הצגת העשרות

34
הצגת העשרות


Dasuttara Sutta
דַסוּטַּרַה סוּטַּה

1.1. כך שמעתי.1 פעם התגורר הבּוּדְּהַה בקַמְפָּא בסמוך לבריכת הלוטוסים של גַגַּרָא עם קבוצה גדולה של חמש מאות נזירים. אז פנה שם המכובד סָארִיפּוּטַּה אל הנזירים: "חברים נזירים!"

"חבר!", השיבו הנזירים. והמכובד סָארִיפּוּטַּה דיבר:

"בקבוצות מדורגות מאחד עד עשר

אלמד אתכם דְהַמַּה להגשמת נִיבָּאנַה,

כך שתוכלו לשים קץ לסבל,

ולהשתחרר מכל הקשרים והכבלים.

דבר אחד
(eko dhammo)

1.2. חברים, ישנו (1) דבר אחד שמסייע מאוד, (2) דבר אחד שיש לפתח, (3) דבר אחד שיש להבין בדיוק, (4) דבר אחד שיש לזנוח, (5) דבר אחד שמוביל להתדרדרות, (6) דבר אחד שמוביל להתקדמות, (7) דבר אחד שקשה לדעת, (8) דבר אחד שיש לגרום להופעתו, (9) דבר אחד שיש להבין היטב, (10) דבר אחד שיש לממש.2

(1) מה הדבר האחד שמסייע מאוד? חוסר לאות בפיתוח מצבים מטיבים.

(2) מה הדבר האחד שיש לפתח? קשב ביחס לגוף, המלווה בנוחות.3

(3) מה הדבר האחד שיש להבין בדיוק? מגע כתנאי של התחלואים המנטאליים וההקשרות.

(4) מה הדבר האחד שיש לזנוח? תפיסה-עצמית שגויה.4

(5) מה הדבר האחד שמוביל להתדרדרות? תשומת-לב לא נבונה.

(6) מה הדבר האחד שמוביל להתקדמות? תשומת-לב נבונה.

(7) מה הדבר האחד שקשה לדעת? ריכוז מנטאלי רציף.5

(8) מה הדבר האחד שיש לגרום להופעתו? ידיעה בלתי ניתנת לערעור.

(9) מה הדבר האחד שיש להבין היטב? כל היצורים החיים מתקיימים מתזונה.

(10) מה הדבר האחד שיש לממש? שחרור תודעה בלתי ניתן לערעור.

סך אלה הם עשרה דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.


שני דברים
(dve dhammā)

1.3. ישנם (1) שני דברים שמסייעים מאוד, (2) שני דברים שיש לפתח, (3) שני דברים שיש להבין בדיוק, (4) שני דברים שיש לזנוח, (5) שני דברים שמובילים להתדרדרות, (6) שני דברים שמובילים להתקדמות, (7) שני דברים שקשה לדעת, (8) שני דברים שיש לגרום להופעתם, (9) שני דברים שיש להבין היטב, (10) שני דברים שיש לממש.

(1) מהם שני הדברים שמסייעים מאוד? קשב והבנה מלאה.

(2) מהם שני הדברים שיש לפתח? שלווה ותובנה.

(3) מהם שני הדברים שיש להבין בדיוק? מנטאליות וחומריות.

(4) מהם שני הדברים שיש לזנוח? בורות והשתוקקות לקיום.

(5) מהם שני הדברים שמובילים להתדרדרות? גסות והתחברות עם רוע.

(6) מהם שני הדברים שמובילים להתקדמות? עדינות והתחברות עם טוּב.

(7) מהם שני הדברים שקשה לדעת? כל מה שהוא השורש והתנאי של זיהום היצורים החיים, וכל מה שהוא השורש והתנאי של טיהור היצורים החיים.

(8) מהם שני הדברים שיש לגרום להופעתם? ידיעה של השמדת התחלואים המנטאליים ואי הופעתם מחדש.

(9) מהם שני הדברים שיש להבין היטב? שני יסודות: המותנה והבלתי-מותנה.6

(10) מהם שני הדברים שיש לממש? ידיעה ושחרור.

סך אלה הם עשרים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

שלושה דברים
(tayo dhammā)

1.4. ישנם (1) שלושה דברים שמסייעים מאוד, (2) שלושה דברים שיש לפתח, (3) שלושה דברים שיש להבין בדיוק, (4) שלושה דברים שיש לזנוח, (5) שלושה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) שלושה דברים שמובילים להתקדמות, (7) שלושה דברים שקשה לדעת, (8) שלושה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) שלושה דברים שיש להבין היטב, (10) שלושה דברים שיש לממש.

(1) מהם שלושת הדברים שמסייעים מאוד? התרועעות בחברת אנשים טובים, שמיעה של הדְהַמַּה האמיתית, תרגול של הדְהַמַּה בשלמותה.

(2) מהם שלושת הדברים שיש לפתח? שלושה סוגים של ריכוז: המלווה ביישום ראשוני והחזקת התודעה, המלווה בהחזקת התודעה ללא יישום ראשוני של התודעה, וללא יישום ראשוני של התודעה וללא החזקת התודעה.

(3) מהם שלושת הדברים שיש להבין בדיוק? שלוש הַרְגָּשוֹת: נעימה, כואבת, ושאינה נעימה ואינה כואבת.

(4) מהם שלושת הדברים שיש לזנוח? שלושה סוגים של השתוקקות: השתוקקות חושית, השתוקקות להיות, השתוקקות לא-להיות.

(5) מהם שלושת הדברים שמובילים להתדרדרות? שלושה שורשים מזיקים: חמדנות, שנאה, אשליה.

(6) מהם שלושת הדברים שמובילים להתקדמות? שלושה שורשים מטיבים: אי-חמדנות, אי-שנאה, אי-אשליה.

(7) מהם שלושת הדברים שקשה לדעת? שלושה אלמנטים הגורמים לשחרור: (א) שחרור מתשוקות-חושים, כלומר – פרישות. (ב) שחרור מחומריות, כלומר – אי-חומריות. (ג) כל מה שהתהווה, מורכב, מופיע באופן מותנה – השחרור ממנו הוא חדלון.

(8) מהם שלושת הדברים שיש לגרום להופעתם? שלוש ידיעות של עבר, עתיד והווה.

(9) מהם שלושת הדברים שיש להבין היטב? שלושה יסודות: היסוד של תשוקה-חושית, היסוד של חומר ויסוד האל-חומר.

(10) מהם שלושת הדברים שיש לממש? שלושה סוגים של ידע: ידיעת חיים קודמים אדם של עצמו, ידיעת המיתות והלידות מחדש של יצורים חיים, ידיעת השמדת התחלואים המנטאליים.

סך אלה הם שלושים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

ארבעה דברים
(cattāro dhammā)

1.5. ישנם (1) ארבעה דברים שמסייעים מאוד, (2) ארבעה דברים שיש לפתח, (3) ארבעה דברים שיש להבין בדיוק, (4) ארבעה דברים שיש לזנוח, (5) ארבעה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) ארבעה דברים שמובילים להתקדמות, (7) ארבעה דברים שקשה לדעת, (8) ארבעה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) ארבעה דברים שיש להבין היטב, (10) ארבעה דברים שיש לממש.

(1) מהם ארבעת הדברים שמסייעים מאוד? ארבעה גלגלים:7 (א) מקום התגוררות נעים, (ב) התרועעות עם אנשים טובים, (ג) פיתוח מלא של העצמי,8 (ד) פעולות עבר מוסריות ותורמות.

(2) מהם ארבעת הדברים שיש לפתח? ארבע בחינות לפיתוח קשב: הנה, נזיר מתבונן בגוף כגוף, במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בהרגשות כהרגשות במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתודעה כתודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם. הוא מתבונן בתכני-תודעה כתכני-תודעה במרץ, בקשב ובהבנה מלאה, לאחר שהניח לתשוקה ולסלידה כלפי העולם.'

(3) מהם ארבעת הדברים שיש להבין בדיוק? ארבעה סוגי תזונה: (א) מזון חומרי, גס או עדין, (ב) מגע, (ג) רצון מנטאלי, (ד) הכרה.

(4) מהם ארבעת הדברים שיש לזנוח? ארבעה זרמים: חושניות, התהוות, השקפות מוטעות, בורות.

(5) מהם ארבעת הדברים שמובילים להתדרדרות? ארבעה סוגים של עול: חושניות, התהוות, השקפות מוטעות, בורות.

