רשימת שמות

רשימת שמות

אִינְדְרַה (Indra): ישות, מנהיג הדֶווֹת. מוצג כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

אֶרָאבַנַה (Erāvana): ישות, מנהיג הנָאגוֹת האדיר.

אַבְּהִיבְּהוּ (Abhibhū): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה סִיקְהִי.

אַגִ'יטַה (Ajita): מושל הלִיצְּ'הַבִים אשר נולד מחדש בחברת ישויות השלושים-ושלוש.

אַגִ'יטַה קֶסַקַמְבַּלִי (Ajita Kesakambalī): מנהיג רוחני מפורסם שחי בתקופתו של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה. הפירוש המילולי של שמו הוא 'אַגִ'יטַה בעל הבגד השעיר' כיוון שלבש גלימה משער אדם. אַגִ'יטַה היה פרוש בעל אמונה מטריאליסטית.

אַגִּידַטַּה (Aggidatta): ברהמין, אביו של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

אַגָ'אטַסַטּוּ וֵדֶהִיפּוּטַּה (Ajātasatth Vedehiputta): מלך מַגַדְהַה, תומך מפורסם של הבּוּדְּהַה. שלט בשנים 491-459 לפני הספירה הנוצרית. הוא הרג את אביו המלך בִּימְבִּיסָארַה כדי לזכות בכתרו. השם אַגָ'אטַסַטּוּ אינו שם פרטי אלא כינוי רשמי שמשמעותו המילולית היא 'האויב שעדיין לא נולד' או 'הוא שעדיין לא נולד אויב כנגדו'. אולם, לנוכח רצח האב שביצע המשמעות המתאימה יותר היא 'האויב של אביו שעדיין לא נולד' (כלומר בעודו ברחם). 'וֵדֶהִיפּוּטַּה' משמעו 'בנה של אישה מבני וֵדֶהַה'.

אַמְבַּטְּהַה (Ambaṭṭha): ברהמין צעיר, תלמידו של הברהמין פּוֹקְּהַרַסָאטִי.

אַמְבַּפָּאלִי (Ambapālī): יצאנית עשירה אשר בחורשתה התגורר הבּוּדְּהַה.

אַנְגַקַה (Angaka): ברהמין צעיר ויפה תואר, אחיינו של הברהמין סוֹנַדַנְדַה.

אַנֶגַ'קָא (Anejakā): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה (Anāthapiṇdika): מלך ונדבן גדול.

אַנוּרוּדְּהַה (Anuruddha): נזיר שנכח בעת מותו של הבּוּדְּהַה.

אַסוֹקַה (Asoka): נזיר, המלווה האישי של הבּוּדְּהַה וִיפַּסִּי.

אַצּ'וּטָא (Accutā): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

אַרוּנַה (Aruṇa): מלך, אביו של הבּוּדְּהַה סִיקְהִי.

אָלַבַקַה (Alavaka): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

אָלָארַה קָאלָאמַה (Āḷāra Kālāma): מורו הרוחני הראשון של הבּוּדְּהַה טרום התעוררותו בהיותו סגפן ביער.

אָנַנְדַה (Ᾱnanda): המלווה האישי של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה.

אוֹטְּהַדְּהַה (Oṭṭhaddha): בן שבט הלִיצַ'בִים ממשפחת מַהָאלִי.

אוֹפַּמַנְּיַיה (Opamañña): ישות, גַנְדְהַבַּה.

אוֹקָּאמוּקְהַה (Okkāmukha): נסיך, בנו של המלך אוֹקָּאקַה.

אוֹקָּאקַה (Okkāka): מלך, אביהם הקדמון של בני השַקְיַה.

אוּדַּקַה רָאמַפּוּטַּה (Uddaka Rāmaputta): מורו הרוחני השני של הבּוּדְּהַה טרום התעוררותו בהיותו סגפן ביער.

אוּדָאיַבְּהַדַּה (Udāyabhadda): נסיך, בנו של המלך אַגָ'אטַסַטּוּ. הרג את אביו ולאחר מכן נרצח על ידי בנו שלו.

אוּטַּרָא (Uttarā): אימו של של הבּוּדְּהַה קוֹנָאגַמַנַה.

אוּטַּרַה (Uttara): ברהמין צעיר שמונה כאחראי על החלוקה במוסד צדקה מטעם הנסיך פָּאיָאסִי.

אוּפַּבָאנַה (Upavāna): נזיר שהיה בקירבתו של הבּוּדְּהַה בסמוך למותו.

אוּפַּסַנַּקַה (Upasannaka): המלווה האישי של הבּוּדְּהַה וֵסַּבְּהוּ.

אוּפּוֹסַטְהַה (Uposatha): שמו של פיל זכר מלכותי לבן לגמרי, בעל יכולות מופלאות.

בְּהִיּוֹסַה (Bhiyyosa): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה המכובד קוֹנָאגַמַנַה.

בְּהֵסִיקַה (Bhesika): ספר במקצועו, התגורר בסָאלַבַטִיקָא, ידידו של הברהמין לוֹהִיצַּ'ה.

בְּהַדַּה (Bhadda): תומך הבּוּדְּהַה, 'לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

בְּהַדָּא (Bhaddā): ביתו של טִימְבַּרוּ. שמה המלא הוא בְּהַדָּא סוּרִייַבַצַּ'סָא ומשמעותו 'זריחה בהירה'.

בְּהַרַדְבַגַ'ה (Bharadvaja): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

בְּהַרַטַה (Bharata): אחד מששת האצילים שהפך למלך ממלכי הבְּהַאָרַט.

בְּהָארַדְבָאגַ'ה Bhāradvāja)): (1) אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה המכובד קַסַּפַּה (2) ברהמין צעיר מארץ קוֹסַלַה, חברו של וָאסֵטְּהַה.

בְּהוּנְגַ'טִי (Bhuñjatī): אישתו של המלך וֶסַּבַנַה.

בְּרַהְמַדַטַּה Brahmadatta)): (1) ברהמין, אביו של הבּוּדְּהַה קַסַּפַּה (2) אחד מששת האצילים שהפך למלך ממלכי הבְּהַאָרַט (3) תלמידו הצעיר של הנווד סוּפִּיַה.

בְּרַהְמָא (Brahmā): ישות, תואר לישות מסדר גבוה מעולמות הבְּרַהְמָא, לעיתים זהו קיצור שמו של מַהָא-בְּרַהְמָא – בְּרַהְמָא הגדול, הישות הגבוהה ביותר במערך הישויות.

בַּלִי (Bali): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה, היו לו אלף בנים שכולם נקראו וֶרוֹצַ'ה.

בַּנְדְהוּמַטִי (Bandhumatī): מלכה, אימו של הבּוּדְּהַה וִיפַּסִּי.

בַּנְדְהוּמָא (Bandhumā): מלך, אביו של הבּוּדְּהַה וִיפַּסִּי.

ג'וֹטִיפָּאלַה (Jotipāla): ברהמין, כונה 'הכלכל הגדול'. עבד בשרותו של המלך דִיסַמְפַּטִי. משמעות שמו היא 'שומר האור'.

גִ'יבַקַה קוֹמָארַבְּהַצַּ'ה (Jīvaka Komārabhcca): תומך עשיר של הבּוּדְּהַה בעל חורשת מנגו מפורסמת, היה הרופא המלכותי של המלך אַגָ'אטַסַטּוּ וֵדֵהִיפּוּטַּה.

גַ'נֶסַבְּהַה (Janesabha): ישות שמיימית, גַנְדְהַבַּה.

גַ'נַבַסַבְּהה (Janavasabha): יַקְהַה שהיה המלך בִּימְבִּיסָארַה באחד מחייו הקודמים. מילולית: 'שור בין בני-אדם' או 'גיבור בני האדם.'.

גַבַמְפַּטִי (Gavampati): נזיר, אחד הנזירים הראשונים במסדרו של הבּוּדְּהַה.

גַגַּרָא (Gaggarā): בעל בריכת לוטוסים בעיר קַמְפָּא.

גָ'אלִיַיה (Jāliya): נווד, תלמידו של הפרוש בעל-קערת-העץ, אשר שוחח עם הבּוּדְּהַה בקוֹסַמְבִּי, בפארק גְהוֹסִיטַה.

גָ'אנוּסוֹנִי (Jāṇussoni): ברהמין מפורסם.

גוֹטַמַה (Gotama): הבּוּדְּהַה היסטורי, נקרא על שם שיבטו.

גוֹפִּיקָא (Gopikā): בחורה מבני הסַקְיַה שגרה בקַפִּילַבַטְּהוּ ונולדה בין ישויות השלושים-ושלוש בשם גוֹפַּקַה בן-הדֶווֹת.

גוֹפַּקַה (Gopaka): כונה 'בן-הדֶווֹת' (devaputta). בחייו הקודמים היה בחורה בשם גוֹפִּיקָא.

גוֹפָּאלַה (Gopāla): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

גוּלַה (Gula): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

דְהַטַרַטְּהַה (Dhataraṭṭha): ישות, אחד המלכים מגני העדן הנמוכים המכונה 'שליט המזרח'.

דְהַנַבַטִי (Dhanavatī): אימו של הבּוּדְּהַה קַסַּפַּה.

דִיגְהַה (Digha): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

דִיסַמְפַּטִי (Disampatī): מלך שהופיע באחד מסיפורי החיים של הבּוּדְּהַה.

דִיסָא (Disā): נערה משרתת של המלך אוֹקָּאקַה אשר ילדה לו תינוק שחור עור.

דִיפַּנְקַרַה (Dipankara): הבּוּדְּהַה אשר ניבא לצעיר סוּמֵדְהוֹ את יעודו כבּוּדְּהַה גוֹטַמַה.

דֶוַסוּטַה (Devasutta): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

דַדִימוּקְהַה (Dadimukha): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

דַלְהַנֶמִי (Daḷhanemi): שליט מניע-גלגל אודותיו מספר הבּוּדְּהַה.

דָאנַבֶגְהַסַס (Dānaveghasas): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה.

דוֹנַה (Doṇa): הברהמין שדאג לחלוקה הוגנת של שרידי הבּוּדְּהַה.

הִירִי (Hiri): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

הֶמַבַטַה (Hemavata): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

הַטְּהִינִיַה (Hatthinīya): נסיך, בנו של המלך אוֹקָּאקַה.

הָארִיטַה (Hārita): ישות, מושל במאה אלף עולמות בְּרַהְמָא.

וִידְהוּרַה (Vidhūra): אחד מצמד התלמידים האציליים של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

וִיטוּ (Viṭu): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

וִיטוּצַ'ה (Viṭucca): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

וִיסָאקְהָא (Visākhā): אימו של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

וִיסַּקַמַּה (Vissakamma): מילולית: 'עושה-כל'. ישות שמיימית המכונה 'הארכיטקט הגדול של היקום.

וִיפַּסִּי (Vipassī): בּוּדְּהַה, הופיע בעולם לפני תשעים ואחד עידנים.

וִירוּלְהַה (Virūḷha): ישות, מלך. 'שליט הדרום', אדון הקוּמְבַּנְדְהוֹת. כל בניו נקראו בשמותיו של אִינְדְרַה. מכונה גם וִירוּלְהַקַה.

וִירוּפַּקְּהַה (Virūphakkha): אחד ממלכי הישויות בגני העדן הנמוכים, 'שליט המערב'.

וֵגַ'יַנְטַה (Vejayanta): שמה של המרכבה המלכותית של המלך מַהָאסוּדַסַּנַה, מילולית: 'דגל הניצחון'.

וֵטֶנְדוּ (Veṭeṇḍu): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

וֵסַּבְּהוּ Vessabhū)): (1) בּוּדְּהַה, הופיע בעולם לפני שלושים ואחד עידנים (2) אחד מששת האצילים שהפך למלך ממלכי הבְּהַאָרַט.

וֶלָאמִיקָאנִי (Velāmikāni): אחד השמות של האישה האהובה על המלך מַהָאסוּדַסַּנַה, מילולית: 'נערה צעירה'.

וֶנְהוּ (Veṇhu): השם בפאלי של וִישְנוּ. מלך הסַהַלִים.

וֶסַּבַנַה (Vessavaṇa): אחד ממלכי הישויות בגני העדן הנמוכים, 'המלך הגדול של הצפון'.

וֶסָּאמִיטַּה (Vessāmitta): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

וֶפַּצִ'יטִּי (Vepacitti): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה.

וֶרוֹצַ'ה (Veroca): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה, שמם של כל אלף בניו של בַּלִי.

וַגִ'ירַפָּאנִי (Vajirapāṇī): יצור לא-אנושי אשר הפרשנות מזהה אותו עם אִינְדְרַה.

וַסַּקָארַה (Vassakāra): ראש שריו של המלך אַגָ'אטַסַטּוּ בעיר מַגַדְהַה.

וַרְדְהַמָאנַה מַהָאוִירַה (Vardhamāna Mahāvīra): מנהיג הגַ'אִיינִים אשר חי ככל הנראה בין השנים 540-568 לפנה"ס. בקאנון הבודהיסטי מכונה נִיגַנְטְהַה נָאטַפּוּטַּה.

וַרוּנָה (Varuṇa): ישות. מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

וָאסֵטְּהַה (Vāseṭṭha): ברהמין צעיר מארץ קוֹסַלַה, חברו של הברהמין בְּהָארַדְבָאגַ'ה.

וָאסַבַה (Vāsava): ישות, שם נוסף של סַקַּה.

ווּדְּהִיגַ'ה (Vuḍḍhija): המלווה האישי של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

טִימְבַּרוּ (Timbarū): ישות, מלך הגַנְדְהַבּוֹת.

טִינְדוּקַה (Tinduka): על שמו נקראים מגורי הנוודים אשר בוֵסָאלִי. לשם נמלט הנווד פָּאטִיקַפּוּטַּה מעימות עם הבּוּדְּהַה.

טִיסַּה Tissa)): (1) בן כהן הדת של המלך בַּנְדְהוּמָא (2) ישות, אחד מבניו של סוּבְּרַהְמָא.

טָארוּקְּהַה (Tārukkha): ברהמין מפורסם.

טוֹדֵיַּיה (Todeyya): ברהמין מפורסם שפירוש שמו על פי מקום היוולדו – 'האיש מטוּדִי' (Tudi).

טוּטְּהַה (Tuṭṭha): תומך הבּוּדְּהַה, לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

יַמַה (Yama): ישות מתאומי היַמַה.

יַנְּיַדַטַּה (Yaññadatta): ברהמין, אביו של הבּוּדְּהַה קוֹנָאגַמַנַה.

יַסַבַטִי (Yasavatī): מלכה, אימו של הבּוּדְּהַה וֵסַּבְּהוּ, רעייתו של המלך סוּפַּטִיטַה.

יַסַה (Yasa): ישות, וַרוּנה.

יוּגַנְדְהַרַה (Yugandhara): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

לוֹהִיצַּ'ה (Lohicca): ברהמין שהתגורר בסָאלַבַטִיקָא.

מֵטֶּיַּה (Metteyya): הבּוּדְּהַה הבא שיופיע בעולם הידוע יותר בשמו הסנסקריטי מַיְטְרֶיַה, (Maitreya). הוא יהיה הבּוּדְּהַה החמישי והאחרון בעידן בר-המזל הזה.

מַדַּרוּפִּי (Maddarūpī): נסיכה, ביתו של המלך אוֹקָּאקַה.

מַהָא-בְּרַהְמָא (Mahā-Brahmā): בְּרַהְמָא הגדול, הישות העליונה בעולמות הבְּרַהְמָא.

מַהָא-סַמַטַה-רָאגָ'א (Mahāsammatarājā): שמו של המלך הראשון של גזע בני מערכת השמש והאב הקדמון, בין האחרים, של שליטי בני הסַקְיַה וכך גם של גוֹטַמַה.

מַהָא-פַּנָאדַה (Mahā-Panāda): מלך שאת ארמונו הקים מחדש המלך סַנְקְהַה.

מַהָאבִיגִ'יטַה (Mahāvijita): מלך עשיר עליו מספר הבּוּדְּהַה שהעלה קורבן גדול נטול סבל.

מַהָאלִי (Mahāli): שם משפחתו של אוֹטְּהַדְּהַה בן שבט הלִיצְ'הַבִים.

מַהָאסוּדַסַּנַה (Mahāsudssana): מלך שליט מניע-גלגל.

מַהָאקַסַּפַּה (Mahākassapa): קַסַּפַּה הגדול, אחד הנזירים הבולטים והמפורסמים ביותר של הבּוּדְּהַה. היו לו כוחות על-אנושיים גדולים, ונאמר שחי יותר ממאה ועשרים שנה. כמו כן, הוא ניהל את האסיפה הגדולה הראשונה לאחר מותו של הבּוּדְּהַה. יש להבחין אותו מתלמידים אחרים בשם קַסַּפַּה.

מַלִּיקָא (Mallikā): המלכה הראשית של המלך פַּסֶנַדִי של קוֹסַלַה. היא והמלך היו תומכים מסורים של הבּוּדְּהַה.

מַנְדִייַה (Mandiya): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

מַנְדִיסַה (Maṇḍissa): נווד, תלמידו של הפרוש בעל-קערת-העץ, אשר שוחח עם הבּוּדְּהַה בקוֹסַמְבִּי, בפארק גְהוֹסִיטַה.

מַנִי (Mani): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

מַקְּהַלִי גוֹסָאלַה (Makkhali Gosāla): מנהיג רוחני מפורסם שהיה חי בתקופת הבּוּדְּהַה. הפירוש המילולי של שמו הוא 'מַקְּהַלִי של מכלאת הפרות'. הוא היה מנהיגם של האַגִ'יבִיקַנִים.

מָאטַלִי (Mātali): ישות, גַנְדְהַבַּה. הוא היה הרכב של הדֶווֹת. מוצג כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

מָאיָא (Māyā): אימו של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה ההיסטורי.

מָאנִיצַ'רַה (Mānicara): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

מָארַה (Māra): ישות, רעה במהותה ולכן מכונה 'הרשע'.

מוֹגַּלָּאנַה (Mogallāna): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה המכובד גוֹטַמַה.

מוּצַ'לִינְדַה (Mucalinda): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

נִיגְהַנְדוּ (Nighaṇḍu): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

נִיגְרוֹדְהַה (Nigrodha): סגפן שהתמחה בהרעבה עצמית ובא להיוועץ בבּוּדְּהַה.

נִיגַנְטְהַה נָאטַפּוּטַּה (Nigaṇṭha Nātaputta): מנהיג רוחני מפורסם שחי בתקופתו של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה. השם שניתן בקאנון הפָּאלִי לוַרְדְהַמָאנַה מַהָאוִירַה (Vardhamāna Mahāvīra), אשר חי בין השנים 540-568 לפנה"ס והיה מנהיג הגַ'אִיינִים. נִיגַנְטְהַה הוא תואר שפרושו 'חופשי מכבלים'.

נִיקַטַה (Nikaṭa): תומך הבּוּדְּהַה, 'לא-חוזר', נפטר בנָאדִיקָא.

נֶטִי (Netti): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

נַלַה (Naḷa): ישות, גַנְדְהַבַּה.

נַמוּצִ'י (Namucī): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה, מכונה 'האכזר'.

נַנְדָא (Nandā): נזירה 'לא-חוזרת', נפטרה בנָאדִיקָא.

נָאגִיטַה (Nāgita): נזיר, היה עוזרו האישי של הבּוּדְּהַה בתקופה מסויימת בזמן ששהה בוֵסָאלִי.

סִיבַקַה (Sivaka): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סִיגָאלַה (Sigāla): בן בעל-בית, בפניו הציג הבּוּדְּהַה הציג את קוד המוסר לבעל-בית.

סִידְּהַטְּהַה גוֹטַמַה (Siddhattha Gotama): שמו של הנסיך בן-הלוחמים (קְהַטִּיַיה) משבט הסַקְיַה אשר הפך לבּוּדְּהַה. סנסקריט: סִידְּהַרטְהַה גוֹטַמַה (Siddhartha Gautama).

סִיהַה (Sīha): נזיר מתלמד מוכשר מאוד, אשר הבחנותיו זכו לכבוד רב מהממונים עליו. שם משפחתו היה קַסַפַּה.

סִיהַהַנוּ (Sīhahanu): אביו של המלך סוּדְּהוֹדַנַה וסבו של הנסיך סִידְּהַטְּהַה גוֹטַמַה שהפך לבּוּדְּהַה (מילולית: 'לסתות אריה').

סִינִיפּוּרַה (Sīnipura): נסיך, בנו של המלך אוֹקָּאקַה.

סִיקְהִי (Sikhī): בּוּדְּהַה, הופיע בעולם לפני שלושים ואחד עידנים.

סִיקְהַדִּי (Sikhaddi): ישות, גַנְדְהַבַּה.

סֵנִייַה בִּימְבִּיסָארַה (Seniya Bimbisāra): מלך מפורסם, צדיק ושומר חוק שנרצח על ידי בנו אַגָ'אטַסַטּוּ.

סֶרִיסַּקַה (Serissaka): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סַבַּמִיטַּה (Sabbamitta): המלווה של הבּוּדְּהַה קַסַּפַּה.

סַהַדְהַמָּא (Sahadhammā): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

סַהַלִי (Sahali): בן ישות, תומך של הבּוּדְּהַה.

סַהַמְפַּטִי (Sahampati): שמו של בְּרַהְמָא העליון, הישות הגבוהה ביותר בעולמות השמימיים.

סַטַּבְּהוּ (Sattabhū): אחד מששת האצילים שהפך למלך ממלכי הבְּהַאָרַט.

סַמְבְּהַבַה (Sambhava): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה סִיקְהִי.

סַנְגִ'יבַה (Sañjīva): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

סַנְגַ'יַה בֶּלַטְּהַפּוּטַּה (Sañjaya Belaṭṭhaputta): מנהיג רוחני מפורסם שהיה חי בתקופת הבּוּדְּהַה.

סַנְדְהָאנַה (Sandhāna): בן-בית, הגיע לרָאגַ'גַהַה על מנת לראות את הבּוּדְּהַה.

סַנְטוּטְּהַה (Santuṭṭha): תומך הבּוּדְּהַה, לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

סַנְקְהַה (Sankha): שליט מניע-גלגל שבירתו קֶטוּמַטִי בממלכת גַ'מְבּוּדִיפַּה. יופיע בימי הבּוּדְּהַה מֵטֶּיַּה.

סַנַנְקוּמָארַה (Sanankumāra): ישות, אחד מבניו של סוּבְּרַהְמָא, מילולית: צעיר לנצח, או בתול לנצח.

סַקְיַמוּנִי (Sakyamuni): בּוּדְּהַה, סנסקריט: שַקְיַמוּנִי. מילולית: החכם מבני הסַקְייָאן או חכם הסַקְיָאנִים. שם שכיח של הבּוּדְּהַה בכתבי המַהָאיָאנַה אך נדיר בכתבי הפאלי.

סַקַּה (Sakka): ישות, שליט שלושים-ושלוש-הישויות, בעולם שמיימי השייך לממלכת תשוקות-החושים.

סָאטָאגִירַה (Sātāgira): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סָאלְהַה (Sāḷha): נזיר אַרַהַנְט, נפטר בנָאדִיקָא.

סָארִיפּוּטַּה (Sāriputta): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה המכובד גוֹטַמַה.

סוֹבְּהַה (Sobha): המלך בזמנו של הבּוּדְּהַה קוֹנָאגַמַנַה.

סוֹמַה (Soma): ישות, וַרוּנַה. מוצג כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סוֹנַדַנְדַה (Soṇadaṇḍa): ברהמין חשוב ומפורסם שהתגורר בקַמְפָּא.

סוֹנַה (Soṇa): אחד מצמד התלמידים האציליים הנבחרים של הבּוּדְּהַה וֵסַּבְּהוּ.

סוּבְּהַגַה (Subhaga): בן-בית, בבעלותו הייתה חורשה.

סוּבְּהַדַּה Subhadda)): (1) הנווד הרוחני שהיה האחרון לקבל את הלימוד מהבּוּדְּהַה עצמו לפני מותו (2) תומך הבּוּדְּהַה, לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא (3) נזיר סורר שניסה ליצור פילוג בסַנְגְהַה לאחר מותו של הבּוּדְּהַה.

סוּבְּהַדָּא (Subhaddā): מלכה, אישתו של המלך מַהָאסוּדַסַּנַה. מילולית: 'מלכת התהילה'.

סוּבְּרַהְמָא (Subrahmā): ישות.

סוּגָ'אטָא (Sujātā): תומכת של הבּוּדְּהַה, 'נכנסת-לזרם', נפטרה בנָאדִיקָא.

סוּדַטַּה (Sudatta): תומך הבּוּדְּהַה 'חוזר-פעם-אחת', נפטר בנָאדִיקָא.

סוּדְּהוֹדַנַה (Suddhodana): מלך, אביו של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה.

סוּטְּהִיגַ'ה (Sotthija): המלווה האישי של הבּוּדְּהַה קוֹנָאגַמַנַה.

סוּלֶיַּה (Sūleyya): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

סוּמֵדְהוֹ (Sumedho): ברהמין, מי שיצא לפרישות תחת הבּוּדְּהַה דִיפַּנְקַרַה (Dīpankara), ויועד להפוך לבּוּדְּהַה גוֹטַמַה. מילולית: 'החכם'.

סוּמַנַה (Sumana): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סוּמוּקְהַה (Sumukha): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סוּנִידְהַה (Sunidha): אחד משריו של המלך אַגָ'אטַסַטּוּ בעיר מַגַדְהַה.

סוּנַקְּהַטַּה (Sunakkhatta): תומך של הבּוּדְּהַה, בן שבט הלִיצְ'הַבִים. משמעות השם היא 'נולד תחת כוכב מזל'.

סוּפִּיַה (Suppiya): נווד רוחני, תלמידו של סַנְגִ'ייַה בֵּלַטְהַפּוּטַה. תלמידו היה הצעיר בְּרַהְמַדַטַּה.

סוּפַּגֶדְהַה (Suppagedha): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

סוּפַּטִיטַה (Suppatīta): מלך, אביו של הבּוּדְּהַה וֵסַּבְּהוּ.

סוּפַּנָּא (Supaṇṇā): ישות, גַרוּדַה.

סוּצִ'יטִּי (Sucitti): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה.

סוּרִייַבַצַּ'סָא (Suriyavaccasā): ישות, ביתו של טִימְבַּרוּ מלך הגַנְדְהַבּוֹת, משמעות שמה הוא 'זריחה בהירה'.

פַּבְּהָאבַטִי (Pabhāvatī): מלכה, אימו של הבּוּדְּהַה סִיקְהִי.

פַּג'וּנַּה (Pajunna): ישות, מכונה 'המרעים', הגורם גם לגשם. מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

פַּגָ'אפַּטִי (Pajāpati): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

פַּהָארָאדְהַה (Pahārādha): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה.

פַּנְצַ'סִיקְהַה (Pañcasikha): ישות, גַנְדְהַבַּה אשר ניגן בכלי מיתר בשם וִינָא והיה אהוב מאוד על כולם.

פַּנְצָ'אלַצַ'נְדַה (Pañcālacaṇḍa): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

פַּנָאדַה (Panāda): ישות, גַנְדְהַבַּה.

פַּסֶנַדִי (Pasenadi): מלך קוֹסַלַה.

פַּקוּדְהַה קַצָּ'איַנַה (Pakudha Kaccāyana): מנהיג רוחני מפורסם שהיה חי בתקופת הבּוּדְּהַה. השקפתו הייתה של תיאוריה אטומית.

פַּרַמַטַּה (Paramatta): ישות, אחד מבניו של סוּבְּרַהְמָא.

פָּאבָארִיקַה (Pāvārika): בן-בית, הבּוּדְּהַה התגורר בחורשת המנגו שלו.

פָּאטִיקַפּוּטַּה (Pāṭikaputta): סגפן ערום אשר התגורר בוֵסָאלִי.

פָּאיָאסִי (Pāyāsi): נסיך, התגורר בסֶטַבְיָא.

פּוֹטְּהַפָּאדַה (Poṭṭhapāda): נווד רוחני בעל קהילה גדולה של תומכים ותלמידים.

פּוֹקְהַרַסָאטִי (Pokkharasāti): ברהמין, מורה גדול שהפך לתומך הבּוּדְּהַה.

פּוּנַּקַה (Punnaka): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

פּוּקּוּסַה (Pukkusa): בן שבט המַלַּה, תלמידו של אָלָארַה קָאלָאמַה.

פּוּרַנַה קַסַפַּה (Pūraṇa Kassapa): מנהיג רוחני מפורסם שהיה חי בתקופת הבּוּדְּהַה. תורתו כללה השקפות המתכחשות לכל גמול או עונש למעשים טובים ורעים אשר נחשבות לזדוניות במיוחד.

צ'וּנְדַקַה (Cundaka): נזיר, ליווה את הבּוּדְּהַה בימיו האחרונים.

צְ'הַנַּה (Channa): הרכב של גוֹטַמַה טרום היתעוררותו, אשר הצטרף למסדר הנזירים.

צִ'יטְרָא (Citrā): ישות, גַרוּדַה.

צִ'יטַּה (Citta): בנו של מאלף הפילים.

צִ'יטַּסֶנַה (Cittasena): ישות, גַנְדְהַבַּה.

צֵ'טַקַה (cetaka): נזיר, נולד בארץ צֵ'טִיַיה.

צַ'נְדַנַה (Candana): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

צַ'נְקִי (Canki): ברהמין מצליח אשר התגורר במַנַסָאקַטַה.

