האלפבית הפָּאלִי

האלפבית הפָּאלִי

תנועות

a, ā, i , ī, u, ū, e, o

עיצורים
חיכיות אחוריות

k, kh, g, gh, ṅ

חיכיות אמצעיות

c, ch, j, jh, ñ

רטרופלקס

ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ

שיניות

t, th, d ,dh, n

שפתיות

p, ph, b, bh, m

שונות

y, r, ḷ, l, v, s, h, ṃ

  • התנועות e ו-o ארוכות לפני עיצור אחד וקצרות לפני עיצור כפול. הן תמיד מודגשות, הדגש נמצא בתנועה הארוכה – ā, ī, ū בעיצור כפול או בעיצור ṃ.
  • המנושפות – kh, gh, ch, jh, ṭh, ḍh, th, dh, ph, bh הן עיצורים יחידים הנהגים עם מעט יותר עוצמה מהלא מנושפות, כמו במילה "קהילה". ה-h היא רק סימון לנישוף ואינה משנה את ההגיה של העיצור עצמו.
  • עיצורים כפולים מבוטאים בדגש.
  • ההגה האפי ṃ מבוטא כמו במילה "מנגינה".
  • העיצור v נהגה בדרך כלל כ-ו' או ב' לא דגושה, אך במספר ארצות נוהגים להגות אותו דווקא כמו w האנגלית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *