השיחה המקיפה על הסבל העצום

13
השיחה המקיפה על
הסבל העצום

Mahādukkhakkhandha Sutta
מַהָא-דוּקְּהַקְּהַנְדְהַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשתו של גֵ'טַה, בפארק של אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה.
 2. אז, כאשר הגיע הבוקר, התלבשו מספר נזירים, לקחו את קערותיהם וגלימותיהם החיצוניות, ויצאו אל סָאבַטְּהִי לסבב נדבות מזון. ואז חשבו: "מוקדם מדי כעת לאסוף נדבות מזון בסָאבַטְּהִי. נניח והיינו הולכים אל פארק הנוודים מתורות לימוד אחרות." וכך הם הלכו אל פארק הנוודים מתורות לימוד אחרות והחליפו ברכות עם הנוודים. לאחר שסיימו את שיחות הנימוסין, התיישבו במקום ראוי והנוודים אמרו להם:
 3. "חברים, הפרוש גוֹטַמַה מציג את ההבנה המלאה של הנאות חושים, וכך גם אנחנו. הפרוש גוֹטַמַה מציג את ההבנה המלאה של גוף חומרי וכך גם אנחנו. הפרוש גוֹטַמַה מציג את ההבנה המלאה של הרגשות וכך גם אנחנו. אם כך, מה ההבחנה כאן, חברים, מה השוני, מה ההבדל בין לימוד הדְהַמַּה של הפרוש גוֹטַמַה ושלנו, בין ההוראות שלו ושלנו?"1
 4. אז הנזירים הללו לא אישרו ולא דחו את דבריהם של הנוודים ומבלי לעשות דבר מאלה הם קמו ממקומם והלכו לדרכם, בחושבם: "אנו נבין את משמעות הדברים בנוכחותו של המכובד."
 5. לאחר שערכו את סבב נדבות המזון בסָאבַטְּהִי ושבו ממנו, ומשסיימו את הארוחה, הלכו אל המכובד, ולאחר שקדו בכבוד בפניו, התיישבו במקום ראוי וסיפרו לו את מה שקרה. [והמכובד אמר:]
 6. "נזירים, נוודים מתורות לימוד אחרות המדברים כך יש לתשאל באופן הבא: 'אך, חברים, מה ההטבה, 2 מה הסכנה,3 ומה המפלט4 במקרה של הנאות חושים? 5 מה ההטבה, מה הסכנה, ומה המפלט במקרה של גוף חומרי? מה ההטבה, מה הסכנה, ומה המפלט במקרה של הרגשות?' כאשר הם יתושאלו כך, נוודים מתורות לימוד אחרות ייכשלו להשיב בעניין, ויותר מכך, הם יסתבכו. מדוע? מכיוון שאין זה 'מרחב המחייה הטבעי' שלהם. נזירים, אינני רואה בעולם הזה על הישויות השמימיות שבו, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת, בדור הזה עם הפרושים והברהמינים שלו, עם השליטים והאנשים האחרים, אחד אשר יוכל לתת תשובה מספקת לשאלות, מלבד הטַטְהָאגַטַה או תלמידו או מישהו שלמד זאת ממנו.
 7. הנאות חושים

 8. (א) נזירים, ומהי ההטבה במקרה של הנאות חושים? נזירים, ישנם חמשת החוטים הללו של הנאות חושים. מהם החמישה? צורות הנתפסות בעין אשר מיוחלות, נחשקות, מהנות, נעימות ואהובות, הקשורות לתשוקות החושים ומעוררות תאווה. צלילים הנתפסים באוזן… ריחות הנתפסים באף… טעמים הנתפסים בלשון… תחושות הנתפסות בגוף אשר מיוחלות, נחשקות, מהנות, נעימות ואהובות, הקשורות לתשוקות החושים ומעוררות תאווה. אלו הם חמשת החוטים של הנאות החושים. כעת, ההנאה והשמחה העולות בתלות בחמשת החוטים הללו של הנאות החושים הן ההטבה במקרה של הנאות חושים.
 9. (ב) נזירים, ומהי הסכנה במקרה של הנאות חושים? הנה, נזירים, בשל העיסוק בו בן-שבט מוצא פרנסה – בין אם זה מזכירות,6 חשבונאות, חשבות, חקלאות, מסחר, עבודת אדמה, קשתות, עבודה בשירות המלוכה, או כל עיסוק באשר הוא – עליו להתמודד עם קור, עליו להתמודד עם חום, הוא נפגע ממגע עם זבובי-בקר, יתושים, רוח, שמש, וזוחלים, הוא מסתכן במוות מרעב ומצמא. כעת, זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו,7 אשר הנאות חושים הן הגורם לו, הנאות חושים הן המקור שלו, הנאות חושים הן בסיסו, הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 10. אם לא מגיעה כל תמורה ברכוש לאותו בן-שבט בעודו עובד ועומל ועושה מאמצים כך, הוא מתעצב, מתייפח ומתאבל, הוא בוכה ומכה בחזהו בשיגעון וקורא: 'כל עבודתי לשווא, כל מאמציי עקרים!' כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 11. אם מגיעה תמורה ברכוש בעודו עובד ועומל ועושה מאמצים כך, הוא חווה כאב וצער בהגנה עליו: 'כיצד לא יחטפו ממני את רכושי מלכים או שודדים, ואש לא תשרוף אותו, ומים לא ישטפו אותו, ויורשים עוינים לא יקחו אותו ממני?' ובעוד הוא שומר ומגן על רכושו, מלכים או שודדים חוטפים אותו, או אש שורפת אותו, או מים שוטפים אותו, או יורשים עוינים לוקחים אותו. כך, הוא מתעצב, מתייפח ומתאבל, הוא בוכה ומכה בחזהו בשיגעון וקורא: 'מה שהיה לי, אינו עוד!' כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 12. ובנוסף, עם הנאות חושים כגורם, הנאות חושים כמקור, הנאות חושים כבסיס, פשוט בשל הנאות חושים כגורם – מלכים רבים עם מלכים, אצילים עם אצילים, ברהמינים עם ברהמינים, בעלי-בית עם בעלי-בית; אם רבה עם בן, בן עם אם, אב עם בן, בן עם אב; אח רב עם אח, אח עם אחות, אחות עם אח, חבר עם חבר. וכך במהלך המריבות, ההתקוטטויות, והויכוחים שלהם, הם תוקפים זה את זה באגרופים, רגבי עפר, אלות או סכינים, באמצעותם הם גורמים מוות או כאבי תופת. כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 13. ובנוסף, עם הנאות חושים כגורם… אנשים נוטלים חרבות ומגינים וחגורות קרב של קשתות ואשפות חיצים, ומסתערים בקרב רצחני במערכים כפולים עם חיצים וחניתות מתעופפות, וראשיהם נערפים בחרבות, וכך נגרם מוות או כאבי תופת. כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 14. ובנוסף, עם הנאות חושים כגורם… אנשים נוטלים חרבות ומגינים וחגורות קרב של קשתות ואשפות חיצים, ומסתערים על מבצרים חלקלקים, עם חיצים וחניתות מעופפות וחרבות מבזיקות. ושם הם נפצעים מחיצים ומחניתות ונכווים מנוזלים רותחים ונמחצים ממשקלים כבדים, וראשים נערפים בחרבות, וכך נגרם מוות או כאבי תופת. כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 15. ובנוסף, עם הנאות חושים כגורם… אנשים פורצים לתוך בתים, בוזזים רכוש, גונבים, אורבים בדרכים, מפתים נשים של אחרים, וכאשר הם נתפסים, מלכים מטילים עליהם כל מיני סוגים של עינויים. המלכים מורים להצליף בהם בשוטים, להלקות אותו בקנים, להכות בהם באלות; הם מורים לקטוע להם את הידיים, לקטוע להם את הרגליים, לקטוע להם את הידיים והרגליים, לקטוע להם את האוזניים, לקטוע להם את האף, לקטוע להם את האוזניים ואת האף; הם מורים לשים אותם ב-'סיר הדייסה', לבצע את 'גילוח הצדפה-הממורקת', את 'פי רָאהוּ', את 'הזר הבוער', את 'יד הלהבה', את 'להבות העשב', את 'שמלת הגזע', את 'האנטילופה', את 'קרס הבשר', את 'המטבעות', את 'התמיסה המוחמצת', את 'היתד המסתובבת', את 'מזרן הקש המגולגל',8 והם מורים להתיז עליהם שמן רותח, הם מורים להשליך אותם לטריפה על ידי כלבים, הם מורים לשפד אותם על יתדות בעודם חיים, והם מורים לערוף את ראשיהם בחרבות – וכך נגרם מוות או כאבי תופת. כעת, גם זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום הנראה כאן ועכשיו… אשר הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 16. ובנוסף, עם הנאות חושים כגורם, הנאות חושים כמקור, הנאות חושים כבסיס, עם פשוט הנאות חושים כגורם – אנשים מתנהגים בצורה שגויה בגוף, דיבור ומחשבה. כאשר הם עושים זאת, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הם נולדים מחדש במצבי ביש-מזל, ביעדים של אומללות, בתופת, אפילו בגיהינום. כעת, זוהי הסכנה במקרה של הנאות חושים, סבל עצום בחיים הבאים,9 אשר הנאות חושים הן הגורם לו, הנאות חושים הן מקורו, הנאות חושים הן בסיסו, הגורם לו הוא פשוט הנאות חושים.
 17. (ג) נזירים, ומה הוא המפלט במקרה של הנאות חושים? זוהי ההסרה של התשוקה והתאווה, הזניחה של התשוקה וההשתוקקות כלפי הנאות החושים.10 זהו המפלט במקרה של הנאות חושים.
 18. האפשרות שהפרושים והברהמינים האלה אשר אינם מבינים כפי שהדבר באמת – ההטבה כהטבה, הסכנה כסכנה, המפלט כמפלט במקרה של הנאות חושים, שהם בעצמם יוכלו להבין בשלמות את הנאות החושים או להדריך אחר כך שיוכל להבין בשלמות את הנאות החושים – זה בלתי אפשרי.
 19. גוף חומרי

