השיחה על השקפה נכונה

9
השיחה על
השקפה נכונה

Sammādiṭṭhi Sutta
סַמָא-דִיטְּהִי סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשתו של גֵ'טַה, בגנו של אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה. שם פנה המכובד סָארִיפּוּטַּה אל הנזירים ואמר: "חברים, נזירים".
 2. "חבר", הם השיבו, והמכובד סָארִיפּוּטַּה דיבר:

 3. "חברים, אומרים 'אדם בעל השקפה נכונה, אדם בעל השקפה נכונה'. באיזה אופן תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, והוא בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?'1
 4. "ובכן, חבר, הגענו ממחוזות רחוקים על מנת ללמוד מהמכובד סָארִיפּוּטַּה את משמעות האמירה הזאת. טוב יהיה אם המכובד סָארִיפּוּטַּה יבאר את משמעות האמירה הזאת. לאחר שנשמע זאת ממנו, הנזירים יזכרו אותה."
  "אם כך, חברים, הקשיבו היטב ושימו לב למה שאומר."
  "כן, חבר," השיבו הנזירים. והמכובד סָארִיפּוּטַּה דיבר:

  המיטיב והמזיק

 5. חברים, כאשר תלמיד אצילי מבין את המזיק ואת שורש המזיק, את המיטיב ואת שורש המיטיב, באופן הזה הוא בעל השקפה נכונה, אשר השקפתו ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 6. חברים, ומהו המזיק, מהו השורש של המזיק, מהו המיטיב, מהו השורש של המיטיב? להרוג יצורים חיים זה דבר מזיק, לקחת מה שלא ניתן זה דבר מזיק, פגיעה מינית זה דבר מזיק, דיבור שקרי זה דבר מזיק, דיבור פוגע זה דבר מזיק, דיבור גס זה דבר מזיק, דיבור משמיץ זה דבר מזיק, תאוותנות זה דבר מזיק, זדון זה דבר מזיק, השקפה שגויה זה דבר מזיק. זה נקרא המזיק.2
 7. ומהו השורש של המזיק? חמדנות היא שורש של המזיק, שנאה היא שורש של המזיק, אשליה היא שורש של המזיק. זה נקרא השורש של המזיק.3
 8. ומהו המיטיב? המנעות מהריגת יצורים חיים זה דבר מיטיב, המנעות מלקיחת מה שלא ניתן זה דבר מיטיב, המנעות מפגיעה מינית זה דבר מיטיב, המנעות מדיבור שקרי זה דבר מיטיב, המנעות מדיבור פוגע זה דבר מיטיב, המנעות מדיבור גס זה דבר מיטיב, המנעות מדיבור משמיץ זה דבר מיטיב, המנעות מתאוותנות זה דבר מיטיב, המנעות מזדון זה דבר מיטיב, השקפה נכונה היא דבר מיטיב. זה נקרא המיטיב.4
 9. ומהו השורש של המיטיב? אי-חמדנות היא שורש של המיטיב, אי-שנאה היא שורש של המיטיב, אי-אשליה היא שורש של המיטיב. זה נקרא השורש של המיטיב.
 10. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את המזיק ואת השורש של המזיק, את המיטיב ואת השורש של המיטיב,5 הוא זונח לחלוטין את הנטיות הסמויות לתאווה, הוא מבטל את הנטויות הסמויות לסלידה, הוא מחסל את הנטיות הסמויות להשקפה ולתפיסה היהירות 'אני', ובאמצעות זניחה של בורות והופעת ידיעה אמיתית כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל.6 גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 11. תזונה

 12. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 13. "אכן כן, חברים.

 14. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין תזונה, את מקור התזונה, את קץ התזונה, ואת הדרך המובילה לקץ התזונה, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 15. ומהי תזונה, מהו מקור התזונה, מהו קץ התזונה, מהי הדרך המובילה לקץ התזונה? יש ארבעה סוגים של תזונה7 לתחזוקת יצורים חיים שכבר התהוו ולתמיכה באלה העומדים להתהוות. מהם הארבעה? הם: אוכל חומרי8 כתזונה, גס או מעודן, מגע הוא השני, רצון מנטלי הוא השלישי, והכרה הוא הרביעי. עם הופעת השתוקקות מופיעה תזונה. עם חדלון ההשתוקקות חדלה התזונה. הדרך המובילה לקץ התזונה היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, וריכוז נכון.
 16. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את התזונה ואת מקור התזונה, את קץ התזונה, ואת הדרך המובילה לקץ התזונה, הוא זונח לחלוטין את הנטיות הסמויות לתאווה, הוא מבטל את הנטויות הסמויות לסלידה, הוא מחסל את הנטיות הסמויות להשקפה ולתפיסה היהירה של 'כך אני', ובאמצעות זניחה של בורות והופעת ידיעה אמיתית כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 17. ארבע אמיתות האציליים

 18. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 19. "אכן כן, חברים.

 20. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין סבל, את מקור הסבל, את קץ הסבל, ואת הדרך המובילה לקץ הסבל, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 21. ומהו סבל, מהו מקור הסבל, מהו קץ הסבל, מהי הדרך המובילה לקץ הסבל? להיוולד זה סבל, להזדקן זה סבל, לחלות זה סבל, למות זה סבל, צער, בכי, כאב, עצב ויאוש הם סבל, להיות קשור למה שאינו אהוב זה סבל, להיות מופרד ממה שאהוב זה סבל, לא להשיג מה שרוצים זה סבל, בקצרה, חמשת מצרפי ההיקשרות הם סבל. זה מה שנקרא סבל.
 22. ומהו מקור הסבל? זוהי ההשתוקקות אשר מובילה ללידה מחדש, כבולה בתענוג ותאווה, המוצאת הנאה פעם פה ופעם שם. כלומר, השתוקקות להנאות חושים, השתוקקות לקיום נוסף, השתוקקות להפסקת הקיום. זה מה שנקרא מקור הסבל.
 23. ומהו קץ הסבל? זוהי ההיעלמות המוחלטת והחדלון של השתוקקות זו ממש, עזיבה וזניחה שלה, שחרור ממנה, ניתוק ממנה. זה מה שנקרא קץ הסבל.
 24. ומהי הדרך המובילה לקץ הסבל? זו בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון. זה מה שנקרא הדרך המובילה לקץ הסבל.
 25. כאשר תלמיד אצילי מבין כך את הסבל, את מקור הסבל, את קץ הסבל, ואת הדרך המובילה לקץ הסבל, הוא זונח לחלוטין את הנטיות הסמויות לתאווה, הוא מבטל את הנטיות הסמויות לסלידה, הוא מחסל את הנטיות הסמויות להשקפה ולתפיסה היהירה של 'כך אני', ובאמצעות זניחה של בורות והופעת ידיעה אמיתית, כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 26. הזדקנות ומוות

 27. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 28. "אכן כן, חברים.

 29. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין הזדקנות ומוות, את מקור ההזדקנות והמוות, את קץ ההזדקנות והמוות, ואת הדרך המובילה לקץ ההזדקנות והמוות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.9
 30. ומהם הזדקנות ומוות, מהו מקור ההזדקנות והמוות, מהו קץ ההזדקנות והמוות, מהי הדרך המובילה לקץ ההזדקנות והמוות? ההזדקנות של היצורים מאיזה סוג קיום שיהיו, ישנה זיקנה ובליה, שיניים שבורות, שיער אפור, עור מקומט, התקצרות תוחלת החיים, החלשות החושים – זה מה שנקרא הזדקנות. המוות של היצורים, מאיזה סוג קיום שיהיו, ישנה פטירה, קטיעה, היעלמות, גוויעה, מיתה, סיום תוחלת החיים, התפרקות המצרפים, נטישת הגופה, הרס כוח-החיים – זה מה שנקרא מוות. כך ההזדקנות הזו והמוות הזה הם מה שנקרא הזדקנות ומוות. עם הופעת לידה, מופיעים הזדקנות ומוות. עם הפסקת הלידה, נפסקים ההזדקנות והמוות. הדרך המובילה לקץ ההזדקנות והמוות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 31. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההזדקנות והמוות, את מקור ההזדקנות והמוות, את קץ ההזדקנות והמוות, ואת הדרך המובילה לקץ ההזדקנות והמוות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 32. לידה

 33. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 34. "אכן כן, חברים.

 35. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין לידה, את מקור הלידה, את קץ הלידה, ואת הדרך המובילה לקץ הלידה, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 36. ומהי לידה, מהו מקור הלידה, מהו קץ הלידה, מהי הדרך המובילה לקץ הלידה? הלידה של היצורים מאיזה סוג קיום שיהיו, ישנו תהליך הלידה, התהוות, היווצרות, הופעת המצרפים, היוולדות בסיסי החושים – זה מה שנקרא לידה. עם הופעת התהוות, מופיעה לידה. עם הפסקת ההתהוות, נפסקת הלידה. הדרך המובילה לקץ הלידה היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 37. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את הלידה, את מקור הלידה, את קץ הלידה, ואת הדרך המובילה לקץ הלידה… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 38. התהוות

 39. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 40. "אכן כן, חברים.

 41. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין התהוות, את מקור ההתהוות, את קץ ההתהוות, ואת הדרך המובילה לקץ ההתהוות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 42. ומהי התהוות, מהו מקור ההתהוות, מהו קץ ההתהוות, מהי הדרך המובילה לקץ ההתהוות? ישנם שלושה מצבים של התהוות: התהוות במישור החושים, התהוות במישור החומרי, והתהוות במישור הלא-חומרי.10 עם הופעת היקשרות, מופיעה התהוות. עם הפסקת ההיקשרות, נפסקת ההתהוות. הדרך המובילה לקץ ההתהוות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 43. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההתהוות, את מקור ההתהוות, את קץ ההתהוות, ואת הדרך המובילה לקץ ההתהוות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 44. היקשרות

 45. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 46. "אכן כן, חברים.

 47. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין היקשרות, את מקור ההיקשרות, את קץ ההיקשרות, ואת הדרך המובילה לקץ ההיקשרות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 48. ומהי היקשרות, מהו מקור ההיקשרות, מהו קץ ההיקשרות, מהי הדרך המובילה לקץ ההיקשרות? ישנם ארבעה סוגים אלה של הקשרויות: היקשרות להנאות חושים, היקשרות להשקפות, היקשרות לחוקים ופולחנים, והיקשרות לאמונה בקיום עצמי.11 עם הופעת השתוקקות, מופיעה היקשרות. עם הפסקת ההשתוקקות, נפסקת ההיקשרות. הדרך המובילה לקץ ההיקשרות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 49. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההשתוקקות, את מקור ההשתוקקות, את קץ ההשתוקקות, ואת הדרך המובילה לקץ ההשתוקקות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 50. השתוקקות

 51. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 52. "אכן כן, חברים.

 53. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין השתוקקות, את מקור ההשתוקקות, את קץ ההשתוקקות, ואת הדרך המובילה לקץ ההשתוקקות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 54. ומהי השתוקקות, מהו מקור ההשתוקקות, מהו קץ ההשתוקקות, מהי הדרך המובילה לקץ ההשתוקקות? ישנם שישה סוגים אלה של השתוקקויות: השתוקקות למראות, השתוקקות לצלילים, השתוקקות לריחות, השתוקקות לטעמים, השתוקקות לתחושות מגע, השתוקקות למושאי-תודעה.12 עם הופעת הרגשה, מופיעה השתוקקות. עם הפסקת ההרגשה, נפסקת ההשתוקקות. הדרך המובילה לקץ ההשתוקקות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 55. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההשתוקקות, את מקור ההשתוקקות, את קץ ההשתוקקות, ואת הדרך המובילה לקץ ההשתוקקות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 56. הרגשה

 57. אז אמרו הנזירים ״טוב, חבר״ והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 58. "אכן כן, חברים.