(6) מהם ארבעת הדברים שמובילים להתקדמות? ארבעה סוגים של הורדת העול: חושניות, התהוות, השקפות, בורות.

(7) מהם ארבעת הדברים שקשה לדעת? ארבעה ריכוזים: (א) התורם לדעיכה, (ב) התורם לקיבעון, (ג) התורם להבחנה (ד) התורם לחדירה.

(8) מהם ארבעת הדברים שיש לגרום להופעתם? ארבע ידיעות: ידיעה של דְהַמַּה, ידיעה של מה שעולה בקנה אחד עם דְהַמַּה, ידיעה של תודעותיהם של אחרים, ידיעה של דברים ארציים.

(9) מהם ארבעת הדברים שיש להבין היטב? ארבע אמיתות האציליים: אמת הסבל, אמת מקור הסבל, אמת קץ הסבל, ואמת הדרך לקץ הסבל.

(10) מהם ארבעת הדברים שיש לממש? ארבעה פירות של חיי הפרישות: פרי הכניסה-לזרם, פרי החזרה-פעם-אחת, פרי האי-חזרה, פרי האַרַהַנְטיות.

סך אלה הם ארבעים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

חמישה דברים
(pañca dhammā)

1.6. ישנם (1) חמישה דברים שמסייעים מאוד, (2) חמישה דברים שיש לפתח, (3) חמישה דברים שיש להבין בדיוק, (4) חמישה דברים שיש לזנוח, (5) חמישה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) חמישה דברים שמובילים להתקדמות, (7) חמישה דברים שקשה לדעת, (8) חמישה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) חמישה דברים שיש להבין היטב, (10) חמישה דברים שיש לממש.

(1) מהם חמשת הדברים שמסייעים מאוד? חמישה גורמים למאמץ השתדלות: הנה נזיר (א) בעל אמון, בוטח בהתעוררות של הטַטְהָאגַטַה: 'כך הוא הנעלה – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. והוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין. (ב) בעל בריאות טובה, סובל מעט מכאבים או ממחלות, בעל מערכת עיכול טובה שאינה קרה מידי ואינה חמה מידי, אלא בטמפרטורה בינונית ומתאימה. (ג) הוא אינו רמאי או ערמומי, מציג את עצמו בפני המורה או בפני החכמים בחבריו לדרך הרוחנית כפי שהוא באמת. (ד) הוא שומר על מאמץ עירני באופן עקבי לזניחת גורמים מזיקים ויצירת גורמים מטיבים, והוא יציב ונחוש לקדם ולהתמיד ביצירת גורמים מטיבים. (ה) הוא אדם של חוכמה, בעל חוכמה ביחס להופעת והיעלמות הדברים, עם הבנה חודרת המובילה להשמדה מלאה של הסבל.

(2) מהם חמשת הדברים שיש לפתח? ריכוז בעל חמישה מאפיינים: (א) ספוג בתחושת התעלות, (ב) ספוג בשמחה, (ג) ספוג ברצון, (ד) ספוג באור,9 (ה) סימן 'הסקירה'.10

(3) מהם חמשת הדברים שיש להבין בדיוק? חמשת מצרפי ההקשרות: גוף, הרגשות, זיהויים, תגובות מנטאליות, הכרות.

(4) מהם חמשת הדברים שיש לזנוח? חמשת המכשולים: תשוקה חושית, זדון, עייפות ועצלות, חרטה וחוסר-שקט, ספק.

(5) מהם חמשת הדברים שמובילים להתדרדרות? חמישה מחסומים מנטאליים: הנה, לנזיר יש ספקות וחששות (א) ביחס למורה, הוא מאוכזב ואינו מסוגל ליישב את תודעתו. כך, תודעתו אינה נוטה לנמרצות, מסירות, התמדה ומאמץ. (ב) ביחס לדְהַמַּה, הוא מאוכזב ואינו מסוגל ליישב את תודעתו. כך, תודעתו אינה נוטה לנמרצות, מסירות, התמדה ומאמץ. (ג) ביחס לסַנְגְהַה, הוא מאוכזב ואינו מסוגל ליישב את תודעתו. כך, תודעתו אינה נוטה לנמרצות, מסירות, התמדה ומאמץ. (ד) ביחס לתרגול, הוא מאוכזב ואינו מסוגל ליישב את תודעתו. כך, תודעתו אינה נוטה לנמרצות, מסירות, התמדה ומאמץ. (ה) הוא כועס ומאוכזב מעמיתיו לחיים הרוחניים, הוא חש מדוכא ושלילי כלפיהם. כך, תודעתו אינה נוטה לנמרצות, מסירות, התמדה ומאמץ.

(6) מהם חמשת הדברים שמובילים להתקדמות? חמש יכולות: אמון, מאמץ, קשב, ריכוז, חוכמה.

(7) מהם חמשת הדברים שקשה לדעת אותם? חמישה יסודות המקדמים לשחרור: (א) הנה, נזיר בוחן את תאוות-החושים, תודעתו אינה נמשכת אליהן ומוצאת בהן הנאה, מתקבעת בהן או מוצאת בהן חופש, אך כאשר הוא בוחן פרישות היא אכן נמשכת אליה ומוצאת בה הנאה, מתקבעת בה, ומוצאת בה חופש. והוא גורם למחשבה הזו להתייצב היטב, להתפתח היטב, לגדול היטב, להיות חופשייה ולהיות מנותקת מתאוות-חושים. וכך הוא חופשי מהתחלואים המנטאליים, מהכעסים ומההתרגשויות הנוצרים כתוצאה מתאוות-חושים, והוא אינו חש את ההרגשה הזו. זה נקרא השחרור מתאוות-החושים. וכך גם בנוגע (ב) לזדון, (ג) לאכזריות, (ד) לחומריות, (ה) לעצמיות.

(8) מהם חמשת הדברים שיש לגרום להופעתם? הידיעה המחומשת של ריכוז נכון: הידיעה שעולה באדם: (א) 'הריכוז הזה מעניק אושר בהווה ויגרום לתוצאות של אושר בעתיד', (ב) 'הריכוז הזה אצילי ונטול ארציות' (ג) 'את הריכוז הזה לא מתרגל מי שאינו ראוי',11 (ד) 'הריכוז הזה שליו ומושלם, משיג הדממה, משיג איחוד, ואינו תגובתי,12 לא ניתן להתכחש לו13 או למנוע אותו',14 (ה) 'אני עצמי השגתי את מצב הריכוז הזה בקשב, ויצאתי ממנו בקשב.'

(9) מהם חמשת הדברים שיש להבין היטב? חמישה בסיסים לשחרור: (א) הנה, המורה, או תלמיד-עמית מכובד, מלמד את הדְהַמַּה לנזיר. כאשר הנזיר מקבל את הלימוד, הוא משיג הבנה בדְהַמַּה, ברוחה ובלשונה. כך, שמחה עולה בו, ומשמחה זו תחושת התעלות, ומתחושת התעלות זו חושיו נרגעים, וכתוצאה מכך הוא חש אושר, ובאושר זה תודעתו מתבססת. (ב) הוא לא שמע זאת כך, אך במהלך לימוד הדְהַמַּה לאחרים הוא למד זאת בעל-פה כפי ששמע זאת (ג) או בזמן שהוא מדקלם בשירה את הדְהַמַּה… (ד) או כאשר הוא מכוון את תודעתו לדְהַמַּה, חושב ומהרהר בה, מרכז את תשומת ליבו בה, (ה) או כאשר הוא תופס היטב סימן-ריכוז מסויים, מכוון אליו היטב, מיישם את תודעתו עליו, וחודר אליו היטב באמצעות חוכמה. כך, שמחה עולה בו, ומשמחה זו תחושת התעלות, ומתחושת התעלות זו נרגעים חושיו, וכתוצאה מכך הוא חש אושר, ובאושר זה מתבססת תודעתו.

(10) מהם חמשת הדברים שיש לממש? חמשת החלקים של הדְהַמַּה: מוסריות, ריכוז, חוכמה, שחרור, ידיעה וראייה של שחרור.

סך אלה הם חמישים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

שישה דברים
(cha dhammā)

1.7. ישנם (1) שישה דברים שמסייעים מאוד, (2) שישה דברים שיש לפתח, (3) שישה דברים שיש להבין בדיוק, (4) שישה דברים שיש לזנוח, (5) שישה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) שישה דברים שמובילים להתקדמות, (7) שישה דברים שקשה לדעת, (8) שישה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) שישה דברים שיש להבין היטב, (10) שישה דברים שיש לממש.

(1) מהם ששת הדברים שמסייעים מאוד? שישה דברים התורמים לחיי קהילה: כל עוד הנזירים ברשות וברבים מראים רצון טוב כלפי עמיתיהם במעשה, דיבור ומחשבה… חולקים עם עמיתיהם המוסריים כל מה שהם מקבלים כמתנה ראויה, כולל תוכן קערת הנדבות שלהם, שאינם שומרים רק לעצמם… שומרים על כללי ההתנהגות בעקביות, בשלמות, מבלי לשנות אותם, כללים חסרי דופי, המובילים לשחרור, אותם החכם משבח, התומכים בריכוז… ומתמידים כך עם עמיתיהם הן ברשות והן ברבים… מתמידים בהשקפה האצילית הזו המובילה לשחרור, להשמדת הסבל… שוהים בערנות זו עם עמיתיהם הן ברשות והן ברבים….

(2) מהם ששת הדברים שיש לפתח? שישה מושאים להרהור: הבּוּדְּהַה, הדְהַמַּה, הסַנְגְהַה, מוסריות, פרישות, הישויות השמימיות.

(3) מהם ששת הדברים שיש להבין בדיוק? שישה בסיסי-חושים פנימיים: חוש-הראייה, חוש-השמיעה, חוש-הריח, חוש-הטעם, חוש-המגע, חוש-התודעה.

(4) מהם ששת הדברים שיש לזנוח? שש קבוצות של השתוקקות: השתוקקות למראות, השתוקקות לצלילים, השתוקקות לריחות, השתוקקות לטעמים, השתוקקות לתחושות, השתוקקות למושאי תודעה.

(5) מהם ששת הדברים שמובילים להתדרדרות? שישה סוגים של אי-מתן כבוד: הנה, נזיר נוהג בחוסר-כבוד וחוסר-נימוס כלפי המורה, הדְהַמַּה, הסַנְגְהַה, האימון, הנחישות, אורחים.

(6) מהם ששת הדברים שמובילים להתקדמות? שישה סוגים של מתן כבוד: הנה, נזיר נוהג בכבוד ובנימוס כלפי המורה, הדְהַמַּה, הסַנְגְהַה, האימון, הנחישות, אורחים.

(7) מהם ששת הדברים שקשה לדעת? שישה יסודות המובילים לשחרור: הנה ייתכן ונזיר יאמר: (א) 'פיתחתי את שחרור-התודעה באמצעות אהבה, הרחבתי את זה, עשיתי את זה רכב ובסיס, כוננתי זאת, עמלתי על כך רבות, ועליתי על הדרך. ועדיין זדון חודר ואוחז בתודעתי.' במקרה זה יש לומר לו: 'לא, אל תאמר זאת! אל תייצג שלא כהלכה את דבריו של הבּוּדְּהַה, אין זה נכון להכפיש את דבריו כך, כיוון שהוא לא היה אומר דבר כזה! דבריך אינם מבוססים ובלתי אפשריים. אם אתה מפתח את שחרור התודעה באמצעות אהבה, אין סיכוי לזדון לחדור ולאחוז את תודעתך. השחרור הזה באמצעות אהבה הוא המרפא לזדון.' (ב) או ייתכן ויאמר: 'פיתחתי את שחרור התודעה באמצעות חמלה, ועדיין אכזריות15 חודרת ואוחזת בתודעתי…' (ג) או ייתכן ויאמר: 'פיתחתי את שחרור התודעה באמצעות שמחה-לזולת, ועדיין סלידה16 חודרת ואוחזת בתודעתי…' (ד) או ייתכן ויאמר: 'פיתחתי את שחרור התודעה באמצעות איזון-מנטאלי, ועדיין תאווה חודרת ואוחזת את תודעתי…' (ה) או ייתכן ויאמר: פיתחתי את שחרור התודעה חסר-הסימן, ועדיין תודעתי כמהה לסימנים…' (ו) ייתכן ויאמר: 'האמונה באני17 נדחתה על ידי, אינני מתייחס להשקפה: 'כך אני'. ועדיין ספקות, חוסר ודאות ובעיות חודרות ואוחזות את תודעתי…' במקרה זה יש לומר לו: 'לא, אל תאמר זאת! אל תייצג שלא כהלכה את דבריו של הבּוּדְּהַה, אין זה נכון להכפיש את דבריו כך, כיוון שהוא לא היה אומר דבר כזה! דבריך אינם מבוססים ובלתי אפשריים. אם אתה מפתח את שחרור התודעה באמצעות דחיית האמונה באני, אין סיכוי לספקות, חוסר ודאות ובעיות לחדור ולאחוז בתודעתך. השחרור הזה באמצעות דחיית האמונה באני הוא המרפא לספקות, חוסר ודאות ובעיות.'

(8) מהם ששת הדברים שיש לגרום להופעתם? שישה מצבים יציבים: כאשר הוא רואה אובייקט עם העין, שומע צליל עם האוזן, מריח ריח עם האף, טועם טעם עם הלשון, חש תחושה בגוף, תופס מושא-תודעה עם התודעה, הוא אינו מרוצה ואינו כעוס, אלא נותר מאוזן מנטאלית, בעל קשב והבנה מלאה.

(9) מהם ששת הדברים שיש להבין היטב? שישה דברים שאין כמותם: מראות, דברים שנשמעו, הישגים, תרגולים, צורות שירות, מושאים להרהור.

(10) מהם ששת הדברים שיש לממש? שש כוחות-על: הנה, נזיר מיישם ומטה את תודעתו ונהנה מכוחות על-אנושיים שונים: (א) בהיותו אחד, הוא הופך לרבים – בהיותו רבים, הוא הופך לאחד. הוא מופיע ונעלם. הוא עובר דרך גדרות, חומות והרים כאילו עבר דרך אוויר. הוא צולל פנימה והחוצה מהאדמה כאילו הייתה מים. הוא הולך על מים מבלי לשקוע כאילו היו אדמה. הוא עף באוויר בישיבה ברגליים משוכלות כמו ציפור עם כנפיים. הוא אפילו נוגע ומכה בידו בשמש ובירח, עד כמה שהם אדירים וחזקים. והוא מטייל בגופו עד עולמות הבְּרַהְמָא. (ב) עם האוזן-השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, הוא שומע את שני סוגי הקולות – האנושיים והשמימיים, בין אם רחוקים או קרובים. (ג) הוא מבין ומבחין בתודעתו בתודעות של יצורים ואנשים אחרים. הוא יודע תודעה אחוזת תשוקה כאחוזת תשוקה ותודעה נטולת תשוקה כנטולת תשוקה, הוא יודע תודעה אחוזת כעס כאחוזת כעס ותודעה נטולת כעס כנטולת כעס, הוא יודע תודעה אחוזת אשליה כאחוזת אשליה ותודעה נטולת אשליה כנטולת אשליה. הוא יודע תודעה מוכוונת כמוכוונת ותודעה מוסחת כמוסחת. הוא יודע תודעה מפותחת כמפותחת ותודעה לא מפותחת כלא מפותחת. הוא יודע תודעה נעלית כנעלית ותודעה לא נעלית כלא נעלית. הוא יודע תודעה מרוכזת כמרוכזת ותודעה לא מרוכזת כלא מרוכזת. הוא יודע תודעה משוחררת כמשוחררת ותודעה לא משוחררת כלא משוחררת. (ד) הוא נזכר בחיים קודמים רבים: לידה אחת, שתי לידות, שלוש, ארבע או חמש לידות, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים או חמישים לידות, מאה לידות, אלף לידות, מאה אלף לידות, הרבה תקופות של התכווצות היקום, הרבה תקופות של התפשטות היקום, הרבה תקופות של התכווצות והתפשטות היקום, והוא נזכר: 'אז זה היה שמי, זה היה שבט המוצא שלי, זה היה המראה שלי, זה היה המזון שלי, אלה היו חוויותיי של שמחה וכאב, זו הייתה תוחלת חיי. ועם מותי במקום ההוא, הופעתי במקום אחר, שם זה היה שמי… ולאחר מותי במקום ההוא, נולדתי מחדש כאן.' כך הוא נזכר במספר מחייו הקודמים על צורותיהם ופרטיהם. (ה) באמצעות העין השמימית, המזוככת והנעלה על הראייה האנושית, הוא רואה יצורים מתים ונולדים מחדש: פשוטים ואצילים, מוצלחים ולא מוצלחים, ביעדים של אושר ואומללות בהתאם לפעולות שלהם, והוא יודע: 'היצורים האלה, על סמך התנהגותם הרעה בגוף, דיבור ומחשבה, והזלזול שהפגינו כלפי האציליים, וכיוון שהיו בעלי אמונות מוטעות ופעלו על פי השקפותיהם השגויות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו בעולם תחתון, ביעד אומלל, במישור של צער, בגיהינום. לעומת זאת היצורים האלה, על סמך התנהגותם הטובה בגוף, דיבור ומחשבה, והכבוד שהפגינו כלפי האציליים, וכיוון שהיו בעלי אמונות נכונות ופעלו על פי השקפותיהם הנכונות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו ביעד של אושר, בעולם שמימי.' כך עם העין השמימית… הוא רואה יצורים מתים ונולדים מחדש בהתאם לפעולותיהם. (ו) הוא שוהה, בחיים אלה ממש, באמצעות תובנת-העל והבנתו שלו, בהישג נטול התחלואים המנטאליים, שחרור התודעה ושחרור דרך חוכמה.

