היפטרות מכל הפגמים

היפטרות מכל הפגמים

Sabbàsava-Sutta

Majjhima Nikàya, 2

כך שמעתי. בפעם אחת הנעלה שהה ליד סַאוַוטְהִי בחורשת גֵ'טָה, בגנו של אָנַטְהַפִּינְדִיקָה. שם הוא פנה אל הנזירים ואמר: 'נזירים!'.

'אדוני', הם השיבו.

'עתה אסביר לכם את הדרך להיפטרות מכל הפגמים [המנטליים]. הקשיבו היטב ושימו לב למה שאומר לכם.'

'כן אדוני', השיבו הנזירים. אז הנעלה דיבר כך:

נזירים, אני אומר שלהיפטר מפגמים יכול זה שרואה ויודע, לא זה שאינו רואה ואינו יודע. מה עליו לראות ולדעת כדי שיהיה אפשרי להיפטר מהפגמים? לשקול בתבונה ולשקול שלא בתבונה. לאדם שאינו שוקל דברים בתבונה מופיעים פגמים שטרם הופיעו, ואלו שכבר הופיעו מתעצמים. אך לזה ששוקל דברים בתבונה פגמים שטרם הופיעו לא עולים, ואלו שכבר הופיעו נפסקים.

נזירים, ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות תבונה; ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות ריסון; ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות שימוש; ישנם פגמים שיש להיפטר מהן באמצעות כוח סבל; ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הימנעות; ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הסרה; ישנם פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות פיתוח.

נזירים, מאילו פגמים נפטרים באמצעות תבונה? נזירים, אדם פשוט, ללא הדרכה, שאינו מבחין באציליים, שאינו בקיא בתורת האציליים, שאינו מאומן בתורת האציליים, שאינו מבחין באנשי אמת, שאינו בקיא בתורה של אנשי אמת, שאינו מאומן בתורה של אנשי אמת, אינו מבין באילו דברים יש להרהר ולשקול ובאילו דברים אין להרהר ולשקול. הוא מהרהר בדברים שאין להרהר ואינו מהרהר בדברים שיש להרהר.

עתה, נזירים, מהם הדברים שאין להרהר בהם ושהוא מהרהר בהם? אם, בזמן הרהור בדברים כלשהם, זיהום של תענוגות חושים שטרם הופיע מופיע וזיהום של תענוגות חושים שכבר הופיע מתעצם; זיהום של כמיהה לקיום שטרם הופיע מופיע וזיהום של כמיהה לקיום שכבר הופיע מתעצם; זיהום של אי-ידיעה שטרם הופיע מופיע וזיהום של אי-ידיעה שכבר הופיע מתעצם; כך, אלו הדברים שאין להרהר בהם אך הוא מהרהר בהם.

נזירים, מהם הדברים בהם יש להרהר אך הוא לא מהרהר בהם? אם, בזמן הרהור בדברים כלשהם, זיהום של תאווה שטרם הופיע לא מופיע, וזיהום של תאווה שכבר הופיע נפסק; זיהום של כמיהה לקיום שטרם הופיע לא מופיע, וזיהום של כמיהה לקיום שכבר הופיע נפסק; זיהום של אי ידיעה שטרם הופיע לא מופיע, וזיהום של אי ידיעה שכבר הופיע נפסק; אלו הדברים בהם יש להרהר אך הוא לא מהרהר בהם.

בהרהור בדברים שאין להרהר בהם ובאי-הרהור בדברים שיש להרהר בהם, זיהומים שטרם הופיעו מופיעים בעוד שזיהומים שכבר הופיעו מתעצמים. כך הוא מהרהר שלא בתבונה בדרך זו: האם הייתי קיים בעבר? האם לא הייתי קיים בעבר? מה הייתי בעבר? כיצד הייתי בעבר? כשהייתי כך, למה הפכתי בעבר? האם אהיה קיים בעתיד? האם לא אהיה קיים בעתיד? מה אהיה בעתיד? כיצד אהיה בעתיד? כשאהיה כך, למה אהפוך בעתיד? או עכשיו, הוא מתלבט בעניין עצמו בהווה: האם אני קיים? האם אינני קיים? מה אני? איך אני? מאין בא אדם זה? לאן הולך אדם זה?

כשהוא מהרהר שלא בתבונה בדרך זו, אחד מששת הרעיונות המוטעים מופיע בו: 'יש לי עצמי' – הוא מקבל אמונה זו כנכונה ואמיתית. 'אין לי עצמי' – הוא מקבל אמונה זו כנכונה ואמיתית. 'בזכות עצמי אני תופס עצמי' – הוא מקבל אמונה זו כנכונה ואמיתית. 'בזכות עצמי אני תופס אין-עצמי' – הוא מקבל אמונה זו כנכונה ואמיתית. 'בזכות אין-עצמי אני תופס עצמי' – הוא מקבל אמונה זו כנכונה ואמיתית. או שאמונה מוטעית מופיעה בו כך: 'זהו עצמי, שמדבר, חש ומרגיש, שחווה את פירות המעשים הטובים והרעים כאן ושם, העצמי הזה הוא תמידי, יציב, קיים לעד, בלתי משתנה ונשאר זהה לעולמי עד'. נזירים, דבר זה מכונה 'לכוד ברעיונות', 'בג'ונגל הרעיונות', 'בסבך של הרעיונות', 'בכבלי הרעיונות'. נזירים, האדם הפשוט, ללא הדרכה, כבול בכבלי ההשקפות והרעיונות, לא משחרר את עצמו מלידה, זיקנה ומוות, מצער, בכי, יסורים, כאב, יגון וייאוש; אני אומר – אין הוא חופשי מסבל.

לעומת זאת, נזירים, התלמיד האצילי שמקבל הדרכה, אשר מבחין באציליים, שבקיא בתורת האציליים, שמאומן היטב בתורת האציליים, שמבחין באנשי אמת הבקיאים בתורה של אנשי אמת, שמאומן היטב בתורה של אנשי אמת, יודע אילו דברים יש להרהר ולשקול ואילו דברים אין להרהר ולשקול. מתוך ידיעה באלו דברים יש להרהר ואילו דברים אין להרהר בהם, הוא לא מהרהר בדברים שאין להרהר בהם ומהרהר בדברים שיש להרהר בהם.

עתה, נזירים, מהם הדברים שבהם אין להרהר, אשר אינו מהרהר בהם? אם זיהומים של תאווה, כמיהה לקיום ואי ידיעה שטרם הופיעו מופיעים, והזיהומים שכבר הופיעו מתעצמים, אלו הדברים שאין להרהר ושאינו מהרהר בהם.

נזירים, מהם הדברים בהם יש להרהר והוא מהרהר בהם? אם זיהומים של תאווה, כמיהה לקיום ואי ידיעה שטרם הופיעו לא מופיעים, והזיהומים שכבר הופיעו נפסקים, אלו הדברים שבהם יש להרהר ושהוא מהרהר בהם.

באי-הרהור בדברים שאין להרהר בהם ובהרהור בדברים שיש להרהר, הזיהומים שלא הופיעו לא מופיעים והזיהומים שכבר הופיעו נפסקים. כך, הוא מהרהר בתבונה: 'זהו סבל'. הוא מהרהר בתבונה: 'זוהי הסיבה לסבל'. הוא מהרהר בתבונה: 'זהו קץ הסבל'. הוא מהרהר בתבונה: 'זוהי הדרך המובילה לקץ הסבל'. כאשר הוא מהרהר בתבונה בדרך זו, שלושת הכבלים: האמונה בעצמי, חוסר ודאות וספק, והיקשרות לטקסים ופולחנים נושרים ממנו. נזירים, אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהן באמצעות תובנה.

נזירים, מהם הפגמים מהם נפטרים באמצעות ריסון? נזיר מהרהר בתשומת לב, הוא חי כשעיניו תחת ריסון. עתה, כל אותם זיהומים הרסניים, שהיו נוצרים אילו היה נוהג ללא ריסון עיניו, זיהומים אלו אינם קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. נזיר פועל ומהרהר בתשומת לב, הוא חי כשאוזניו תחת ריסון… כשאפו תחת ריסון, כשלשונו תחת ריסון… כשגופו תחת ריסון… וכמחשבותיו תחת ריסון. עתה, כל אותם זיהומים הרסניים, שהיו נוצרים אילו היה נוהג ללא ריסון אוזניו, … מחשבותיו, זיהומים אלו לא קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. נזירים, אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות ריסון.

נזירים, מהם הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות שימוש? נזיר שוקל ומהרהר בתשומת לב, הוא משתמש בגלימתו רק לשם הגנה מקור ומחום, הגנה מפני זבובים ויתושים, רוח, שמש, וזוחלים, רק למטרת כיסוי איברי הבושה. תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, הוא משתמש באוכל הנדבות – לא לשם הנאה, לא לתענוג, לא לשם התייפות, אלא רק לשם קיום גופו, כך שהוא נשמר הרחק מפגע, לשם תמיכה בחיים הרוחניים. והוא חושב: 'אני שם קץ להרגשה הישנה ולא מאפשר להרגשה חדשה להופיע'. כך שיהיו לו פחות קשיים ומכשולים והוא יחיה בנוחות. תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, הוא משתמש בחפציו – רק לשם הגנה מקור ומחום, הגנה מפני זבובים ויתושים, רוח, שמש וזוחלים, רק למטרת הפחתת סכנות מזג האוויר ולמטרת חיי הפרישות. תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, הוא משתמש באמצעי רפואה ותרופות, רק לשם הסרה של תחושות כאב אשר הופיעו, במטרת להיות חופשי לגמרי ממחלות. נזירים, כל אותם זיהומים הרסניים, שהיו מופיעים אילו הוא לא היה נוהג כך, לא קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. נזירים, אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות שימוש.

נזירים, מהם הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות כוח סבל, הבלגה ואיפוק? נזיר שוקל ומהרהר בתשומת לב, עומד בסבל של קור וחום, רעב וצמא, מחרקים מזיקים, רוח, שמש וזוחלים, שפה פוגעת ומעליבה. הוא מתרגל עמידות לסבל של תחושות גוף כואבות, חדות וחודרות, חזקות, חמורות, לא נעימות, ומסוכנות לחייו. נזירים, כל אותם זיהומים הרסניים, שהיו נוצרים אילו לא היה עומד בסבל, מתאפק ומבליג, אלו אינם קיימים לגביו. נזירים, אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות כוח סבל, הבלגה ואיפוק.

נזירים, מהם הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הימנעות? נזיר תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, נמנע מלהתקרב לפיל פראי, סוס, פר או כלב, הוא מתרחק מנחש, גזע עץ, שיח קוצני, פיר, אזור מועד לפורענות, בור אשפה או בור שפכים. כמו כן הוא נמנע מלשהות במקומות כאלו, לא מבקר באזורים כאלו לעיתים קרובות, לא מתרועע עם חברים רעים, כך שנזירים עמיתים היו עלולים לחשוב עליו רעות. נזירים, כל אותם זיהומים הרסניים שהיו מופיעים אילו הוא לא היה נמנע ומתרחק מדברים אלו אינם קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הימנעות.

מהם הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הסרה? נזיר, תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, אינו סובלני אלא דוחה, מתפטר, הורס ומכלה מחשבות של תאוות שכבר הופיעו בו; הוא לא סובלני אלא דוחה, מתפטר, הורס ומכלה מחשבות רעות; הוא לא סובלני אלא דוחה, מתפטר, הורס ומכלה מחשבות של אלימות; הוא לא סובלני אלא דוחה, מתפטר, הורס ומכלה כל מחשבה רעה, בלתי מועילה ומזיקה שעלתה בו. נזירים, כל אותם זיהומים הרסניים שהיו מופיעים אילו הוא לא היה מסיר מחשבות אלו אינם קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. נזירים, אלו נקראים פגמים שיש להיפטר מהם באמצעות הסרה.

נזירים, מהם הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות פיתוח מנטלי? נזירים, נזיר, תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, מפתח מודעות, גורם הארה המותנה בפרישות, חוסר תשוקה, חידלון והתבגרות לעבר נטישה של העולם; תוך שהוא שוקל ומהרהר בתשומת לב, הוא מפתח חקר תופעות מנטליות… מאמץ… שמחה… שלווה… ריכוז… השתוות נפש, גורם הארה המותנה בפרישות, חוסר תשוקה, חידלון והתבגרות לעבר נטישה של העולם. נזירים, כל אותם זיהומים הרסניים, שהיו מופיעים אילו הוא לא היה מפתח גורמים אלו,  לא קיימים לגביו כשהוא נוהג כך. נזירים, אלו נקראים הפגמים שיש להיפטר מהם באמצעות פיתוח מנטלי.

נזירים, נזיר בו הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות תבונה נעלמו בעקבות תבונה; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות ריסון נעלמו בעקבות ריסון; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות שימוש נעלמו בעקבות שימוש; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות כוח סבל נעלמו בעקבות כוח סבל; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות הימנעות נעלמו בעקבות הימנעות; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות הסרה נעלמו בעקבות הסרה; הפגמים מהם יש להיפטר באמצעות פיתוח נעלמו בעקבות פיתוח; נזירים, זהו הנזיר עליו נאמר שטיהר את כל הפגמים, כיבה את התשוקה, שבר את כבליו, ובהבנה מעמיקה של היהירות, שם קץ לסבל'

כך אמר הנעלה. והנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו.

One thought on “היפטרות מכל הפגמים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *