השיחה הארוכה על דרך הפעולה (MN 46)

Mahādhammasamādāna Sutta || מַהָא-דְהַמַּה-סַמָאדָאנַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בחורשת גֶ׳טַה, בפארק אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה. שם הוא פנה אל הנזירים כך: ״נזירים״.

״אדון נכבד״, הם השיבו. והמכובד דיבר:

 1. ״נזירים, ברוב המקרים ליצורים החיים יש את המשאלה, הרצון, והכמיהה הללו: ׳הלוואי שדברים לא נעימים להם איננו מייחלים ואותם איננו רוצים היו מתמעטים, בעוד דברים נעימים להם אנו מייחלים ואותם אנו רוצים היו מתרבים!׳. אך אף על פי שיש ליצורים חיים את המשאלה, הרצון, והכמיהה, הללו, דברים לא נעימים להם הם אינם מייחלים ואותם אינם רוצים בהם מתרבים, בעוד דברים נעימים להם הם מייחלים ואותם הם רוצים מתמעטים. ובכן, נזירים, מה לדעתכם הסיבה לכך?״

״אדון נכבד, תורתנו נטועה בך, מובלת על ידך, ואתה הוא משכנה. יהיה זה טוב אם המכובד יבאר את משמעות המילים הללו. לאחר שנשמע זאת מהמכובד, הנזירים יזכרו זאת.״

״אם כך הקשיבו, נזירים, ושימו לב למה שאומר.״

״כן אדון נכבד״, הם השיבו. והבּוּדְּהַה דיבר:

 1. ״הנה, נזירים, אדם רגיל שאינו מלומד [בדְהַמַּה], שאין לו יחס [נאות] כלפי האציליים, שאין בו תבונה ואינו פועל על פי כללי ההתנהגות של הדְהַמַּה שלהם, שאין לו יחס [נאות] לאנשי אמת ואין בו תבונה ואינו פועל על פי כללי ההתנהגות של הדְהַמַּה שלהם – אינו יודע אילו דברים יש לפתח ואילו דברים אין לפתח, הוא אינו יודע אחרי אילו דברים יש לעקוב ואחרי אילו דברים אין לעקוב. מבלי לדעת זאת, הוא מפתח דברים שאין לפתח ואינו מפתח דברים שיש לפתח, הוא עוקב אחר דברים שאין לעקוב אחריהם ואינו עוקב אחר דברים שיש לעקוב אחריהם. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים, להם לא מייחלים ולא רוצים, מתרבים לו, בעוד דברים שנעימים, להם מייחלים ואותם רוצים, מתמעטים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שאינו רואה.
 2. תלמיד אצילי מלומד [בדְהַמַּה], שיש לו יחס [נאות] כלפי האציליים, שיש בו תבונה אשר פועל על פי כללי ההתנהגות של הדְהַמַּה שלהם, שיש לו יחס [נאות] לאנשי אמת ויש בו תבונה והוא פועל על פי כללי ההתנהגות של הדְהַמַּה שלהם – הוא יודע אילו דברים יש לפתח ואילו דברים אין לפתח, הוא יודע אחרי אילו דברים יש לעקוב ואחרי אילו דברים אין לעקוב. מתוך ידיעה זו, הוא מפתח דברים שיש לפתח ואינו מפתח דברים שאין לפתח, הוא עוקב אחר דברים שיש לעקוב אחריהם ואינו עוקב אחר דברים שאין לעקוב אחריהם. מכיוון שהוא עושה זאת, דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתמעטים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתרבים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שרואה.
 3. נזירים, יש את ארבע דרכי פעולה. מהן הארבע? יש דרך פעולה הנעימה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב. יש דרך פעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב. יש דרך פעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה. יש דרך פעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.
 4. ובכן נזירים, אדם בור, שאינו יודע את דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב, אינו מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו כואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.׳ מבלי לדעת זאת, מבלי להבין זאת כפי שזה באמת, האדם הבור מפתח אותה ואינו נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת, דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתרבים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתמעטים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שאינו רואה.
 5. נזירים, אדם בור, שאינו יודע את דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב, אינו מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.׳ מבלי לדעת זאת, מבלי להבין זאת כפי שזה באמת, האדם הבור מפתח אותה ואינו נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת, דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתרבים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתמעטים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שאינו רואה.
 6. נזירים, אדם בור, שאינו יודע את דרך הפעולה המכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה, אינו מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.׳ מבלי לדעת זאת, מבלי להבין זאת כפי שזה באמת, האדם הבור מפתח אותה ואינו נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתרבים לו, בעוד שדברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתמעטים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שאינו רואה.
 7. נזירים, אדם בור, שאינו יודע את דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה, אינו מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.׳ מבלי לדעת זאת, מבלי להבין זאת כפי שזה באמת, האדם הבור מפתח אותה ואינו נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתרבים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתמעטים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שאינו רואה.
 8. ובכן, נזירים, אדם חכם, שיודע את דרך הפעולה המכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב, מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.׳ מתוך ידיעה, כשהוא מבין זאת כפי שזה באמת, החכם אינו מפתח אותה אלא נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת, דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתמעטים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתרבים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שרואה.
 9. נזירים, אדם חכם, שיודע את דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב, מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.׳ מתוך ידיעה, כשהוא מבין זאת כפי שזה באמת, החכם אינו מפתח אותה אלא נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתמעטים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתרבים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שרואה.
 10. נזירים, אדם חכם, שיודע את דרך הפעולה המכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה, מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מכאיבה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.׳ מתוך ידיעה, כשהוא מבין זאת כפי שזה באמת, החכם אינו מפתח אותה אלא נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתמעטים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתרבים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שרואה.
 11. נזירים, אדם חכם, שיודע את דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה, מבין אותה כפי שהיא באמת כך: ׳דרך הפעולה הזו מהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.׳ מתוך ידיעה, כשהוא מבין זאת כפי שזה באמת, החכם אינו מפתח אותה אלא נמנע ממנה. מכיוון שהוא עושה זאת דברים לא נעימים שלא מייחלים להם ולא רוצים אותם מתמעטים לו, בעוד דברים נעימים שמייחלים להם ורוצים בהם מתרבים. מדוע זאת? זה מה שקורה למי שרואה.
 12. ומהי, נזירים, דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב? הנה, נזירים, מישהו השרוי בכאב וצער הורג יצורים חיים, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהרג יצורים חיים. בכאב וצער הוא לוקח מה שלא ניתן, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מלקיחת מה שלא ניתן. בכאב וצער הוא פוגע מינית, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מפגיעה מינית. בכאב וצער הוא משקר, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מאמירת שקר. בכאב וצער הוא משמיץ, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהשמצה. בכאב וצער הוא מדבר בגסות, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מדיבור גס. בכאב וצער הוא מרכל, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מרכילות. בכאב וצער הוא חומד, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מחמדנות. בכאב וצער הוא בעל תודעה מלאת שנאה, והוא חווה כאב וצער כתוצאה משנאה. בכאב וצער הוא בעל השקפות שגויות, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהשקפות שגויות. עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא מופיע במישורי היגון, ביעדים רעים, בעולמות תחתונים, אפילו בגיהינום. זו מכונה דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.
 13. ומהי, נזירים, דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב? הנה, נזירים, מישהו השרוי בהנאה ושמחה, הורג יצורים חיים, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהרג יצורים חיים. בהנאה ושמחה הוא לוקח מה שלא ניתן, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מלקיחת מה שלא ניתן. בהנאה ושמחה הוא פוגע מינית, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מפגיעה מינית. בהנאה ושמחה הוא משקר, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מאמירת שקר. בהנאה ושמחה הוא משמיץ, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהשמצה. בהנאה ושמחה הוא מדבר בגסות, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מדיבור גס. בהנאה ושמחה הוא מרכל, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מרכילות. בהנאה ושמחה הוא חומד, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מחמדנות. בהנאה ושמחה הוא בעל תודעה מלאת שנאה, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה משנאה. בהנאה ושמחה הוא בעל השקפות שגויות, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהשקפות שגויות. עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא מופיע במישורי היגון, ביעדים רעים, בעולמות תחתונים, אפילו בגיהינום. זו מכונה דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.
 14. ומהי, נזירים, דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה? הנה, נזירים, מישהו השרוי בכאב וצער נמנע מלהרוג יצורים חיים, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מהרג יצורים חיים. בכאב וצער הוא נמנע מלקחת מה שלא ניתן, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מלקחת מה שלא ניתן. בכאב וצער הוא נמנע מלפגוע מינית, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מפגיעה מינית. בכאב וצער הוא נמנע מלשקר, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מאמירת שקר. בכאב וצער הוא נמנע מלהשמיץ, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מהשמצה. בכאב וצער הוא נמנע מלדבר בגסות, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מדיבור גס. בכאב וצער הוא נמנע מלרכל, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מרכילות. בכאב וצער הוא נמנע מלחמוד, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהימנעות מחמדנות. בכאב וצער הוא אינו בעל תודעה מלאת שנאה, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מתודעה חסרת שנאה. בכאב וצער הוא בעל השקפות נכונות, והוא חווה כאב וצער כתוצאה מהשקפות נכונות. עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא מופיע ביעד משמח, אפילו בעולמות השמיימיים. זו מכונה דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.
 15. ומהי, נזירים, דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה? הנה, נזירים, מישהו השרוי בהנאה ושמחה נמנע מלהרוג יצורים חיים, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מהרג יצורים חיים. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלקחת מה שלא ניתן, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מלקחת מה שלא ניתן. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלפגוע מינית, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מפגיעה מינית. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלשקר, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מאמירת שקר. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלהשמיץ, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מהשמצה. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלדבר בגסות, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מדיבור גס. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלרכל, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מרכילות. בהנאה ושמחה הוא נמנע מלחמוד, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהימנעות מחמדנות. בהנאה ושמחה הוא אינו בעל תודעה מלאת שנאה, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מתודעה חסרת שנאה. בהנאה ושמחה הוא בעל השקפות נכונות, והוא חווה הנאה ושמחה כתוצאה מהשקפות נכונות. עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא מופיע ביעד משמח, אפילו בעולמות השמיימיים. זו מכונה דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.
 16. נזירים, נניח והיה פרי מלון מריר מעורבב עם רעל, והיה מגיע אדם המעוניין לחיות, לא למות, המעוניין בהנאה וסולד מכאב, והיו אומרים לו: ׳אישי הטוב, המלון המריר הזה מעורבב עם רעל, שתה ממנו אם אתה חפץ בכך. כאשר תשתה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו לא יהיו נעימים לך, ולאחר שתשתה ממנו, אתה תמות או תסבול כאבי תופת.׳ ואז הוא היה שותה ממנו מבלי לשקול את העניין ומבלי לוותר על כך. כאשר הוא היה שותה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו לא היו נעימים לו, ולאחר שהיה שותה ממנו, הוא היה מת או סובל כאבי תופת. בדומה לכך, אני אומר, היא דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.
 17. נניח והיה ספל עשוי ברונזה המכיל משקה בעל צבע, ריח וטעם טובים, אך הוא היה מעורבב עם רעל, והיה מגיע אדם המעוניין לחיות, לא למות, המעוניין בהנאה וסולד מכאב, והיו אומרים לו: ׳אישי הטוב, בספל הברונזה הזה יש משקה בעל צבע, ריח וטעם טובים, אך הוא מעורבב עם רעל, שתה ממנו אם אתה חפץ בכך. כאשר תשתה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו לא יהיו נעימים לך, ולאחר שתשתה ממנו, אתה תמות או תסבול כאבי תופת.׳ ואז הוא היה שותה ממנו מבלי לשקול את העניין ומבלי לוותר על כך. כאשר הוא היה שותה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו היו נעימים לו, ולאחר שהיה שותה ממנו, הוא היה מת או סובל כאבי תופת. בדומה לכך, אני אומר, היא דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בכאב.
 18. נניח והיה שתן מותסס מעורבב עם חומרים מרפאים שונים, והיה מגיע אדם חולה בצהבת, והיו אומרים לו: ׳אישי הטוב, השתן המותסס הזה מעורבב עם חומרים מרפאים שונים, שתה ממנו אם אתה חפץ בכך. כאשר תשתה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו לא יהיו נעימים לך, אך לאחר שתשתה ממנו, אתה תחלים.׳ ואז הוא היה שותה ממנו לאחר ששקל את העניין ומבלי לוותר על כך. כאשר הוא היה שותה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו לא היו נעימים לו, אך לאחר שהיה שותה ממנו, הוא היה מחלים. בדומה לכך, אני אומר, היא דרך הפעולה הכואבת בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.
 19. נניח והיה משקה המכיל גבן חלב, דבש, חמאת גְהִי, וסוכר נוזלי מעורבבים יחד, והיה מגיע אדם החולה בדלקת מעיים חריפה, והיו אומרים לו: ׳אישי הטוב, המשקה הזה מכיל גבן חלב, דבש, חמאת גהי, וסוכר נוזלי מעורבבים יחד, שתה ממנו אם אתה חפץ בכך. כאשר תשתה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו יהיו נעימים לך, ולאחר שתשתה ממנו, אתה תחלים.׳ ואז הוא היה שותה ממנו לאחר ששקל את העניין ומבלי לוותר על כך. כאשר הוא היה שותה ממנו, צבעו, ריחו, וטעמו היו נעימים לו, ולאחר שהיה שותה ממנו, הוא היה מחלים. בדומה לכך, אני אומר, היא דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה.
 20. כפי שבסתיו, בחודש האחרון של העונה הגשומה, כאשר השמיים בהירים ללא עננים, השמש עולה מעל הארץ ומפיגה את כל האפלה בעולם עם הזוהר, הבוהק, והקרינה, כך גם דרך הפעולה המהנה בהווה ומבשילה בעתיד בהנאה מפיגה עם הזוהר, הבוהק והקרינה שלה כל תורה אחרת של פרושים וברהמינים רגילים.״

כך אמר הבּוּדְּהַה, והנזירים היו מרוצים ושמחים מדבריו.