 20. (א) נזירים, ומה ההטבה במקרה של גוף חומרי?11 נניח והייתה נערה ממעמד האצילים או ממעמד הברהמינים או ממעמד הסוחרים בעלי-הבית, בת חמש עשרה או שש עשרה, שאינה גבוהה מדי או נמוכה מדי, לא רזה מדי ולא שמנה מדי, לא כהה מדי ולא בהירה מדי. האין יופיה וחנהּ בפסגתם?"
 21. "כן, אדוני המכובד."
  "כעת, ההנאה והתענוג העולים באדם בהנתן היופי והחן הללו הם ההטבה במקרה של גוף חומרי.

 22. (ב) נזירים, ומהי הסכנה במקרה של גוף חומרי? מאוחר יותר יתכן והוא יראה את אותה אישה כאשר היא תהיה בת שמונים, תשעים, או מאה שנים, זקנה, נוטה כגג משופע, כפופה, נתמכת במקל הליכה, מתנודדת, שברירית, שנעוריה חלפו, שיניה שבורות, שיערה אפור, שיער דליל, קירחת, מקומטת, כל איבריה מלאי כתמים. מה דעתכם, נזירים? האין יופיה וחנהּ הקודמים נעלמו והסכנה התגלתה?"
 23. "כן אדוני המכובד."
  "נזירים, זוהי הסכנה במקרה של גוף חומרי.

 24. ובנוסף, יתכן והוא יראה את אותה אישה בהיותה מיוסרת, סובלת, וחולה אנושות, שוכבת בתוך השתן והצואה של עצמה, כשעל אחרים להרים ולהושיב אותה. מה דעתכם, נזירים? האין יופיה וחנהּ הקודמים נעלמו והסכנה התגלתה?"
 25. "כן אדוני המכובד."
  "נזירים, זוהי הסכנה במקרה של גוף חומרי.

 26. ובנוסף, יתכן והוא יראה את אותה אישה מושלכת כגופה בשטח קבורה, יום, יומיים או שלושה ימים, מתה, נפוחה, כחלחלה, ומפרישה נוזלים. מה דעתכם, נזירים? האין יופיה וחנהּ הקודמים נעלמו והסכנה התגלתה?"
 27. "כן אדוני המכובד."
  "נזירים, זוהי הסכנה במקרה של גוף חומרי.

 28. – 29. ובנוסף, יתכן והוא יראה את אותה אישה מושלכת כגופה בשטח קבורה, אכולה על ידי עורבים, ניצים, נשרים, כלבים, תנים, או מינים שונים של תולעים… שלד עם מעט בשר ודם מחובר בגידים… שלד ללא בשר ודם מחובר בגידים… עצמות לא מחוברות, מפוזרות בכל הכיוונים – כאן עצם של כף-היד, שם עצם של כף-הרגל, כאן עצם של הקרסול, שם עצם של הברך, כאן עצם של הירך, שם עצם של האגן, כאן עצם של עמוד-השדרה, שם עצם של הגב, ועוד, שם עצם של הכתף, כאן עצם של הגרון, שם עצם של הלסת, כאן עצם של השיניים, ושם עצם של הגולגולת… עם עצמות שהלבינו כצבע קונכיה… עם עצמות בנות שנה בערימה… עם עצמות שהרקיבו והפכו לאבקה. מה דעתכם, נזירים? האין יופיה וחנהּ הקודמים נעלמו והסכנה התגלתה?"

"כן אדוני המכובד."
"נזירים, זוהי הסכנה במקרה של גוף חומרי.

 1. (ג) נזירים, ומהו המפלט במקרה של גוף חומרי? זוהי ההסרה של התשוקה והתאווה, הזניחה של התשוקה והתאווה לגוף חומרי. זהו המפלט במקרה של גוף חומרי.
 2. האפשרות שהפרושים והברהמינים האלה אשר אינם מבינים כפי שהדבר באמת – ההטבה כהטבה, הסכנה כסכנה, המפלט כמפלט במקרה של גוף חומרי, שהם בעצמם יוכלו להבין בשלמות את הגוף החומרי או להדריך אחר כך שיוכל להבין בשלמות את הגוף החומרי – זה בלתי אפשרי.
 3. הרגשות

 4. (א) נזירים, ומה ההטבה במקרה של הרגשות?12 הנה, נזירים, מנותק מהנאות חושים, מנותק ממצבי תודעה מזיקים, נזיר נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הראשונה, המלווה ביישום ראשוני והחזקת התודעה, עם תחושות התעלות ושמחה עילאית הנובעות מהינתקות.13 במצב כזה הוא אינו גורם כאב לעצמו או כאב לאחר, או כאב לשניהם. במצב כזה הוא מרגיש רק הרגשה נטולת כאב. אני אומר שההטבה הגבוהה ביותר במקרה של הרגשות הוא חופש מכאב.
 5. – 35. ובנוסף, עם התפוגגות היישום הראשוני והחזקת התודעה, נזיר נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה השנייה… עם התפוגגות השמחה העילאית… הוא נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה השלישית… עם זניחת הנאה וכאב… הוא נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הרביעית… במצב כזה הוא אינו גורם כאב לעצמו או כאב לאחר, או כאב לשניהם. במצב כזה הוא מרגיש רק הרגשה נטולת כאב. אני אומר שההטבה הגבוהה ביותר במקרה של הרגשות הוא חופש מכאב.
 1. (ב) נזירים, ומהי הסכנה במקרה של הרגשות? הרגשות הן ארעיות, סבל, ונתונות לשינוי. זוהי הסכנה במקרה של הרגשות.
 2. (ג) נזירים, ומהו המפלט במקרה של הרגשות? זוהי ההסרה של תשוקה ותאווה, הזניחה של תשוקה ותאווה כלפי הרגשות. זהו המפלט במקרה של הרגשות.
 3. האפשרות שהפרושים והברהמינים האלה אשר אינם מבינים כפי שהדבר באמת – ההטבה כהטבה, הסכנה כסכנה, המפלט כמפלט במקרה של הרגשות, שהם בעצמם יוכלו להבין בשלמות את ההרגשות או להדריך אחר כך שיוכל להבין בשלמות את ההרגשות – זה בלתי אפשרי."

 

כך אמר המכובד, והנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו.

 


1. הפרשנות מסבירה שמשמעות המונח 'הבנה מלאה' (פַּרִינְּיָא, pariññā) במקרה הזה הוא התגברות (סַמַטִיקַּמַה, samatikkama) או זניחה (פַּהָאנַה, pahāna). הנוודים מתורות אחרות מזהים את ההבנה המלאה של הנאות חושים עם הגְ'הָאנַה הראשונה, ההבנה המלאה של החומריות עם מישורי החיים הלא-חומריים, ואת ההבנה המלאה של הרגשות עם מישורי החיים של חוסר-תפיסה. הבּוּדְּהַה לעומת זאת, מתאר את ההבנה המלאה של הנאות חושים כדרך הלא-חוזר, ואת ההבנה המלאה של החומריות וההרגשות כדרך האַרַהַנְטִיוּת.

2. הטבה: אַסָּאדַה, assāda. גם יתרון, סיפוק, הנאה, טעם.

3. סכנה: אָדִינַבַה, ādīnava. גם חיסרון.

4. מפלט: נִיסַּרַנַה, nissaraṇa. גם עזיבה, זניחה, נטישה, השתחררות.

5. הנאות חושים: קָאמַה, kāma. תאוות חושים, תענוגות החושים, מושא תשוקה. מובן נוסף הוא רשמי-החושים או החושים עצמם. כאן מדובר ביתרונות ובחסרונות שהחושים והתאוות שנוצרות בהסתמך עליהם יוצרות.

6. מזכירות: מוּדָּאיַה, muddāya. העיסוק של מי שאחראי על חתימות, חותמות, וטפסים.

7. 'סבל עצום הנראה כאן ועכשיו': סַנְדִיטְּהִיקוֹ דוּקְּהַה-קְּהַנְדְהוֹ, sandiṭṭhiko dukkhakkhandho.

8. הפרשנות מתארת בהרחבה כל אחת משיטות העינוי האלה.

9. 'סבל עצום בחיים הבאים': סַמְפַּרָאייִקוֹ דוּקְּהַה-קְּהַנְדְהוֹ, samparāyiko dukkhakkhandho).

10. הפרשנות אומרת שנִיבָּאנַה היא ההסרה והזניחה של תשוקה ותאווה להנאות החושים, כי בהתבסס על נִיבָּאנַה, תשוקה ותאווה מוסרות ונזנחות. הדרך של הלא-חוזר היא הגורם שכתוצאה ממנו התשוקה והתאווה כלפי הנאות החושים נזנחות.

11. גוף חומרי: רוּפַּה, rūpa. חומר, חומריות, פיזיות, צורה פיזית, צורה חומרית.

12. הרגשות: וֶדַנָא, vedanā.

13. כדי לחשוף את הסכנה שבהרגשות, הבּוּדְּהַה בוחר את התענוג הארצי הנעלה והמצויין שביניהן – תחושת ההתעלות והשלווה של הגְ'הָאנוֹת, ומראה שאף המצבים הללו הינם ארעיים ולכן בלתי מספקים.