השיחה על האסיפה הגדולה

20
השיחה על האסיפה הגדולה

Mahāsamaya Sutta
מַהָאסַמַיַה סוּטַּה

1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בין בני שבט הסַקְיַה ביער הגדול אשר בקַפִּילַבַטְּהוּ, יחד עם קבוצה גדולה של כחמש מאות נזירים, כולם אַרַהַנְטים. וישויות שמימיות מעשרת מערכות-עולם הגיעו תדיר לבקר את הבּוּדְּהַה ואת מסדר נזיריו.

2. ארבע ישויות ממשכני-הטוהר1 אז חשבו: 'האדון המכובד מתגורר בקַפִּילַבַטְּהוּ, יחד עם קבוצה גדולה של כחמש מאות נזירים, כולם אַרַהַנְטים. הבה ניגש אליו וכל אחד מאיתנו ידקלם בפניו פיוט?'

3. כך, אותן ישויות, בזריזות בה אדם חזק מותח את זרועו הכפופה, או מכופף אותה שוב, נעלמו ממשכני-הטוהר והופיעו בפני הבּוּדְּהַה. לאחר שקדו בפניו, נעמדו במקום ראוי ואחת מהן אמרה את הפיוט הבא:

"גדולה היא האסיפה כאן ביער,

היכן שהישויות השמימיות נפגשו.

ואנו כאן על מנת לראות את

האחווה הבלתי מנוצחת."

אחת אחרת אמרה:

"הנזירים בעלי התודעות המרוכזות ישרים:

כנהג על מושכותיו, על חושיהם הם שומרים."

אחת אחרת אמרה:

"בריחים ומחסומים שבורים,

אבן המפתן מנופצת,

בלתי מוכתמים, האדונים ללא דופי הולכים,

כפילים מאולפים היטב."

אחת אחרת אמרה:

"מי ששם את מבטחו בבּוּדְּהַה,

לא ילך בדרך היורדת:

לאחר התפרקות הגוף

הוא יחבור לישויות השמימיות."

התכנסות קהל הישויות השמימיות
(devatāsannipātā)

4. אז אמר הבּוּדְּהַה לנזיריו: "נזירים, לעיתים קרובות הישויות השמימיות מעשרת מערכות-עולם באות לראות את הטַטְהָאגַטַה ומסדר נזיריו. כך היה עם הבּוּדְּהוֹת הנעלים של העבר, וכך יהיה עם אלה של העתיד, כפי שזה כעת עימי. ועתה אפרט בפניכם את שמות קבוצות הישויות, אציג אותן, ואלמד אתכם. הקשיבו היטב ואני אדבר."

"כן, אדוני", אמרו הנזירים, והבּוּדְּהַה אמר:

5. "אספר לכם עליהן בשיר:

לאיזה עולם כל אחת שייכת.

אלה החיים שלווים ונחושים,

כאריות במערות-הרים, שהתגברו על

אימה ופחד מסמרי שיער, תודעותיהם

לבנות וטהורות, בלתי מוכתמות ורגועות.

ביער קַפִּילַבַטְּהוּ ראה המכובד

חמש מאות ואף יותר מהאַרַהַנְטים שלו,

אוהבי מילתו, להם הוא אמר:

'נזירים, הביטו! המוני-ישויות מתקרבות!'

והנזירים התאמצו בלהיטות לראות.

6. עם ראייה על-אנושית אשר כך הופיעה,

חלקם ראו מאה ישויות, חלקם אלף.

בעוד כמה מהם ראו שבעים אלף,

ואילו אחרים ראו סביב ישויות אינספור.

והוא-אשר-יודע-בתבונה היה מודע

לכל מה שיכלו לראות ולהבין.

ולאוהבי מילתו פנה הבּוּדְּהַה

ואמר: 'המוני-ישויות קרבות.

הביטו ונסו להכירן, נזירים,

על פי שמותיהן שאציג לכם בשיר!'

7. שבעת אלפים יַקְהוֹת מעולם קַפִּילַה,

בעלי כוחות ויכולות אדירים,

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

שש אלפי יַקְהוֹת מההִימָאלַיַה,

בעלי כוחות ויכולות אדירים,

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

מפיסגת סָאטַה עוד שלושת אלפי יַקְּהוֹת

בעלי כוחות ויכולות אדירים,

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

סכום כולל של שש עשרה אלפי יַקְּהוֹת,

בעלי כוחות ויכולות אדירים,

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

8. המוני וֵסָּאמִיטַּה חמש מאות נוספים

בעלי כוחות ויכולות אדירים,

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

גם קוּמְבְּהִירַה מרָאגַ'גַהַה הגיע

שמקום מגוריו הוא למרגלות וֵפּוּלַּה:

ומאה אלפי יַקְהוֹת בעקבותיו.

9. המלך דְהַרַטְּהַה, שליט המזרח,

אדון הגַנְדְהַבּוֹת, מלך אדיר,

הגיע עם פמליתו. בניו הרבים,

כולם את שמו של אִינְדְרַה נושאים,

כולם בעלי יכולות אדירים

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

המלך וִירוּלְהַה, שליט הדרום,

אדון הקוּמְבַּנְדְהוֹת, מלך אדיר,

הגיע עם פמליתו. בניו הרבים,

כולם את שמו של אִינְדְרַה נושאים,

כולם בעלי יכולות אדירים

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

וִירוּפַּקְּהַה, שליט המערב,

אדון הנָאגוֹת, מלך אדיר,

הגיע עם פמליתו. בניו הרבים,

כולם את שמו של אִינְדְרַה נושאים,

כולם בעלי יכולות אדירים

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

המלך קוּבֵרַה, שליט הצפון,

אדון היַקְּהוֹת, מלך אדיר,

הגיע עם פמליתו. בניו הרבים,

כולם את שמו של אִינְדְרַה נושאים,

כולם בעלי יכולות אדירים

בהירים למראה, עם פמליה נהדרת באים,

ביער זה עולזים למראם של כאלה נזירים.

ממזרח בוהק המלך דְהַרַטְּהַה,

מדרום וִירוּלְהַה, וממערב

וִירוּפַּקְּהַה, קוּבֵרַה מהצפון:

כך השתרעו ביער קַפִּילַבַטְּהוּ

ארבעת המלכים הגדולים בכל הדרם ניצבו.

10. עימם באו צמיתיהם מלאי ערמומיות,

כולם נוכלים מיומנים: קוּטֶנְדוּ ראשון,

ולאחר מכן וֵטֶנְדוּ, וִיטוּ ווִיטוּצַ'ה,

צַ'נְדַנַה וקָאמַסֶטְּהַה אחריו,

קִינּוּגְהַנְדוּ ונִיגְהַנְדוּ, אלו,

פַּנָאדַה, אוֹפַּמַנְּיַיה, מָאטַלי –

רכב הדֶווֹת, נַלַה,

צִ'יטַּסֶנַה מהגַנְדְהַבּוֹת,

רָאגָ'א, גַ'נֶסַבְּהַה, פַּנְצַ'סִיקְהַה,

טִימְבַּרוּ עם סוּרִייַבַצַּ'סָא ביתו –

אלו, ועוד, הגיעו בשמחה

אל היער ההוא לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

11. מנַבְּהַסַה מוֵסָאלִי, ומטַצְּ'הַקַה

הגיעו נָאגוֹת, קַמְבּלות, אַסַּטַרות,

פַּיָיאגות עם קרוביהן. מיַמוּנָא

הגיע דְהַטַרַטְּהַה בליווי מזהיר,

אֶרָאבַנַה גם, מנהיג הנָאגַות האדיר,

הגיע אל מקום המפגש ביער.

ובעלות שתי-הלידות,2 בעלות הכנפיים, וחדות-הראייה,

ציפורי הגַרוּדַות הפראיות3

הגיעו במעוף הנה – צִ'יטְרָא וסוּפַּנָּא.

אך כאן מלכי הנָאגַות בטוחים:

המכובד כפה הפסקת אש. בדיבור עדין

הן והנָאגוֹת חולקים את שלוות הבּוּדְּהַה.

12. גם האַסוּרַות, אשר פעם הכתה בהם ידו של אִינְדְרַה,4

וכעת שוכני ימים, מיומנים בכישוף,

אחיו הקורנים של וָאסָבַה הגיעו,

הקָאלַקַנְג'ות, איומים למראה,

דָאנַבֶגְהַסַס, ווֶפַּצִ'יטִּי,

סוּצִ'יטִּי ופַּהָארָאדְהַה גם,

נַמוּצִ'י האכזר, ומאה בניו של בַּלִי,

שכולם נקראים וֶרוֹצַ'ה, עם חבורת

בני-לוחמים שהתאחדו תחת מנהיגם רָאהוּ,

אשר הגיעו לאחל מפגש מוצלח.

13. ישויות גבוהות של מים, אדמה, אש, ורוח,

הוַרוּנות ומשרתן. סוֹמַה

וגם יַסַה. דֶווֹת הנולדות מאהבה

וחמלה, בלווית פמליה מהוללת,

עשר אלו, עם כפל עשרות מלוויהם השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

14. גם וֶנְהוּ5 וסַהַלִי הגיעו,

האַסַמות, תאומי היַמַה,

והדֶווֹת האלה המשגיחות על השמש והירח,

ישויות-מערכות-עולם, שדוני עננים,

סַקַּה אדון הוַסוּבִים, נדבן קדמון,6

עשר אלו, עם כפל עשרות מלוויהם השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

15. הסַהַבְּהוּים קורנים זוהרים, הגיעו לאחר,

יוקדי-שיא. האַרִיטְּהַקוֹת,

הרוֹג'ות, כדרדרים-כחולים, עם וַרוּנָא,

וסַהַדְהַמָּא, אַצּ'וּטָא, אַנֶגַ'קָא,

סוּלֶיַּה, רוּצִ'ירָא, הוָאסַוַנֶסוֹת,

עשרה אלו, עם כפל עשרות מלוויהם השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

16. הסַמָאנוֹת והמַהָא-סַמָאנוֹת שניהם,

בהיותם כבני-אנוש ומעבר לבני אנוש הגיעו,

הישויות המושחתות-מעונג ומושחתות-תודעה,

דֶווֹת ירוקות, וגם האדומות,

פָּארַגות, מַהָא-פָּארַגות עם פמלייתן,

עשר אלו, עם כפל עשרות מלוויהן השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

17. סוּקּוֹת, קַרוּמְהוֹת, אַרוּנוֹת, וֶגְהַנַסוֹת,

הולכים בעקבות ערותם של האוֹדָאטַגַיְהוֹת.

וִיצַ'קְּהַנוֹת, סַדָאמַטּוֹת, הַרָאגַג'וֹת,

ישויות אלה מכונות 'מעורבות בהדרן', ופַּג'וּנַּה

המרעים, אשר גורם גם לגשם,

עשר אלו, עם כפל עשרות מלוויהן השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

18. הקְהֶמִיוֹת, הטוּסִיטוֹת והיָאמוֹת,

הקַטְּהַקוֹת בליווי פמליה, לַמְבִּיטַקוֹת,

לָאמַסֶטְּהוֹת, האַסַבוֹת,7

אלה המתענגות בדברים שיצרו,

ואלה המשתלטות על יצירתם של אחרים,8

עשר אלו, עם כפל עשרות מלוויהן השונים,

בעלות כוחות אדירים ונעימות למראה,

באו בשמחה לצפות בנזיריו של הבּוּדְּהַה.

19. שישים המוני דֶווֹת אלו, ממינים שונים,

כולן הגיעו מסודרות על פי קבוצותיהן,

וגם אחרות, כחלק מהמערך. וכך אמרו:

'הוא שצלח מעבר ללידה, הוא

שלא נותר לו כל מכשול, שחצה את השיטפון,

הוא, חסר תחלואים, אותו נראה, האדיר,

שחצה בחופשיות מבלי להפר את הכללים,

כפי שהירח עובר דרך עננים.'

20. סוּבְּרַהְמָא אחריו, ועימו פַּרַמַטַּה,

סַנַנְקוּמָארַה, טִיסַּה, שהיו בניו של

האדיר, גם אלה הגיעו.

מַהָא-בְּרַהְמָא, אשר מושל באלף עולמות,

עליון בעולם הבְּרַהְמָא, הופיע שם,

מבהיק בפאר ונורא לצפייה,

עם כל פמליתו.

עשרה שליטים מטעמו אשר כל אחד מהם

מושל בעולם-בְּרַהְמָא, ובקרבם

הָארִיטַה, אשר מושל במאה אלפים."

21. וכאשר כל אלה הגיעו במערך עצום,

עם אִינְדְרַה ומלוויו של בְּרַהְמָא גם,

אז הגיע גם מָארַה ומלוויו, וכעת הביטו

בטיפשותו של השחור.9 כי הוא אמר:

"קדימה, תיפסו וקישרו את כולם! בתאווה

נתפוס את כולם! הקיפו אותם מכל עבר,

אל תניחו לאף אחד לחמוק, מי שזה לא יהיה!"

כך אדון-המלחמה דחק בחייליו האפלים.

בכפות ידיו הוא היכה בקרקע, וגרם

לעמעום איום, כמו ענני סערה המתפרצים

ברעם, ברק וגשם כבד –

או אז, התכווץ חזרה, כעוס, אך חסר ישע!

22. והוא-היודע-בתובנה ראה כל זאת

והבין את משמעות הדברים. ולנזיריו אמר:

"מלוויו של מָארַה הגיעו, נזירים – שימו לב היטב!"

הם שמעו את דבריו של הבּוּדְּהַה, ונשארו ערניים.

ומלוויו של מָארַה נסוגו מאלה שלא היה ניתן

ללכוד אותם בתאווה או פחד."

'המנצחים, לאחר שהתעלו מעבר לפחד,

זכו: תלמידיו שמחו עם כל העולם!'1 משכני הטוהר הם העולמות בהם חיים ה'לא-חוזרים' עד הגשמת הנִיבָּאנַה הסופית.

2 ציפורים הן בעלות 'שתי-לידות' – בהטלת הביצה ובבקיעתה.

3 ציפורי הגַרוּדַה הפראיות הן אויבות הנָאגוֹת.

4 אִינְדְרַה, אלוף הישויות השמיימיות, הביס את האַסוּרַות.

5 וֶנְהוּ או וֵנְדוּ (veṇḍu). בטקסט הסנסקריטי מופיע 'וִישְנוּ'.

6 נדבן קדמון: פּוּרִינְדַדַה, purindada. 'הנותן הנדיב בחיים קודמים'. מופיע בגרסה הסנסקריטית בשם פּוּרַנְדַרַה שפירושו 'משמיד הערים'.

7 אָסַבוֹת: āsavā, ישויות הלהבה.

8 הישויות השמיימיות בשם נִימָאנַרַטִּי (nimmānarati) ופַּרִינִימִּיטַה (paranimitā).

9 השחור: קַנְהַה (kaṇha), כינוי נוסף למָארַה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *