השיחה על חסר הדופי

5
השיחה על
חסר הדופי

Anangaṇa Sutta
אַנַנְגַנַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשתו של גֵ'טַה, בגנו של אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה. שם פנה המכובד סָארִיפּוּטַּה אל הנזירים ואמר: "חברים, נזירים."
 2. "חבר", הם השיבו, והמכובד סָארִיפּוּטַּה דיבר:

 3. "חברים, ניתן למצוא ארבעה סוגים אלה של אנשים1 בעולם. אילו ארבעה? הנה אדם מסויים שיש בו דופי אינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי'. הנה אדם מסויים שיש בו דופי מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי'. הנה אדם מסויים חסר דופי אינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי'. הנה אדם מסויים חסר דופי מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי'.
 4. כך, האדם שיש בו דופי ואינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', מכונה נחות מבין שני אלה שיש בהם דופי. ואילו האדם שיש בו דופי אך הוא מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', מכונה נעלה מבין שני אלה שיש בהם דופי.
  כך, האדם שאין בו דופי אך אינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', מכונה נחות מבין שני אלה שאין בהם דופי. ואילו האדם שאין בו דופי והוא מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', מכונה נעלה מבין שני אלה שאין בהם דופי."

 5. כאשר הדבר נאמר, המכובד מַהָאמוֹגַלָאנַה שאל את המכובד סָארִיפּוּטַּה: "החבר סָארִיפּוּטַּה, מה הסיבה והגורם שמבין שני האנשים הללו שיש בהם הדופי, האחד מכונה אדם נחות והשני מכונה אדם נעלה? מה הסיבה והגורם שמבין שני האנשים הללו חסרי הדופי, האחד מכונה אדם נחות והשני מכונה אדם נעלה?"
 6. "הנה חבר, כאשר אדם שיש בו דופי אינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', ניתן לצפות שלא יעלה בו מרץ, שהוא לא יעשה מאמץ, או יאזור אנרגיה להיפטר מהדופי הזה שבו, ושהוא ימות עם תאווה, שנאה ואשליה, עם דופי, עם תודעה מוכתמת. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים מכוסה בלכלוך ובכתמים, והבעלים לא היה משתמש בה אלא מניח אותה בפינה מאובקת. האם צלחת הברונזה הייתה מתלכלכת ונכתמת עוד יותר לאחר מכן?"
 7. "כן, חבר."
  "כך חבר, גם כאשר אדם שיש בו דופי אינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', ניתן לצפות שלא יעלה בו מרץ, שהוא לא יעשה מאמץ, או יאזור אנרגיה להיפטר מהדופי הזה שבו, ושהוא ימות עם תאווה, שנאה ואשליה, עם דופי, ועם תודעה מוכתמת.

 8. הנה, כאשר אדם עם דופי מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', ניתן לצפות שהוא יעלה בעצמו מרץ, שהוא יעשה מאמץ, ויאזור אנרגיה להיפטר מהדופי הזה, ושהוא ימות חסר תאווה, שנאה ואשליה, חסר דופי, עם תודעה נקייה. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים מכוסה בלכלוך ובכתמים, והבעלים היה משתמש בה והיה דואג שינקו אותה ולא היה מניח אותה בפינה מאובקת. האם צלחת הברונזה הייתה נקייה ומבריקה לאחר מכן?"
 9. "כן, חבר."
  "כך חבר, גם כאשר אדם שיש בו דופי מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'יש בי דופי', ניתן לצפות שהוא יעלה בעצמו מרץ, שהוא יעשה מאמץ, ויאזור אנרגיה להיפטר מהדופי הזה, ושהוא ימות ללא תאווה, שנאה ואשליה, חסר דופי, ועם תודעה נקייה.

 10. כך גם במקרה של אדם חסר דופי אשר לא מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', יש לצפות שהוא ישים את דעתו לסימן היופי,2 ושבשל כך תאווה תשפיע על תודעתו, ושהוא ימות עם תאווה, שנאה ואשליה, עם דופי, עם תודעה מוכתמת. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים נקייה ומבריקה, והבעלים לא היה משתמש בה אלא מניח אותה בפינה מאובקת. האם צלחת הברונזה הייתה מתלכלכת ונכתמת עוד יותר לאחר מכן?"
 11. "כן, חבר."
  "כך חבר, גם במקרה של אדם חסר דופי שאינו מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', יש לצפות שהוא ישים את דעתו לסימן היופי, ושבשל כך תאווה תשפיע על תודעתו, ושהוא ימות עם תאווה, שנאה ואשליה, עם דופי, עם תודעה מוכתמת.

 12. כך גם במקרה של אדם חסר דופי שמבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', יש לצפות שהוא לא ישים את דעתו לסימן היופי, ושבשל כך שהוא אינו עושה זאת, תאווה לא תשפיע על תודעתו, ושהוא ימות ללא תאווה, שנאה ואשליה, חסר דופי, עם תודעה נקייה. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים נקייה ומבריקה, והבעלים היה משתמש בה ודואג שינקו אותה ולא היה מניח אותה בפינה מאובקת. האם צלחת הברונזה הייתה נקייה ומבריקה עוד יותר לאחר מכן?"
 13. "כן, חבר."
  "כך חבר, גם במקרה של אדם חסר דופי אשר מבין זאת כפי שהדבר באמת: 'אין בי דופי', יש לצפות שהוא לא ישים את דעתו לסימן היופי, ושבשל כך תאווה לא תשפיע על תודעתו, ושהוא ימות ללא תאווה, שנאה ואשליה, חסר דופי, עם תודעה נקייה.

 14. זו הסיבה והגורם שמבין שני האנשים הללו שיש בהם הדופי, האחד מכונה אדם נחות והשני מכונה אדם נעלה. זו הסיבה והגורם שמבין שני האנשים הללו חסרי הדופי, האחד מכונה אדם נחות והשני מכונה אדם נעלה."
 15. "'דופי, דופי', כך אומרים, חבר, אך מה המילה הזאת 'דופי' מייצגת? 'דופי', חבר, הוא המונח לכלל הרצונות הרעים והמזיקים."
 16. "ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'אם אבצע עבירה, הלוואי שהנזירים לא יידעו שביצעתי עבירה.' וייתכן שהנזירים יגלו שהנזיר ההוא ביצע עבירה. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר: 'הנזירים יודעים שביצעתי עבירה.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
 17. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'אם אבצע עבירה, הלוואי שהנזירים יוכיחו אותי בפרטיות, לא בנוכחות חברי הסַנְגְהַה.' וייתכן שהנזירים יוכיחו את הנזיר ההוא בנוכחות חברי הסַנְגְהַה, לא בפרטיות. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר כך: 'הנזירים הוכיחו אותי בנוכחות הסַנְגְהַה, לא בפרטיות.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
 18. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'אם אבצע עבירה, הלוואי שאדם השווה לי במעמדי יוכיח אותי, לא אדם שאינו שווה לי במעמדי.' וייתכן שאדם אשר אינו שווה לו במעמדו יוכיח אותו, לא אדם השווה לו במעמדו. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר: 'אדם שאינו שווה לי במעמדי הוכיח אותי, לא אדם השווה לי במעמדי.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
 19. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שהמורה ילמד את הדְהַמַּה לנזירים דרך כך שיעלה בפני סדרת שאלות, ולא בפני נזיר אחר.' וייתכן שהמורה ילמד את הדְהַמַּה לנזירים דרך כך שיעלה בפניו של נזיר כלשהו אחר סדרת שאלות, ולא בפני הנזיר ההוא. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר כך: 'המורה לימד את הדְהַמַּה לנזירים דרך כך ששאל נזיר כלשהו אחר סדרת שאלות, ולא אותי.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
 20. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שכאשר הנזירים יכנסו אל הכפר לשם סבב נדבות, הם יציבו אותי בראש, ולא נזיר כלשהו אחר.' וייתכן שהנזירים יכנסו אל הכפר לשם סבב נדבות והם לא יציבו אותו בראש אלא נזיר אחר כלשהו. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר כך: 'הנזירים נכנסו אל הכפר לשם סבב נדבות והם לא הציבו אותי בראש אלא נזיר אחר כלשהו.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
 21. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שאקבל את המושב הטוב ביותר, את המים הטובים ביותר, את מזון הנדבות הטוב ביותר באולם האוכל, ולא נזיר אחר.' וייתכן שנזיר כלשהו אחר יקבל את המושב הטוב ביותר…
 22. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שאני אהיה זה שיברך באולם האוכל לאחר הארוחה, ולא נזיר כלשהו אחר.' וייתכן שנזיר כלשהו אחר יהיה זה שיברך…
 23. – 20. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שאני אהיה זה שילמד דְהַמַּה לנזירים… שאני אהיה זה שילמד דְהַמַּה לנזירות… לתומכים… לתומכות המבקרות את המנזר, ולא נזיר כלשהו אחר.' וייתכן שנזיר כלשהו אחר יהיה זה שילמד את הדְהַמַּה.
 1. – 24. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שהנזירים… נזירות… תומכים… תומכות יכבדו, יוקירו, יעריכו, ויתנו כבוד לי, ולא לנזיר אחר כלשהו.' וייתכן שהם יכבדו… נזיר אחר כלשהו…
 1. – 28. ייתכן שנזיר כאן ייחל: 'הלוואי שאהיה זה אני שאקבל גלימה נעלה… מזון נדבות נעלה… מקום מגורים נעלה… צרכי רפואה נעלים, ולא נזיר כלשהו אחר.' וייתכן שנזיר כלשהו אחר יהיה זה שיקבל צרכי רפואה נעלים, ולא הנזיר ההוא. במקרה כזה הוא יהיה כעוס ומריר כך: 'נזיר אחר הוא זה שקיבל צרכי רפואה נעלים, ולא אני.' הן בכעס והן במרירות שלו יש דופי.
  'דופי', חבר, הוא מונח לתיאור מגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו.
 1. אם נראה או נשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו לא נזנחו בנזיר מסויים, אז מה שלא יהיה בין אם הוא שוכן-יערות, נודד-למרחקים, אוכל-נדבות-מזון, התר מבית-לבית, לובש סחבת-סירוב, או לובש גלימות-גסות,3 עדיין עמיתיו לחיים הרוחניים לא מכבדים אותו, לא מוקירים, מעריכים או מעניקים לו כבוד. מדוע? מכיוון שלא נראה או נשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו נזנחו באדם המכובד הזה.
 2. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים נקייה ומבריקה, והבעלים היה מניח בתוכה פגר של נחש, או של כלב או גופת אדם, ומכסה אותה בכלי נוסף, ואז היה שב אל השוק. אז אנשים שראו אותו היו אומרים: 'מה הדבר הזה שאתה נושא כאוצר?' ואז, לאחר שהסירו את המכסה ומגלים אותו, הם היו מביטים פנימה, וברגע שהיו רואים את התכולה הם היו נתקפים בגועל, חלחלה, ודחייה שאפילו אלה שהיו רעבים לא היו רוצים לאכול, ובטח שלא אלה השבעים.
  כך גם אם נראה או נשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו לא נזנחו בנזיר מסויים, אז מה שלא יהיה בין אם הוא שוכן-יערות… לא נזנחו באדם המכובד הזה.

 3. אם נראה ונשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו נזנחו בנזיר מסויים, אז מה שהוא לא יהיה בין אם זה שוכן-כפר, מקבל-הזמנות, לובש גלימות שניתנו לו מבעלי-בית4 עדיין עמיתיו לחיים הרוחניים מכבדים אותו, מוקירים, מעריכים ומעניקים לו כבוד. מדוע? מכיוון שנראה ונשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו נזנחו באדם המכובד הזה.
 4. נניח שהיו מביאים צלחת ברונזה מחנות או מבית-צורפים נקייה ומבריקה, והבעלים היה מניח בתוכה אורז נקי מורתח ומגוון מרקים ורטבים, ומכסה אותה בכלי נוסף, ואז היה שב אל השוק. אז אנשים שראו אותו היו אומרים: 'מה הדבר הזה שאתה נושא כאוצר?' ואז, לאחר שהסירו את המכסה ומגלים אותו, הם היו מביטים פנימה, וברגע שהיו רואים את התכולה היו מתעוררים בהם רעב, תאווה, ומשיכה שאפילו אלה שהיו שבעים היו רוצים לאכול, ועל אחת כמה וכמה אלה הרעבים.
  חבר, כך גם אם נראה או נשמע שמגוון הרצונות המזיקים והרעים הללו נזנחו בנזיר מסויים, אז מה שהוא לא יהיה בין אם זה שוכן-כפר… נזנחו באדם המכובד הזה."

 5. כאשר הדבר נאמר, אמר המכובד מַהָאמוֹגַּלָּאנַה למכובד סָארִיפּוּטַּה: "החבר סָארִיפּוּטַּה, עלה בדעתי משל."
 6. "ספר אותו, החבר מוֹגַּלָּאנַה."
  "חבר, פעם חייתי בגבעת המבצר ברָאגַ'גַהַה. וכאשר הגיע הבוקר, לאחר שהתלבשתי ולקחתי את הקערה והגלימה החיצונית, נכנסתי לתוך רָאגַ'גַהַה לסבב נדבות מזון. באותו זמן סַמִיטִי, בנו של בונה העגלות, תכנן חישוק של אופן העגלה ופַּנְדוּפּוּטַּה מבני האַגִ'יבִיקַה,5 בן של בונה עגלות לשעבר, עמד שם. אז עלתה המחשבה הבאה בראשו של האַגִ'יבִיקַה פַּנְדוּפּוּטַּה: 'הלוואי שסַמִיטִי בנו של בונה העגלות יקציע את הקשת הזאת, את הפיתול הזה, את הפגם הזה, מחישוק האופן כך שהוא יהיה ללא קשתות, פיתולים, או פגמים, ויכיל את ליבת העץ בלבד.' וברגע שהמחשבה הזו חלפה בראשו, כך סַמִיטִי בנו של בונה העגלות הקציע את הקשת ההיא, את הפיתול ההוא, את הפגם ההוא, מחישוק האופן. ואז האַגִ'יבִיקַה פַּנְדוּפּוּטַּה, בנו של בונה העגלות לשעבר, היה שמח וביטא את שמחתו כך: 'הוא הקציע בדיוק כאילו ידע את ליבי בליבו!'.

 7. בדיוק כך, חבר, ישנם אנשים חסרי אמונה אשר יצאו מחיי-בית אל חיי חסרי-בית לא מתוך אמון אלא מתוך חיפוש אחר עיסוק בחיים – אנשים רמאים, ערמומיים, בוגדניים, שחצנים, חלולים, חסרי אופי, בעלי שפה גסה, ברברנים, שחושיהם אינם מאובטחים, שאינם מתונים באכילה, שאינם מסורים לערנות, שאינם מעוניינים בפרישות, שאינם מכבדים במיוחד את האימון, ראוותנים, פזיזים, מובילי דרך רעה, מזניחי התבודדות, עצלים, נטולי מרץ, חסרי קשב, שאינם מודעים לגמרי, חסרי ריכוז, בעלי תודעות מפוזרות, חסרי חוכמה, חסרי כיוון. המכובד סָארִיפּוּטַּה מונה את שגיאותיהם בשיחת הדְהַמַּה שלו בדיוק כאילו ידע בליבו את שבליבי!
 8. אך יש בני שבט אשר מתוך אמון יצאו קדימה מחיי-בית אל חיי חסרי-בית, והם אינם רמאים, ערמומיים, בוגדניים, שחצנים, חלולים, חסרי אופי, בעלי שפה גסה, ברברנים, בעלי חושים מאובטחים, מתונים באכילה, מסורים לערנות, מעוניינים בפרישות, מכבדים את האימון במיוחד, לא ראוותנים, לא פזיזים, אשר נחושים להמנע מדרכים רעות, פועלים בהתבודדות, נמרצים, ערניים, מבוססים בקשב, מודעים לגמרי, מרוכזים, עם תודעות מאוחדות, בעלי חוכמה, לא חסרי כיוון. כאשר אלה שומעים את שיחת הדְהַמַּה של המכובד סָארִיפּוּטַּה, הם שותים אותה ואוכלים אותה כפי שהיא במילה ובמחשבה. אכן טוב שהוא גורם לעמיתיו לחיים הרוחניים לזנוח את המזיק ולבסס עצמם במיטיב.

 9. כפי שאישה, או גבר, צעיר, נער, האוהבים קישוטים, עם ראש רחוץ, לאחר שקיבלו זר של פרחי לוטוס, יסמין, או ורדים, ייקחו אותו בשתי ידיים ויניחו אותו על ראשם, כך גם ישנם בני שבט אשר מתוך אמון יצאו קדימה מחיי-בית אל חיי חסרי-בית, והם… בעלי חוכמה, לא חסרי כיוון. כאשר אלה שומעים את שיחת הדְהַמַּה של המכובד סָארִיפּוּטַּה, הם שותים אותה ואוכלים אותה כפי שהיא במילה ובמחשבה. אכן טוב שהוא גורם לעמיתיו לחיים הרוחניים לזנוח את המזיק ולבסס עצמם במה שמיטיב."

 

כך היה ששני האנשים האדירים הללו שמחו במילותיהם הטובות איש של רעהו.6

 


1. איש: פּוּגַּלַה, puggala.

2. סימן היופי: סוּבְּהַה-נִימִיטַּה, subhanimitta. אובייקט מושך המהווה בסיס לתאווה. הבּוּדְּהַה אומר שתשומת לב לא נבונה לסימן היופי היא המזינה (אָהָארַה, āhāra) של הופעת תשוקה חושית שלא עלתה ומגדילה ומעצימה תשוקה חושית שהופיעה.

3. אלה תרגולי סגפנים. בוִיסוּדְהִימַגַה קיימים הסברים מפורטים לגבי: שוכן-יערות, נודד-למרחקים, אוכל-נדבות-מזון, התר מבית-לבית, לובש סחבת-סירוב.

4. אלה הם תרגולים "רכים" מאלה שמתוארים בפסקה 29, בדרך כלל מיוחסים כסימנים למחוייבות פחות רצינית של מאמצים להגשמת המטרה.

5. האַגִ'יבִיקות היו שיטה רוחנית של פרושים שדגלה בפטאליזם ועודדה סגפנויות קיצוניות. מנהיגה היה מַקְּהַלִי גוֹסַלַה (Makkhali Gosala).

6. מַהָאנָאגַה, mahānāga. הנָאגוֹת הם סוג של יצורים דמויי דרקון, אשר על פי המיתולוגיה ההודית שוכנים בעולמות התחתונים של כדור הארץ, וכשומרי האוצרות החבויים. המילה באה לייצג כל יצור חי עוצמתי או ענקי, כמו פיל זכר או נחש קוברה, ובהשאלה נזיר אַרַהַנְט.