השיחה על מרכבת השליחים

24
השיחה על
מרכבת השליחים

Rathavinīta Sutta
רַטְהַה-וִינִיטַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה ברָאגַ'גַהַה בחורשת הבמבוק, שמורת הסנאים.
 2. אז מספר נזירים מארץ הולדתו1 אשר שהו שם בתקופת הגשמים, הלכו אל המכובד, ולאחר שקדו בפניו בכבוד, התיישבו במקום ראוי. והמכובד שאל אותם: "נזירים, מי בארץ הולדתי מוערך על ידי הנזירים, עמיתיו לחיים הרוחניים, באופן הזה: בעוד הוא בעל מעט רצונות בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על הפחתת רצונות. בעוד הוא שבע רצון בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על שביעות רצון. בעוד הוא מתבודד בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על התבודדות. בעוד הוא מרוחק מהחברה בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על התרחקות מהחברה. בעוד הוא נמרץ בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על אזירת מרץ. בעוד הוא בעל הישג של התנהגות מוסרית, הוא מדבר אל הנזירים על השגת התנהגות מוסרית. בעוד הוא השיג ריכוז בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על השגת ריכוז. בעוד הוא השיג חוכמה בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על השגת חוכמה. בעוד הוא השיג שחרור בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על השגת שחרור. בעוד הוא השיג ידיעה וראייה של שחרור בעצמו, הוא מדבר אל הנזירים על השגת ידיעה וראייה של שחרור.2 הוא מי שיועץ, מסביר, מדריך, מדרבן, מעורר, ומשמח את עמיתיו לחיים הרוחניים'?"
 3. "אדון נכבד, המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה מוערך באופן הזה בארץ הולדתו [של המכובד] על ידי הנזירים שם, עמיתיו לחיים הרוחניים."3

 4. כעת, באותה עת ישב המכובד סָארִיפּוּטַּה בסמוך למכובד. אז עלה בדעתו של המכובד סָארִיפּוּטַּה: 'זוהי זכות עבור המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה, זוהי זכות גדולה עבורו שעמיתיו החכמים לחיים הרוחניים משבחים אותו בפירוט שכזה בנוכחות המורה. אולי פעם יתכן ונפגוש את המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה וננהל עמו שיחה.'
 5. אז, לאחר שהתגורר המכובד ברָאגַ'גַהַה כמה שחפץ, הוא יצא לנדוד בשלבים אל סָאבַטְּהִי. בעוד הוא נודד בשלבים, לבסוף הגיע לסָאבַטְּהִי, ושם התגורר בחורשתו של גֶ'טַה, בפארק אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה.
 6. והמכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה שמע: 'המכובד הגיע אל סָאבַטְּהִי והוא מתגורר בחורשתו של גֶ'טַה, בפארק אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה.' אז סידר המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה את מקום מגוריו, ולאחר שלקח את גלימתו החיצונית וקערתו, יצא לנדוד בשלבים אל סָאבַטְּהִי. לאחר שנדד בשלבים, הוא הגיע לבסוף לסָאבַטְּהִי והלך אל חורשתו של גֶ'טַה, בפארק אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה, לראות את המכובד. לאחר שברך את המכובד בכבוד, הוא התיישב במקום ראוי והמכובד הדריך, דירבן, עורר, ושימח אותו עם שיחת דְהַמַּה. אז כאשר המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה, קיבל הדרכה, דירבון, השראה ושמחה משיחת הדְהַמַּה של המכובד, הוא היה מרוצה ושמח מדבריו של המכובד. ואז קם ממקומו, ולאחר שקד בכבוד בפני המכובד, ועזב תוך שהוא שומר את ימינו כלפיו, הלך אל חורשת העיוורים לשהות את היום.
 7. אז נזיר מסויים הלך אל המכובד סָארִיפּוּטַּה ואמר לו: "החבר סָארִיפּוּטַּה, הנזיר פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה עליו תמיד מדברים גבוהות בדיוק קיבל הדרכה, דירבון, השראה ושמחה מהמכובד עם שיחת דְהַמַּה, ולאחר שהיה מרוצה ושמח מדבריו של המכובד, קם ממקומו, וקד בכבוד בפני המכובד, ואז עזב תוך שהוא שומר את ימינו כלפיו, והלך אל חורשת העיוורים לשהות את היום."
 8. אז לקח המכובד סָארִיפּוּטַּה בחופזה את בד מושבו ועקב אחר המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה, תוך שהוא שומר את ראשו בטווח ראייה. והמכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה נכנס אל חורשת העיוורים והתיישב לשהות את היום למרגלות עץ. וכך גם המכובד סָארִיפּוּטַּה נכנס אל חורשת העיוורים והתיישב לשהות את היום למרגלות עץ.
 9. כאשר הגיע הערב קם המכובד סָארִיפּוּטַּה ממדיטציה, הלך אל המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה, והחליף עמו ברכות נימוסין. לאחר ששיחת הנימוסין הסתיימה, הוא התיישב במקום ראוי ואמר למכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה:
 10. "האם החיים הרוחניים אכן נעשים תחת המכובד שלנו, חבר?"
 11. "כן, חבר."
  "אך, חבר, האם לשם טיהור המוסריות החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור התודעה החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור ההשקפה החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור באמצעות התגברות על ספק החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם לשם טיהור באמצעות ידיעה וראייה החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
  "לא, חבר."4