סך אלה הם שישים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

שבעה דברים
(satta dhammā)

1.8. ישנם (1) שבעה דברים שמסייעים מאוד, (2) שבעה דברים שיש לפתח, (3) שבעה דברים שיש להבין בדיוק, (4) שבעה דברים שיש לזנוח, (5) שבעה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) שבעה דברים שמובילים להתקדמות, (7) שבעה דברים שקשה לדעת, (8) שבעה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) שבעה דברים שיש להבין היטב, (10) שבעה דברים שיש לממש.

(1) מהם שבעת הדברים שמסייעים מאוד? שבעה אוצרות אציליים: אמון, מוסריות, בושה מוסרית, מורא מוסרי, למידה, פרישות, חוכמה.

(2) מהם שבעת הדברים שיש לפתח? שבעה גורמי התעוררות: קשב, חקר-תופעות, מאמץ, תחושת התעלות, שלווה, ריכוז, איזון-מנטאלי.

(3) מהם שבעת הדברים שיש להבין בדיוק? שבע תחנות של הכרה: (א) יצורים השונים בגוף ושונים בתפיסה, (ב) יצורים השונים בגוף ודומים בתפיסה, (ג) יצורים הדומים בגוף ושונים בתפיסה, (ד) יצורים הדומים בגוף ודומים בתפיסה, (ה) יצורים אשר השיגו את ספירת אינסופיות המרחב, (ו) יצורים אשר השיגו את ספירת אינסופיות ההכרה, (ז) יצורים אשר השיגו את ספירת האין-דבר.

(4) מהם שבעת הדברים שיש לזנוח? שבע נטיות רדומות: תשוקות-חושים, טינה, השקפות, ספק, יוהרה, השתוקקות להתהוות, בורות.

(5) מהם שבעת הדברים שמובילים להתדרדרות? שבע דרכי פעולה שגויות: הנה נזיר חסר אמון, חסר בושה מוסרית, חסר מורא מוסרי, ממעט ללמוד, עצל, חסר קשב, חסר חוכמה.

(6) מהם שבעת הדברים שמובילים להתקדמות? שבע דרכי פעולה נכונות: הנה נזיר בעל אמון, בעל בושה מוסרית, בעל מורא מוסרי, מרבה ללמוד, נמרץ, מבוסס בקשב, בעל חוכמה.

(7) מהם שבעת הדברים שקשה לדעת? שבע תכונות של אדם אמיתי: הנה, נזיר מבין את הדְהַמַּה, מבין משמעויות, מבין עצמיות, מבין מתינות, יודע את הזמן הראוי, מבין את הקבוצות,18 מבין את טיפוסי האישיות.

(8) מהם שבעת הדברים שיש לגרום להופעתם? שבע תפיסות: תפיסת הארעיות, תפיסת חוסר-העצמיות, תפיסת הדוחה, תפיסת הסכנה, תפיסת הזניחה, תפיסת האי-תשוקה, תפיסת החדלון.

(9) מהם שבעת הדברים שיש להבין היטב? שבע עילות לציון לשבח: הנה, נזיר נמרץ ונלהב (א) להתחיל בתרגול ומעוניין להמשיך בכך, (ב) ללמוד את הדְהַמַּה בצורה מעמיקה, (ג) להיפטר מתאוות, (ד) לחפש מקום התבודדות, (ה) לעשות מאמצים, (ו) לפתח קשב והבחנה, (ז) לפתח תובנה חודרת.

(10) מהם שבעת הדברים שיש לממש? שבעה כוחות של מי-שנגעיו-הוכחדו.19 הנה, לנזיר שהשמיד את התחלואים המנטאליים, (א) הארעיות של כל הדברים המותנים מובנת היטב, כפי שהיא באמת, עם תובנה מושלמת. זהו כוח אחד באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ב) תשוקות-החושים מובנות היטב כאילו היו בור של פחמים בוערים, עם תובנה מושלמת. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ג) תודעתו מכוונת לעבר הינתקות, נוטה לעבר הינתקות, והאובייקט שלה הוא הינתקות. הוא נהנה מחיי פרישות, ותודעתו לחלוטין אינה נתפסת בכל הדברים שקשורים לתחלואים המנטאליים. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ד) פיתוח קשב מארבע בחינות פותח היטב באמת, עם תובנה מושלמת. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ה) חמש היכולות פותחו היטב, עם תובנה מושלמת. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ו) שבעת גורמי ההתעוררות פותחו היטב, עם תובנה מושלמת. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו. (ז) דרך האציליים המתומנת פותחה היטב באמת, עם תובנה מושלמת. זהו כוח נוסף באמצעותו הוא מזהה שעבורו התחלואים המנטאליים הושמדו.

סך אלה הם שבעים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

סוף קטע דיקלום ראשון

שמונה דברים
(aṭṭha dhammā)

2.

2.1. ישנם (1) שמונה דברים שמסייעים מאוד, (2) שמונה דברים שיש לפתח, (3) שמונה דברים שיש להבין בדיוק, (4) שמונה דברים שיש לזנוח, (5) שמונה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) שמונה דברים שמובילים להתקדמות, (7) שמונה דברים שקשה לדעת, (8) שמונה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) שמונה דברים שיש להבין היטב, (10) שמונה דברים שיש לממש.

(1) מהם שמונת הדברים שמסייעים מאוד? שמונה סיבות, שמונה מצבים המסייעים לחוכמה בעקרונות החיים הרוחניים, להשגת מה שלא הושג, ולהעצמת, הרחבת ופיתוח מה שהושג. הנה, (א) נזיר חי סמוך למורה או לנזיר-עמית בעל מעמד מורה, בהיותו כך מבוסס היטב בבושה מוסרית ובמורא מוסרי, באהבה ובמתן כבוד… כך הוא (ב) מעת לעת הולך אל המורה שלו, מתשאל וחוקר אותו: 'כיצד הדבר, אדוני? מה משמעות הדבר?' וכך מוריו המכובדים יכולים לגלות את החבוי ולהבהיר את המעורפל, ובדרך זו מסייעים לו לפתור את בעיותיו. (ג) לאחר מכן, מששמע דְהַמַּה מפיהם, הוא מנסה להשיג את התבודדות הגוף והתבודדות התודעה. (ד) בנוסף, נזיר הוא מוסרי, הוא חי מרוסן על פי כללי המשמעת, מתמיד בהתנהגות נכונה, רואה סכנה אף בטעות הקטנה ביותר, ושומר על כללי האימון. כמו כן (ה) לאחר שנזיר למד רבות, הוא זוכר ושומר בזכרונו את מה שלמד, את הדברים האלה הנפלאים בתחילתם, באמצעם ובסופם, אשר מציגים את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין בלשונם וברוחם, הוא נזכר ומהרהר בהם, וחודר אליהם עם ראייה. ועוד, (ו) נזיר, לאחר שאזר אנרגיה, מתאמץ בעוצמה ובנחישות זונח מצבים מזיקים, ואינו מזניח את המיטיב. ועוד, (ז) נזיר הוא בעל קשב, ובאמצעות קשב והבחנה גבוהים ביותר זוכר ושומר בתודעתו מה נעשה או נאמר בעבר. ועוד, (ח) נזיר מתבונן בלי הרף בהופעה וההיעלמות של חמשת מצרפי ההקשרות, במחשבה: 'כך הוא חומר, כך הופעתו והיעלמותו. כך הן הרגשות, כך הופעתן והיעלמותן. כך הן תפיסות, כך הופעתן והיעלמותן. כך הן תגובות מנטאליות, כך הופעתן והיעלמותן. כך הן הכרות, כך הופעתן והיעלמותן.'