 59. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין הרגשה, את מקור ההרגשה, את קץ ההרגשה, ואת הדרך המובילה לקץ ההרגשה, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה… ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 60. ומהי הרגשה, מהו מקור ההרגשה, מהו קץ ההרגשה, מהי הדרך המובילה לקץ ההרגשה? ישנם שישה סוגים אלה של הרגשות: הרגשה שמקורה במגע-עין, הרגשה שמקורה במגע-אוזן, הרגשה שמקורה במגע-אף, הרגשה שמקורה במגע-לשון, הרגשה שמקורה במגע-תחושות-גוף, הרגשה שמקורה במגע-תודעה. עם הופעת מגע, מופיעה הרגשה. עם הפסקת המגע, נפסקת ההרגשה. הדרך המובילה לקץ ההרגשה היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 61. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההרגשה, את מקור ההרגשה, את קץ ההרגשה, ואת הדרך המובילה לקץ ההרגשה… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 62. מגע

 63. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 64. "אכן כן, חברים.

 65. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין מגע, את מקור המגע, את קץ המגע, ואת הדרך המובילה לקץ המגע, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה… ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 66. ומהו מגע, מהו מקור המגע, מהו קץ המגע, מהי הדרך המובילה לקץ המגע? ישנם שישה סוגים אלה של מגע: מגע-עין, מגע-אוזן, מגע-אף, מגע-לשון, מגע-תחושות-גוף, מגע-תודעה.13 עם הופעת ששת בסיסי-החושים, מופיע מגע. עם הפסקת ששת בסיסי-החושים, נפסק המגע. הדרך המובילה לקץ המגע היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 67. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את המגע, את מקור המגע, את קץ המגע, ואת הדרך המובילה לקץ המגע… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 68. ששת בסיסי-החושים

 69. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 70. "אכן כן, חברים.

 71. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין את ששת בסיסי-החושים, את מקור ששת בסיסי-החושים, את קץ ששת בסיסי-החושים, ואת הדרך המובילה לקץ ששת בסיסי-החושים, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 72. ומהם ששת בסיסי-החושים, מהו מקור ששת בסיסי-החושים, מהו קץ ששת בסיסי-החושים, מהי הדרך המובילה לקץ ששת בסיסי-החושים? ישנם שישה בסיסי-חושים אלה: בסיס-העין, בסיס-האוזן, בסיס-האף, בסיס-הלשון, בסיס-תחושות-הגוף, בסיס-התודעה.14 עם הופעת מנטליות-חומריות, מופיעים ששת בסיסי-החושים. עם הפסקת מנטליות-חומריות, נפסקים ששת בסיסי-החושים. הדרך המובילה לקץ ששת בסיסי-החושים היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 73. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ששת בסיסי-החושים, את מקור ששת בסיסי-החושים, את קץ ששת בסיסי-החושים, ואת הדרך המובילה לקץ ששת בסיסי-החושים… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 74. מנטליות-חומריות

 75. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 76. "אכן כן, חברים.

 77. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין מנטליות-חומריות,15 את מקור המנטליות-חומריות, את קץ המנטליות-חומריות, ואת הדרך המובילה לקץ המנטליות-חומריות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 78. ומהם מנטליות-חומריות, מהו מקור המנטליות-חומריות, מהו קץ המנטליות-חומריות, מהי הדרך המובילה לקץ המנטליות-חומריות? הרגשה, זיהוי, רצון, מגע, ותשומת-לב – אלה מכונים מנטליות. ארבעת היסודות העיקריים, והגוף החומרי הנגזר מארבעת היסודות העיקריים – אלה מכונים חומריות. כך, המנטליות הזו והחומריות הזו הם מה שמכונה מנטליות-חומריות. עם הופעת הכרה, מופיעים מנטליות-חומריות. עם הפסקת ההכרה, נפסקים המנטליות-חומריות. הדרך המובילה לקץ המנטליות-חומריות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 79. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את המנטליות-חומריות, את מקור המנטליות-חומריות, את קץ המנטליות-חומריות, ואת הדרך המובילה לקץ המנטליות-חומריות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 80. הכרה

 81. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 82. "אכן כן, חברים.

 83. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין הכרה, את מקור ההכרה, את קץ ההכרה, ואת הדרך המובילה לקץ ההכרה, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 84. ומהי הכרה, מהו מקור ההכרה, מהו קץ ההכרה, מהי הדרך המובילה לקץ ההכרה? ישנם שישה סוגים אלה של הכרה: הכרת-עין, הכרת-אוזן, הכרת-אף, הכרת-לשון, הכרת-תחושות-גוף, הכרת-תודעה.16 עם הופעת מצבים מנטליים, מופיעה הכרה. עם הפסקת המצבים המנטליים, נפסקת ההכרה. הדרך המובילה לקץ ההכרה היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 85. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את ההכרה, את מקור ההכרה, את קץ ההכרה, ואת הדרך המובילה לקץ ההכרה… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 86. מצבים

 87. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 88. "אכן כן, חברים.

 89. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין מצבים,17 את מקור המצבים, את קץ המצבים, ואת הדרך המובילה לקץ המצבים, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 90. ומהם מצבים, מהו מקור המצבים, מהו קץ המצבים, מהי הדרך המובילה לקץ המצבים? ישנם שלושה סוגים אלה של מצבים: מצבים-גופניים, מצבים-מילוליים, מצבים-מנטליים.18 עם הופעת בורות, מופיעים מצבים. עם הפסקת הבורות, נפסקים המצבים. הדרך המובילה לקץ המצבים היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 91. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את המצבים, את מקור המצבים, את קץ המצבים, ואת הדרך המובילה לקץ המצבים… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 92. בורות

 93. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 94. "אכן כן, חברים.

 95. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין בורות, את מקור הבורות, את קץ הבורות, ואת הדרך המובילה לקץ הבורות, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 96. ומהי בורות, מהו מקור הבורות, מהו קץ הבורות, מהי הדרך המובילה לקץ הבורות? לא לדעת מהו סבל, לא לדעת מהו מקור הסבל, לא לדעת מהו קץ הסבל, לא לדעת מהי הדרך המובילה לקץ הסבל – זה נקרא בורות. עם הופעת התחלואים, מופיעה בורות. עם הפסקת התחלואים, נפסקת הבורות. הדרך המובילה לקץ הבורות היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 97. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את הבורות, את מקור הבורות, את קץ הבורות, ואת הדרך המובילה לקץ הבורות… כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."
 98. תחלואים

 99. אז אמרו הנזירים "טוב, חבר" והיו שמחים ומרוצים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה. לאחר מכן שאלו אותו שאלה נוספת: "אך, חבר, האם ייתכן שיש דרך נוספת בה תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת?"
 100. "אכן כן, חברים.

 101. כאשר, חברים, תלמיד אצילי מבין את התחלואים, את מקור התחלואים, את קץ התחלואים, ואת הדרך המובילה לקץ התחלואים, בדרך זו הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת.
 102. ומהם התחלואים, מהו מקור התחלואים, מהו קץ התחלואים, מהי הדרך המובילה לקץ התחלואים? ישנם שלושה סוגים אלה של תחלואים: התחלוא של תשוקות חושים, התחלוא של התהוות, והתחלוא של בורות. עם הופעת הבורות, מופיעים התחלואים.19 עם הפסקת הבורות, נפסקים התחלואים. הדרך המובילה לקץ התחלואים היא בדיוק דרך האציליים המתומנת, כלומר – השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון.
 103. כאשר תלמיד אצילי הבין כך את התחלואים, את מקור התחלואים, את קץ התחלואים, ואת הדרך המובילה לקץ התחלואים, הוא זונח לחלוטין את הנטיות הסמויות לתאווה, הוא מבטל את הנטיות הסמויות לסלידה, הוא מחסל את הנטיות הסמויות להשקפה ולתפיסה היהירה של 'כך אני', ובאמצעות זניחה של בורות והופעת ידיעה אמיתית, כאן ועכשיו הוא שם קץ לסבל. גם בדרך הזו תלמיד אצילי הוא בעל השקפה נכונה, בעל השקפה ישרה, בעל אמון בלתי ניתן לערעור בדְהַמַּה, ומי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת."

כך אמר המכובד סָארִיפּוּטַּה, והנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו של המכובד סָארִיפּוּטַּה.

 


1. הפרשנות מסבירה את שני הסוגים של השקפה נכונה: ארצית ועל-ארצית. השקפה נכונה ארצית היא שוב משני סוגים: הראשונה היא ההשקפה שפעולה (קַמַּה) מניבה פירות, השקפה המשותפת הן לבודהיסטים והן לאנשים מחוץ לתפיסה הבודהיסטית, והשניה היא ההשקפה התואמת את ארבע אמיתות האציליים היחודית למסדרו של הבּוּדְּהַה. השקפה על-ארצית היא ההבנה של ארבע אמיתות האציליים המושגת בחדירה לארבעת הדרכים ופירות הדרך. השאלה של המכובד סָארִיפּוּטַּה מיוחסת לתלמיד אצילי (סֶקְהַה, sekha), בעל השקפה נכונה על-ארצית המובילה לשחרור הבלתי ניתן לחזרה. זאת ניתן להסיק מהביטוי 'אמון בלתי ניתן לערעור' ו-'מי שהגיע לדְהַמַּה האמיתית הזאת'.

2. כאן המזיק (אַקוּסַלַה, akusala) מוסבר באמצעות פעולות מזיקות. שלוש מסוג פעולה גופנית, ארבע מסוג פעולת דיבור, ושלוש מסוג פעולה מנטלית. הם מוסברים בהרחבה בסוּטַּה 41 פסקאות 8-10 בקובץ השיחות באורך בינוני.

3. שלושת אלה נקראים שורשי המזיק מכיוון שהם הגורמים לכל הפעולות המזיקות.

4. עשרת דרכי הפעולה המיטיבות מפורטות בהרחבה בסוּטַּה 41 פסקאות 12-14 בקובץ השיחות באורך בינוני.

5. הפרשנות מסבירה את הבנת התלמיד את ארבעה המונחים האלה באמצעות ארבע אמיתות האציליים: כל דרכי הפעולה הם אמת הסבל, שורשי המיטיב והמזיק הם אמת מקור הסבל, אי-ההתרחשות של הפעולות ושורשיהן היא קץ הסבל, והדרך האצילית שמגשימה חידלון היא אמת הדרך. במידה הזו תלמיד אצילי באחד משלושת השלבים מתואר – מי שהגיע להבנה נכונה על-ארצית אך עדיין לא השמיד את כל התחלואים.

6. הפסקה מתארת את הזניחה של גורם היוהרה והתפיסה של 'אני' על ידי דרך הלא-חוזר והאַרַהַנְטִיוּת – זוהי ההכחדה הסופית של התחלואים הדקים והעקשים ביותר וההגשמה של הידיעה הסופית. הנטיות הסמויות לתאווה חושית ולסלידה מושמדות על ידי הדרך של הלא-חוזר. הנטיות הסמויות להשקפת היהירות של העצמיות 'כך אני' והבורות מושמדות באמצעות דרך האַרַהַנְטִיוּת. הפרשנות מסבירה שיש להבין את הביטוי "הנטייה הסמויה להשקפה והיוהרה 'אני'" (אַסְמִי טִי דִיטְּהִי-מָאנָאנוּסַיַה, asmı̄ ti diṭṭhimānānusaya) כנטייה הסמויה ליוהרה בדומה להשקפה מאחר וכמו השקפת העצמיות, היא כוללת את תפיסת 'אני'.

7. תזונה: אָהָארַה, āhāra.

8. אוכל חומרי: קַבַּלִינְקּארַה אָהָארַה, kabalinkāra āhāra.

9. שתים עשרה הפסקאות הבאות מציגות את תורת ההתהוות המותנית בסדר הפוך.

10. כאן מדובר הן בשלושת מישורי הקיום והן בסוגי הקַמַּה שמובילים ללידה במישורים הללו.

11. הצמדות לחוקים ופולחנים היא האמונה בהשקפות שהטהרות יכולה להיות מושגת באמצעות פעולה על פי כללים כלשהם, טקסים, או שמירה על מנהגים וכללים מסויימים, בייחוד התנהגויות סגפניות בקרב סגפנים. הצמדות לאמונה בעצמיות היא תפיסת שגויה של עצמי באחת מעשרים וארבע צורותיה. הצמדות להשקפות היא ההצמדות לכל סוגי ההשקפות האחרות מלבד השתיים שהוזכרו בנפרד קודם. הצמדות מכל הסוגים הללו היא תוצאה של התחזקות ההשתוקקות המהווה להם תנאי.

12. השתוקקות למושאי-תודעה: דְהַמַּה-טַנְהָא, dhammataṇhā. ׳דְהַמַּה׳ במקרה זה הן האובייקטים או המושאים המנטליים של התודעה (מושאי בסיס-החושים השישי). השתוקקות למושאי-תודעה היא ההשתוקקות לכל דבר מנטלי המבדר את התודעה כגון: מחשבות, רעיונות, דמיונות, פנטזיות, חשיבה שכלתנית, רגשות ואמוציות.

13. מגע: פְּהַסַּה, phassa. המפגש בין שלושה: איבר החוש, האובייקט, והכרת החוש.

14. בסיס-התודעה: מַנַאָיַטַנַה, manāyatana. מונח כולל לכל סוגי ההכרה. חלק אחד מהבסיס הזה – 'רוח החיים' (בְּהַבַנְגַה, bhavanga) – הוא "הדלת" להופעת הכרת-תודעה (מַנוֹ-וִינְּיָאנַה, manoviññāṇa).

15. מנטליות-חומריות: נָאמַה-רוּפַּה, nāmarūpa. הוא מונח גג לקומפלקס הפסיכו-פיזי אשר לא כולל את ההכרה. חמשת המצבים המנטליים המוזכרים תחת נָאמַה (nāma) הינם חיוניים לתפקוד ההכרה ולכן קשורים לכל חוויה בזמן הכרה. ארבעת היסודות העיקריים מייצגים את המאפיינים של מוצקות, לכידות, חום, והתפשטות. הגורם החומרי הנגזר מארבעת היסודות כולל על פי האַבְּהִידְהַמַּה, את החומר העדין של חמשת החושים, ארבעה אובייקטים של חישה – צבע, צליל, ריח, טעם (אובייקטי מגע גוף הם מיסודות האדמה, אש ואוויר), וכמו כן את גורם החיים החומרי, תמצית התזונה, קביעת המין, וגורמים חומריים אחרים.

16. הכרת-תודעה: (מַנוֹ-וִינְּיָאנַה, manoviññāṇa) כולל את כל סוגי ההכרות מלבד חמש הסוגים של הכרות חושים. הוא כולל את ההכרה של דימויים מנטליים, רעיונות מופשטים, ומצבי תודעה פנימיים, כמו כן את ההכרה של הרהור על אובייקטים חושיים.

17. מצבים: סַנְקְהָארָא, sankhārā. בהקשר של תורת ההתהוות המותנית, 'מצבים' הם פעולות רצוניות מיטיבות ומזיקות, כלומר, קַמַּה (kamma). המונח סַנְקְהָארָא מתורגם גם כ-'גורמים'.

18. המצבים הגופניים הם פעולות רצוניות המובעות באמצעות הגוף, המצבים המילוליים מובעים באמצעות דיבור, והמצבים המנטליים הם פנימיים ללא ביטוי גופני או מילולי.

19. יש לציין כי בעוד בורות היא תנאי לתחלואים, התחלואים – הכוללים את התחלוא של הבורות – הינם תנאי לבורות. הפרשנות מסבירה את ההתנייה הזו של בורות בבורות באופן הבא: הבורות בכל קיום מסויים מותנית בבורות של הקיום בחיים הקודמים להם, ולכן לא ניתן למצוא נקודת ראשית לבורות, כך שהסַנְֹסָארַה הינה ללא התחלה הניתנת לתפיסה.