אמון מעורר השראה

28
אמון מעורר השראה


Sampasādanīya Sutta
סַמְפַּסָאדַנִייַה סוּטַּה

שאגת האריה של סָארִיפּוּטַּה
(sāriputtasīhanādo)

1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בנָאלַנְדָא, בחורשת המנגו של פָּאבָארִיקַה, והמכובד סָארִיפּוּטַּה הגיע לראות את המכובד, קד בפניו, התיישב במקום ראוי ואמר:1 "הדבר ברור לי, אדוני, שמעולם לא היה, לעולם לא יהיה וכעת לא נמצא פרוש או ברהמין אחר הטוב או ער יותר מהבּוּדְּהַה."

"דיברת בעזות מצח בקול כשל שור, סָארִיפּוּטַּה, שאגת את שאגת האריה של הוודאות! הכיצד זאת? האם כל הבּוּדְּהוֹת האַרַהַנְטים של העבר הופיעו בפניך, וכל התודעות שלהם היו פתוחות בפניך, כך שתוכל לדעת: 'המכובדים האלה היו בעלי מוסר כזה, כך הייתה תורתם, כך הייתה חוכמתם, כך הייתה דרכם, כך היה שחרורם'?"

"לא, אדוני."

"והאם תפסת בתודעתך את כל הבּוּדְּהוֹת האַרַהַנְטים אשר יופיעו בעתיד…?"

"לא, אדוני."

"אם כך, סָארִיפּוּטַּה, אתה מכיר אותי כבּוּדְּהַה אַרַהַנְט, והאם אתה יודע: 'המכובד הוא בעל מוסר כזה, כך היא תורתו, כך היא חוכמתו, כך היא דרכו, כך הוא שחרורו'?"

"לא, אדוני."

"כך, סָארִיפּוּטַּה, אין לך ידיעה של תודעות בּוּדְּהוֹת העבר, העתיד וההווה. אם כן, סָארִיפּוּטַּה, האם לא דיברת בעזות מצח בקול כשל שור ושאגת את שאגת האריה של הוודאות בהכרזתך?"

2. "אדוני, תודעות הבּוּדְּהוֹת של העבר, העתיד וההווה אינן פתוחות בפני. אך אני מכיר את נתיב הדְהַמַּה.2 אדוני, הדבר דומה לעיר גבול מלכותית, עם צריחי ענק וחומה הקפית אדירה, בה יש שער אחד עליו מופקד שומר חכם, פיקח ומיומן, אשר מונע מזרים להכנס ומאפשר רק לאנשים מוכרים לו להיכנס. והוא מסייר בקביעות ועוקב אחר השביל, ובודק שאין סדקים בחיבורי הצריחים, אף לא כאלה בהם חתול יוכל לעבור וכל חיה גדולה ממנו הנכנסת או יוצאת מהעיר חייבת לעבור דרך השער הזה. ונראה לי, אדוני, שנתיב הדְהַמַּה הוא זהה. כל הבּוּדְּהוֹת האַרַהַנְטים של העבר הגשימו התעוררות שלמה בזניחת חמשת המכשולים, זיהומי התודעה המחלישים את ההבנה, לאחר שביססו ביציבות את הקשב מארבע בחינות בתודעתם והבינו את שבעת גורמי ההתעוררות כפי שהם באמת. כל הבּוּדְּהוֹת האַרַהַנְטים של העתיד יעשו בדיוק כך, ואתה, אדוני, אשר עכשיו האַרַהַנְט, הבּוּדְּהַה הער בשלמות, עשית בדיוק כך.

פעם הגעתי אל הבּוּדְּהַה המכובד על מנת להקשיב לדְהַמַּה, והמכובד לימד אותי דְהַמַּה באופן מצויין ומושלם ביותר, תוך שהוא מפיג את החשיכה באמצעות אור, ובעת שעשה כך השגתי תובנה אל תוך הדְהַמַּה. ומבין כל הדברים השונים אימצתי דבר אחד במיוחד שהקנה אמון מעורר השראה במורה, והוא שהבּוּדְּהַה המכובד הינו בּוּדְּהַה ער בשלמות, שהדְהַמַּה מוצגת היטב על ידי המכובד, ומסדר הנזירים מאומן כראוי.

הוראת הדְהַמַּה הטובה
(kusaladhammadesanā)

3. כמו כן, אדוני, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד בנוגע לגורמים מטיבים היא הנעלה ביותר, כלומר: ארבע הבחינות לפיתוח קשב, ארבעת המאמצים הנכונים, ארבעת הנתיבים לעוצמה, חמש היכולות הרוחניות, חמשת הכוחות המנטאליים, שבעת הגורמים להתעוררות, ודרך האציליים המתומנת.3 על ידי כך, נזיר באמצעות השמדת התחלואים המנטאליים יכול בחיים אלה ממש, באמצעות תובנת-העל האישית שלו להבין ולהגשים את שחרור התודעה נטול התחלואים המנטאליים ושחרור באמצעות חוכמה ולשהות בו. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה הנעלה ביותר של הבּוּדְּהַה בנוגע לגורמים מטיבים. זאת הבּוּדְּהַה המכובד מבין לחלוטין ומעבר לכך לא קיים דבר נוסף להבנה. ובהבנה זו אין פרוש או ברהמין נוסף דגול או ער יותר מהבּוּדְּהַה המכובד בנוגע לגורמים מטיבים.

הוראת תיאור בסיסי החושים
(āyatanapaṇṇattidesanā)

4. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע להבהרת עולם החושים. ישנם שישה בסיסי חושים פנימיים וחיצוניים: עין ועצמים נראים, אוזן וצלילים, אף וריחות, לשון וטעמים, גוף ותחושות גוף, תודעה ותכני-תודעה.4 זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע להבהרת עולם החושים.

הוראת צורות הלידה מחדש
(gabbhāvakkantidesanā)

5. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לצורות הלידה מחדש בארבע אופנים: כך, מישהו נכנס אל רחם אם מבלי לדעת, שוהה שם מבלי לדעת, ועוזב אותו מבלי לדעת. זוהי הדרך הראשונה. או שמישהו נכנס אל הרחם בידיעה, שוהה שם מבלי לדעת, ועוזב אותו מבלי לדעת. זוהי הדרך השניה. או שמישהו נכנס אל הרחם בידיעה, שוהה שם בידיעה, ועוזב אותו מבלי לדעת. זוהי הדרך השלישית. או שמישהו נכנס אל הרחם בידיעה, שוהה שם בידיעה, ועוזב אותו בידיעה. זוהי הדרך הרביעית.5 זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה הנעלה ביותר של הבּוּדְּהַה המכובד בנוגע לצורות הלידה מחדש בארבע אופנים.

הוראת קריאת מחשבות
(ādesanavidhādesanā)

6. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לקריאת מחשבות בארבע דרכים. כך, מישהו קורא בעזרת סימן נראה, ואומר: 'זה מה שאתה חושב, זה מה שבתודעתך, מחשבתך היא כזו.' וכפי שהוא מצהיר, כך הדבר ולא אחרת. זוהי הדרך הראשונה. או שמישהו קורא שלא בעזרת סימן נראה אלא בעזרת שמיעת קול המופק על ידי יצור אנושי, לא-אנושי, או ישות שמימית ואומר: 'זה מה שאתה חושב, זה מה שבתודעתך, מחשבתך היא כזו.' וכפי שהוא מצהיר, כך זה ולא אחרת. זוהי הדרך השניה. או שמישהו קורא שלא בעזרת קול אלא בעזרת יישום תודעתו והפניית תשומת הלב למשהו שנמסר בצליל ואומר: 'זה מה שאתה חושב, זה מה שבתודעתך, מחשבתך היא כזו.' וכפי שהוא מצהיר, כך הדבר ולא אחרת. זוהי הדרך השלישית. או שמישהו קורא שלא בעזרת אף אחד מהאמצעים האלה, אלא תוך שהוא משיג מצב של ריכוז מנטאלי ללא יישום ראשוני והחזקת התודעה, על ידי כך שהוא חוזה מחשבותיו של אחר בתודעתו, ואומר: 'באותה מידה שכוח-תודעתו של אדם מוכוון, כך גם יפנו מחשבותיו למושא זה.' וכפי שהוא מצהיר, כך הדבר ולא אחרת. זוהי הדרך הרביעית. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לקריאת מחשבות בארבע דרכים.

הוראת השגת הראייה
(dassanasamāpattidesanā)

7. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע להשגת ראייה6 בארבע דרכים. הנה, פרוש או ברהמין מסויים, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי תוך שהוא סוקר את הגוף הזה מכפות רגליו מעלה, ומקודקוד ראשו מטה, כעטוי בעור ומלא באיברים לא טהורים שונים: 'בגוף זה מצויים שערות ראש, שערות גוף, ציפורניים, שיניים, עור, בשר, גידים, עצמות, מח עצמות, כליות, לב, כבד, סרעפת, טחול, ריאות, מעיים, תוכן כיבה, צואה, מרה, ליחה, מוגלה, דם, זיעה, שומן, דמעות, חֵלב, רוק, נזלת, ריר, שתן.' זהו ההישג הראשון של הראייה. בנוסף, לאחר שעשה זאת והמשיך הלאה, הוא סוקר את העצמות המכוסות בעור, בשר ודם. זהו ההישג השני. בנוסף לאחר שעשה זאת והמשיך הלאה, הוא מגיע להבנה של המשכיות זרם ההכרה7 כמתהווה הן בעולם הזה והן בעולם הבא. זהו ההישג השלישי. בנוסף לאחר שעשה זאת והמשיך הלאה, הוא מגיע להבנת המשכיות זרם ההכרה אשר לא מתהווה בעולם הזה או בעולם הבא.8 זהו ההישג הרביעי. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע להשגת ראייה בארבע דרכים.


הוראת כינוי טיפוסי אנשים
(puggalapaṇṇattidesanā)

8. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לכינוי טיפוסי אנשים.9 ישנם שבעה טיפוסים אלה של אנשים: המשוחרר-בשתי-דרכים,10 המשוחרר-באמצעות-חוכמה,11 עֵד-הגוף,12 משיג-הראייה,13 המשוחרר-באמצעות-אמון,14 המסוּר-לדְהַמַּה,15 המסור-באמצעות-אמון.16 זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לכינוי טיפוסי אנשים.

הוראת עשיית מאמצים
(padhānadesanā)

9. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע למאמצים.17 ישנם שבעה גורמים אלה של התעוררות: קשב, חקר-תופעות, מאמץ, הנאה, שלווה, ריכוז, איזון-מנטאלי. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע למאמצים.

הוראת אופני התקדמות
(paṭipadādesanā)

10. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לאופני התקדמות,18 ואלה הארבעה: התקדמות קשה עם הבנה איטית,19 התקדמות קשה עם הבנה מהירה, התקדמות קלה עם הבנה איטית, התקדמות קלה עם הבנה מהירה.20 במקרה של התקדמות קשה עם הבנה איטית, ההתקדמות נחשבת נחותה בשל הקושי והאיטיות. במקרה של התקדמות קשה עם הבנה מהירה, ההתקדמות נחשבת נחותה בשל הקושי. במקרה של התקדמות קלה עם הבנה איטית, ההתקדמות נחשבת נחותה בשל האיטיות. במקרה של התקדמות קלה עם הבנה מהירה, ההתקדמות נחשבת מצוינת בשל הקלות וההבנה המהירה. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לאופני התקדמות.

הוראת אופן דיבור והתנהגות נאותים
(bhassasamācārādidesanā)

11. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לאופן דיבור נאות: על אדם לא רק להמנע מכל דיבור שקרי, אלא גם מדיבור מפלג21 או מתנצח22 ומזלזל. עליו להשתמש במילים חכמות, מילים שיש לנצור אותן, מילים המתאימות למצב. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לאופן דיבור נאות.

12. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע להתנהגות מוסרית נאותה של אדם. על אדם להיות כנה ואמין, לא להטעות, לא למלמל, לא לרמוז, לא לפגוע בשמו של אחר,23 לא לחתור כל הזמן להשגת רווחים נוספים, אלא להיות עם דלתות-חושים מאובטחות, להסתפק במועט, להשכין שלום, לשמור על ערנות, להיות פעיל, להיות מורגל בעשיית מאמצים, לתרגל מדיטציה, לשמור על קשב, לנהל שיחות הולמות, לפעול ביישוב דעת,24 בהחלטתיות25 ובתבונה,26 לא לרדוף אחר תענוגות-חושים אלא להיות קשוב ובעל שיקול-דעת. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע להתנהגות מוסרית נאותה של אדם.

הוראת נכונות לקבלת הוראות
(anusāsanavidhādesanā)

13. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לאופני הנכונות לקלוט ולקבל הוראות, מתוך אבחנה אישית נבונה:27 'האדם הזה, באמצעות עקיבה אחר ההוראות, באמצעות השמדה שלמה של שלושה כבלים, יהפוך לנכנס-לזרם, לא נתון עוד ללידה מחדש בעולמות תחתונים, מבוסס באיתנות, מיועד להתעוררות מלאה', 'האדם הזה, באמצעות עקיבה אחר ההוראות, באמצעות השמדה שלמה של שלושה כבלים והפחתה של חמדנות, שנאה ואשליה, יהפוך לחוזר-פעם-אחת, ולאחר שישוב פעם אחת נוספת לעולם הזה, ישים קץ לסבל', 'האדם הזה, באמצעות עקיבה אחר ההוראות, באמצעות השמדה שלמה של חמשת הכבלים התחתונים, יוולד מחדש ספונטנית,28 ושם יגשים נִיבָּאנַה מבלי לשוב לעולם הזה', 'האדם הזה, באמצעות עקיבה אחר ההוראות, באמצעות השמדה שלמה של התחלואים המנטאליים, יגשים בחיים אלה ממש את שחרור התודעה, השחרור דרך חוכמה חסר התחלואים, אשר הבין והשיג באמצעות תובנת-העל האישית שלו.' זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לאופני הנכונות לקלוט ולקבל הוראות, מתוך אבחנה מיומנת.

הוראת ידיעת שחרור של אחרים
(parapuggalavimuttiñāṇadesanā)

14. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לידיעת השחרור של אחרים. הבּוּדְּהַה המכובד יודע באמצעות האבחנה המיומנת שלו: 'האדם הזה, באמצעות השמדה שלמה של שלושה כבלים, יהפוך לנכנס-לזרם, לא נתון עוד ללידה מחדש בעולמות תחתונים, מבוסס באיתנות, מיועד להתעוררות מלאה', 'האדם הזה, באמצעות השמדה שלמה של שלושה כבלים והפחתה של חמדנות, שנאה ואשליה, יהפוך לחוזר-פעם-אחת, ולאחר שישוב פעם אחת נוספת לעולם הזה, ישים קץ לסבל', 'האדם הזה, באמצעות השמדה שלמה של חמשת הכבלים התחתונים, יוולד מחדש ספונטנית, ושם יגשים נִיבָּאנַה מבלי לשוב לעולם הזה', 'האדם הזה, באמצעות השמדה שלמה של התחלואים המנטאליים, יגשים בחיים אלה ממש את שחרור התודעה, השחרור דרך חוכמה חסר התחלואים, אשר הבין והשיג באמצעות תובנת-העל האישית שלו.' זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לידיעת השחרור של אחרים.

הוראת 'השקפות הנצחיות'
(sassatavādadesanā)

15. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע ל'השקפות הניצחיות'.29 ישנן שלוש תיאוריות כאלה:

(1) הנה, פרוש או ברהמין מסויים, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי שבתודעתו המרוכזת הוא נזכר במספר רב של חיים קודמים – לידה אחת, שתי לידות, שלוש, ארבע, או חמש לידות, עשר, מאה, אלף, או מאה אלף לידות. 'אז זה היה שמי, זה היה שבט המוצא שלי, זה היה המראה שלי, זה היה המזון שלי, אלה היו חוויותיי של שמחה וכאב, זו הייתה תוחלת חיי. ועם מותי במקום ההוא, הופעתי במקום אחר, שם זה היה שמי… ולאחר מותי במקום ההוא, נולדתי מחדש כאן.' כך הוא נזכר בחיים קודמים שונים ורבים על צורותיהם ופרטיהם. והוא אומר: 'אני יודע את העבר, בין אם היקום התרחב או התכווץ,30 אך אינני יודע את העתיד, האם היקום יתרחב או יתכווץ. העצמי והעולם הם נצחיים, עקרים, איתנים כפסגת הר, יציבים כעמוד. היצורים החיים נודדים וסובבים, מתים ונולדים מחדש, אך עדיין העצמי והעולם נותרים לנצח.' (2) כך גם פרוש או ברהמין מסויים, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי שבתודעתו המרוכזת הוא נזכר במספר רב של חיים קודמים – עידן אחד של התכווצות והתרחבות של היקום, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה או עשרים עידנים של התכווצות והתרחבות של היקום. 'אז זה היה שמי…' (כמו בסעיף 1, עד עשרים עידנים) (3) כך גם פרוש או ברהמין מסויים, באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה… מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי שבתודעתו המרוכזת הוא נזכר בעשר, עשרים, שלושים, ארבעים עידנים של התכווצות והתרחבות היקום. 'אז זה היה שמי…' (כמו בסעיף 1, עד ארבעים עידנים). זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע ל-'השקפות הניצחיות'.


הוראת חוכמת ההזכרות בחיים קודמים
(pubbenivāsānussatiñāṇadesanā)

16. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לחיים קודמים. הנה פרוש או ברהמין מסויים באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי שבתודעתו המרוכזת הוא נזכר במספר רב של חיים קודמים – לידה אחת, שתי לידות, שלוש, ארבע, או חמש לידות, עשר, מאה, אלף, או מאה אלף לידות. 'אז זה היה שמי, זה היה שבט המוצא שלי, זה היה המראה שלי, זה היה המזון שלי, אלה היו חוויותיי של שמחה וכאב, זו הייתה תוחלת חיי. ועם מותי במקום ההוא, הופעתי במקום אחר, שם זה היה שמי… ולאחר מותי במקום ההוא, נולדתי מחדש כאן.' כך הוא נזכר בחיים קודמים שונים ורבים על צורותיהם ופרטיהם. ישנן ישויות שלא ניתן לאמוד את תוחלת-חייהן באמצעות ספירה או חישוב,31 ועדיין, איזה קיום-עצמי32 שהן חוו קודם לכן, בין אם בעולם החומר או בעולם האל-חומר, בין אם בהכרה, בחוסר-הכרה או בלא-הכרה-ולא-חוסר-הכרה, הן זוכרות את פרטי החיים הקודמים האלה. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לחיים קודמים.

הוראה בעניין מוות ולידה של יצורים חיים
(cutūpapātañāṇadesanā)

17. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לידיעה של מוות ולידה מחדש של יצורים חיים. הנה פרוש או ברהמין מסויים באמצעות להט, מאמץ, מסירות, נחישות והפניית תשומת-לב נכונה, מגיע לרמה מסויימת של ריכוז מנטאלי שהוא רואה בעין השמימית, המזוככת והנעלה על הראייה האנושית, יצורים מתים ונולדים מחדש: פשוטים ואצילים, מוצלחים ולא מוצלחים, ביעדים של אושר ואומללות בהתאם לפעולותיהם, והוא יודע: 'היצורים האלה, על סמך התנהגותם הרעה בגוף, דיבור ומחשבה, והזלזול שהפגינו כלפי האציליים, וכיוון שהיו בעלי אמונות מוטעות, ופעלו על פי השקפותיהם השגויות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים בעולם תחתון, ביעד אומללות, במישור של צער, בגיהינום. לעומת זאת היצורים האלה, על סמך התנהגותם הטובה בגוף, דיבור ומחשבה, והכבוד שהפגינו כלפי האציליים, וכיוון שהיו בעלי אמונות נכונות ופעלו על פי השקפותיהם הנכונות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו ביעד של אושר, בעולם שמימי.' כך עם העין השמימית המזוככת והנעלה על הראייה האנושית, הוא רואה יצורים מתים ונולדים מחדש… בהתאם לפעולותיהם. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לידיעה של מוות ולידה מחדש של יצורים חיים.

הוראת סוגים של כוחות על-אנושיים
(iddhividhadesanā)

18. כמו כן, דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד היא הנעלה ביותר בנוגע לכוחות על-אנושיים. ישנם שני סוגים של כוחות על-אנושיים. ישנו סוג אחד שכבול עם התחלואים המנטאליים ועם הקשרות,33 המכונה 'לא-אצילי', וישנו סוג שני החופשי מהתחלואים המנטאליים ואינו כבול עם הקשרות, אשר מכונה 'אצילי'. מהו הכוח העל-אנושי 'הלא-אצילי'? הנה פרוש או ברהמין מסויים נהנה מכוחות על-אנושיים שונים: בהיותו אחד, הוא הופך לרבים – בהיותו רבים, הוא הופך לאחד. הוא מופיע ונעלם. הוא עובר דרך גדרות, חומות והרים כאילו עבר דרך אוויר. הוא צולל פנימה והחוצה מהאדמה כאילו הייתה מים. הוא הולך על מים מבלי לשקוע כאילו הייתה אדמה. הוא עף באוויר בישיבה ברגליים משוכלות כמו ציפור עם כנפיים. הוא אפילו נוגע ומכה בידו בשמש ובירח, עד כמה שהם אדירים וחזקים. והוא מטייל בגופו עד עולמות הבְּרַהְמָא. זהו הכוח העל-אנושי 'הלא-אצילי'. ומהו הכוח העל-אנושי 'האצילי'? הנה נזיר, אם הוא מבקש: 'שאהיה עם הדוחה34 מבלי לחוש דחייה' יכול לשהות כך, או אם הוא מבקש: 'שאהיה עם הלא-דוחה ואחוש דחייה', הוא יכול לשהות כך, או אם הוא מבקש: 'שאהיה עם הדוחה והלא-דוחה ואחוש דחייה', הוא יכול לשהות כך, או אם הוא מבקש: 'שאהיה עם הדוחה והלא-דוחה מבלי לחוש דחייה', הוא יכול לשהות כך. או אם הוא מבקש 'בהתעלם הן מהדוחה והן מהלא-דוחה, שאשהה באיזון-מנטאלי, קשב והבנה מלאה', הוא יכול לשהות כך. זהו הכוח העל-אנושי 'האצילי', אשר חופשי מהתחלואים המנטאליים ואינו כבול בהקשרות. זוהי דרך הוראת הדְהַמַּה של הבּוּדְּהַה המכובד הנעלה ביותר בנוגע לכוחות על-אנושיים.

זאת הבּוּדְּהַה המכובד מבין בשלמות, ומעבר לכך אין דבר עוד להבין. ובהבנות אלה אין אף פרוש או ברהמין אחר שטוב או ער יותר מהבּוּדְּהַה המכובד, בנוגע לכוחות על-אנושיים.

הוראת התמחות בכל יכולת אחרת
(aññathāsatthuguṇadassanaṃ)

19. כל דבר, אדוני, שאפשרי להשגה על ידי בן-שבט בעל אמון באמצעות עשיית מאמצים והתמדה, באמצעות מאמץ אנושי, התאמצות אנושית וסיבולת, זאת הבּוּדְּהַה המכובד השיג. כיוון שהבּוּדְּהַה לא מקדיש את עצמו לתענוגות החושים, שהם נמוכים, וולגריים, מתאימים לאנשים ארציים, אינם מתאימים לאציליים, ואינם מיטיבים, וכן לא לעינויים-עצמיים, שהם כואבים, בזויים, ואינם מיטיבים.35 הבּוּדְּהַה מסוגל כאן ועכשיו36 להנות מהאושר שאין נעלה ממנו37 משהייה בארבע הגְ'הָאנוֹת.

השאילתות הקצרות
(anuyogadānappakāro)

אדוני, אם הייתי נשאל: 'ובכן, החבר סָארִיפּוּטַּה, האם אי פעם בעבר היו פרושים וברהמינים כלשהם מעולים בהתעוררות יותר מהמכובד?' הייתי אומר: 'לא.' אם הייתי נשאל: 'האם יהיו כאלה בעתיד?' הייתי אומר 'לא.' אם הייתי נשאל: 'האם יש כאלה בהווה?' הייתי אומר 'לא.' כמו כן, אם הייתי נשאל: 'האם היה מישהו כזה בעבר השווה בהתעוררות לבּוּדְּהַה המכובד?' הייתי אומר 'כן.' אם הייתי נשאל: 'האם יהיה כזה בעתיד?' הייתי אומר: 'כן.' אך אם הייתי נשאל: 'האם יש כזה בהווה השווה בהתעוררות לבּוּדְּהַה?' הייתי אומר: 'לא.' ואם הייתי אז נשאל: 'המכובד סָארִיפּוּטַּה, מדוע אתה מייחס את ההכרה הגבוהה ביותר לאחד אך לא לאחר?' הייתי אומר: 'שמעתי וקיבלתי זאת משפתיו של הבּוּדְּהַה המכובד עצמו: 'היו בעבר ויהיו בעתיד, בּוּדְּהוֹת אַרַהַנְטים השווים לי בהתעוררותי.' כמו כן שמעתי וקיבלתי זאת משפתיו של הבּוּדְּהַה המכובד עצמו שאין זה אפשרי, לא ייתכן שבאותה מערכת-עולם יחידה יופיעו שני בּוּדְּהוֹת אַרַהַנְטים נעלים בו-זמנית.38 מצב כזה לא יכול להתקיים.