קְהֵמַה (Khema): מלך שחי בזמנו של הבּוּדְּהַה קַקוּסַנְדְהַה.

קְהֶמַנְקַרַה (Khemanakara): המלווה האישי של הבּוּדְּהַה סִיקְהִי.

קְהַטִּיָאנִי (Khattiyāni): אישתו האהובה על המלך מַהָאסוּדַסַּנַה, מילולית: 'אישה מבני הקְהַטִייַה'.

קְהַנְדַה (Khaṇḍa): בנו של המלך בַּנְדְהוּמָא, חצי אח של הבּוּדְּהַה וִיפַּסִּי.

קִינּוּגְהַנְדוּ (Kinnughaṇḍu): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

קִיקִי (Kikī): המלך בזמנו של של הבּוּדְּהַה קַסַּפַּה.

קֵבַדְּהַה (Kevaddha): בעל-בית, סוּטַּה 11 בקובץ השיחות הארוכות, בה הוא מופיע נקראת על שמו. על פי גרסה אחרת שמו הוא קֵבַטַּה (Kevaṭṭa) שפרושו 'דייג'.

קַטִיסַּבְּהַה (Kaṭissambha): תומך הבּוּדְּהַה, לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

קַלָארַמוּטְּהַקַה (Kaḷāramuṭṭhaka): סגפן ערום אשר התגורר בוֵסָאלִי.

קַנַנְקַטְּהַלֵה (Kanankatthala): בעל-בית, בעל פארק צבאים באוּג'וּנְיָאיַה.

קַסַּפַּה (Kassapa): בּוּדְּהַה, השלישי שהופיע בעידן הנוכחי בדיוק לפני הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה.

קַקוּדְהַה (Kakudha): תומך הבּוּדְּהַה, 'לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

קַקוּסַנְדְהַה (Kakusandha): בּוּדְּהַה, היה הראשון שהופיע בעידן הנוכחי.

קַרַטִייַה (Karatiya): ישות, מוצגת כיַקְּהַה בסוּטַּה 'אימרות מגן'.

קַרַנְדוּ (Karandu): נסיך, בנו של המלך אוֹקָּאקַה.

קָאלִינְגַה (Kālinga): תומך הבּוּדְּהַה, 'לא-חוזר' נפטר בנָאדִיקָא.

קָאמַסֶטְּהַה (Kāmaseṭṭha): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

קוֹנְדַנְּיַה (Kondañña): נזיר, אחד מחמשת הנזירים הראשונים של הבּוּדְּהַה. היה הראשון שעלתה בו עין-הדְהַמַּה.

קוֹנָאגַמַנַה (Konāgamana): בּוּדְּהַה, השני שהופיע בעידן הנוכחי.

קוֹסִייַה (Kosiya): כינוי לשם כבוד, אחד השמות של אִינְדְרַה.

קוֹרַקְּהַטִּייַה (Korakkhattiya): סגפן ערום המכונה איש-הכלב.

קוּבֵרַה (Kuvera): אדון היַקְהוֹת, שליט הצפון.

קוּטֶנְדוּ (Kuṭeṇḍu): ישות, מצמיתיהם הערמומיים של ארבעת המלכים הגדולים.

קוּטַדַנְטַה (Kūṭadanta): ברהמין, חי בכפר הברהמינים קְהָאנוּמַטַה.

קוּמְבְּהִירַה (Kumbhīra): ישות המתגוררת למרגלות הר וֵפּוּלַּה.

קוּמָארַה-קַסַּפַּה (Kumāra-Kassapa): נזיר הידוע כ'קַסַּפַּה הקטן' להבדיל מנזירים אחרים המכונים בשם הזה כגון קַסַּפַּה הגדול או קַסַּפַּה-הדגול.

קוּנְדַה Cunda)): (1) הנפח אשר נתן לבּוּדְּהַה את ארוחתו האחרונה – תבשיל 'חזיר מעודן' (2) נזיר מתלמד אשר שהה בפָּאבָא.

רֶנוּ (Reṇu): נסיך שהפך למלך, בנו של המלך דִיסַמְפַּטִי.

רָאגָ'א (Rājā): ישות, קָאלַקַנְגַ'ה.

רָאהוּ (Rāhu): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

רוּצִ'ירָא (Rucirā): ישות, וָאסַבַנֶסַה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *