השיחה על ריבוי ההרגשות (MN 59)

Bahuvedanīya Sutta || בַּהוּ-וֶדַנִייַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בסָאבַטְּהִי בחורשת גֶ׳טַה שבפארק אַנָאטְהַפִּינְדִיקַה.
 2. באותה עת הנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה הלך אל המכובד אוּדָאיִין, ולאחר שהביע כבוד כלפיו, התיישב במקום ראוי ושאל:
 3. ״אדון נכבד, כמה סוגים של הרגשות הוצגו על ידי המכובד?״
  שלושה סוגים של הרגשות הוצגו על ידי המכובד, בעל-בית: הרגשה נעימה, הרגשה מכאיבה, והרגשה שאינה נעימה ואינה מכאיבה. שלושת ההרגשות הללו הוצגו על ידי המכובד.״
  ״לא שלושה סוגים של הרגשות הוצגו על ידי הבּוּדְּהַה, המכובד אוּדָאיִין, אלא שני סוגים של הרגשות הוצגו על ידי הבּוּדְּהַה: הרגשה נעימה והרגשה מכאיבה. ההרגשה הזו שאינה נעימה ואינה מכאיבה הוצגה על ידי הבּוּדְּהַה כסוג של עונג נעלה ושליו.״
  פעם שניה ופעם שלישית המכובד אוּדָאיִין ביטא את עמדתו, ובפעם שניה ושלישית הנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה ביטא את עמדתו שלו. אך המכובד אוּדָאיִין לא הצליח לשכנע את הנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה וכך גם הנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה לא הצליח לשכנע את המכובד אוּדָאיִין.
 4. המכובד אָנַנְדַה שמע את שיחתם. ולאחר מכן הלך אל הבּוּדְּהַה, ולאחר שהביע כבוד כלפיו, התיישב במקום ראוי ודיווח לו על כל השיחה בין המכובד אוּדָאיִין והנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה. לאחר שסיים, הבּוּדְּהַה אמר למכובד אָנַנְדַה:
 5. ״אָנַנְדַה, למען האמת, הייתה זו פעולה נכונה שהנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה לא קיבל את טענתו של אוּדָאיִין, והייתה זו פעולה נכונה שאוּדָאיִין לא קיבל את טענתו של הנגר פַּנְצַ׳קַנְגַה. הצגתי שני סוגים של הרגשות בהצגת דברים אחת, והצגתי שלושה סוגים של הרגשות בהצגת דברים אחרת, והצגתי חמישה סוגים של הרגשות בהצגה נוספת, והצגתי שישה סוגים של הרגשות בהצגת דברים נוספת, והצגתי שמונה עשרה סוגים של הרגשות בהצגת דברים נוספת, והצגתי שלושים וששה סוגים של הרגשות בהצגה נוספת, והצגתי מאה ושמונה סוגים של הרגשות בהצגת דברים נוספת. כך הייתה הדְהַמַּה שהסברתי בהצגות שונות.
  מאחר והדְהַמַּה הוצגה על ידי כך בהזדמנויות שונות, ניתן לצפות שיהיו כאלו שלא יודו, יאפשרו, ויקבלו מה שנאמר כראוי ונוסח נכונה על ידי אחרים ושהם יובילו לוויכוח, התנצחות, וסכסוך, ודקירות בפגיונות מילוליים. אך יש לצפות ממי שמודה, מאפשר, ומקבל מה שנאמר כראוי ונוסח נכונה על ידי אחרים שהם יחיו באחווה, בהערכה הדדית, ללא ריבים, תוך שהם מתערבבים כמו חלב ומים, ורואים זה את זה בעיניים טובות.
 6. אָנַנְדַה, יש את חמשת מיתרי תענוגות החושים. מה הם החמישה? צורות הנתפסות על ידי העין אליהן מייחלים, אותן חושקים, מהנות ורצויות, המחוברות לתשוקות חושיות ומעוררות תאווה. צלילים הנתפסים באוזניים אליהם מייחלים, אותם חושקים, מהנים,ורצויים, המחוברים לתשוקות חושיות ומעוררים תאווה. ריחות הנתפסים באף אליהם מייחלים, אותם חושקים, מהנים ורצויים, המחוברים לתשוקות חושיות ומעוררים תאווה. טעמים הנתפסים בלשון אליהם מייחלים, אותם חושקים, מהנים ורצויים, המחוברים לתשוקות חושיות ומעוררים תאווה. תחושות מגע הנתפסות בגוף אליהן מייחלים, אותן חושקים, מהנות ורצויות, המחוברות לתשוקות חושיות ומעוררות תאווה. אלו הם חמשת מיתרי תענוגות החושים. וכך, ההנאה והשמחה שמופיעות בתלות בחמשת המיתרים הללו של תענוגות החושים מכונות הנאות חושים.
 7. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, די מבודד מתשוקות חושים, מבודד ממצבים-מנטליים שליליים, נזיר נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הראשונה, המלווה במחשבה יזומה ובמחשבה לא-יזומה, מלווה בתחושות התעלות ושמחה עילאית הנובעות מהינתקות. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 8. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם הדממת המחשבה-היזומה והמחשבה-הלא-יזומה, נזיר נכנס ושוהה בגְ‘הָאנַה השנייה המלווה בשלווה פנימית וחד-נקודתיות, ובה התודעה חופשיה ממחשבה יזומה וממחשבה לא-יזומה, ומכילה תחושות התעלות ושמחה עילאית הנולדות מריכוז. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 9. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התפוגגות השמחה העילאית, נזיר נותר בשוויון-נפש, בקשב ובהבנה מלאה, וחווה את השמחה העילאית בגופו, והוא נכנס ושוהה בגְ‘הָאנַה השלישית, אשר עליה אומרים האציליים: 'מאושר הוא החי בקשב ובשוויון-נפש‘. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 10. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם זניחת הנאה וכאב, ונטישת שמחה ועצב קודמים, נזיר נכנס ושוהה בגְ'הָאנַה הרביעית, נטולת ההנאה והכאב ומטוהרת בקשב ובשוויון-נפש. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 11. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התעלות מלאה על תפיסת חומר, עם העלמות התפיסה החושית, עם חוסר תשומת לב לתפיסת הריבוי, במודעות לתפיסה ש׳חלל הוא אינסופי׳, נזיר נכנס ושוהה בבסיס אינסופיות החלל. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 12. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התעלות מלאה על תפיסת בסיס אינסופיות-החלל, במודעות לתפיסה ש׳תודעה היא אינסופית׳, נזיר נכנס ושוהה בבסיס אינסופיות-התודעה. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 13. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התעלות מלאה על תפיסת בסיס אינסופיות-התודעה, במודעות לתפיסה ש׳אין דבר׳, נזיר נכנס ושוהה בבסיס האין-דבר. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 14. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התעלות מלאה על תפיסת בסיס ׳האין-דבר׳, נזיר נכנס ושוהה בבסיס הלא-תפיסה-ולא-חוסר- תפיסה. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 15. אם מישהו יאמר: ׳זוהי ההנאה והשמחה הגדולים ביותר שיצורים חיים יכולים לחוות׳, לא אסכים עמו. מדוע? מאחר ויש סוג אחר של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הזו. ומה הוא הסוג האחר הזה של הנאה? הנה, אָנַנְדַה, עם התעלות מלאה על תפיסת בסיס הלא-תפיסה-ולא-חוסר-תפיסה, נזיר נכנס ושוהה בחידלון- התפיסה-וההרגשה. זהו הסוג האחר הזה של הנאה שהוא נעלה ונשגב מההנאה הקודמת.
 16. יתכן, אָנַנְדַה, שפרושים מאמונות אחרות ידברו כך: ׳הפרוש גוֹטַמַה מדבר על חידלון-התפיסה-וההרגשה ומתאר זאת כהנאה. מה זה וכיצד הדבר?׳ לפרושים מאמונות אחרות המדברים כך יש לומר: ׳חברים, המכובד מתאר הנאה לא רק בהתייחס להרגשה נעימה, אלא הנאה ככל סוג של הנאה בכל מקום ובכל דרך שניתן למצוא אותה.׳״

  כך אמר הבּוּדְּהַה, והמכובד אָנַנְדַה היה מרוצה ושמח מדבריו של המכובד.