השיחה על אובדנות התודעה

16
השיחה על
אובדנות התודעה

Cetokhila Sutta
צֶ'טוֹקְהִילַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשתו של גֵ'טַה, בפארק של אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה. שם הוא פנה אל הנזירים ואמר: "נזירים."
 2. "אדון נכבד", הם השיבו, והמכובד דיבר:

 3. "נזירים, האפשרות שנזיר כלשהו, אשר לא זנח חמש אובדנויות1 בתודעה ולא ניתק חמש שלשלאות בתודעה – יגיע לצמיחה, גדילה והגשמה בדְהַמַּה ובשיטת המוסר והתרגול הזו – דבר זה לא יתכן.
 4. נזירים, מהן חמש האובדנויות שבתודעה אשר הוא לא זנח? הנה, נזיר בעל ספקות, חוסר וודאות, חוסר יכולת החלטה, וחוסר אמון בנוגע למורה, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זהו האובדן הראשון שבתודעה אשר הוא לא זנח.
 5. בנוסף, נזיר בעל ספקות, חוסר וודאות, חוסר יכולת החלטה, וחוסר אמון בנוגע לדְהַמַּה,2 וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זהו האובדן השני שבתודעה אשר הוא לא זנח.
 6. בנוסף, נזיר בעל ספקות, חוסר וודאות, חוסר יכולת החלטה, וחוסר אמון בנוגע לסַנְגְהַה, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זהו האובדן השלישי שבתודעה אשר הוא לא זנח.
 7. בנוסף, נזיר בעל ספקות, חוסר וודאות, חוסר יכולת החלטה, וחוסר אמון בנוגע לתרגול, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זהו האובדן הרביעי שבתודעה אשר הוא לא זנח.
 8. בנוסף, נזיר כועס ובלתי מרוצה מעמיתיו לחיים הרוחניים, רגוז וחסר רגישות כלפיהם, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זהו האובדן החמישי שבתודעה אשר הוא לא זנח.
 9. אלו חמש האובדנויות שבתודעה אשר הוא לא זנח.

 10. נזירים, מהם חמש השלשלאות שבתודעה אשר הוא לא ניתק? הנה נזיר אינו חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי הנאות חושים, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת הראשונה שבתודעה אשר הוא לא ניתק.
 11. בנוסף, נזיר אינו חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי הגוף,3 וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת השנייה שבתודעה אשר הוא לא ניתק.
 12. בנוסף, נזיר אינו חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי חומר, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת השלישית שבתודעה אשר הוא לא ניתק.
 13. בנוסף, נזיר אוכל כמה שהוא חפץ עד שקיבתו מלאה ומתענג על תענוגות השינה, הבטלה, והנמנום, וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת הרביעית שבתודעה אשר הוא לא ניתק.
 14. בנוסף, נזיר חי את החיים הרוחניים בשאיפה להיוולד בחברת ישויות שמיימיות כך: 'באמצעות התנהגות מוסרית, הקפדה על קוד התנהגות מסויים, התנהגות סגפנית או אורח חיים רוחני כלשהו, אהיה [בעתיד] ישות שמיימית [נעלה] או ישות שמיימית [פחותה] כלשהי', וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו אינה נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת החמישית שבתודעה אשר הוא לא ניתק.
 15. אלו חמש השלשלאות שבתודעה אשר הוא לא ניתק.

 16. נזירים, האפשרות שנזיר כלשהו אשר לא זנח את חמש האובדנויות האלה שבתודעה ולא ניתק את חמש השלשלאות האלה שבתודעה – יגיע לצמיחה, גדילה והגשמה בדְהַמַּה ובשיטת המוסר והתרגול הזו – דבר זה לא יתכן.
 17. נזירים, האפשרות שנזיר כלשהו אשר זנח את חמש האובדנויות הללו שבתודעה וניתק את חמש השלשלאות שבתודעה – יגיע לצמיחה, גדילה והגשמה בדְהַמַּה ובשיטת המוסר והתרגול הזו – דבר זה יתכן.
 18. נזירים, מהן חמש האובדנויות שבתודעה אשר הוא זנח? הנה, נזיר חסר ספקות, בעל וודאות, בעל יכולת החלטה, ובעל אמון בנוגע למורה, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, האובדנות הראשונה שבתודעה נזנחה בו.
 19. בנוסף, נזיר חסר ספקות, בעל וודאות, בעל יכולת החלטה, ובעל אמון בנוגע לדְהַמַּה, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, האובדנות השניה שבתודעה נזנחה בו.
 20. בנוסף, נזיר חסר ספקות, בעל וודאות, בעל יכולת החלטה, ובעל אמון בנוגע לסַנְגְהַה, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, האובדנות השלישית שבתודעה נזנחה בו.
 21. בנוסף, נזיר חסר ספקות, בעל וודאות, בעל יכולת החלטה, ובעל אמון בנוגע לתרגול, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, האובדנות הרביעית שבתודעה נזנחה בו.
 22. בנוסף, נזיר אינו כועס ובלתי מרוצה מעמיתיו לחיים הרוחניים, והוא אינו רגוז וחסר רגישות כלפיהם, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, האובדנות החמישית שבתודעה נזנחה בו.
 23. אלה חמשת האובדנויות שבתודעה אשר הוא זנח.

 24. נזירים, מהן חמש השלשלאות שבתודעה אשר הוא ניתק? הנה נזיר חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי הנאות חושים, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת הראשונה שבתודעה אשר הוא ניתק.
 25. בנוסף, נזיר חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי הגוף, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת השנייה שבתודעה אשר הוא ניתק.
 26. בנוסף, נזיר חופשי מתאווה, תשוקה, חיבה, צמא, התרגשות, והשתוקקות כלפי חומר, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת השלישית שבתודעה אשר הוא ניתק.
 27. בנוסף, נזיר אינו אוכל כמה שהוא חפץ עד שקיבתו מלאה ואינו מתענג על תענוגות השינה, הבטלה, והנמנום, וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת הרביעית שבתודעה אשר הוא ניתק.
 28. בנוסף, נזיר אינו חי את החיים הרוחניים בשאיפה להיוולד בחברת ישויות שמיימיות כך: 'באמצעות התנהגות מוסרית, הקפדה על קוד התנהגות מסויים, התנהגות סגפנית או אורח חיים רוחני כלשהו, אהיה [בעתיד] ישות שמיימית [נעלה] או ישות שמיימית [פחותה] כלשהי', וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ. מאחר וכך תודעתו נוטה ללהט, מסירות, התמדה, ועשיית מאמץ, זוהי השלשלת החמישית שבתודעה אשר הוא ניתק.
 29. אלה חמש השלשלאות שבתודעה אותן הוא ניתק.

 30. נזירים, האפשרות שנזיר כלשהו אשר זנח את חמש האובדנויות האלה שבתודעה וניתק את חמש השלשלאות האלה שבתודעה – יגיע לצמיחה, גדילה והגשמה בדְהַמַּה ובשיטת המוסר והתרגול הזו – דבר זה יתכן.
 31. הוא פיתח את הבסיס לעוצמה רוחנית4 הכלול בריכוז בשל להט ומאמץ נחוש, הוא פיתח את הבסיס לעוצמה רוחנית הכלול בריכוז בשל מרץ ומאמץ נחוש, הוא פיתח את הבסיס לעוצמה רוחנית הכלול בריכוז בשל [טוהר] תודעה ומאמץ נחוש, הוא פיתח את הבסיס לעוצמה רוחנית הכלול בריכוז בשל חקר מצבים ומאמץ נחוש. והתלהבות כחמישי.5
 32. נזיר שכך יש בו את חמישה-עשר הגורמים6 כולל התלהבות הינו בעל היכולת לפרוץ החוצה, בעל היכולת להתעוררות, בעל היכולת להגשים את הביטחון העליון מכבילה.7
 33. נניח והייתה תרנגולת עם שמונה, עשר או שתים-עשרה ביצים, והיא הייתה מכסה, דוגרת ומזינה אותן כראוי, אף אם היא לא הייתה מייחלת: 'הו, הלוואי שהאפרוחים שלי יסדקו את קליפותיהם עם חודי מקוריהם וציפורניהם ויבקעו בביטחה!' עדיין האפרוחים היו יכולים לסדוק את קליפותיהם עם חודי מקוריהם וציפורניהם ולבקוע בביטחה.8 כך גם, נזיר בעל חמישה עשר הגורמים כולל התלהבות הוא בעל היכולת לפרוץ החוצה, בעל היכולת להתעוררות, בעל היכולת להגשים את הביטחון העליון מכבילה."

 

כך אמר המכובד, והנזירים היו שמחים ומרוצים מדבריו.

 


1. אובדנות: צֶ'טוֹ-קְהִילַה, cetokhila. מהמונח אבוד, אבדון. שיממון או עקרות התודעה. מצב של בלבול מוחלט, חוסר אוריינטציה מוסרי, איבוד כיוון. הפרשנות מסבירה את המונח כנוקשות, קלקול או תקיעות של התודעה. היא מסבירה את המונח צֶ'טַסוֹ וִינִיבַּנְדְהַה (cetaso vinibandha) כדבר שכובל את התודעה, לופת אותה כמו אגרוף, אוזק את התודעה והלב. בשיחה הזאת המונח מתבטא בארבעה סוגים של ספק, סוג אחד של שנאה, וחמישה סוגים של חמדנות.

2. הפרשנות מבארת את המונח דְהַמַּה כאן כלימוד של הכתבים והחדירה אל הדרך, הפירות, ונִיבָּאנַה. הדְהַמַּה כתרגול פרקטי מוזכרת בהמשך כאימון (סִיקְּהָא, sikkhā) – כלומר שלושת סוגי התרגול של התנהגות מוסרית, ריכוז, וחוכמה.

3. גוף כאן מיוחס לגוף של המתרגל עצמו, בעוד 'חומר' מיוחס לכל דבר מחוץ לגופו של המתרגל כולל אנשים אחרים.

4. ארבעת הבסיסים לעוצמה רוחנית (אִידְּהִי-פָּאדַה, iddhipāda) כלולים בשלושים ושבע העזרים להתעוררות. הם המהווים את היסודות לחמשת הסוגים של הידיעות הישירות (אַבְּהִינְּיָא, abhiññā) הארציות.

5. 'התלהבות' (אוּסּוֹלְהִי, ussoḷhi). על פי הפרשנות התלהבות היא מרץ או אנרגיה שיש ליישם בכל מקום.

6. חמישה-עשר הגורמים הם הזניחה של חמש האובדנויות של התודעה, הזניחה של חמש השלשלאות, וארבע העוצמות הרוחניות בתוספת התלהבות.

7. הביטחון העליון מכבילה: אַנוּטַּרַה יוֹגַקְּהֶמַה, anuttara yogakkhema. שחרור מלא, אַרַהַנְטִיוּת. ראו סוּטַּה 1 פסקה 27 בקובץ השיחות באורך בינוני.

8. המשל הזה מופיע שוב בסוּטַּה 53 פסקאות 19-22 בקובץ השיחות באורך בינוני בהקשר לבקיעה של התלמיד משלושת הסוגים של הידיעות האמיתיות (טֶה-וִיגָּ'א, tevijjā).