 12. "חבר, כאשר נשאלת: 'אם כך, חבר, האם לשם טיהור המוסריות החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?' השבת 'לא, חבר.' כאשר נשאלת: 'אם כך האם לשם טיהור התודעה… טיהור ההשקפה… טיהור באמצעות התגברות על ספק… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?' השבת: 'לא, חבר.' אם כך לשם מה, חבר, החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד?"
 13. "חבר, החיים הרוחניים נעשים תחת המכובד לשם נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות."5

 14. "אך, חבר, האם טיהור המוסריות הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
 15. "לא, חבר."
  "אם כך האם טיהור התודעה הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא, חבר."
  "אם כך האם טיהור ההשקפה הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא, חבר."
  "אם כך האם טיהור באמצעות התגברות על ספק הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא חבר."
  "אם כך, האם טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא, חבר."
  "אם כך, האם טיהור באמצעות ידיעה וראייה הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?"
  "לא, חבר."
  "אך, חבר, האם ניתן להגשים נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות ללא המצבים הללו?"
  "לא, חבר."

 16. "כאשר נשאלת: 'אך, חבר, האם טיהור המוסריות הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?' השבת: 'לא, חבר.' כאשר נשאלת: 'אם כך, האם טיהור התודעה… טיהור ההשקפה… טיהור באמצעות התגברות על ספק… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה הוא נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות?' השבת: 'לא, חבר.' וכאשר נשאלת: 'אך, חבר האם ניתן להגשים נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות ללא המצבים הללו?' השבת: 'לא, חבר.' אז כיצד, חבר, יש להתייחס למשמעות האמירות הללו?"
 17. "חבר, אם המכובד היה מתאר את טיהור המוסריות כנִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות, הוא היה מתאר את מה שעדיין מלווה בהיקשרות כנִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות. אם המכובד היה מתאר את טיהור התודעה… טיהור ההשקפה… טיהור באמצעות התגברות על ספק… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך… טיהור באמצעות ידיעה וראייה כנִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות, הוא היה מתאר את מה שעדיין מלווה בהיקשרות כנִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות.6 ואם היה ניתן להגשים נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות ללא המצבים הללו, אז כל אדם פשוט היה מגשים נִיבָּאנַה סופית, כיוון שאדם פשוט הוא ללא המצבים הללו.
 18. בהתייחס לזאת, חבר, אתן לך משל, כיוון שישנם אנשים חכמים שמבינים משמעות של אמירה באמצעות משל. נניח ולמלך פַּסֶנַדִי של קוֹסַלַה בעודו חי בסָאבַטְּהִי היה עניין דחוף כלשהו לסדר בסָאקֶטַה, ובתווך שבין סָאבַטְּהִי וסָאקֶטַה היו מוחזקות שבע מרכבות שליחים מוכנות עבורו. אז המלך פַּסֶנַדִי של קוֹסַלַה, לאחר שעזב את סָאבַטְּהִי דרך שער הארמון הפנימי, היה עולה על מרכבת השליחים הראשונה, ובאמצעות מרכבת השליחים הראשונה הוא היה מגיע למרכבת השליחים השנייה. אז הוא היה יורד מהמרכבה הראשונה ועולה למרכבה השנייה, ובאמצעות מרכבת השליחים השנייה הוא היה מגיע למרכבת השליחים השלישית… באמצעות המרכבה השלישית הוא היה מגיע למרכבה הרביעית… באמצעות המרכבה הרביעית הוא היה מגיע למרכבה החמישית… באמצעות המרכבה החמישית הוא היה מגיע למרכבה השישית… באמצעות המרכבה השישית הוא היה מגיע למרכבה השביעית, ובאמצעות המרכבה השביעית הוא היה מגיע אל שער הארמון הפנימי בסָאקֶטַה. אז, כאשר היה מגיע לשער הארמון הפנימי, חבריו ומכריו, קרוביו ובני משפחתו, היו שואלים אותו: 'אדוני, האם הגעת מסָאבַטְּהִי אל שער הארמון הפנימי בסָאקֶטַה באמצעות מרכבת השליחים הזאת?' כיצד יהיה על המלך פַּסֶנַדִי של קוֹסַלַה להשיב על מנת שתשובתו תהיה נכונה?"
 19. "על מנת לענות נכונה, חבר, עליו להשיב כך: 'הנה, בעוד הייתי חי בסָאבַטְּהִי היה לי עניין דחוף לסדר בסָאקֶטַה, ובין סָאבַטְּהִי לסָאקֶטַה הוכנו שבע מרכבות שליחים עבורי. אז, לאחר שעזבתי את סָאבַטְּהִי דרך שער הארמון הפנימי, עליתי על מרכבת השליחים הראשונה, ובאמצעות מרכבת השליחים הראשונה הגעתי למרכבת השליחים השניה. אז ירדתי מהמרכבה הראשונה ועליתי על המרכבה שניה, ובאמצעות המרכבה השנייה הגעתי למרכבה השלישית… רביעית… חמישית… שישית… שביעית, ובאמצעות המרכבה השביעית הגעתי אל שער הארמון הפנימי בסָאקֶטַה.' על מנת לענות נכונה עליו להשיב כך."

 20. "כך גם, חבר, טיהור המוסריות הוא לשם הגעה לטיהור התודעה. טיהור התודעה הוא לשם הגעה לטיהור ההשקפה. טיהור ההשקפה הוא לשם הגעה לטיהור באמצעות התגברות על ספק. טיהור באמצעות התגברות על ספק הוא לשם הגעה לטיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך. טיהור באמצעות ידיעה וראייה של מהי הדרך ומה אינה הדרך הוא לשם הגעה לטיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך. טיהור באמצעות ידיעה וראייה של הדרך הוא לשם הגעה לטיהור באמצעות ידיעה וראייה. טיהור באמצעות ידיעה וראייה הוא לשם הגעה לנִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות. זה לשם נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות שהחיים הרוחניים נעשים תחת המכובד."
 21. כאשר הדבר נאמר, שאל המכובד סָארִיפּוּטַּה את המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה: "מה שמו של המכובד, וכיצד עמיתיו לחיים הרוחניים מכירים את המכובד?"7
 22. "שמי הוא פּוּנַּה, חבר, ועמיתיי לחיים הרוחניים מכירים אותי כמַנְטָאנִיפּוּטַּה."
  "זה נהדר, חבר, זה מעולה! כל שאלה מעמיקה קיבלה מענה, נקודה אחר נקודה, על ידי המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה כתלמיד מלומד אשר מבין את הלימוד של המורה נכונה. זוהי זכות עבור עמיתיו לחיים הרוחניים, זוהי זכות גדולה עבורם שיש להם הזדמנות לראות ולכבד את המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה. אף אם היו נושאים את המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה על גבי כריות על ראשם שעמיתיו לחיים הרוחניים היו מקבלים את ההזדמנות לראות ולכבד אותו, זו הייתה זכות עבורם, זכות גדולה עבורם. וזוהי זכות עבורנו, זכות גדולה עבורנו שיש לנו את ההזדמנות לראות ולכבד את המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה."

 23. כאשר הדבר נאמר, המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה שאל את המכובד סָארִיפּוּטַּה: "מה שמו של המכובד, וכיצד עמיתיו לחיים הרוחניים מכירים את המכובד?"

שמי הוא אוּפַּטִיסַּה, חבריי ועמיתיי לחיים הרוחניים מכירים אותי כסָארִיפּוּטַּה."
"אכן, חבר, לא ידענו שאנחנו מדברים עם המכובד סָארִיפּוּטַּה, התלמיד שהוא כמו המורה עצמו.8 אם היינו יודעים שזהו המכובד סָארִיפּוּטַּה, לא היינו מדברים כל כך הרבה. זה נהדר, חבר, זה מעולה! כל שאלה מעמיקה הועלתה, נקודה אחר נקודה, על ידי המכובד סָארִיפּוּטַּה כתלמיד מלומד המבין את לימודו של המורה נכונה. זוהי זכות עבור עמיתיו לחיים הרוחניים, זוהי זכות גדולה עבורם שיש להם הזדמנות לראות ולכבד את המכובד סָארִיפּוּטַּה. אף אם היו נושאים את המכובד סָארִיפּוּטַּה על גבי כריות על ראשם שעמיתיו לחיים הרוחניים היו מקבלים את ההזדמנות לראות ולכבד אותו, זו הייתה זכות עבורם, זכות גדולה עבורם. וזוהי זכות עבורנו, זכות גדולה עבורנו שיש לנו את ההזדמנות לראות ולכבד את המכובד סָארִיפּוּטַּה."

 

כך היה ששני האישים הדגולים הללו שמחו אחד במילותיו של האחר.


1. ארץ הולדתו של הבּוּדְּהַה היא קַפִּילַבַטְּהוּ (Kapilavatthu) למרגלות הרי ההִימָאלַיַה.

2. חמשת הגורמים האחרונים מכונים מצרפי הדְהַמַּה (דְהַמַּה-קְהַנְדְהָא, dhammakkhandhā). שחרור הוא אחד מהפירות האציליים 'הידיעה של ראייה ושחרור' יחד עם ידיעת-הסקירה.

3. המכובד פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה השתייך למשפחת ברהמינים והצטרף לנזירות בעזרת המכובד אַנְּיָא קוּנְדַנְּיַה בקַפִּילַבַטְּהוּ היכן שהמשיך לחיות עד שהחליט לבקר את הבּוּדְּהַה בסָאבַטְהִי. מאוחר יותר הוא הוכרז על ידי המכובד כנזיר המוביל מבין מורי הדְהַמַּה.

4. שבעת הטיהורים: סַטַּה וִיסוּדְּהִי, satta visuddhi.

5. נִיבָּאנַה סופית ללא היקשרות: אַנוּפָּאדָא פַּרִינִיבָּאנַה, anupādā parinibbāna. הפרשנות מבארת את הביטוי כנִיבָּאנַה סופית שאין לה תנאי או גורם. ההסבר הוא שלמונח אוּפָּאדָאנַה (upādāna) יש שני פירושים: אחיזה (גַהְנַה, gahṇa) כמו בארבעת סוגי האחיזה, ותנאי או גורם (פַּצַּ'יַה, paccaya), כפי שמתואר בחלק הזה. הפרשנים מסבירים ש'נִיבָּאנַה סופית ללא אחיזה' היא פרי של אַרַהַנְטִיוּת, כיוון שלא ניתן לאחוז בה באף אחת מארבע האחיזות, או כנִיבָּאנַה הלא-מותנית כיוון שהופיעה לא בהתבסס על תנאי או גורם.

6. הפרשנות מסבירה שששת השלבים הראשונים מלווים בהיקשרות במובן שהם גם מותנים וגם קיימים במי שיש בו עדיין אחיזה. השלב השביעי, בהיותו על-גשמי, הוא רק במובן שהוא מותנה.

7. הפרשנות אומרת שסָארִיפּוּטַּה שאל זאת רק מתוך נימוס כיוון שכבר ידע את שמו.

8. כמו המורה עצמו: סַטְּהוּקַפַּה, satthukappa. הפרשנות אומרת שזהו השבח הגבוה ביותר שאפשר לתת לתלמיד. פּוּנַּה מַנְטָאנִיפּוּטַּה מעולם לא פגש את סָארִיפּוּטַּה לפני כן והיה מופתע באמת להכיר את התלמיד הדגול.