השיחה על איחולי הנזיר

6
השיחה על
איחולי הנזיר

Ākankheyya Sutta
אָקַנְקְהֶיַּה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשתו של גֵ'טַה, בגנו של אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה. שם פנה המכובד אל הנזירים ואמר: "נזירים."
 2. "אדון מכובד," הם השיבו, והמכובד דיבר:

 3. "נזירים, חיו עם מוסריות, עם הפָּאטִימוֹקְּהָא,1 מרוסנים על פי כללי הפָּאטִימוֹקְּהָא, מושלמים בהתנהגות נכונה2 ובחיי התבודדות, ויראים מהטעות הקטנה ביותר, מאומנים בשמירה על כללי ההתנהגות.
 4. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאהיה יקר ונעים לעמיתיי בחיים הרוחניים, אקבל כבוד והוקרה מהם', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות, שיהיה מסור לשלווה פנימית של התודעה, שלא יזניח את תרגול המדיטציה, שיהיה בעל תובנה, ושישהה בבקתות ריקות.3
 5. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאקבל גלימות, מזון נדבות, מקום מגורים וצרכים רפואיים', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 6. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאלה שנתנו לי גלימות, מזון נדבות, מקום מגורים וצרכים רפואיים יזכו לפרי והטבות גדולים.' אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 7. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שכאשר קרוביי וידידיי ילכו לעולמם וימותו, הם יזכרו אותי עם ביטחון בתודעתם, והדבר יזכה אותם בפרי גדול והטבות גדולים', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…4
 8. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאכריע חוסר-סיפוק והנאה, והלוואי שחוסר-סיפוק לא יכריע אותי. הלוואי שאתעלה מעבר לחוסר-סיפוק בכל פעם שיופיע', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 9. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאכריע פחד ויראה, והלוואי שפחד ויראה לא יכריעו אותי. הלוואי שאתעלה מעבר לפחד ויראה בכל פעם שיופיעו', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 10. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאוכל על פי רצון, ללא בעיה או קושי, להשיג את ארבע הגְ'הָאנוֹת המובילות לתודעה הגבוהה ומאפשרות שהות נעימה כאן ועכשיו', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 11. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאצור קשר בגוף ואשהה בשחרורים הללו השלווים והלא-חומריים, בהתעלות מעבר לחומריות', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…5
 12. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שעם זניחת שלושת הכבלים, אהפך ל'נכנס-לזרם', לא נתון עוד ללידה בעולמות היגון, מבוסס היטב בדרך להתעוררות', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…6
 13. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שעם זניחת שלושת הכבלים, והפחתת החמדנות, הכעס והאשליה, אהפוך ל'חוזר-פעם-אחת' ולאחר שאשוב פעם נוספת לעולם הזה, אשים קץ לסבל', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 14. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שעם זניחת חמשת הכבלים הנמוכים אוולד ספונטנית ומבלי לשוב לעולם הזה, אגשים התעוררות סופית', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…7
 15. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאפתח את מגוון הכוחות העל-אנושיים:8 הלוואי שבהיותי אחד, אהפוך לרבים. בהיותי רבים, אהפוך לאחד. הלוואי שאופיע ואעלם. הלוואי שאעבור דרך גדרות, חומות והרים כאילו היו אוויר. הלוואי שאצלול פנימה והחוצה מהאדמה כאילו הייתה מים. הלוואי שאלך על מים מבלי לשקוע כאילו הייתה אדמה. הלוואי שאעוף באוויר בישיבה ברגליים משוכלות כמו ציפור עם כנפיים. הלוואי שאפילו אגע ואכה בידי בשמש ובירח, אדירים וחזקים ככל שיהיו. והלוואי שאטייל בגופי עד עולמות הבְּרַהמָא', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 16. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שעם האוזן-השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אשמע את שני סוגי הקולות – האנושיים והשמימיים, בין שרחוקים ובין שקרובים', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 17. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאבין בתודעתי תודעות של יצורים ואנשים אחרים, לאחר שאתפוס אותן בתודעתי. הלוואי שאדע תודעה אחוזת תשוקה כאחוזת תשוקה ותודעה נטולת תשוקה כנטולת תשוקה, הלוואי שאדע תודעה אחוזת כעס כאחוזת כעס ותודעה נטולת כעס כנטולת כעס, הלוואי שאדע תודעה אחוזת בלבול כאחוזת בלבול ותודעה נטולת בלבול כנטולת בלבול. הלוואי שאדע תודעה מוכוונת כמוכוונת ותודעה מוסחת כמוסחת. הלוואי שאדע תודעה מפותחת כמפותחת ותודעה לא מפותחת כלא מפותחת. הלוואי שאדע תודעה נעלית כנעלית ותודעה לא נעלית כלא נעלית. הלוואי שאדע תודעה מרוכזת כמרוכזת ותודעה לא מרוכזת כלא מרוכזת. הלוואי שאדע תודעה משוחררת כמשוחררת ותודעה לא משוחררת כלא משוחררת', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 18. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שאכוון ואטה את תודעתי לידיעה של חיים קודמים. הלוואי שאזכר בחיים קודמים רבים: לידה אחת, שתי לידות, שלוש, ארבע או חמש לידות, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים או חמישים לידות, מאה לידות, אלף לידות, מאה אלף לידות, תקופות רבות של התכווצות היקום, תקופות רבות של התפשטות היקום, תקופות רבות של התכווצות והתפשטות היקום, ואזכר: 'אז זה היה שמי, זה היה שבט המוצא שלי, זה היה המראה שלי, זה היה המזון שלי, אלה היו חוויותיי של שמחה וכאב, זו הייתה תוחלת חיי. ועם מותי במקום ההוא, הופעתי במקום אחר, שם זה היה שמי… ולאחר מותי במקום ההוא, נולדתי מחדש כאן.' כך הלוואי שאזכר בכמה מחיי הקודמים על צורותיהם ופרטיהם.', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 19. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שבאמצעות העין השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אראה יצורים מתים ונולדים מחדש: פשוטים ואצילים, מוצלחים ולא מוצלחים, ביעדים של אושר ואומללות בהתאם לפעולות שלהם, ואדע: 'היצורים האלה, על סמך התנהגותם הרעה בגוף, דיבור ומחשבה, והזלזול שהפגינו כלפי האציליים, ומכיוון שהיו בעלי אמונות מוטעות ופעלו על פי השקפותיהם השגויות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים בעולם תחתון, ביעד אומללות, במישור של צער, בגיהינום. לעומת זאת, היצורים האלה, על סמך התנהגותם הטובה בגוף, דיבור ומחשבה, והכבוד שהפגינו כלפי האציליים, ומכיוון שהיו בעלי אמונות נכונות ופעלו על פי השקפותיהם הנכונות – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו ביעד של אושר, בעולם שמימי.' כך עם העין השמימית… הלוואי שאראה יצורים מתים ונולדים מחדש בהתאם לפעולות שלהם', אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות…
 20. אם נזיר יבקש: 'הלוואי שלאחר שאחווה בעצמי דרך ידיעה ישירה, כאן ועכשיו אכנס ואשהה בשחרור התודעה ושחרור באמצעות חוכמה חסרת תחלואים, עם הכחדת התחלואים',9 אז שיפעל על פי כללי ההתנהגות, שיהיה מסור לשלווה פנימית של התודעה, שלא יזניח את תרגול המדיטציה, שיהיה בעל תובנה, וישהה בבקתות ריקות.
 21. כך היה שבהקשר לזה נאמר: 'נזירים, חיו עם מוסריות, עם הפָּאטִימוֹקְּהָא, מרוסנים על פי כללי הפָּאטִימוֹקְּהָא, מושלמים בהתנהגות נכונה ובחיי התבודדות, ויראים מהטעות הקטנה ביותר, מאומנים בשמירה על כללי ההתנהגות."

 

כך אמר הבּוּדְּהַה, והנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו.

 


1. פָּאטִימוֹקְּהָא, pātimokkha. קוד כללי ההתנהגות של הנזירים כפי שחיבר אותו הבּוּדְּהַה בהדרגה לאורך שנות הוראתו את מסדר הסַנְגְהַה של הנזירים והנזירות. הפָּאטִימוֹקְּהָא כולל 227 כללים לנזירים ו-311 כללים לנזירות ונכלל בקאנון הבודהיסטי של התְהֵרַוָאדַה תחת קובץ הוִינַיַה בחלק הסוּטַּוִיבְּהַנְגַה (suttavibhanga).

2. מושלמים בהתנהגות נכונה: סַמַפַנַּה-סִילַה, sampannası̄lā. הפרשנות מצביעה על שתי אפשרויות לתרגום: 'מושלם בהתנהגות מוסרית' (פַּרִיפּוּנַּה-סִילַה, paripuṇṇası̄lā) או 'ניחן בהתנהגות מוסרית' (סִילַה-מַנְגִינוֹ, sı̄lasamangino).

3. הפרשנות מסבירה את הפסקה באופן הבא: הביטוי 'שיפעל על פי כללי ההתנהגות' מיוחס לאימון במוסר הגבוה (אַדְהִי-סִילַה-סִיקְּהָא, adhisı̄lasikkhā). הביטוי 'שיהיה מסור לשלווה פנימית של התודעה, שלא יזניח את תרגול המדיטציה' מיוחס לאימון הגבוה בריכוז או תודעה-גבוהה (אַדְהִי-צִ'יטַּה-סִיקְּהָא, adhicittasikkhā). הביטוי 'שיהיה בעל תובנה' מיוחס לאימון בחוכמה הגבוהה (אַדְהִי-פַּנְּיָא-סִיקְּהָא, adhipaññāsikkhā). הביטוי 'ושישהה בבקתות ריקות' מחבר את שני האימונים של תרגול ריכוז ותובנה, מאחר והם נעשים בדרך כלל במקומות כדוגמת בקתות ריקות.

4. אם הקרובים שנולדו מחדש בעולם הרוחות הרעבות או בעולמות נמוכים של ישויות יזכרו במעשיהם המוסריים של הנזירים מתוך אמון, הדבר יהיה מקור לזכות עבורם, יגן עליהם מלידות עתידיות לא טובות, ויהווה גורם חיובי להגשמת נִיבָּאנַה.

5. אלה הם ארבעת ההישגים המדיטטיביים הלא-חומריים. במקרה זה הפרשנות מבארת 'גוף' כ'גוף המנטלי' (נָאמַה-קָאיַה, nāmakāya).

6. שלושת הכבלים שמושמדים אצל הנכנס-לזרם הם אמונה-בעצמיות, ספק, והיקשרות לטקסים ופולחנים.

7. בנוסף לשלושת הכבלים, בלא-חוזר מושמדים שני 'הכבלים הנמוכים' של תשוקות החושים וזדון. הלא-חוזר נולד בתחום מסויים בעולם הברהמות הנקרא 'המשכנים הטהורים' ושם שם קץ לסבל.

8. פסקאות 14-19 מציגות את ששת הסוגים של ידיעה ישירה (אָבְּהִינְּיָא, abhiññā).

9. הפרשנות מסבירה שבפסקה הזאת 'תודעה' ו-'חוכמה' מיוחסות בהתאמה לריכוז ולחוכמה של פרי האַרַהַנְטִיוּת. ריכוז מכונה 'שחרור התודעה' (צֶ'טוֹ-וִימוּטִּי, cetovimutti) מכיוון שהוא משחרר מתאווה. חוכמה מכונה 'שחרור באמצעות חוכמה' (פַּנְּיָא-וִימוּטִּי, paññāvimutti) מכיוון שהיא משחררת מבורות. 'שחרור התודעה' היא תוצר של שלווה, ו-'שחרור באמצעות חוכמה' הוא תוצר של תובנה. כאשר הם מוזכרים כזוג ומתוארים כ-'חסרי תחלואים' (אַנָאסַבַה, anāsava), הם תוצר משותף של הכחדת התחלואים באמצעות הדרך העל-גשמית של האַרַהַנְטִיוּת.