(2) מהם שמונת הדברים שיש לפתח? דרך האציליים המתומנת: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון.

(3) מהם שמונת הדברים שיש להבין בדיוק? שמונה מצבים ארציים: רווח והפסד, תהילה וקלון, האשמה ושבח, אושר וצער.

(4) מהם שמונת הדברים שיש לזנוח? שמונה גורמים מוטעים: הבנה שגויה, כוונה שגויה, דיבור שגוי, פעולה שגויה, עיסוק שגוי, מאמץ שגוי, קשב שגוי, ריכוז שגוי.

(5) מהם שמונת הדברים שמובילים להתדרדרות? שמונה מקרים של בטלות: (א) הנה לנזיר מסויים יש עבודה לעשות. והוא חושב: 'עלי לעשות את העבודה הזו, אך זה יעייף אותי. אם כך, אנוח כעת.' כך, הוא נשכב לנוח ואינו עושה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ב) או שהוא עושה עבודה באופן חלקי וחושב: 'ביצעתי את העבודה הזו וכעת אני עייף. אם כך, אנוח כעת.' וכך הוא נשכב לנוח ואינו עושה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ג) או שעליו לצאת למסע והוא חושב: 'אני צריך לצאת למסע הזה, אך זה יעייף אותי. אם כך, אנוח כעת.' כך, הוא נשכב לנוח ואינו עושה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ד) או שהוא יוצא למסע, אך לא מסיים אותו וחושב: 'הגעתי במסע עד כאן וכעת אני עייף. אם כך, אנוח כעת.' וכך הוא נשכב לנוח ואינו עושה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ה) או שהוא יוצא לסבב נדבות מזון בכפר או עיר אך אינו מקבל את כמות המזון הדרושה לשבוע והוא חושב: 'יצאתי לסבב נדבות מזון… כעת גופי עייף וחסר יכולת…' (ו) או שהוא יוצא לסבב נדבות מזון ומקבל את כמות המזון הדרושה לו וחושב: 'יצאתי לסבב נדבות… וגופי כבד וחסר יכולת כאילו הייתי בהריון…' (ז) או שהוא פיתח קצת מחושים, והוא חושב: 'עדיף שאנוח…' (ח) או שהחלים, וזמן לא רב לאחר שהבריא מהמחלה, הוא חושב: 'גופי חלש וחסר יכולת, אם כך אנוח.' כך הוא נשכב לנוח ואינו עושה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש.

(6) מהם שמונת הדברים שמובילים להתקדמות? שמונה מקרים של עשיית מאמץ: (א) הנה לנזיר מסויים יש עבודה לעשות. והוא חושב: 'עלי לעשות את העבודה הזו, אך בזמן שאעשה זאת, לא יהיה זה קל לשמור על תשומת לב ללימוד הבּוּדְּהוֹת. לכן, אעשה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ב) או שהוא מבצע עבודה וחושב: 'ביצעתי את העבודה הזו אך בגלל זה, לא יכולתי לתת מספיק תשומת לב ללימוד של הבּוּדְּהוֹת, לכן, אעשה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש. (ג) או שעליו לצאת למסע… (ד) או שהוא יוצא למסע והוא חושב: 'סיימתי את המסע, אך בגללו לא יכולתי לתת מספיק תשומת לב ללימוד של הבּוּדְּהוֹת, לכן, אעשה מספיק מאמץ לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את שיש לממש.' (ה) או שהוא יוצא לסבב נדבות מזון בכפר או עיר אך אינו מקבל את כמות המזון הדרושה לשבוע והוא חושב: 'יצאתי לסבב נדבות מזון… כעת גופי קל ונמרץ. אעשה מאמץ…' (ו) או שהוא יוצא לסבב נדבות מזון ומקבל את כמות המזון הדרושה לו והוא חושב: 'יצאתי לסבב נדבות… וגופי חזק ונמרץ. אעשה מאמץ…' (ז) או שהוא פיתח קצת מחושים, והוא חושב: 'המחושים הללו עלולים להחמיר, לכן עדיף שאעשה מאמץ…' (ח) או שהחלים, וזמן לא רב לאחר שהבריא מהמחלה, הוא חושב: '…יתכן שהמחלה הזו תקרה שנית. לכן עדיף שאעשה מאמץ…' כך הוא עושה מספיק מאמץ על מנת לסיים את מה שיש לסיים, להשלים את מה שיש להשלים, ולממש את מה שיש לממש.

(7) מהם שמונת הדברים שקשה לדעת? שמונה תקופות חסרות-מזל שאינן מתאימות להובלת החיים הרוחניים: (א) טַטְהָאגַטַה נולד בעולם, אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער-בשלמות, והדְהַמַּה המלומדת מובילה לשלווה ולנִיבָּאנַה שלמה, מובילה להתעוררות כפי שלימד הוא שהלך-מעבר, והאדם הזה נולד בעולם-גיהנום… (ב) …בין החיות, (ג) …בין הרוחות הרעבות (ד) …בין ישויות שמימיות בעלי תוחלת חיים ארוכה, (ה) או שהוא נולד במחוז גבול בין ברברים טיפשים היכן שאין גישה אל נזירים ונזירות, או אל תומכים ותומכות. (ו) הוא נולד בארץ מרכזית, אך יש לו השקפות מוטעות וראייה מעוותת, בחושבו: 'אין נתינה, נדבה או הקרבה, אין פירות או תוצאות למעשים טובים ורעים. אין העולם הזה והעולם הבא. אין הורים ואין לידות ספונטניות. אין פרושים וברהמינים בעולם אשר, לאחר שהשיגו את הנעלה מכל והבינו בעצמם את הידיעה העליונה על העולם הזה והבא, ומגלים אותה'. או (ז) …הוא נולד בארץ מרכזית אך הוא חסר חוכמה וטיפש, או שהוא חירש-אילם ואינו יכול לומר האם דבר נאמר כראוי או לא כראוי, או במקרה אחר… (ח) טַטְהָאגַטַה לא הופיע… והאדם הזה נולד בארץ מרכזית והוא נבון, לא טיפש, ואינו חירש או אילם, ויכול לומר האם דבר נאמר כראוי או לא כראוי.

(8) מהם שמונת הדברים שיש לגרום להופעתם? שמונה מחשבות של אדם דגול:20 'הדְהַמַּה הזו היא (א) עבור אדם בעל מעט רצונות, לא עבור אדם בעל רצונות רבים, (ב) למי ששבע רצון, לא למי שאינו שבע רצון, (ג) למי שפרש ולא לאוהב חברה, (ד) לנמרץ, לא לעצלן, (ה) למי שמבוסס בקשב, לא לבעל קשב מעומעם, (ו) למי שיש תודעה מרוכזת, לא למי שתודעתו אינה מרוכזת, (ז) למי שיש חוכמה, לא למי שאין חוכמה, (ח) למי שמוצא הנאה באי-הִתּרַבּוּת,21 לא למי שמוצא הנאה בהִתּרַבּוּת.'

(9) מהם שמונת הדברים שיש להבין היטב? שמונה דרגות של התמחות: (א) תוך שהוא תופס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית, מוגבלות ויפות או מכוערות. (ב) תוך שהוא תופס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית, בלתי מוגבלות ויפות או מכוערות. (ג) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית, מוגבלות ויפות או מכוערות. (ד) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית, בלתי-מוגבלות ויפות או מכוערות. (ה) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית כחולות בצבע כחול, עם זוהר כחול. כמו פרח פשתן כחול, בצבע כחול, עם זוהר כחול. או בגד מבֶּנַרֵס כחול המוחלק משני צדדיו, בצבע כחול, עם זוהר כחול, (ו) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית צהובות… כמו פרח קַנִּיקָארַה בצבע צהוב עם זוהר צהוב או בגד מבֶּנַרֵס צהוב המוחלק משני צדדיו בצבע צהוב עם זוהר צהוב (ז) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית, אדומות בצבע אדום עם זוהר אדום, כמו פרח הִיבִּיסְקוּס אדום בצבע אדום עם זוהר אדום, או בגד מבֶּנַרֵס אדום המוחלק משני צדדיו בצבע אדום עם זוהר אדום. (ח) מבלי לתפוס צורות פנימית, אדם רואה צורות חיצונית לבנות, בצבע לבן, עם זוהר לבן. כפי שכוכב הבוקר אוֹסַדְהִי הוא לבן בצבע לבן עם זוהר לבן, או בגד מבֶּנַרֵס לבן המוחלק משני צדדיו, בצבע לבן, עם זוהר לבן, כך גם אדם תופס צורות חיצונית לבנות, בצבע לבן, עם זוהר לבן. וכאשר הוא מתמחה בהן, הוא מודע לכך שהוא יודע ורואה אותן. זוהי הדרגה השמינית.

(10) מהם שמונת הדברים שיש לממש? שמונה חרויות: (א) בהיותו חומרי הוא רואה צורות חומריות. (ב) מבלי לתפוס צורות חומריות פנימית הוא רואה צורות חומריות חיצונית. (ג) במחשבה: 'זה יפה', הוא הופך ממוקד בזה. (ד) דרך התעלות מעבר לכל תפיסות של חומר, בהיעלמות התפיסות של רשמי-חושים, ובאי-תשומת-לב לתפיסת המגוון, במחשבה 'המרחב אינסופי' הוא נכנס ושוהה בספירת אינסופיות המרחב. (ה) דרך התעלות מעבר לספירת אינסופיות המרחב, במחשבה 'ההכרה אינסופית' הוא נכנס ושוהה בספירת אינסופיות ההכרה. (ו) דרך התעלות מעבר לספירת אינסופיות ההכרה, במחשבה 'אין דבר' הוא נכנס ושוהה בספירת האין-דבר. (ז) דרך התעלות מעבר לספירת האין-דבר, הוא נכנס ושוהה בספירת של לא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה. (ח) דרך התעלות מעבר לספירת הלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה, הוא נכנס ושוהה בחדלון-התפיסה-וההרגשה.

סך אלה הם שמונים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

תשעה דברים
(nava dhammā)

2.2. ישנם (1) תשעה דברים שמסייעים מאוד, (2) תשעה דברים שיש לפתח, (3) תשעה דברים שיש להבין בדיוק, (4) תשעה דברים שיש לזנוח, (5) תשעה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) תשעה דברים שמובילים להתקדמות, (7) תשעה דברים שקשה לדעת, (8) תשעה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) תשעה דברים שיש להבין היטב, (10) תשעה דברים שיש לממש.

(1) מהם תשעת הדברים שמסייעים מאוד? תשעה מצבים שמקורם בתשומת לב נבונה:22 כאשר נזיר מתרגל תשומת-לב נבונה, (א) שמחה עולה בו, (ב) ומתוך שמחתו, תחושת התעלות מופיעה, (ג) ומתוך תחושת ההתעלות, חושיו23 נרגעים. (ד) כתוצאה מהרגיעה הזו הוא מרגיש אושר, (ה) ומתוך הרגשת האושר, תודעתו הופכת מרוכזת. (ו) עם תודעתו המרוכזת כך, הוא יודע ורואה דברים כפי שהם באמת, (ז) עם הידיעה והראייה הזו של הדברים כפי שהם באמת, הוא מתפכח. (ח) עם התפכחותו הוא הופך חסר-תשוקה (ט) וכתוצאה מחוסר-תשוקה הוא הופך משוחרר.

(2) מהם תשעת הדברים שיש לפתח? תשעה גורמי מאמץ לטיהור מושלם: (א) גורם המאמץ לטיהור המוסר, (ב) גורם המאמץ לטיהור התודעה, (ג) גורם המאמץ לטיהור ההשקפה, (ד) גורם המאמץ להיטהרות באמצעות התגברות על ספק, (ה) גורם המאמץ להיטהרות באמצעות ידיעה וראייה של מהי דרך ומה אינה דרך, (ו) גורם המאמץ של היטהרות באמצעות ידיעה וראייה של ההתקדמות, (ז) גורם המאמץ של היטהרות באמצעות ידיעה וראייה, (ח) גורם המאמץ לטיהור החוכמה, (ט) גורם המאמץ לטיהור השחרור.

(3) מהם תשעת הדברים שיש להבין בדיוק? תשעה משכנים של יצורים חיים: (א) יצורים השונים בגוף ושונים בתפיסה, (ב) יצורים השונים בגוף אך זהים בתפיסה, (ג) יצורים הזהים בגוף אך שונים בתפיסה, (ד) יצורים הזהים בגוף וזהים בתפיסה, (ה) המישור של יצורים חסרי הכרה, (ו) המישור של לא תפיסה ולא חוסר-תפיסה, (ז) יצורים אשר השיגו את ספירת אינסופיות המרחב, (ח) יצורים אשר השיגו את ספירת אינסופיות ההכרה, (ט) יצורים אשר השיגו את ספירת האין-דבר.

(4) מהם תשעת הדברים שיש לזנוח? תשעה דברים שמקורם בהשתוקקות: (א) מתוך השתוקקות נוצר חיפוש, (ב) מתוך חיפוש נוצר רצון להשיג, (ג) מתוך רצון להשיג נוצרת לקיחת-החלטה, (ד) מתוך לקיחת-החלטה נוצרת משאלת-תשוקה, (ה) מתוך משאלת-תשוקה נוצרת משיכה, (ו) מתוך משיכה נוצרת לקיחת בעלות, (ז) מתוך לקיחת בעלות נוצרת תאוות בצע, (ח) מתוך תאוות בצע נוצר רצון להגן על הרכוש, (ט) ומתוך רצון להגן על הרכוש, מתחילים להשתמש באלות וחרבות, נוצרים סכסוכים, מאבקים, ויכוחים, ריבים, הטחת עלבונות, השמצות, אמירת שקרים ותופעות מזיקות אחרות.

(5) מהם תשעת הדברים שמובילים להתדרדרות? תשע סיבות לעוינות: עוינות מלובה במחשבה: (א) 'הוא פגע בי', (ב) 'הוא פוגע בי', (ג) 'הוא יפגע בי', (ד) 'הוא פגע במישהו היקר לי וקרוב אלי' (ה) 'הוא פוגע במישהו היקר לי וקרוב אלי' (ו) 'הוא יפגע במישהו היקר לי וקרוב אלי', (ז) 'הוא סייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי', (ח) 'הוא מסייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי', (ט) 'הוא יסייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי'.

(6) מהם תשעת הדברים שמובילים להתקדמות? תשע דרכים להתגבר על עוינות: התגברות על עוינות מתבצעת באמצעות המחשבה: (א) 'הוא פגע בי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ב) 'הוא פוגע בי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ג) 'הוא יפגע בי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ד) 'הוא פגע במישהו היקר לי וקרוב אלי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?' (ה) 'הוא פוגע במישהו היקר לי וקרוב אלי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?' (ו) 'הוא יפגע במישהו היקר לי וקרוב אלי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ז) 'הוא סייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ח) 'הוא מסייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?', (ט) 'הוא יסייע למישהו השנוא עלי ואינו נעים לי, אך מה ארוויח מלכעוס על כך?'.

(7) מהם תשעת הדברים שקשה לדעת? תשעה הבדלים: (א) בשל שוני ביסוד,24 (ב) יש שוני במגע.25 (ג) בשל שוני במגע יש שוני בהרגשה, (ג) בשל שוני בהרגשה יש שוני בתפיסה, (ד) בשל שוני בתפיסה יש שוני במחשבה, (ה) בשל שוני במחשבה יש שוני במשאלה,26 (ו) בשל שוני במשאלה יש שוני בדיבוק,27 (ז) בשל שוני בדיבוק יש שוני בחיפוש, (ח) בשל שוני בחיפוש (ט) יש שוני במה שמושג.

(8) מהם תשעת הדברים שיש לגרום להופעתם? תשע תפיסות:28 (א) של הדוחה, (ב) של המוות, (ג) של גועל מאוכל, (ד) של מיאוס מכל העולם, (ה) של ארעיות, (ו) של הסבל שבארעיות, (ז) של חוסר העצמיות שבסבל, (ח) של הוויתור, (ט) של אי-תשוקה.

(9) מהם תשעת הדברים שיש להבין היטב?29 תשעה מצבי שהייה עוקבים: (א) הגְ'הָאנַה הראשונה, (ב) הגְ'הָאנַה השניה, (ג) הגְ'הָאנַה השלישית, (ד) הגְ'הָאנַה הרביעית, (ה) ספירת אינסופיות המרחב, (ו) ספירת אינסופיות ההכרה, (ז) ספירת האין-דבר, (ח) ספירת הלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה, (ט) וספירת חדלון התפיסה וההרגשה.

