בודהה ובודהיסטה

בּוּדְּהַה ובּוֹדְהִיסַטַּה

בּוּדְּהַה ובּוֹדְהִיסַטַּה (Buddha Bodhisatta)

בּוּדְּהַה הוא תואר או כינוי שמשמעותו 'זה שהתעורר' או פשוט 'הער'. ההתעוררות היא מהאשליה או הבורות בה אדם (או כל יצור חי) שקוע מבלי להבין את טבעה האמיתי של המציאות. הבּוּדְּהַה האחרון שהופיע נכון להיום היה נסיך בשם סִידְּהַטְּהַה גוֹטַמַה (Siddhattha Gotama) אשר נולד בהודו למשפחת שליטים לפני כ-2600 שנה והפך ידוע בשם בּוּדְּהַה סַקְיַמוּנִי (Sakyamuni, סנסקריט: שַקְיָאמוּנִי), על שם שהגיע משבט הסַקְיַה (Sakya, סנסקריט: שַקְיָאן), שבט של שליטים שהיה קיים בצפון הודו (על גבול נפאל, היום). בגיל 29 פרש מחיי-בית אל חיי חסר-בית ובמשך כשש שנים חיפש אחר הדרך לקץ הסבל. לאחר שמצא את קץ הסבל בכוחות עצמו מתוך התנסות ותובנה עמוקה קיבל את התואר 'בּוּדְּהַה'.

בּוּדְּהַה הוא כינוי ליצור מיוחד במינו המופיע בעולם לעיתים נדירות ומטרתו היא ללמד את כלל היצורים החיים את הדרך המובילה לשחרור מסבל. הוא אינו אלוהים או אל מכל סוג שהוא. הבּוּדְּהַה סַקְיַמוּנִי היה אדם שהפך לבּוּדְּהַה וכאשר נשאל אם הוא בן-אדם שלל זאת ואמר שאין הוא אדם אלא 'בּוּדְּהַה'. הכינוי בו הבּוּדְּהַה משתמש כאשר הוא מתייחס אל עצמו הוא טַטְהָאגַטַה (Tathāgata). פירוש הכנוי על פי המסורת הוא 'הוא שהלך-מעבר', 'זה שכך בא', או 'זה שכך הלך' אך יש הסוברים שהמשמעות המקורית הייתה 'זה שטבעו הוא כך' (tathā), כלומר זה שאי אפשר להגדירו. הבּוּדְּהַה הוא מורה האדם, הישויות השמיימיות וכל שאר היצורים החיים. הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה לימד במשך 45 שנים את תורתו לאנשים, יצורים חיים, וישויות שמימיות, והוביל רבים להיות משוחררים.

תיאור השבחים לבּוּדְּהַה חוזר בכתבים בנוסח הבא:

'כך הוא הנעלה – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. והוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין.

הבּוּדְּהַה מצהיר על עצמו כבעל עשר ידיעות מובחנות וייחודיות לו, יכולות על-אנושיות שרכש עם התעוררותו המלאה. חלקן ברות השגה לתלמידיו ואף לפרושים מזרמים אחרים, וחלקם בלעדיות לו. הבּוּדְּהַה בעל יכולת לדעת מה אפשרי ומה לא אפשרי, לדעת את התוצאות וההשלכות של מעשים שנעשו בעבר, הבּוּדְּהַה מכיר את הדרכים לכל היעדים, את הנטיות והיכולות המנטאליות של היצורים החיים, יודע את כל העולמות, יודע את החיים הקודמים שלו כמו גם של אחרים, ויודע את הנִיבָּאנַה. הבּוּדְּהַה אינו כל-יודע, ומה שהוא יודע נתון לו על דרך החקירה, כלומר, הידיעה מושגת באמצעות התבוננות וחקירה פעילה של המציאות.

הבּוּדְּהַה הקים את קהילת הנזירים והנזירות המכונה סַנְגְהַה, אשר הלכו בעקבותיו, למדו ותרגלו את דרכו ורבים מהם הפכו לאַרַהַנְטִים. נזירים אלו הפיצו את התורה ולימדו אותה ברחבי הודו ולאחר מכן ברחבי העולם. לאחר מות הבּוּדְּהַה, קהילת הנזירים קיימה את תורתו והדרך לשחרור בדרך לימוד, שינון ותרגול והביאה להפצתה בכל העולם. קיום התורה הוא הודות לקהילת הנזירים הזו שביניהם נמצאים יצורים ערים המלמדים את הדרך לשחרור כפי שעשה זאת הבּוּדְּהַה בזמנו.

קיימים שני סוגים של בּוּדְּהַה, האחד הוא 'בּוּדְּהַה עצמאי' או 'בּוּדְּהַה שקט' (פַּצֶּ'קַה-בּוּדְּהַה, pacceka-buddha) והשני הוא 'בּוּדְּהַה מושלם' או 'בּוּדְּהַה ער בשלמות' – סַמַּסַמְבּוּדְּהַה (sammāsambuddhassa). הבּוּדְּהַה העצמאי מגיע להתעוררות בזכות עצמו אך אין לו את היכולת ללמד את הדרך ולכן אינו מסוגל להניע את 'גלגל הדְהַמַּה'. בּוּדְּהַה ער בשלמות, לעומת זאת, מגיע להתעוררות שלמה בזכות עצמו ובעל היכולת והתבונה המתאימה ללמד ולהפיץ את הדרך בכל העולמות ולהניע את גלגל הדְהַמַּה לטובת כל היצורים החיים. על פי מסורת התְהֵרַוָאדַה שני סוגים אלו של בּוּדְּהוֹת נדירים במערכת הקיום – יתכן שיתקיימו מספר בּוּדְּהוֹת עצמאיים בו זמנית במקביל אך יכול להתקיים רק בּוּדְּהַה ער בשלמות אחד ביקום בזמן מסויים. הוא נדיר יותר ותרומתו לעולם גדולה לאין שעור.

בּוֹדְהִיסַטַּה (bodhisatta, סנסקריט: בּוֹדְהִיסַטְּוַה) הוא יצור הלוקח על עצמו יעוד או נדר להפוך לבּוּדְּהַה בעתיד. מטרתו של הבּוֹדְהִיסַטַּה היא להגיע להתעוררות שלמה (סַמַסַמְבּוּדְּהַה) כדי ללמד את הדְהַמַּה, תורת השחרור, ולהוביל כמה שיותר יצורים חיים אל קץ הסבל. סִידְּהַטְּהַה גוֹטַמַה היה מיועד להיות לבּוּדְּהַה, כלומר הוא היה בּוֹדְהִיסַטַּה במשך תקופה ארוכה מאוד של שרשרת לידות מחדש, בה הוא פיתח ושיפר את עשר התכונות האציליות של הפָּארַמִי (pāramī):

1. נדיבות (דָאנַה, dāna)

2. מוסריות (סִילַה, sīla)

3. פרישות (נֶקְּהַמַּה nekkhamma)

4. חוכמה (פַּנְיַיה, pañña)

5. מאמץ (וִירִייַה, viriya)

6. סובלנות, סלחנות, והתמדה (קְהַנְטִי, khanti)

7. אמינות, כנות ואמירת אמת (סַצַּ'ה, sacca)

8. נחישות (אַדִיטְּהָאנַה, adhiṭṭhāna)

9. אהבה של רצון טוב (מֵטָּא, mettā)

10. איזון מנטאלי (אוּפֵּקְּהָא, upekkhā).

הבּוּדְּהַה הביא את התכונות והיכולות הללו לכלל שלמות ורק אז היה מוכן להיוולד את לידתו האחרונה ולהשיג את ההתעוררות השלמה.

לפני מחזורי יקום רבים, היה פרוש בשם סוּמֵדְהַה שנפגש עם הבּוּדְּהַה דִיפַּנְקַרַה (Dipankara), בּוּדְּהַה קדום יותר שחי לפני מיליוני מליוני שנים, אשר חזה לראשונה בוודאות את לידתו של אותו פרוש כסִידְּהַטְּהַה גוֹטַמַה והפיכתו לבּוּדְּהַה במילים אלו: "חופשי מקיום אנושי, תהפוך אתה למורה דגול, למען העולם. תיוולד בין בני הסַקְיַה כהתגלמות שלושת העולמות, המאור לכל היצורים, אתה תהיה ידוע כגוֹטַמַה. אתה תהיה בנו של המלך סוּדְּהוֹדַנַה (Suddhodana) והמלכה מָאיָא (Māyā). סָארִיפּוּטַּה (Sāriputta) ומוֹגַּלָּאנַה (Mogallāna) יהיו התלמידים הבכירים שלך. והעוזר האישי שלך יקרא אָנַנְדַה (Ᾱnanda)." הנבואה התגשמה והבּוּדְּהַה סַקְיַמוּנִי הניע את גלגל הדְהַמַּה והפיץ את תורת השחרור שוב כפי שעשו זאת כל הבּוּדְּהוֹת שהיו לפניו.

לאחר שתדעך הדְהַמַּה ותעלם מהעולם כפי שאנו מכירים אותו היום, יופיע בעתיד בּוּדְּהַה נוסף שימצא את הדרך וילמד אותה לטובת כל היצורים החיים. על פי הניבוי של הבּוּדְּהַה גוֹטַמַה שמו של הבּוּדְּהַה הבא יהיה מֵטֶּיַּה (Metteyya) אשר ידוע יותר בשמו הסנסקריטי מַיְטְרֶיַה, (Maitreya). הוא יהיה הבּוּדְּהַה החמישי והאחרון בעידן בר-המזל הזה.

3 תגובות בנושא “בודהה ובודהיסטה

 1. ודיע

  מדהים
  בודה נברא לפני מליוני מליוני שנים
  הראשון בראשונים
  והוא שיופיע בסוף העולם……..,!!

  1. shaischwartz מאת

   השם בודהה מתייחס להמון אנשים בהיסטוריה, זה כינוי – כלומר היו הרבה בודהות בהיסטוריה של העולם וימשיכו להיות בעתיד, לכן גם המושג ״סוף העולם״ לא קיים בבודהיזם, היקום ממשיך להיווצר ולההרס ואיתו גם העולם (ראה מאמר: תפיסת היקום הבודהיסטית). האחרון שהופיע היה בודהה שקיאמוני, הוא נולד לפני כ-2600 שנה ומת בגיל 80. יש סוטה בה הבודהה הזה מספר על בודהות אחרות: ראה השיחה המקיפה על השושלת

  2. shaischwartz מאת

   לא ברורה לי ההערה שלך.
   היו הרבה בודהות בהיסטוריה, הם נולדים כמו כל בנאדם אחר ומתים כמו כל בנאדם אחר. יש להם תוחלת חיים בהתאם לזו של בנאדם נורמלי. מעולם לא דובר על תחילת עולם או סוף עולם.
   כל טוב,
   שי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *