השיחה עם תושבי סָאלָא (MN 41)

Sāleyyaka Sutta || סָאלֶיַּקַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם נדד הבּוּדְּהַה בארץ קוֹסַלַה עם קבוצה גדולה של נזירים, ולבסוף הגיע אל כפר ברהמינים מבני שבט הקוֹסַלַה בשם סָאלָא.
 2. הברהמינים בעלי הבית של סָאלָא שמעו: ״הפרוש גוֹטַמַה, בן הסַקְיָאנִים אשר יצא לפרישות משבט הסַקְיָאן, נודד בארץ קוֹסַלַה מלווה בקבוצה גדולה של נזירים והגיע לסָאלָא. ובכן, שמועות טובות נשמעו על אודות אדון גוֹטַמַה: ׳המכובד הוא אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמיימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. והוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין.׳ ובכן, זה דבר טוב לראות אַרַהַנְטים כאלו.״
 3. וכך הברהמינים בעלי הבית של סָאלָא הלכו אל המכובד. חלקם הביעו כבוד כלפי הבּוּדְּהַה והתיישבו במקום ראוי, חלקם החליפו ברכות עמו, ולאחר ששיחת הנימוסין הזו הסתיימה, התיישבו במקום ראוי. חלקם הביעו מחוות כבוד לברכה כלפי המכובד והתיישבו במקום ראוי. חלקם קראו בשמם ושם שבטם בנוכחותו של המכובד והתיישבו במקום ראוי. וחלקם שמרו על שתיקה והתיישבו במקום ראוי. 
 4. כאשר היו ישובים, אמרו למכובד: ״אדון גוֹטַמַה, מה הם הסיבה והגורם שחלק מהיצורים החיים כאן, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים במצבים של אומללות, ביעדים של צער, בשאול, אפילו בגיהינום? ומה הם הסיבה והגורם שחלק מהיצורים החיים כאן, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים ביעדים של אושר, אפילו בעולמות שמיימיים?״
 5. ״בני בית, בשל התנהגות שלא בהתאם לדְהַמַּה, בשל התנהגות לא נאותה שחלק מהיצורים החיים כאן, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים במצבים של אומללות, ביעדים של צער, בשאול, אפילו בגיהינום. בשל התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, בשל התנהגות נאותה שחלק מהיצורים החיים כאן עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים ביעדים של אושר, אפילו בעולמות שמיימיים.״
 6. ״איננו מבינים את המשמעות המלאה של דברי אדון גוֹטַמַה, אשר דיבר בקצרה מבלי לבאר את המשמעות המלאה. יהיה טוב אם אדון גוֹטַמַה ילמד אותנו את הדְהַמַּה כך שאנו נבין את המשמעות המלאה של דבריו.״

״אם כך, בני בית, הקשיבו היטב ושימו לב למה שאומר.״

״כן, אדון נכבד״, הם השיבו. והמכובד דיבר:

 1. ״בני בית, ישנם שלושה סוגים של התנהגות גופנית שאינה בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה. ישנם ארבעה סוגים של התנהגות מילולית שאינה בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה. ישנם שלושה סוגים של התנהגות מנטלית שאינה בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה.
 2. וכיצד, בני בית, יש שלושה סוגים של התנהגות גופנית שאינה בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה? (1) הנה אדם הורג יצורים חיים, הוא רצחני, עם דם על הידיים, מסור להכאה ולאלימות, חסר רחמים כלפי יצורים חיים. (2) הוא לוקח מה שלא ניתן לו – הוא לוקח בדרך של גניבה את העושר והרכוש של אחרים בכפר או ביער. (3) הוא פועל באופן לא ראוי מתוך תאווה מינית – הוא שוכב עם נשים החיות בחסות אם, אב, אם ואב, אח, אחות, או קרובי משפחה, נשים שיש להן בעל, הנמצאות בחסות חוק, ואפילו עם אלה המעוטרות בזרי אירוסין. כך הם שלושת הסוגים של התנהגות גופנית שלא בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה.
 3. ״וכיצד, בעלי בית, ארבעת הסוגים הללו של התנהגות מילולית אינם בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה? (1) הנה מישהו דובר שקר, כאשר הוא מזומן לאספה או לפגישה, או אל קרוביו, או אל הקולגות שלו, או אל משפחת המלוכה, או מתושאל כעד בדרך זו: ׳ובכן, אישי הטוב, ספר מה שאתה יודע,׳ מבלי לדעת הוא אומר ׳אני יודע׳, או כאשר הוא יודע, הוא אומר ׳אינני יודע׳. מבלי שראה, הוא אומר ׳אני רואה׳, או בעוד שרואה הוא אומר ׳אינני רואה׳. הוא דובר שקר במודעות מלאה לטובת עצמו או לטובתו של אחר, או לשם עניין ארצי אחר. (2) הוא מדבר בזדון. הוא חוזר כאן על מה ששמע במקום אחר במטרה לפלג את אלה מהאחרים, או שהוא חוזר בפני אלה על דברים ששמע במקום אחר במטרה לפלג בין האחרים לאלה. כך הוא מי שמפלג את אלו המאוחדים, יוצר ריבים, נהנה מסכסוכים, שמח מסכסוכים, מתענג על סכסוכים, דובר מילים שיוצרות סכסוכים. (3) הוא מדבר בגסות, אומר מילים קשות, נוקשות, הפוגעות באחרים, מעליבות אחרים, הגובלות בכעס, ואשר לא תומכות בתרגול ריכוז ויציבות מנטלית. (4) הוא מרכל, הוא מדבר בזמנים לא נאותים, אומר דברים לא עובדתיים, אומר דברים חסרי תועלת, אומר דברים המנוגדים לדְהַמַּה ולכללי ההתנהגות. בזמנים לא נאותים הוא אומר דברים חסרי ערך, חסרי היגיון, מופרזים, וחסרי תועלת. כך הם ארבעת סוגי ההתנהגות המילולית שאינם בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה.
 4. וכיצד, בעלי-בית, שלושה הסוגים הללו של התנהגות מנטלית אינם בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה? (1) הנה מישהו חמדן, הוא חומד את העושר והרכוש של אחרים באופן הבא: ׳הלוואי ומה ששייך לאחרים יהיה שלי!׳ (2) או שיש בליבו זדון וכוונות שנאה כך: ׳הלוואי שיבתרו וישחטו את היצורים האלה, הלוואי שהם יפסקו, ייעלמו, ויכחדו!׳ (3) או שיש לו השקפות שגויות, ראייה מעוותת, כך: ׳אין דבר שניתן, אין דבר שמוצע, אין דבר שמוקרב. אין פרי או תוצאה למעשים טובים או רעים. אין העולם הזה, או העולם הבא. אין אם ואין אב. אין יצורים הנולדים ספונטנית. אין פרושים וברהמינים צדיקים בעולם אשר הם בעצמם הבינו והגשימו באמצעות ידיעה ישירה ומכריזים על העולם הזה ועל העולם הבא.׳ כך הם שלושת סוגי ההתנהגות המנטלית שאינם בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה. ובכן בעלי-בית, בשל הסיבה של התנהגות כזאת שאינה בהתאם לדְהַמַּה, בשל הסיבה של התנהגות לא נאותה כזו שחלק מהיצורים החיים כאן, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים במצבים של אומללות, ביעדים של צער, בשאול, אפילו בגיהינום.
 5. בעלי בית, ישנם שלושה סוגי ההתנהגות הגופנית שבהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה. ישנם ארבעה סוגים של התנהגות מילולית שבהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה. ישנם שלושה סוגים של התנהגות מנטלית שבהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 6. וכיצד, בעלי-בית, שלושת סוגי ההתנהגות הגופנית הללו הינם בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה? (1) הנה אדם מסוים זונח הרג יצורים חיים, נמנע מהרג יצורים חיים. עם מקל ונשק מונחים, עדין ואדיב, הוא חי עם חמלה כלפי כל היצורים החיים. (2) לאחר שזנח לקיחה של מה שלא ניתן, הוא נמנע מלקחת מה שלא ניתן לו. הוא לא לוקח בדרך של גניבה עושר ורכוש של אחרים בכפר או ביער. (3) לאחר שזנח התנהגות מינית לא הולמת, הוא נמנע מביצוע התנהגות מינית לא הולמת. הוא לא שוכב עם נשים שעדיין בחסות אם, אב, אם ואב, אח, אחות, או קרובים, שיש לה בעל, אשר מוגנות על פי חוק, או עם אלו שמעוטרות בסמל אירוסין. כך ישנם שלושה סוגים של התנהגות גופנית בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 7. וכיצד, בעלי-בית, ארבעה סוגים אלו של התנהגות מילולית בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה? (1) הנה אדם מסוים זונח דיבור שקרי, נמנע מדיבור שקרי. כאשר הוא מזומן לבית דין, או לפגישה, או בנוכחות קרוביו, או עמיתיו, או בנוכחות משפחת המלוכה, ונשאל כעד כך: ׳ובכן, אישי הטוב, ספר מה שאתה יודע׳, מבלי לדעת הוא אומר ׳אינני יודע׳, אך כאשר הוא יודע, הוא אומר ׳אני יודע׳. מבלי שראה, הוא אומר לא ראיתי׳, אך בעודו רואה הוא אומר ׳אני רואה׳. הוא אינו דובר שקר במודעות מלאה לטובת עצמו או לטובתו של אחר, או לשם עניין ארצי אחר. (2) לאחר שזנח דיבור זדוני, הוא נמנע מלדבר בזדון. הוא אינו חוזר כאן על מה ששמע במקום אחר במטרה לפלג את אלה מהאחרים, הוא גם אינו חוזר בפני אלה על דברים ששמע במקום אחר במטרה לפלג בין האחרים לאלה. כך הוא מי שמאחד את אלו המפולגים, מקדם ידידות ואחדות, נהנה מאחדות, שמח באחדות, מתענג על אחדות, דובר מילים שמקדמות אחדות. (3) לאחר שזנח דיבור גס, הוא נמנע מדיבור גס, הוא מדבר במילים עדינות, נעימות לאוזן, אהובות וחודרות ללב, אדיבות, נחשקות על ידי רבים ומקובלות על רבים. (4) לאחר שזנח רכילות, הוא נמנע מלרכל, הוא מדבר בזמנים נאותים, אומר דברים עובדתיים, אומר דברים בעלי תועלת, מדבר על הדְהַמַּה ועל כללי ההתנהגות. בזמנים נאותים הוא מדבר במילים בעלות ערך שכדאי להזכר בהן, בעלות היגיון, שקולות, ובעלות תועלת. כך הם ארבעת סוגי ההתנהגות המילולית שבהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 8. וכיצד, בעלי-בית, ארבעת סוגים אלו של התנהגות מנטלית בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה? (1) הנה אדם מסוים אינו חמדן, הוא אינו חומד את העושר ואת הרכוש של אחרים באופן הבא: ׳הלוואי ומה ששייך לאחרים יהיה שלי!׳ (2) ליבו חסר זדון וכוונותיו חופשיות משנאה: ׳הלוואי שהאנשים הללו יהיו חופשיים מזדון, כאב ופחד! הלוואי ויחיו באושר!׳ (3) יש לו השקפות נכונות, ראייה בהירה, כך: ׳יש דבר שניתן, יש דבר שמוצע, יש דבר שמוקרב. יש פרי ותוצאה למעשים טובים ורעים. יש את העולם הזה והעולם הבא. יש אם ואב. יש יצורים הנולדים ספונטנית. יש פרושים וברהמינים צדיקים בעולם אשר הם בעצמם הבינו והגשימו באמצעות ידיעה ישירה ומכריזים על העולם הזה ועל העולם הבא.׳ כך הם שלושת סוגי ההתנהגות המנטלית שבהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה. ובכן, בעלי-בית, בשל הסיבה של התנהגות כזו בהתאם לדְהַמַּה, בשל הסיבה של התנהגות נאותה שחלק מהיצורים החיים כאן, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, מופיעים ביעדים של אושר, אפילו בעולמות שמיימיים.
 9. אם, בעלי-בית, מי ששומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה, יאחל: ׳הלוואי שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, אני איוולד בחברת אציליים עושי טוב!׳ ייתכן שלאחר המוות, עם התפרקות הגוף, הוא ייוולד בחברת אציליים עושי טוב. מדוע זאת? מכיוון שהוא שמר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 10. -17 אם, בעלי-בית, מי ששומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה, יאחל: ׳הלוואי שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, אני איוולד בחברת ברהמינים עושי טוב… בחברת בעלי-בית עושי טוב!׳ ייתכן שלאחר המוות, עם התפרקות הגוף, הוא ייוולד בחברת בעלי-בית עושי טוב. מדוע זאת? מכיוון שהוא שמר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 11. -42 אם, בעלי-בית, מי ששומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה, יאחל: ׳הלוואי שעם התפרקות הגוף, לאחר המוות, אני איוולד בחברת הישויות השמיימיות של ארבעת המלכים הגדולים… הישויות השמיימיות של השלושים ושלושה… ישויות היָאמַה… ישויות הטוּסִיטַה… הישויות המתענגות על יצירה… הישויות בעלות הכוח על יצירתם של אחרים… ישויות הבְּרַהְמָא… הישויות הקורנות… הישויות בעלות הקרינה המוגבלת… הישויות בעלות הקרינה הבלתי מוגבלת… הישויות בעלות הקרינה הזורמת… ישויות התהילה… ישויות התהילה המוגבלת… הישויות בעלות התהילה הבלתי מוגבלת… ישויות הזוהר… ישויות הפרי הגדול… ישויות אַבִיַה… ישויות אַטַפַּה… ישויות סוּדַסַּה…. ישויות סוּדַסִּי… ישויות אַקַנִיטְּהַה… ישויות בסיס החלל האינסופי… ישויות בסיס ההכרה האינסופית… ישויות בסיס האין-דבר… ישויות בסיס הלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה!׳ ייתכן שלאחר המוות, עם התפרקות הגוף, הוא ייוולד בחברת ישויות בסיס הלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה!׳ מדוע זאת? מכיוון שהוא שמר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.
 1. אם, בעלי-בית, מי ששומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה, יאחל: ׳הלוואי שבאמצעות שאגשים בעצמי עם ידיעה ישירה שאכנס כאן ועכשיו ואשאר בשחרור התודעה ושחרור באמצעות חוכמה חסרי דופי עם השמדת התחלואים!׳ זה יתכן שבהבנה בעצמו עם ידיעה ישירה, הוא כאן ועכשיו ייכנס וישהה בשחרור חסר דופי של התודעה באמצעות חוכמה עם השמדת התחלואים. מדוע זאת? מכיוון שהוא שומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה.״
 2. כאשר הדבר נאמר, הברהמינים בעלי-הבית של סָאלָא אמרו למכובד: ״נפלא, אדון גוֹטַמַה! נפלא, אדון גוֹטַמַה! אדון גוֹטַמַה הבהיר את הדְהַמַּה בדרכים רבות, כאילו יישר את שהיה הפוך, גילה את שהיה מוסתר, הראה את הדרך למי שאבד, או החזיק מנורה בחשיכה לאלו בעלי העיניים שיוכלו לראות. אנו שמים את מבטחנו באדון גוֹטַמַה, בדְהַמַּה, ובסַנְגְהַה של הנזירים. מהיום אנא מאדון גוֹטַמַה שיקבל אותנו כעוקבים בעלי-בית אשר שמו את מבטחם בו לכל החיים.״