השיחה על ההיסק

15
השיחה על
ההיסק

Anumāna Sutta
אַנוּמָאנַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר המכובד מַהָא-מוֹגַלָּאנַה בארץ בְּהָאגַּה, בסוּמָארַגִירַה, בחורשת בְּהֶסַקַלָא, בפארק האיילים. שם פנה המכובד מַהָא-מוֹגַלָּאנַה אל הנזירים ואמר: "חברים, נזירים."
 2. "חבר", הם השיבו.
  והמכובד מַהָא מוֹגַלָּאנַה דיבר:

 3. "חברים, אף על פי שנזיר יבקש: 'אנא מהמכובדים שיוכיחו אותי,1 אני זקוק שהמכובדים יוכיחו אותי', עדיין, אם קשה להוכיח אותו והוא בעל תכונות העושות אותו קשה לתוכחה, אם הוא אינו סבלני ואינו מקבל הוראות באופן הראוי, במקרה הזה עמיתיו לחיים הרוחניים חושבים שאין להוכיח או להדריך אותו, הם רואים בו אדם שאין לבטוח בו.
 4. אילו תכונות עושות אותו קשה לתוכחה?
  1. הנה נזיר הוא בעל משאלות לב מרושעות והוא נשלט על ידי משאלות לב מרושעות.2 זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  2. בנוסף, נזיר משבח את עצמו ומזלזל באחרים. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  3. בנוסף, נזיר כעוס ונשלט על ידי כעס. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  4. בנוסף, נזיר כעוס ורגוז בשל כעס. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  5. בנוסף, נזיר כעוס ועיקש בשל כעס. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  6. בנוסף, נזיר כעוס, והוא משתמש במילים קשורות לכעס. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  7. בנוסף, נזיר המקבל ביקורת מתנגד למבקר. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  8. בנוסף, נזיר המקבל ביקורת משמיץ את המבקר. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  9. בנוסף, נזיר המקבל ביקורת מבקר כנגד את המבקר כתגובה. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  10. בנוסף, נזיר המקבל ביקורת מתחמק מלומר את האמת, מוליך שולל, ומראה כעס, שנאה ומירמור. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  11. בנוסף, נזיר שננזף נכשל בהערכת התנהגותו. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  12. בנוסף, נזיר הוא מלא בוז ועלבון. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  13. בנוסף, נזיר הוא קנאי ורודף בצע. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  14. בנוסף, נזיר הוא רמאי וערמומי. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  15. בנוסף, נזיר הוא יהיר ואינו מודה בטעויותיו. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.
  16. בנוסף, נזיר דבק בדעותיו, נאחז בהן בחוזקה, ומוותר עליהן בקושי רב. זוהי תכונה העושה אותו קשה לתוכחה.3
  17. חברים, אלו נקראות התכונות העושות אותו קשה לתוכחה.

 5. חברים, אף על פי שנזיר אינו מבקש: 'אנא מהמכובדים שיוכיחו אותי, אני זקוק שהמכובדים יוכיחו אותי', עדיין, אם קל להוכיח אותו והוא בעל תכונות העושות אותו קל לתוכחה, אם הוא סבלני ומקבל הוראות באופן הראוי, במקרה הזה עמיתיו לחיים הרוחניים חושבים שיש להוכיח ולהדריך אותו, והם רואים בו אדם שניתן לבטוח בו.
 6. אילו תכונות עושות אותו קל לתוכחה?
  1. הנה, לנזיר אין משאלות לב מרושעות והוא אינו נשלט על ידי משאלות לב מרושעות. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  2. בנוסף, נזיר אינו משבח את עצמו ואינו מזלזל באחרים. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  3. בנוסף, נזיר אינו כעוס ואינו נשלט על ידי כעס. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  4. בנוסף, נזיר אינו כעוס או רגוז בשל כעס. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  5. בנוסף, נזיר אינו כעוס או עיקש בשל כעס. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  6. בנוסף, נזיר אינו כעוס, ואינו משתמש במילים הקשורות לכעס. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  7. בנוסף, נזיר מקבל ביקורת, ואינו מתנגד למבקר. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  8. בנוסף, נזיר מקבל ביקורת, ואינו משמיץ את המבקר. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  9. בנוסף, נזיר מקבל ביקורת, ואינו מבקר כנגד את המבקר. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  10. בנוסף, נזיר מקבל ביקורת, ואינו מתחמק מלומר את האמת, מוליך שולל, ומראה כעס, שנאה ומרמור. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  11. בנוסף, נזיר מקבל ביקורת, ואינו נכשל בהערכת התנהגותו. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  12. בנוסף, נזיר אינו חש בוז או עלבון. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  13. בנוסף, נזיר אינו קנאי או רודף בצע. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  14. בנוסף, נזיר אינו רמאי או ערמומי. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  15. בנוסף, נזיר אינו יהיר או כזה שאינו מודה בטעויותיו. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
  16. בנוסף, נזיר אינו דבק בדעותיו או נאחז בהן בחוזקה, והוא מוכן לוותר עליהן בקלות. זוהי תכונה העושה אותו קל לתוכחה.
 7. חברים, אלו נקראות התכונות העושות אותו קל לתוכחה.
 8. כעת, חברים, על נזיר להסיק4 בנוגע לעצמו באופן הבא:
  1. 'אדם בעל משאלות לב מרושעות הנשלט על ידי משאלות לב מרושעות הוא לא נעים ומפריע לי. אם לי היו משאלות לב מרושעות והייתי נשלט על ידי משאלות לב מרושעות, הייתי לא נעים ומפריע לאחרים.' נזיר היודע זאת צריך לכוון את מחשבתו כך: 'לא יהיו לי משאלות לב מרושעות ולא אהיה נשלט על ידי משאלות לב מרושעות.'
  2. -16 'אדם המשבח את עצמו ומזלזל באחרים הוא לא נעים ומפריע לי… אדם הדבק בדעותיו, נאחז בהן בחוזקה, ומוותר עליהן בקושי רב הוא לא נעים ומפריע לי. ואם הייתי דבק בדעותיי, נאחז בהן בחוזקה, ומוותר עליהן בקושי רב, הייתי לא נעים ומפריע לאחרים.' נזיר היודע זאת צריך לכוון את מחשבתו כך: 'לא אדבוק בדעותיי, לא אאחוז בהן בעוצמה, ואוותר עליהן בקלות.'
 9. כעת, חברים, על נזיר לבחון את עצמו באופן הבא:
  1. 'האם יש לי משאלות לב מרושעות והאם אני נשלט על ידי משאלות לב מרושעות?' אם כאשר הוא בוחן את עצמו הוא יודע: 'יש לי משאלות לב מרושעות, אני נשלט על ידי משאלות לב מרושעות', אז עליו לעשות מאמץ לזנוח את הגורמים המזיקים והרעים הללו. אך אם כאשר הוא בוחן את עצמו הוא יודע: 'אין לי משאלות לב מרושעות, אינני נשלט על ידי משאלות לב מרושעות', אז הוא יכול להיות מאושר ושמח, לתרגל יום ולילה גורמים מיטיבים.
  2. – (16) בנוסף, על נזיר לבחון את עצמו באופן הבא: 'האם אני משבח את עצמי ומזלזל באחרים?'… 'האם אני דבק בדעותיי, נאחז בהן בחוזקה ואינני מוותר עליהן בקלות?' אם כאשר הוא בוחן את עצמו הוא יודע: 'אני דבק בדעותיי…' אז עליו לעשות מאמץ לזנוח את הגורמים המזיקים והרעים הללו. אך אם כאשר הוא בוחן את עצמו הוא יודע: 'אינני דבק בדעותיי…' אז הוא יכול להיות מאושר ושמח, לתרגל יום ולילה גורמים מיטיבים.
 10. חברים, כאשר נזיר בוחן את עצמו כך, אם הוא רואה שלא כל הגורמים המזיקים והרעים הללו נזנחו בו, עליו לעשות מאמץ לזנוח את כולם. אך אם כאשר הוא בוחן את עצמו כך, הוא רואה שכולם נזנחו בו, אז הוא יכול להיות מאושר ושמח, לתרגל יום ולילה גורמים מיטיבים.5
 11. בדיוק כפי שכאשר גבר או אישה – צעירים, בנעוריהם, חובבי טיפוח, כאשר הם מביטים בבבואת פניהם במראה בהירה ומבריקה או בקערת מים צלולים, ורואים בהם כתם או פגם, הם עושים מאמץ להסיר אותו, אך אם הם אינם רואים כל כתם או פגם עליהם, הם הופכים שמחים כך: 'זוהי זכות עבורי שהם נקיים'. באופן זה גם נזיר בוחן את עצמו כך… אז הוא יכול להיות מאושר ושמח, לתרגל יום ולילה גורמים מיטיבים."

כך אמר המכובד מַהָא-מוֹגַלָּאנַה, והנזירים היו שמחים ומרוצים מדבריו.


1. 'שיוכיחו אותי': וַדַנְטוּ, vadantu. מילולית 'שידברו אלי'. הפרשנות מבארת שהביטוי נאמר במובן שידברו אלי באופן של הדרכה, שכנוע, המלצה, ותוכחה.

2. ראו סוּטַּה 5 פסקאות 10-29 בקובץ השיחות באורך בינוני.

3. ראו סוּטַּה 8 פסקה 44 בקובץ השיחות באורך בינוני.

4. שם השיחה נגזר מהמונח 'להסיק' המופיע בפסקה זו.

5. הפרשנות מציינת שהסוּטַּה כונתה פעם גם בשם בְּהִיקְּהוּ-פָּאטִימוֹקְּהַה (bhikkhupātimokkha) בשל תיאור הבחינה העצמית שעל הנזיר לבצע שלוש פעמים ביום כפי שמתואר בה.