השיחה המקיפה על שאגת האריה

12
השיחה המקיפה על
שאגת האריה

Mahāsīhanāda Sutta
מַהָאסִיהַנָאדַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בוֶסָאלִי, בחורשה המערבית מחוץ לעיר.
 2. כעת, באותה עת סוּנַקְּהַטַּה, בן-הלִיצְּ'הַבִים, עזב לא מזמן את שיטת הלימוד, המוסר והתרגול1 והוא יצא בהצהרה הבאה אל מול האסיפה של וֶסָאלִי: "לפרוש גוֹטַמַה אין כל יכולות על-אנושיות,2 כל הבחנה בידיעה וראייה הראויים לאציליים.3 הפרוש גוֹטַמַה מלמד דְהַמַּה אותה הסיק באמצעות הגיון [בלבד], לאחר שהגיע אליה באמצעות הלך מחשבתו האישי, וכאשר הוא מלמד את הדְהַמַּה למישהו, לאחר שאותו אדם יתרגל אותה, זה יוביל אותו להכחדה המלאה של הסבל."4
 3. אז, לאחר שהגיע הבוקר, המכובד סָארִיפּוּטַּה התלבש, ולאחר שלקח את קערתו ואת גלימתו החיצונית, נכנס אל וֶסָאלִי לסבב נדבות מזון. אז שמע את סוּנַקְּהַטַּה, בן-הלִיצְּ'הַבִים, יוצא בהצהרה הזאת בפני אסיפת וֶסָאלִי. לאחר שיצא לקבל נדבות מזון בוֶסָאלִי, שב מסבב נדבות המזון שלו. לאחר שסיים את הארוחה הלך אל המכובד וקד בפניו לכבוד ואז התיישב במקום ראוי וסיפר לו את שאמר סוּנַקְּהַטַּה.
 4. [והבּוּדְּהַה אמר:] "סָארִיפּוּטַּה, האיש האבוד סוּנַקְּהַטַּה כועס ומילותיו נאמרות מתוך כעס. בחושבו שהוא פוגע בכבודו של הטַטְהָאגַטַה, הוא בעצם משבח אותו. מאחר וזהו שבח לטַטְהָאגַטַה לומר: 'כאשר הוא מלמד את הדְהַמַּה למישהו, לאחר שאותו אדם יתרגל אותה, זה יוביל אותו להכחדה המלאה של הסבל.'
 5. סָארִיפּוּטַּה, האיש האבוד הזה סוּנַקְּהַטַּה לעולם לא יסיק שכך אני על פי הדְהַמַּה: 'כך הוא הנעלה – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה.'
 6. והוא לעולם לא יסיק שכך אני על פי הדְהַמַּה: 'המכובד הזה בעל מגוון כוחות על-אנושיים: 'בהיותו אחד, הוא הופך לרבים. בהיותו רבים, הוא הופך לאחד. הוא מופיע ונעלם. הוא עובר דרך גדרות, חומות והרים כאילו עבר דרך אוויר. הוא צולל פנימה והחוצה מהאדמה כאילו הייתה מים. הוא הולך על מים מבלי לשקוע כאילו הייתה אדמה. הוא עף באוויר בישיבה ברגליים משוכלות כמו ציפור עם כנפיים. הוא אפילו נוגע ומכה בידו בשמש ובירח, אדירים ועצומים ככל שיהיו. והוא נודד בגופו עד עולמות הבְּרַהמָא.'
 7. והוא לעולם לא יסיק שכך אני על פי הדְהַמַּה: 'עם האוזן-השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, הוא שומע את שני סוגי הקולות – האנושיים והשמימיים, בין שרחוקים ובין שקרובים.'
 8. והוא לעולם לא יסיק שכך אני על פי הדְהַמַּה: 'המכובד הזה מבין ומבחין בתודעתו בתודעות של יצורים ואנשים אחרים. הוא יודע תודעה אחוזת תשוקה כאחוזת תשוקה ותודעה נטולת תשוקה כנטולת תשוקה, הוא יודע תודעה אחוזת כעס כאחוזת כעס ותודעה נטולת כעס כנטולת כעס, הוא יודע תודעה אחוזת בלבול כאחוזת בלבול ותודעה נטולת בלבול כנטולת בלבול. הוא יודע תודעה מוכוונת כמוכוונת ותודעה מוסחת כמוסחת. הוא יודע תודעה מפותחת כמפותחת ותודעה לא מפותחת כלא מפותחת. הוא יודע תודעה נעלית כנעלית ותודעה לא נעלית כלא נעלית. הוא יודע תודעה מרוכזת כמרוכזת ותודעה לא מרוכזת כלא מרוכזת. הוא יודע תודעה משוחררת כמשוחררת ותודעה לא משוחררת כלא משוחררת.
 9. עשרת הכוחות של טַטְהָאגַטַה

 10. סָארִיפּוּטַּה, לטַטְהָאגַטַה יש את עשרת הכוחות הבאים, דברים שבזכותם הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא.5 מה הם העשרה?
 11. (1) הנה, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את האפשרי כאפשרי ואת הבלתי-אפשרי כבלתי-אפשרי.6 וזה כוח של הטַטְהָאגַטַה אשר יש לו, ובזכות יכולת זו הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא.
 12. (2) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את התוצאות של מעשים שנעשו, בעבר, בעתיד ובהווה, בהתאם לאפשרויות ולגורמים. גם זה כוח של הטַטְהָאגַטַה…7
 13. (3) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את הדרכים המובילות לכל היעדים. גם זה כוח של טַטְהָאגַטַה…8
 14. (4) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את העולם על כל היסודות השונים שבו. גם זה כוח של טַטְהָאגַטַה…9
 15. (5) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את הנטיות השונות של היצורים החיים. גם זה כוח של טַטְהָאגַטַה…10
 16. (6) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את מצב היכולות של יצורים חיים אחרים, ובני אדם אחרים. גם זה כוח של טַטְהָאגַטַה…11
 17. (7) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה מבין כפי שזה באמת – את הזיהום,12 הטיהור,13 וההגשמה14 בנוגע לגְ'הָאנוֹת, שחרורים,15 ריכוזים והישגים מדיטטיביים.16 גם זה כוח של טַטְהָאגַטַה…
 18. (8) בנוסף, הטַטְהָאגַטַה זוכר את חייו הקודמים הרבים, כלומר, לידה אחת, שתי לידות… (כמו בסוטה 4, פסקה 27) …כך עם היבטיהם השונים ופרטיהם המסויימים הוא נזכר בחייו הקודמים הרבים.
 19. (9) בנוסף, עם העין השמיימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, הטַטְהָאגַטַה רואה יצורים מתים ונולדים מחדש, נחותים ונעלים, יפים ומכוערים, ברי-מזל וחסרי-מזל. והוא מבין כיצד יצורים ממשיכים להיוולד על פי מעשיהם כך: 'היצורים הראויים האלה אשר היו בעלי התנהגות קלוקלת בגוף, בדיבור ובמחשבה, משמיצי האציליים, בעלי השקפות מוטעות, הנתונים להשפעת השקפותיהם השגויות על פעולותיהם – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו במישורי היגון, ביעדים רעים, בעולמות תחתונים, אפילו בגיהנום. אך היצורים הראויים האלה אשר היו בעלי התנהגות טובה בגוף, בדיבור ובמחשבה, שלא השמיצו את האציליים, בעלי השקפות נכונות, הנתונים להשפעת השקפותיהם הנכונות על פעולותיהם – עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הופיעו ביעדים טובים, אפילו בעולמות שמיימיים.' כך באמצעות העין השמיימית, הטהורה והעולה על היכולת האנושית, הוא רואה יצורים חיים מתים ונולדים מחדש, נחותים ונעלים, יפים ומכוערים, ברי-מזל וחסרי-מזל. והוא מבין כיצד יצורים ממשיכים להיוולד על פי מעשיהם. גם זה הוא כוח של הטַטְהָאגַטַה…
 20. (10) בנוסף, בתובנה אישית באמצעות ראייה ישירה, הטַטְהָאגַטַה כאן ועכשיו נכנס ושוהה בשחרור התודעה באמצעות חוכמה חסרת תחלואים עם הכחדת התחלואים. גם זה כוח של הטַטְהָאגַטַה אשר יש לו, ובזכות יכולת זו הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא.
 21. לטַטְהָאגַטַה יש את עשרת הכוחות הבאים, דברים שבזכותם הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא.
 22. סָארִיפּוּטַּה, כאשר אני יודע ורואה זאת כך, אם מישהו יאמר לי: 'לפרוש גוֹטַמַה אין כל יכולות על-אנושיות, כל הבחנה בידיעה וראייה הראויים לאציליים. הפרוש גוֹטַמַה מלמד דְהַמַּה אותה הסיק באמצעות הגיון [בלבד], לאחר שהגיע אליה באמצעות הלך מחשבתו האישי' – אם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום. בדיוק כפי שנזיר בעל מוסר, ריכוז, וחוכמה יזכה כאן ועכשיו לידיעה סופית, כך גם יהיה במקרה הזה, אני אומר, שאם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום.
 23. ארבעת סוגי העוז

 24. סָארִיפּוּטַּה, לטַטְהָאגַטַה יש את ארבעת סוגי העוז הבאים, דברים שבזכותם הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא. מהם הארבעה?
 25. הנה, אינני רואה כל בסיס על פיו יכול פרוש כלשהו, או בְּרַהְמִין, או יישות שמיימית, או מָארַה, או בְּרַהמָא, או מישהו אחר בכל העולם להאשים אותי בהתאם לדְהַמַּה באופן כזה: 'בעוד אתה טוען להיות ער בשלמות, אינך ער בשלמות בנוגע לדברים הללו.' ומאחר ואינני רואה כל בסיס לכך, אני חי בביטחון, חוסר מורא, ועוז רוח.
 26. אינני רואה כל בסיס על פיו יכול פרוש כלשהו… או מישהו אחר בכל העולם להאשים אותי בהתאם לדְהַמַּה באופן כזה: 'בעוד אתה טוען להיות מישהו שהשמיד את התחלואים, לא הכחדת את התחלואים הללו.' ומאחר ואינני רואה כל בסיס לכך, אני חי בביטחון, חוסר מורא, ועוז רוח.
 27. אינני רואה כל בסיס על פיו יכול פרוש כלשהו… או מישהו אחר בכל העולם להאשים אותי בהתאם לדְהַמַּה באופן כזה: 'הדברים הללו אותם אתה מכנה מכשולים אינם יכולים להכשיל מי שעוסק בהם.' ומאחר ואינני רואה כל בסיס לכך, אני חי בביטחון, חוסר מורא, ועוז רוח.
 28. אינני רואה כל בסיס על פיו יכול פרוש כלשהו… או מישהו אחר בכל העולם להאשים אותי בהתאם לדְהַמַּה באופן כזה: 'כאשר אתה מלמד מישהו את הדְהַמַּה, אין זה מוביל אותו להכחדה מלאה של הסבל כאשר הוא מיישם אותה.' ומאחר ואינני רואה כל בסיס לכך, אני חי בביטחון, חוסר מורא, ועוז רוח.
 29. לטַטְהָאגַטַה יש את ארבעת סוגי העוז הללו, דברים שבזכותם הוא טוען להיות מנהיג-העדר, שואג את שאגת האריה שלו באסיפות, ומניע את גלגל הבְּרַהמָא.
 30. סָארִיפּוּטַּה, כאשר אני יודע ורואה זאת כך, אם מישהו יאמר לי: 'לפרוש גוֹטַמַה אין כל יכולות על-אנושיות, כל הבחנה בידיעה וראייה הראויים לאציליים. הפרוש גוֹטַמַה מלמד דְהַמַּה אותה הסיק באמצעות הגיון [בלבד], לאחר שהגיע אליה באמצעות הלך מחשבתו האישי' – אם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום. בדיוק כפי שנזיר בעל מוסר, ריכוז, וחוכמה יזכה כאן ועכשיו לידיעה סופית, כך גם יהיה במקרה הזה, אני אומר, שאם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום.
 31. שמונה האסיפות

 32. סָארִיפּוּטַּה, ישנן שמונה האסיפות האלה. אילו הן? אסיפת בני-לוחמים, אסיפת הברהמינים, אסיפת בעלי-הבית, אסיפת הפרושים, אסיפת הישויות השמימיות מממלכת ארבעת המלכים הגדולים, אסיפת ישויות השלושים-ושלוש, אסיפת המָארוֹת, אסיפת הבְּרַהְמוֹת. בהיותו בעל ארבעה סוגים אלו של עוז, הטַטְהָאגַטַה ניגש והשתתף בשמונה האסיפות הללו.
 33. אני זוכר היטב שהשתתפתי במאות רבות של אסיפות בני-לוחמים, ברהמינים, בעלי-בית, פרושים, ישויות שמימיות מממלכת ארבעת המלכים, ישויות השלושים ושלוש, מָארוֹת, ובְּרַהְמוֹת…. ולפני כן ישבתי עימם, דיברתי ושוחחתי עימם, ועדיין, אינני רואה כל בסיס לחשוב שפחד או הססנות יתפסו אותי שם. ובראותי שאין כל בסיס לזה, אני חי בביטחון, חוסר מורא, ועוז רוח.
 34. סָארִיפּוּטַּה, כאשר אני יודע ורואה זאת כך, אם מישהו יאמר לי: 'לפרוש גוֹטַמַה אין… הוא יגמור בגיהנום.'
 35. ארבעה סוגים של היווצרות

 36. סָארִיפּוּטַּה, ישנם ארבעה סוגים אלה של היווצרות. מהם הארבעה? היווצרות בלידת-ביצה, היווצרות בלידת-רחם, היווצרות בלידת-לחות, והיווצרות ספונטנית.
 37. מהי היווצרות בלידת-ביצה? יש את היצורים האלה הנולדים בבקיעת קליפה של ביצה. זה נקרא היווצרות בלידת-ביצה. מהי היווצרות בלידת-רחם? יש את היצורים האלה הנולדים בבקיעת כיפת הלידה. זה נקרא היווצרות בלידת-רחם. מהי היווצרות בלידת-לחות? יש את היצורים האלה הנולדים בדג רקוב, בגופה רקובה, בדייסה רקובה, בשפכים, או בביוב. זה נקרא היווצרות בלידת-לחות. מהי היווצרות ספונטנית? יש את היצורים השמיימיים, שוכני הגיהנום, בני-אנוש מסויימים וכמה מהיצורים בעולמות התחתונים הנולדים ספונטנית. זה נקרא היווצרות ספונטנית. אלה ארבעת סוגי ההיווצרויות.
 38. סָארִיפּוּטַּה, כאשר אני יודע ורואה זאת כך, אם מישהו יאמר לי: 'לפרוש גוֹטַמַה אין… הוא יגמור בגיהנום.'
 39. חמשת היעדים ונִיבָּאנַה

 40. סָארִיפּוּטַּה, ישנם חמישה יעדים אלה. מהם החמישה? גיהינום, ממלכת החיות, ממלכת הרוחות, בני-אנוש, ויצורים שמימיים.17
 41. (1) אני מבין את הגיהינום, ואת השביל והדרך המובילה לגיהינום. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש ביעד של אומללות, בתופת, בגיהינום.
 42. (2) אני מבין את ממלכת החיות, ואת השביל והדרך המובילה לממלכת החיות. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש בממלכת החיות.
  (3) אני מבין את ממלכת הרוחות, ואת השביל ואת הדרך המובילה לממלכת הרוחות. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש בממלכת הרוחות.
  (4) אני מבין את עולם בני-האנוש, ואת השביל והדרך המובילה לעולם בני-האנוש. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש בין בני-אנוש.
  (5) אני מבין את עולם הישויות השמימיות, ואת השביל והדרך המובילה לעולם הישויות השמימיות. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר התפרקות הגוף, לאחר המוות, יופיע מחדש ביעד משמח, בעולמות השמימיים.
  (6) אני מבין את הנִיבָּאנַה, ואת השביל והדרך המובילה לנִיבָּאנַה. ואני גם מבין כיצד מי שנכנס לשביל הזה, לאחר שהבין בעצמו באמצעות ידיעה ישירה, יכנס וישהה כאן ועכשיו בשחרור התודעה ובשחרור באמצעות חוכמה חסרת תחלואים באמצעות הכחדת התחלואים.

 43. (1) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יוולד מחדש במצב של יגון, ביעד של אומללות, בתופת, בגיהינום.' ואז לאחר מכן, עם העין-השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אני רואה שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא הופיע במצב של שפל, ביעד של אומללות, בתופת, בגיהינום, והוא חווה רק הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות. נניח והיה בור פחם עמוק יותר מגובהו של אדם, מלא בגחלים בוערות ללא להבה או עשן. ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותו בור פחם בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לבור הפחם הזה.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא נפל אל תוך בור הפחם וחווה רק הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות.
 44. (2) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יוולד מחדש בממלכת החיות.' ואז לאחר מכן, עם העין-השמיימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אני רואה שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא הופיע בממלכת החיות והוא חווה הרבה הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות. נניח והיה בור שופכין עמוק יותר מגובהו של אדם, מלא בטינופת. ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותו בור שופכין בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לבור השופכין הזה.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא נפל אל תוך בור השופכין וחווה הרבה הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… הרגשות מכאיבות, מייסרות, וחודרות.
 45. (3) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יוולד מחדש בממלכת הרוחות.' ואז לאחר מכן, עם העין-השמיימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אני רואה שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא הופיע בממלכת הרוחות והוא חווה הרבה הרגשות מכאיבות. נניח ועל אדמה משובשת היה גדל עץ בעל מעט עלים היוצר צל לסירוגין. ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותו עץ בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לעץ הזה.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא יושב או שוכב בצילו של העץ ההוא וחווה הרבה הרגשות מכאיבות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… הרגשות מכאיבות.
 46. (4) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יוולד מחדש בעולם בני-האנוש.' ואז לאחר מכן, עם העין-השמימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אני רואה שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא הופיע בעולם בני-האנוש והוא חווה הרבה הרגשות נעימות. נניח ועל אדמה ישרה היה גדל עץ בעל עלים רבים היוצרים צל עשיר. ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותו עץ בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לעץ הזה.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא יושב או שוכב בצילו של העץ ההוא וחווה הרבה הרגשות נעימות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… הרגשות נעימות.
 47. (5) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא יוולד מחדש ביעד משמח, בעולם שמימי.' ואז לאחר מכן, עם העין-השמיימית, המזוככת והעולה על זו האנושית, אני רואה שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא הופיע ביעד משמח, בעולם שמיימי והוא חווה רק הרגשות נעימות. נניח והייתה אחוזה בה אולם עליון המבודד מפנים ומחוץ, אטום, מוגן בסורגים, עם חלונות מוגפים, ובתוכו הייתה ספה ועליה שטיחים, שמיכות, סדינים, עם כיסויים עשויים עור-צבי, עם אפיריון וכריות ארגמן בשני צדדים18 ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותה אחוזה בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לאחוזה הזאת.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא יושב או שוכב באולם העליון באחוזה ההיא וחווה רק הרגשות נעימות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… רק הרגשות נעימות.
 48. (6) בתפיסת תודעת אחר בתודעתי, אני מבין אדם מסויים באופן הבא: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שלאחר שהבין בעצמו באמצעות ידיעה ישירה, יכנס וישהה כאן ועכשיו בשחרור התודעה ובשחרור באמצעות חוכמה חסרת תחלואים עם הכחדת התחלואים.' ואז לאחר מכן אני רואה שלאחר שהבין בעצמו באמצעות ידיעה ישירה, הוא נכנס ושוהה כאן ועכשיו בשחרור התודעה ובשחרור באמצעות חוכמה חסרת תחלואים עם הכחדת התחלואים והוא חווה רק הרגשות נעימות.19 נניח והייתה בריכת מים עם מים צלולים, נעימים, קרירים, ושקופים, עם גדות חלקות, מקסימות ובסמוך ליער סבוך. ואז אדם מותש וחרוך מחום, יגע, מיובש וצמא, היה מגיע בשביל המוביל בדרך אחת לעבר אותה בריכת מים בדיוק. אז אדם בעל ראייה טובה כאשר היה רואה אותו היה אומר: 'האדם הזה מתנהג כך, נוהג בעצמו כך, בחר דרך כזו שהוא יגיע בדיוק לבריכת המים הזאת.' ואז לאחר מכן הוא רואה שהוא טבל בבריכת המים, רחץ, שתה והפיג את כל מתחיו, עייפותו וקדחנותו ואז יצא ממנה שוב והוא יושב או שוכב ביער וחווה רק הרגשות נעימות. כך גם בתפיסת תודעת אחר בתודעתי… רק הרגשות נעימות.
 49. סָארִיפּוּטַּה, כאשר אני יודע ורואה זאת כך, אם מישהו יאמר לי: 'לפרוש גוֹטַמַה אין כל יכולות על-אנושיות, כל הבחנה בידיעה וראייה הראויים לאציליים. הפרוש גוֹטַמַה מלמד דְהַמַּה אותה הסיק באמצעות הגיון [בלבד], לאחר שהגיע אליה באמצעות הלך מחשבתו האישי' – אם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום. בדיוק כפי שנזיר בעל מוסר, ריכוז, וחוכמה יזכה כאן ועכשיו לידיעה סופית, כך גם יהיה במקרה הזה, אני אומר, שאם לא יזנח את הדיעה הזאת, את הלך המחשבה הזה ויעלים את ההשקפה הזו כליל, אז [כאילו] היה נישא ומוצב שם, הוא יגמור בגיהנום.
 50. סגפנויות הבּוֹדְהִיסַטַּה

 51. סָארִיפּוּטַּה, אני זוכר שהובלתי חיים רוחניים בעלי ארבעה מאפיינים. הייתי סגפן20 – סגפן קיצוני, הייתי גס רוח21 – גס רוח קיצוני, הייתי נמנע22 – נמנע קיצוני, הייתי מתבודד23 – מתבודד קיצוני.24
 52. סָארִיפּוּטַּה, כאלו היו הסגפנויות שלי: הלכתי עירום, דוחה מוסכמות, ליקקתי את כפות ידי, לא באתי כאשר התבקשתי, לא עצרתי כאשר התבקשתי. לא קיבלתי מזון שהובא עבורי, או אוכל שהוכן במיוחד, או הזמנה לארוחה. לא קיבלתי דבר מסיר, מקערה, על מפתן בית, על מקל, מעלי לכתישה, משניים האוכלים יחד, מאישה הרה, מאישה מניקה, מאישה הנמצאת בקרב גברים, מהיכן שפרסמו שמזון יחולק, מהיכן שכלב חיכה, מהיכן שזבובים מזמזמים. לא קיבלתי לא דגים ולא בשר, לא שתיתי כל ליקר, יין או משקה שיכר מותסס. שמרתי על הכלל של בית אחד, של מנה אחת. שמרתי על הכלל של שני בתים, של שתי מנות… על הכלל של שבעה בתים, של שבע מנות. התקיימתי על מנת כף מזון אחת ליום, על שתי מנות כף מזון ביום, אכלתי פעם אחת ביום, פעם אחת בכל שני ימים… פעם אחת בכל שבעה ימים, ואפילו פעם אחת בכל שבועיים – חייתי במטרה לתרגל אכילה במרווחי זמן קבועים. הייתי סגפן המתקיים ממאכלים ירוקים או דוחן, או אורז-פרא, או שאריות של קליפות, או טחב, או אורז-סובין, או קרום-אורז, או קמח סומסום, או עשב, או גללי-בקר. התקיימתי על פירות ושורשי יער. התקיימתי על פירות שנפלו. לבשתי על גופי קנאביס, בגד מתערובת קנאביס, תכריכים, סחבות פסולת, פיסות מגזע עץ, עור ראם, רצועות של עור ראם, בד עשוי מעשב קוּסַה, בד עשוי גזע עץ, בד עשוי שברי עץ, צמר משיער ראש, צמר חיה, כנפי ינשוף. הייתי תולש שיער וזקן, והתאמנתי בתרגול תלישת שיער וזקן. הייתי מתרגל עמידה כל הזמן ודוחה קבלת מושבים. הייתי מסור לתרגול כריעה,25 מסור לתרגול תנוחת כריעה. הייתי משתמש במזרן יתדות, עשיתי את מיטתי ממזרן יתדות. הנהגתי את התרגול להתרחץ במים שלוש פעמים ביום כולל בערב. כך בדרכים מגוונות אלה חייתי והנהגתי את התרגול של עינוי ודיכוי הגוף. כזאת הייתה סגפנותי.
 53. כזאת הייתה המטונפות שלי, סָארִיפּוּטַּה, שכפי שגזע עץ הטִינְדוּקָא צובר במשך השנים רצועות ושכבות, כך גם אבק ולכלוך הצטברו במשך השנים על גופי ברצועות ושכבות. מעולם לא עלה בדעתי: 'הו, אולי אסיר את האבק והלכלוך הזה מידיי', מעולם לא עלה בדעתי כך. כך הייתה המטונפות שלי.
 54. כך הייתה המצפוניות שלי, סָארִיפּוּטַּה, שתמיד הייתי מודע בזמן שפסעתי קדימה ופסעתי אחורה. הייתי מלא ברחמים אפילו ביחס לטיפת מים באופן הבא: 'הלוואי ולא אפגע ביצורים הזעירים בבקיעיי האדמה.' כך הייתה המצפוניות שלי.
 55. כך הייתה ההתבודדות שלי, סָארִיפּוּטַּה, כאשר הייתי נכנס לתוך יער כלשהו ומתגורר שם. וכאשר הייתי רואה רועה בקר, או רועה צאן, או מישהו שאוסף עשב או עצים, או איש יערות, הייתי נמלט מחורשה לחורשה, מסבך לסבך, מאזור לאזור, מתלולית לתלולית. מדוע? כך שהם לא יראו אותי או שאני אראה אותם. בדיוק כפי שאייל יערות, כאשר הוא רואה בן-אנוש, נמלט מחורשה לחורשה, מסבך לסבך, מאזור לאזור, מתלולית לתלולית, כך גם כאשר הייתי רואה רועה בקר, או רועה צאן… כזו הייתה ההתבודדות שלי.
 56. הייתי הולך על ארבע אל מכלאת הפרות כאשר העדר יצא ורועה הבקר הותיר אותם, וניזון מגללי העגלים היונקים. כל עוד היו לי צואה ושתן, ניזונתי מהצואה והשתן שלי. כך היה התרגול הגדול שלי להיות ניזון מטינופת.
 57. הייתי נכנס לחורשה מעוררת יראה כלשהי ומתגורר שם – חורשה כה מעוררת יראה שהייתה גורמת לרוב שערות האנשים לסמור אם לא היו משוחררים מתאווה. כאשר הגיעו אותם לילות חורף קרים במשך 'תקופת שמונת-הימים של ירידת השלג', הייתי מתגורר בלילות במרחב פתוח ובמשך היום בחורשה.26 בחודש האחרון של העונה החמה הייתי מתגורר במשך היום במרחב הפתוח ובלילה בחורשה. ואז עלתה בי באופן ספונטני האמירה הבאה שמעולם לא שמעתי קודם לכן:
 58. 'קופא מקור בלילות ונחרך בימים,
  לבד בחורשות מעוררות יראה,
  ערום, ללא אש לשבת לצידה,
  החכם ממשיך להשיג את מבוקשו.'

 59. הייתי עושה את מיטתי באדמות קבורה כאשר עצמות המתים מהווים לי כר שינה. ורועים נערים באו וירקו עלי, השתינו עלי, השליכו עלי עפר, ותקעו באוזני מקלות. ועדיין אינני זוכר שאי פעם עלתה בי תודעה שלילית [של שנאה] כנגדם. כך הייתה השהות שלי באיזון-מנטלי.
 60. סָארִיפּוּטַּה, ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות מזון.'27 הם אומרים: 'הבה נחייה על פירות-שֵׁיזָף,28 והם אוכלים פירות-שֵׁיזָף, הם אוכלים אבקת פרי-שֵׁיזָף, הם שותים מי פירות-שֵׁיזָף, והם מכינים סוגים רבים של מאכלים מפירות-שֵׁיזָף. כעת, אני זוכר שאכלתי פרי-שֵׁיזָף אחד בלבד ליום. סָארִיפּוּטַּה, יתכן ותחשוב שפרי-השֵׁיזָף היה גדול יותר באותה עת, אך אל לך לחשוב כך – פרי-השֵׁיזָף היה אז לכל היותר בגודל שהוא כיום. תוך שניזונתי על פרי-שֵׁיזָף אחד בלבד ליום, גופי הגיע למצב של רזון קיצוני. כתוצאה מאכילה כה מועטה, איבריי היו כמו ענפים מחוברים של צמח הגפן או צמח הבמבוק. בשל אכילה כה מועטה אחוריי היו כמו פרסות גמל. בשל אכילה כה מועטה החוליות של עמוד השידרה שלי בלטו כמו מחרוזת חרוזים. בשל אכילה כה מועטה צלעותיי בלטו החוצה מרזון כמו קורות משובשות של אסם ישן חסר גג. בשל אכילה כה מועטה בוהק עיניי שקע עמוק פנימה לתוך חוריהן, והדבר נראה כמו בוהק של מים השקוע מטה בבאר עמוקה. בשל אכילה כה מועטה הקרקפת שלי הצטמקה וקמלה כמו דלעת ירוקה ומרה המצטמקת וקמלה ברוח ובשמש. בשל אכילה כה מועטה עור בטני דבק לעצמות גבי, ואם רציתי לגעת בעצמות גבי נגעתי בעור בטני. בשל אכילה כה מועטה, אם רציתי להטיל צואה או שתן, הייתי נופל על פניי בו במקום. בשל אכילה כה מועטה, אם רציתי להקל על גופי בעיסוי איבריי עם ידיי, העור, הרקוב בשורשיו, נשר מגופי בעת שעיסיתי.
 61. – 55. סָארִיפּוּטַּה, ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות מזון.' הם אומרים: 'הבה נחייה על שעועית',… 'הבה נחייה על סומסום'… 'הבה נחייה על אורז', והם אוכלים אורז, הם אוכלים אבקת אורז, הם שותים מי אורז, והם מכינים כל מינים מאכלים מאורז. כעת, אני זוכר שאכלתי גרגיר אורז אחד בלבד ליום. סָארִיפּוּטַּה, יתכן ותחשוב שגרגיר אורז היה גדול יותר באותה עת, אך אל תחשוב כך – גרגיר האורז היה לכל היותר בגודל כפי שהוא עכשיו. תוך שניזונתי על גרגיר אורז אחד בלבד ליום, גופי הגיע למצב של רזון קיצוני. כתוצאה מאכילה כה מועטה… העור, הרקוב בשורשיו, נשר מגופי בעת שעיסיתי.
 1. עדיין, סָארִיפּוּטַּה, באמצעות התנהגות כזו, תרגול כזה, באמצעות ביצוע סגפנויות כאלה, לא השגתי כל מצבים על-אנושיים, כל הבחנה של ידיעה וראייה הראויה לאציליים. מדוע? כיוון שלא השגתי את אותה חוכמה אצילית שכאשר מושגת היא אצילית ומשחררת ומובילה את מי שמתרגל בהתאם להכחדה מלאה של הסבל.
 2. סָארִיפּוּטַּה, ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות סבב הלידות.' אך לא קל למצוא עולם אחד בכל הסבב שלא עברתי דרכו כבר במסע הארוך הזה, מלבד זה של הישויות השמיימיות ממשכני הטוהר. ואם הייתי עובר בסבב כישות שמיימית במשכני הטוהר, לעולם לא הייתי שב לעולם הזה.29
 3. ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות לידה מסויימת.' אך לא קל למצוא עולם אחד בכל הסבב שלא עברתי דרכו כבר במסע הארוך הזה, מלבד זה של הישויות השמיימיות ממשכני הטוהר…
 4. ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות עולם מסויים.' אך לא קל למצוא עולם אחד בכל הסבב שלא חייתי בו… מלבד זה של הישויות השמיימיות ממשכני הטוהר…
 5. ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות קורבן.' אך לא קל למצוא סוג כלשהו של קורבן שלא הצעתי במסע הארוך הזה, בעת שהייתי מלך אציל משוח-ראש או בְּרַהְמִין ראוי.
 6. ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'היטהרות מתרחשת באמצעות סגידה לאש.' אך לא קל למצוא סוג כלשהו של אש שלא סגדתי לה במסע הארוך הזה, בעת שהייתי מלך אציל משוח-ראש או בְּרַהְמִין ראוי.
 7. סָארִיפּוּטַּה, ישנם פרושים וברהמינים מסויימים שתורתם והשקפתם היא כזאת: 'כל עוד שהאיש היקר הזה עדיין צעיר, בחור שחור-שיער הניחן במתת הנעורים, בשיא חייו, כך הוא עוד מושלם בצלילות חוכמתו. אך כאשר האיש היקר הזה זקן, מבוגר, בא בימים, מתקדם בגילו, והגיע לשלב האחרון, בהיותו בן שמונים, תשעים, או מאה שנה, אז צלילות חוכמתו אובדת.' אך אין להתייחס לזה כך. עכשיו אני זקן, מבוגר, בא בימים, מתקדם בגילי, והגעתי לשלב האחרון: שנותיי הגיעו לשמונים. כעת, נניח שהיו לי ארבעה תלמידים בעלי תוחלת חיים של מאה שנים, מושלמים בקשב, בעלי יכולת שינון, כושר זיכרון, וצלילות חוכמה.30 בדיוק כמו קשת מיומן, מאומן, מתורגל, ומנוסה, היכול לירות בקלות חץ קל דרך צילו של עץ דקל, נניח שהם היו אפילו במידה הזאת מושלמים בקשב, בעלי יכולת שינון, כושר זיכרון, וצלילות חוכמה. נניח שהם היו שואלים אותי ללא הפסקה על ארבע הבחינות לפיתוח קשב, ושאני הייתי עונה להם בהתאם למה שהייתי נשאל ושהם היו זוכרים כל תשובה שנתתי ולעולם לא היו שואלים שאלות המשך או עוצרים למעט לשם אכילה, שתייה, עיכול, טעימה, מתן שתן וצואה, ומנוחה על מנת להפיג עייפות ותשישות. עדיין הצגת הדְהַמַּה של הטַטְהָאגַטַה, הסבריו על גורמי הדְהַמַּה, והתשובות שלו לשאלות לא יגיעו לקצם, אלא שבעוד שאשיב, ארבעת תלמידיי על מאת שנות תוחלת חייהם ימותו בתום מאה השנים הללו. סָארִיפּוּטַּה, אף אם היה עליך לשאת אותי על מיטה, עדיין לא היה כל שינוי בצלילות חוכמתו של הטַטְהָאגַטַה.
 8. יהיה זה נכון מצד כל אחד לומר: 'ישות שאינה נתונה לאשליה הופיעה בעולם, למען רווחתם ואושרם של רבים, מתוך חמלה לעולם, למען הטוב, הרווחה והאושר של הישויות השמיימיות ובני האדם.' זה אכן יהיה נכון לומר זאת."
 9. כעת, באותה עת המכובד נָאגַסַמָאלַה עמד מאחורי המכובד ונופף במניפה עבורו.31 ואז הוא אמר למכובד: "זה נפלא, אדון נכבד, זה מדהים! בעת שהקשבתי לשיחת הדְהַמַּה הזאת, שיער גופי סמר. אדון נכבד, מה יהיה שמה של שיחת הדְהַמַּה הזאת?"

"באשר לזה, נָאגַסַמָאלַה, תוכל לזכור את השיחה הזאת על הדְהַמַּה כ'שיחת השערות הסומרות".32
כך אמר הבּוּדְּהַה, והמכובד נָאגַסַמָאלַה היה מרוצה ושמח מדבריו.

 


1. שיטת הלימוד, המוסר והתרגול: דְהַמַּה-וִינַיַה, dhammavinaya. סוּנַקְּהַטַּה פגש את הבּוּדְּהַה בסוּטַּה 105 בקובץ השיחות באורך בינוני לפני שהצטרף לסַנְגְהַה. בסוּטַּה 24 בקובץ השיחות הארוכות (השיחה לפָּאטִיקַה, pāṭika sutta) מסופר כיצד עזב את מסדר הנזירים של הבּוּדְּהַה מכיוון שהבּוּדְּהַה לא ביצע פלאים עבורו או הסביר לו את ראשית הדברים.

2. יכולות על-אנושיות: אוּטַּרִי מַנוּסַּדְהַמָּא, uttari manussadhammā. הן כוחות או הישגים גבוהים מעבר ליכולות אנושיות רגילות המוכלות בעשרת אופני הפעולה (ראו סוּטַּה 9 פסקה 6 בקובץ השיחות באורך בינוני) והן כוללות את הגְ'הָאנוֹת, הידיעות הישירות, הדרכים העל גשמיים ופירותיהם.

3. הבחנה בידיעה וראיה הראויים לאציליים: אַלַמַרִייַה-נְיָאנַה-דַסַּנַה-וִיסֶסַה, alamariyañāṇadassanavisesa. ביטוי המייצג את כל הידיעות המדיטטיביות הגבוהות המאפיינות את האציליים. הפרשנות מסבירה שבמקרה זה מדובר בדרך העל-גשמית אותה טוען סוּנַקְּהַטַּה שאין לבּוּדְּהַה.

4. הביקורת של סוּנַקְּהַטַּה כלפי הבּוּדְּהַה היא שתורתו היא תוצר של מסקנות מחשיבה שכלית בלבד, אך בו בזמן הוא טוען שהתורה מובילה להכחדת הסבל. מאחר וזו ביקורת שלילית ככל הנראה סוּנַקְּהַטַּה מאמין שמטרה זו נחותה בהשוואה לכוחות על-אנושיים ולעשיית פלאים.

5. גלגל הבְּרַהְמָא: בְּרַהְמָאצַ'קַּה, brahmācakka. הוא הגלגל הנעלה והטוב ביותר מהגלגלים. גלגל הדְהַמַּה (דְהַמַּהצַ'קַּה, dhammacakka) על שני היבטיו: הידיעה החודרת אל אמת המציאות, והידיעה כיצד ללמד את התורה.

6. ראו גם סוּטַּה 115, פסקאות 12-17 בקובץ השיחות באורך בינוני. ניתן לפרש זאת גם כידיעה של ההקבלות בין הגורמים והתוצאות שלהם.

7. הידיעה הזאת מודגמת בהבחנות הקרמתיות שהבּוּדְּהַה עושה בהזדמנויות שונות (סוטות 57, 135, 136 בקובץ השיחות באורך בינוני). הפרשנות מסבירה את האפשרות (טְהָאנַה, ṭhāna) כמקום, נסיבות, זמן, ומאמץ – גורמים שיכולים להחליש או לחזק את התוצאה. הגורם (הֶטוּ, hetu) הוא הקַמַּה (פעולה) עצמה.

8. הידיעה הזו תבואר בפסקאות 35-42.

9. ההבנה של הטַטְהָאגַטַה של יסודות שונים המרכיבים את העולם מתוארת בסוּטַּה 115 פסקאות 4-9 בקובץ השיחות באורך בינוני.

10. הפרשנות מסבירה שיצורים נמשכים למי שחולקים נטיות דומות לשלהם, בין אם נעלות, או נחותות, חיוביות או שליליות.

11. הפרשנות מסבירה שזו הידיעה של הטַטְהָאגַטַה לגבי עליונות ונחיתות היכולות של יצורים חיים בהיבטים של אמון, מרץ, קשב, ריכוז וחוכמה.

12. זיהום: סַנְקִילֶסַה, sankilesa. מצב הגורם להדרדרות.

13. טיהור: ווֹדָאנַה, vodāna. או ניקוי, מצב הגורם למצויינות.

14. הגשמה: ווּטָּאנַה, vuṭṭāna. הוא הטיהור והיציאה מההישג המדיטטיבי.

15. שחרורים: וִימוֹקְּהָא, vimokkhā. שמונת השחרורים מפורטים בסוּטַּה 77 פסקה 22, ובסוּטַּה 137 פסקה 26, בקובץ השיחות באורך בינוני.

16. הישג מדיטטיבי: סַמָאפַּטִּי, samāpatti. שמונת ההישגים המדיטטיביים הם ארבעת הגְ'הָאנוֹת, ארבעת ההישגים המדיטטיביים העל-חומריים, וחידלון התפיסה וההרגשה כמתואר בסוּטַּה 25 פסקאות 12-20 בקובץ השיחות באורך בינוני.

17. במסורות בודהיסטיות מאוחרות האַסוּרוֹת (asuras), אויבי הדֶווֹת (devas) התווספו כעולם נוסף כך שמוצגים שישה יעדים.

18. בשני הצדדים של הספה, לראש ולרגליים.

19. הפרשנות מעירה שאף שהתיאור זהה לברכת העולמות השמימיים, אך שם קיימות עדיין הקדחות של התשוקות וכו', אך ברכת הנִיבָּאנַה נעימה ביותר בכל מובן בשל הכחדת כל הקדחות.

20. סגפן: טַפַּסִּי, tapassī. מי שמקדיש את עצמו לתרגול סגפנויות.

21. גס רוח: לוּקְהוֹ, lūkho. לא נעים, בעל אופי מחוספס. גם מטונף, עלוב, ומסכן.

22. נמנע: גֶ'גוּצְּ'הִי, jegucchī. פרוש הנוטה לדחות כל מה שניתן לו.

23. מתבודד: פַּבִיבִיטּוֹ, pavivitto.

24. הפרשנות מעירה שמאחר וסוּנַקְּהַטַּה העריך סגפנויות, הבּוּדְּהַה רצה להדגיש שאין אחר השווה לו בתרגול סגפנויות. ראו גם סוּטַּה 4 פסקה 20 וסוּטַּה 36 פסקאות 2-30 בקובץ השיחות באורך בינוני.

25. כריעה: אוּקּוּטִיקַה, ukkuṭika. התנוחה הנהוגה בעיקר בארצות אסיה לכריעת מנוחה בה כפות הרגליים מונחות על הארץ, פלג גוף עליון רכון מעט והמרפקים נשענות על הברכיים. תנוחה זו מוכרת בעיקר לאופן שבו עושים צרכים בשירותי כריעה.

26. הפרשנות אומרת ש'תקופת שמונת הימים של ירידת השלג' (אַנְטַרַטְּהַקַה הִימַפָּאטַסַמַיַה, antaraṭṭhaka himapātasamaya) מתרחשת בארבעת הימים האחרונים של חודש מַגְהַה (magha) ובארבעת הימים הראשונים של חודש פְּהַגּוּנַה (phagguna).

27. הם מאמינים שהיטהרות אפשרית באמצעות תזונה מסויימת, אכילת מאכלים מיוחדים, או צריכה מועטה של מזון.

28. שֵׁיזָף: קולה, kola. עץ קוצני סבוך ממוצא טרופי-סודני בעל פרי אכיל הדומה לזית.

29. לידה מחדש במשכנים הטהורים (סוּדְּהָאבָאסַה, suddhāvāsa) אפשרית רק ללא-חוזרים.

30. המונחים בפאלי הם: סַטִי (sati), גַטִי (gati), דְהִיטִי (dhiti), פַּנְּיָא-וֶיַּטִּייַה (paññāveyyattiya). הפרשנות מסבירה סַטִי כיכולת לתפוס בתודעה אלפי פסקאות בעת שהן נאמרות, גַטִי כיכולת לקשור אותן יחד ולזכור אותן, דְהִיטִי כיכולת לשנן אותן מה שנתפס ונשמר, ופַּנְּיָא-וֶיַּטִּייַה כיכולת להבין את המשמעות וההגיון של הפסקאות הללו.

31. נָאגַסַמָאלַה היה עוזרו של הבּוּדְּהַה במשך עשרים השנים הראשונות של הפצת הלימוד.

32. שיחת השערות הסומרות: לוֹמַהַמַסַנַפַּרִיָאיַה, lomahaṃsanapariyāya.