אדוני, אם הייתי משיב כך לשאלות כאלה, האם הייתי מדבר בהתאמה לדבריו של המכובד, ולא מציג אותם שלא כהלכה הרחק מהאמת? האם הייתי מסביר את הדְהַמַּה בצורה נכונה, כך שאף תומך עמית לדְהַמַּה היה יכול לערער על כך או לגנות את הדברים?"

"בהחלט, סָארִיפּוּטַּה, אם היית נשאל כך, לא היית מציג את דבריי שלא כהלכה, היית מסביר דְהַמַּה בצורה נכונה, ולא היית חושף את עצמך לגנאי."

הפלא ופלא
(acchariyābbhutaṃ)

20. לשמע הדברים, המכובד אוּדָאיִי אמר לבּוּדְּהַה: "זה מדהים, אדוני, זה נפלא, כמה שבע רצון הבּוּדְּהַה המכובד, כמה מסופק ומרוסן,39 כפי שהוא בעל כוח והשפעה כאלה, ועדיין הוא אינו מאדיר את עצמו! אם נוודים רוחניים הטוענים השקפות אחרות היו יכולים להבחין בעצמם אפילו באחת מהתכונות הללו, הם היו מכריזים על כך בְּרֵישׁ גְּלֵי! זה מדהים, אדוני, זה נפלא, כמה שבע רצון הבּוּדְּהַה המכובד, כמה מסופק ומרוסן, כפי שהוא בעל כוח והשפעה כאלה, ועדיין הוא אינו מאדיר את עצמו!"

21. אז אמר המכובד לסָארִיפּוּטַּה: "ועל כן, סָארִיפּוּטַּה, עליך לספר לעיתים קרובות על הדבר לנזירים ולנזירות, לתומכים ולתומכות. וכל האנשים השוטים אשר יש בהם ספקות או תהיות בנוגע לטַטְהָאגַטַה באמצעות הקשבה לשיחה מעין זו, יפתרו את ספקותיהם ותהיותיהם."

כך המכובד סָארִיפּוּטַּה הכריז על אמונו בבּוּדְּהַה. ולכן שם אחד להצגת הדְהַמַּה הזו היא 'אמון מעורר השראה'.1 שתי הפסקאות הראשונות של השיחה בין סאריפוטה לבּוּדְּהַה זהות לזו בסוּטַּה 16 פסקה 1.16. ייתכן שהמשך הסוּטַּה הוא תיאור התפתחות אותה השיחה.

2 ראו סוּטַּה 16 פסקה 1.17.

3 אלו 37 בּוּדְהִיפַּקְּהִייַה-דְהַמָּא, Bodhipakkhiya-Dhammā – הצרכים להתעוררות, כפי שמופיעים בסוּטַּה 33 פסקה 2.3.

4 תודעה: מַנוֹ, mano. תכני-תודעה: דְהַמָּא, dhammā.

5 על פי הפרשנות אלו מיוחסים באופן הבא: (1) אנשים רגילים, (2) שמונה 'הבכירים הגדולים', (3) שני התלמידים הבכירים של הבּוּדְּהַה, בּוּדְּהוֹת-שקטים (פַּצֶּ'קַה) ובּוֹדְהִיסַטוֹת (4) בּוּדְּהוֹת ערים בשלמות, אלו בלידתם האחרונה העומדים להפוך לבּוּדְּהוֹת.

6 השגת ראייה: דַסַּנַה-סַמָאפַּטַּי, dassana-samāpatti.

7 זרם ההכרה: וִינְּיַנַה-סוּטַּה, viññāṇa-sota: ביטוי נדיר שככל הנראה שווה לבְּהַבַנְגַה (bhavanga), 'המשך כוח-החיים'.

8 הכוונה כאן היא למשוחרר, אַרַהַנְט.

9 טיפוסי אנשים: פּוּגַּלַה-פַּנְּיַטִּי, puggala-paññatti כינוי טיפוסים במקרה זה מיוחס לסוגים שונים של אַרַהַנְטים.

10 המשוחרר-בשתי-דרכים: אוּבְּהַטוֹ-בְּהָאגַה-וִימוּטּוֹ, ubhato-bhāga-vimutto: מי שהגשים שחרור הן באמצעות חוכמה והן באמצעות הגְ'הָאנוֹת.

11 המשוחרר-באמצעות-חוכמה: פַּנְּיָא-וִימוּטּוֹ paññā-vimutto: מי שהגשים שחרור באמצעות תובנה בלבד מבלי להשיג גְ'הָאנוֹת קודם לכן.

12 עֵד-הגוף: קָאיַה-סַקְּהִי, kāya-sakkhī: מי שהגשים שחרור באמצעות הגוף. להגדרות נוספות בעניין הטיפוסים ראה את המונח אַרִיַה-פּוּגַּלַה (ariya-puggala) במילון הבודהיסטי, ובוִיסוּדְּהִימָאגַה פרק 21.

13 משיג-הראייה: דִיטְּהִי-פַּטּוֹ, diṭṭhi-ppatto.

14 המשוחרר-באמצעות-אמון: סַדְּהָא-וִימוּטּוֹ, saddhā-vimutto.

15 המסור-לדְהַמַּה: דְהַמָּאנוּסָארִי, dhammānusārī.

16 המסור-באמצעות-אמון: סַדְּהָאנוּסָארִי, saddhānusārī.

17 מאמצים: פַּדְהָאנָא, padhānā.

18 אלו מפורטים בהרחבה בקובץ השיחות המדורגות (Anguttara Nikāya) סוּטַּה 4 פסקה 162.

19 התקדמות קשה: דוּקְּהָא פַּטִיפַּדָא, dukkhā paṭipadā. התקדמות המלווה בקשיים רבים, התקדמות כואבת, המלווה בכאב. הבנה איטית: דַנְדְהָאבְּהִינְייָה, dandhābhiññā.

20 התקדמות קלה: סוּקְהָה פַּטִיפַּדָא, sukhā paṭipadā. התקדמות שאינה מלווה בקשיים רבים, התקדמות נעימה.הבנה מהירה: קְהִיפָּאבְּהִינְייָה, khippābhiññā.

21 דיבור מפלג: וֶבְּהוּטִייַם, vebhūtiyaṁ. גם דיבור מסכסך או דיבור המעורר מחלוקת.

22 דיבור מתנצח: סָארַמְבְּהַגַ'ם גַ'יָאפֶּקְּהוֹ, sārambhajaṁ jayāpekkho. להט לנצח המלווה בכעס.

23 לפגוע בשמו של אחר, להמעיט בערכו של אחר, או להפגין זלזול.

24 לפעול בישוב דעת: גַטִימָא, gatimā.

25 החלטיות: דְהִיטִימָא, dhitimā.

26 תבונה: מוּטִימָא, mutimā.

27 אבחנה אישית נבונה, פַּצַּ'טַּם יוֹנִיסוֹ מַנַסִיקָארָא, paccattaṁ yoniso manasikārā. אבחנת המצב של אינדיבידואל על פי נטיותיו האישיות.

28 יוולד מחדש ספונטנית כ'לא-חוזר' (אַנָאגָאמִי).

29 כמו בסוּטַּה 1 פסקה 1.30

30 כמו בסוּטַּה 1 פסקה 2.2

31 מעבר לכל חישוב.

32 קיום-עצמי: אַטַּה-בְּהָאבַה, atta-bhāva. עצמי מדומה בלבד.

33 עם הקשרות: סַה-אוּפַּדְהִיקַה, sa-upadhika.

34 הדוחה: פַּטִיקּוּלַה, paṭikkūla.

35 שני הקיצונים שיש לזנוח על פי הדרשה הראשונה של הבּוּדְּהַה.

36 כאן ועכשיו בחיים האלה.

37 שאין נעלה ממנו: אַבְּהִיצֶ'טַסִיקָאנַם, abhicetasikānaṁ. מעבר לתחום החושים, אך לא במובן על-גשמי.

38 ראו סוּטַּה 19 פסקה 14.

39 מרוסן: סַלֶּקְהַטָא, sallekhatā. מהמונח סגפנות.

One thought on “אמון מעורר השראה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *