השיחה עם תושבי וֶרַנְגַ׳קַה (MN 42)

Verañjaka Sutta || וֶרַנְגַ׳קַה סוּטַּה

  1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בחורשת גֶ׳טַה שבסָאבַטְּהִי, פארק אַנָאטְהִפִּינְדִיקַה. 
  2. ובכן באותה עת מספר ברהמינים בעלי-בית בני וֶרַנְגַ׳קַה היו בדרכם אל סָאבַטְּהִי לשם עניינים כלשהם. 
  3. -44 [השיחה הזו כמעט זהה לשיחה 41, מלבד שם המקום וֶרַנְגַ׳קַה במקום סָאלָא, והמשפטים ״התנהגות שלא בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות לא נאותה״ (פסקאות 7-10) ו-״התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, התנהגות נאותה״ (פסקאות 11-14), בשיחה הזו נאמר ״מי שאינו שומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, מי שנוהג באופן לא נאות״ ו-״מי ששומר על התנהגות בהתאם לדְהַמַּה, מי שנוהג באופן נאות״.]