(10) מהם תשעת הדברים שיש לממש? תשעה חדלונות עוקבים: (א) בהשגת הגְ'הָאנַה הראשונה, תפיסות התשוקה החושית נפסקות. (ב) בהשגת הגְ'הָאנַה השניה, יישום ראשוני והחזקת התודעה נפסקים. (ג) בהשגת הגְ'הָאנַה השלישית, תחושת התעלות נפסקת. (ד) בהשגת הגְ'הָאנַה הרביעית, שאיפה ונשיפה נפסקות. (ה) בכניסה לספירת אינסופיות המרחב, תפיסת החומריות נפסקת. (ו) בכניסה לספירת אינסופיות ההכרה, תפיסת ספירת אינסופיות המרחב נפסקת. (ז) בכניסה לספירת האין-דבר, תפיסת ספירת אינסופיות ההכרה נפסקת. (ח) בכניסה לספירת הלא-תפיסה ולא חוסר-תפיסה, תפיסת ספירת האין-דבר נפסקת. (ט) בכניסה לספירת חדלון-התפיסה-וההרגשה, התפיסה וההרגשה נפסקת.

סך אלה הם תשעים דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

עשרה דברים
(dasa dhammā)

2.3. ישנם (1) עשרה דברים שמסייעים מאוד, (2) עשרה דברים שיש לפתח, (3) עשרה דברים שיש להבין בדיוק, (4) עשרה דברים שיש לזנוח, (5) עשרה דברים שמובילים להתדרדרות, (6) עשרה דברים שמובילים להתקדמות, (7) עשרה דברים שקשה לדעת, (8) עשרה דברים שיש לגרום להופעתם, (9) עשרה דברים שיש להבין היטב, (10) עשרה דברים שיש לממש.

(1) מהם עשרת הדברים שמסייעים מאוד? עשרה דברים שמעניקים הגנה: הנה נזיר (א) הינו מוסרי, הוא חי מרוסן על פי כללי המשמעת, עקבי בהתנהגות נכונה, רואה סכנה אף בעבירה הקטנה ביותר וכך הוא שומר על כללי האימון. (ב) הוא לומד הרבה ומתייחס בתשומת לב למה שלמד. לימודי הדְהַמַּה האלה הנפלאים בתחילתם, נפלאים באמצעם ונפלאים בסופם, בלשונם וברוחם, ומדגימים את החיים הרוחניים השלמים והמושלמים. הוא מלומד היטב, הוא זוכר אותם, משנן אותם, מדקלם אותם, מהרהר בהם וחודר אותם עם הבנה וראייה. (ג) הוא מתחבר, מתרועע וקרוב לאנשים טובים. (ד) הוא חביב, בעל עדינות ואורך רוח, זריז בקליטת הוראות. (ה) אי אילו עבודות שונות שיש לעשות עבור עמיתיו הנזירים, הוא מיומן בהן ואינו עצל, הוא עורך ניתוח מקדים טרם ביצוען, והוא טוב בעשייה ובתכנון. (ו) הוא אוהב את הדְהַמַּה ונהנה להאזין לה, הוא מחבב במיוחד את הלימודים והמשמעת המתקדמים. (ז) הוא שבע רצון עם אי אילו צרכים: גלימות, מזון-נדבות, מגורים, ותרופות במקרה של מחלה. (ח) הוא חותר כל הזמן לעשות מאמצים, להיפטר ממצבים מזיקים, ליצור מצבים מטיבים, ללא לאות ובנמרצות מתאמץ לשמר מצבים טובים כאלה ולעולם לא מתנער מאחריות. (ט) הוא קשוב, בעל יכולת גדולה לזכור דברים שנעשו ונאמרו לפני זמן רב. (י) הוא בעל תבונה, עם תפיסה תבונתית של הופעה והיעלמות, התפיסה האצילית הזו המובילה להשמדה מוחלטת של סבל.

(2) מהם עשרת הדברים שיש לפתח? עשרה אובייקטים להשגת גְ'הָאנַה: (א) הוא קולט את קַסִינַת-האדמה, (ב) קַסִינַת-המים, (ג) קַסִינַת-האש, (ד) קַסִינַת-הרוח, (ה) קַסִינַה כחולה, (ו) קַסִינַה צהובה, (ז) קַסִינַה אדומה, (ח) קַסִינַה לבנה, (ט) קַסִינַת-המרחב, (י) קַסִינַת-ההכרה, מעל, מתחת, לכל הכיוונים, ללא חלוקה וללא גבולות.

(3) מהם עשרת הדברים שיש להבין בדיוק? עשרה תחומי-חושים: (א) עין (ב) ומראות, (ג) אוזן (ד) וצלילים, (ה) אף (ו) וריחות, (ז) לשון (ח) וטעמים, (ט) גוף (י) ותחושות.

(4) מהם עשרת הדברים שיש לזנוח? עשרה גורמים מוטעים: (א) הבנה שגויה, (ב) כוונה שגויה, (ג) דיבור שגוי, (ד) פעולה שגויה, (ה) עיסוק שגוי, (ו) מאמץ שגוי, (ז) קשב שגוי, (ח) ריכוז שגוי, (ט) ידיעה שגויה, (י) שחרור שגוי.

(5) מהם עשרת הדברים שמובילים להתדרדרות? עשר דרכי פעולה מזיקות: (א) לקיחת חיים, (ב) לקיחת מה שלא ניתן, (ג) פגיעה מינית, (ד) דיבור שיקרי, (ה) רכילות והשמצה, (ו) דיבור גס, (ז) דיבור סרק, (ח) חמדנות, (ט) אכזריות, (י) השקפות שגויות.

(6) מהם עשרת הדברים שמובילים להתקדמות? עשר דרכי פעולה מטיבות: (א) המנעות מלקיחת חיים, (ב) המנעות מלקיחת מה שלא ניתן, (ג) המנעות מפגיעה מינית, (ד) המנעות מדיבור שיקרי, (ה) המנעות מרכילות והשמצה, (ו) המנעות מדיבור גס, (ז) המנעות מדיבור סרק, (ח) המנעות מחמדנות, (ט) המנעות מאכזריות, (י) המנעות מהשקפות שגויות.

(7) מהם עשרת הדברים שקשה לדעת? עשרה סוגי אופי אציליים: הנה, נזיר (א) נפטר מחמישה גורמים, (ב) בעל שישה גורמים, (ג) ביסס שומר אחד, (ד) קיים את ארבע התמיכות, (ה) נפטר מאמונות בעצמיות, (ו) זנח לגמרי את החיפוש, (ז) בעל מניעים טהורים, (ח) השקיט את רגשותיו, הוא משוחרר היטב, (ט) בליבו, (י) ובאמצעות חוכמה.

וכיצד הוא נפטר מחמישה גורמים? הנה, (א) הוא נפטר מתאוות-חושים, זדון, עייפות-ועצלות, חרטה וחוסר-שקט, וספק. (ב) אילו שישה גורמים יש לו? כאשר הוא רואה עצם עם העין, שומע צליל עם האוזן, מריח ריח עם האף, טועם טעם עם הלשון, נוגע בדבר מוחשי עם הגוף, או תופס אובייקט מנטאלי עם התודעה, הוא אינו מרוצה ואינו מרוגז, אלא נשאר באיזון-מנטאלי, בקשב ובהבנה מלאה. (ג) כיצד הוא מבסס את השומר האחד? בשמירת תודעתו באמצעות קשב. (ד) מהן ארבע התמיכות? הוא מחליט שלדבר אחד יש לשאוף, דבר אחד יש לשאת, מדבר אחד יש להמנע, ודבר אחד יש לדחוק. (ה) כיצד הוא נפטר באמונות בעצמיות? את אי אילו אמונות בעצמיות שיש לרוב הפרושים והברהמינים, הוא נפטר מהן, דחה אותן, זנח אותן והרפה מהן. (ו) וכיצד הוא מי שזנח את החיפושים? הוא זנח את החיפוש אחר תאוות-חושים, אחר לידה מחדש, אחר החיים הרוחניים. (ז) כיצד הוא טהור במניעיו? הוא זנח מחשבות על חושניות, על זדון, על אכזריות. (ח) כיצד הוא מי שהשקיט את רגשותיו? כיוון שוויתר על הנאה וכאב עם ההיעלמות של שמחה או עצב קודמים, הוא נכנס למצב שמעבר להנאה וכאב אשר מטוהר על ידי איזון-מנטאלי, וזוהי הגְ'הָאנַה הרביעית. (ט) כיצד הוא משוחרר היטב בתודעתו? הוא משוחרר מהמחשבה על חמדנות, שנאה ואשליה. (י) כיצד הוא משוחרר היטב באמצעות חוכמה? הוא מבין: 'עבורי חמדנות, שנאה ואשליה נזנחו, נקטעו בשורשן, כמו גזע של עץ דקל, הושמדו ואינן מסוגלות לגדול שוב.

(8) מהם עשרת הדברים שיש לגרום להופעתם? עשר תפיסות: (א) של הדוחה, (ב) של המוות, (ג) של גועל מאוכל, (ד) של מיאוס מכל העולם, (ה) של הארעיות, (ו) של הסבל שבארעיות, (ז) של חוסר העצמיות שבסבל, (ח) של הוויתור, (ט) של אי-תשוקה, (י) של חדלון.

(9) מהם עשרת הדברים שיש להבין היטב? עשרה גורמים לשחיקה: (א) באמצעות השקפה נכונה השקפה שגויה נשחקת, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס השקפה שגויה, גם הם נשחקים. ובאמצעות השקפה נכונה מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ב) באמצעות כוונה נכונה כוונה שגויה נשחקת, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס כוונה שגויה, גם הם נשחקים. ובאמצעות כוונה נכונה מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ג) באמצעות דיבור נכון דיבור שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס דיבור שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות דיבור נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ד) באמצעות פעולה נכונה פעולה שגויה נשחקת, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס פעולה שגויה, גם הם נשחקים. ובאמצעות פעולה נכונה מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ה) באמצעות עיסוק נכון עיסוק שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס עיסוק שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות עיסוק נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ו) באמצעות מאמץ נכון מאמץ שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס מאמץ שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות מאמץ נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ז) באמצעות קשב נכון קשב שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס קשב שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות קשב נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ח) באמצעות ריכוז נכון ריכוז שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס ריכוז שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות ריכוז נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (ט) באמצעות ידיעה נכונה ידיעה שגויה נשחקת, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס ידיעה שגויה, גם הם נשחקים. ובאמצעות ידיעה נכונה מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים. (י) באמצעות שחרור נכון שחרור שגוי נשחק, ואי אילו מצבים מזיקים המופיעים על בסיס שחרור שגוי, גם הם נשחקים. ובאמצעות שחרור נכון מצבים מטיבים רבים מתפתחים ונשלמים.

(10) מהם עשרת הדברים שיש לממש? עשר תכונות של הלא-לומד: (א) ההשקפה הנכונה של הלא-לומד, (ב) המחשבה הנכונה של הלא-לומד, (ג) הדיבור הנכון של הלא-לומד, (ד) הפעולה הנכונה של הלא-לומד, (ה) אורח החיים הנכון של הלא-לומד, (ו) המאמץ הנכון של הלא-לומד, (ז) הקשב הנכון של הלא-לומד, (ח) הריכוז הנכון של הלא-לומד, (ט) הידיעה הנכונה של הלא-לומד, (י) השחרור הנכון של הלא-לומד.

סך אלה הם מאה דברים אמיתיים ונכונים, כך ולא אחרת, אשר הובנו בוודאות ובשלמות על ידי הטַטְהָאגַטַה.

כך אמר המכובד סָארִיפּוּטַּה. והנזירים היו שמחים ומרוצים למשמע דבריו.

סוף חלק שלישי של קובץ השיחות הארוכות1תוכן הסוּטַּה הזו דומה לסוּטַּה 33 שלפניה. 70 מתוך 100 הפריטים שנמצאים בסוּטַּה 34 זהים ל-70 מתוך 230 פריטים בסוּטַּה 33.

2(1) שמסייע מאוד: בַּהוּקָארוֹ, bahukāro; (2) שיש לפתח: בְּהָאבֶטַבּוֹbhāvetabbo ; (3) שיש להבין בדיוק: פַּרִינֶיוֹ, parin͂n͂eyyo; (4) שיש לזנוח: פַּהָאטַבּוֹ, pahātabbo; (5) שמוביל לדעיכה: הָאנַה-בְּהָאגִיוֹ, hāna-bhāgiyo; (6) שמוביל להתקדמות: וִיסֶסַה-בְּהָאגִיוֹ, visesa-bhāgiyo; (7) שקשה לדעת: דוּפַטִיבִיגְּ'הוֹ, duppativijjho; (8) שיש לגרום להופעתו: אוּפַּדֶטַבּוֹ, uppādetabbo; (9) שיש להבין היטב: אַבְּהִינֶּיּוֹ, abhin͂n͂eyyo; (10) שיש לממש: סַצְּ'הִיקָאטַבּוֹ, sacchikātabbo.

3נוחות: סָאטַה, sāta. גם נעימות או הנאה.

4 תפיסה עצמית שגויה: רוּפָּאדִיסוּ, rūpādisu. מילולית: 'התחלה עם הגוף', כלומר התפיסה השגויה 'אני הגוף הזה', 'הגוף הזה שלי', 'אני בתוך הגוף הזה' וכו'.

5 ריכוז מנטאלי רציף: צֶ'טוֹסַמָאדְהִי, cetosamādhi.

6 הבלתי-מותנה הוא נִיבָּאנַה.

7 גלגלים: צַ'קָּאנִי, cakkāni. במובן של אמצעים להתקדמות.

8פיתוח מלא של העצמי: אַטַּ-סַמָּא-פַּנִידְהִי, attasammāpaṇidhi.

9 ניתן לייחס את ה'אור' הזה לתפיסה על-חושית או לתרגול נגד 'עייפות-ועצלות'.

10 'הכרת הסקירה' מופיעה בעת שיוצאים מגְ'הָאנַה או מתובנת-הדרך.

11 אדם שאינו ראוי: קָא-פּוּרִיסַה, kāpurisa.

12 פעולה לא תגובתית היא פעולה ספונטנית.

13 לא ניתן להתכחש לו: נִיגַּיְהַה, niggayha.

14 למנוע אותו: פַּצַּ'נִיקַדְהַמַּה גַטַטָּא, paccanīkadhamme gatattā, מילולית 'נע אחורה'.

15אכזריות: וִיהֶסָא, vihesā. רצון לפגוע.

16סלידה: אַרַטִי, arati. או עוינות.

17הרעיון של ממשות ה-'אני' הוא אמונה, השקפה, תפיסה בלבד.

18קבוצות: פּרִיסָא, parisā. קבוצות אנשים או ישויות. מדובר כאן בחלוקות שונות של מעמדות חברתיות, סוגי יצורים, בני אדם וישויות, קבוצות תלמידי הבּוּדְּהַה ועוד.

19 מי-שנגעיו-הוכחדו: קְהִינָאסַבַה, khīṇāsava. כינוי לאַרַהַנְט, משוחרר.

20 שמונה אלו מופיעות בקובץ שיחות הקבוצות המורחבות (אַנְגוּטַּרַה-נִיקָאיַה, Anguttara Nikāya), סוּטַּה 8 פסקה 3.30 בה השבע הראשונות הוצעו על ידי המכובד אַנוּרוּדְּהַה והשמינית על ידי הבּוּדְּהַה.

21 הִתּרַבּוּת: פַּפַּנְצַ'ה, papañca. התרבות אינטנסיבית של גורמים מנטאליים מופשטים או מילוליים כגון מחשבות, קונספטים, ומושגים.

22 תשומת לב נבונה: יוֹנִיסוֹמַנִסַיקָארַה, yonisomanasikāra.

23 חושיו: קָאיוֹ, kayo. במובן של הגוף המנטאלי.

24 העניין מוסבר בקובץ השיחות המקובצות (סַמְיוּטַּה נִיקָאיַה) סוּטַּה 14 פסקה 1.1.

25 מגע של בסיס החוש עם האובייקט, לדוגמה העין עם עצם נראה.

26 משאלה: צְהַ'נְדַה, chanda. כוונה, שאיפה.

27 דיבוק: פַּרִילָאהַה, pariḷāha. אובססיה, טִירָדוֹן.

28 תפיסות: סַנְּיַה, sañña. במובן של הבנה.

29 הכוונה כאן היא לידיעת המצבים מתוך תרגול וההתמחות בכניסה ויציאה מהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *