחני שמח והיה מרוצה מדבריו של המכובד.1 פארק: אָרָאמַה, ārāma. מילולית: 'תענוג' בכוונה לפארק תענוגות. פארקים כאלו הוצעו לבּוּדְּהַה ולפרושים ונוודים רוחניים אחרים כמתנה עבורם ועבור תלמידיהם כמקום מגורים בו יוכלו לנהל את חיי הפרישות הרוחניים. השימוש המודרני במילה הוא קומפלקס של מנזר או מקדש.

2 סוּנַקְּהַטַּה מוזכר גם בסוּטַּה 6.

3 שמו הפרטי של בְּהַגַּבַה היה צְ'הַנַּה, בן לשבט של כדרים, אך הבּוּדְּהַה פנה אליו בשם משפחתו.

4 טַקַּרַה: takkara. מי שעושה כך.

5 החיים הפשוטים: הִינָאיָאבַטוֹ, hīnāyāvatto. מילולית: החיים הנמוכים. בהתייחס לחיים של בעל-בית בהשוואה לחיי פרוש או נזיר הנחשבים נעלים עליו מבחינה רוחנית.

6 הדְהַמַּה והמשמעת: דְהַמַּה-וִינָאיַה, dhammavinayā. שני היסודות של מסדר נזירי הבּוּדְּהַה הם לימוד הדְהַמַּה ומערכת כללי ההתנהגות אותם קבע.

7 איש הכלב: קוֹרַקְּהַטִּייַה, Korakkhattiya. סגפן שכונה 'איש הכלב' כיוון שחיקה את התנהגותו של כלב. סגפן נוסף הנוהג ככלב הוא סֶנִייַה המוזכר בקובץ השיחות באורך בינוני, סוּטַּה 57. שם אמר לו הבּוּדְּהַה שאם ימשיך בהתנהגות הזו יוולד בגהינום או ככלב בקרב כלבים.

8 הרעלת מזון: אַלַסַקֶנַה, alasakena. או קלקול קיבה.

9 ראו סוּטַּה 3 פסקה 1.20

10 בית פרושים אשר נתרם בסמוך לקבוצת עצי טִינְדוּקַה.

11 סוּטַּה 7 נקראת על שמו. הוא מוזכר גם בסוּטַּה 6 פסקה 15.

12 'שחרור מהשעבוד הגדול': הפרשנות המסורתית מרמזת שכולם הפכו לאַרַהַנְטים, או לכל הפחות הפכו ל'נכנסים-לזרם'.

13 'נכנסתי לתוך יסוד האש': טֶג'וֹ-דְהַטוּם סַמָאפַּגִּ'יטְבָא: tejo-dhātuṁ samāpajjitva.

14 על אף שהבּוּדְּהַה לא עודד ביצוע פלאים בפני בעלי-בית או נוודים חסידי אמונות אחרות, נראה כי לעיתים הוא מצא לנכון להציג בפניהם פלאים שונים.

15 ראשית הדברים: אַגַּנְּיַה, aggañña. בסוּטַּה 27 מתואר סיפור הראשית בהרחבה. הראשית אינה במובנה המוחלט כיוון שהתהוות היקום חוזרת על עצמה שוב ושוב.

16 כיבוי: נִיבּוּטִי, nibbuti. שלווה, שלום, מנוחה, אושר. מונח המקושר לנִיבָּאנַה.

17 דרכים שגויות: אַנַיַה, anaya. מילולית: הובלה שגויה, במובן של חוסר מזל או צרות.

18 אל: אִיסַּרַה, issara. אל במובן של בורא ושליט. בדומה לתפיסה של 'אלוהים'.

19 מושחתות מעונג: ראו סוּטַּה 1, פסקה 2.7.

20 ראו סוּטַּה 1, פסקה 2.10.

21 חסרת סיבה: היווצרות 'יש מאין', הופעה מקרית.

22 ראו סוּטַּה 1 פסקה 2.31

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *