השיחה על הפרוש-כלב (MN 57)

Kukkuravatika Sutta || קוּקּוּרַבַטִיקַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בארץ הקוֹלִייַנִים היכן שהייתה עיר קוֹלִייַנִית בשם הַלִידַּה-וַסַנַה.
 2. אז פּוּנַה, בן הקוֹלִייַנִים, פרוש-פר, וגם סֶנִייַה, פרוש-כלב עירום, הלכו אל המכובד. פּוּנַה, הפרוש-פר, ברך את המכובד בכבוד והתיישב במקום ראוי, בעוד סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום, החליף עמו ברכות נימוסין, ולאחר שהסתיימה שיחת הנימוסין הנעימה גם הוא התיישב במקום ראוי והתכרבל כמו כלב. פּוּנַה, הפרוש-פר, אמר למכובד: ״אדון נכבד, סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום הזה עושה דבר שקשה לעשותו: הוא אוכל מזון כאשר משליכים אותו על האדמה. הוא לקח על עצמו את התרגול הזה של התנהגות ככלב זה זמן רב. מה יהיה גורלו? מה יהיה יעדו העתידי?״
  ״די, פּוּנַה, הנח לזה. אל נא תשאל אותי על כך.״
  פעם שניה… ופעם שלישית, פּוּנַה, הפרוש-פר, אמר למכובד: ״אדון נכבד, סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום הזה עושה דבר שקשה לעשותו: הוא אוכל מזון כאשר משליכים אותו על האדמה. הוא לקח על עצמו את התרגול הזה של התנהגות ככלב זה זמן רב. מה יהיה גורלו? מה יהיה יעדו העתידי?״
  ״ובכן, מאחר ולא יכולתי להניא אותך כשאמרתי ׳די, פּוּנַה, הנח לזה. אל נא תשאל אותי על כך.׳ אשיב לך כעת:
 3. הנה, פּוּנַה, מישהו מפתח התנהגות-כלב באופן מלא וללא הפסקה, הוא מפתח הרגלי-כלב באופן מלא וללא הפסקה, הוא מפתח תודעת-כלב באופן מלא וללא הפסקה, תפקוד-כלב באופן מלא וללא הפסקה. לאחר שהוא נוהג כך, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא נולד בחברת כלבים. אך אם יש לו השקפה כזו: ׳באמצעות ההתנהגות הזו ושמירה על נדרים או סגפנות או חיים רוחניים מעין אלו, אהפוך לישות שמיימית אדירה או ישות שמיימית פחותה כלשהי׳, במקרה זה, זוהי השקפה שגויה. ובכן, קיימים שני יעדים אפשריים למי שמאמין בהשקפה שגויה, אני אומר: גיהינום, או ממלכת החיות. וכך, פּוּנַה, אם חייו כפרוש-כלב יצליחו, זה יוביל אותו להיוולד בחברת כלבים, ואם יכשל, זה יוביל אותו לגיהינום.״
 4. כאשר הדבר נאמר, סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום זעק ופרץ בבכי. ואז אמר המכובד לפּוּנַה, בן הקוֹלִייַנִים, הפרוש-פר: ״פּוּנַה, לא יכולתי להניא אותך כשאמרתי ׳די, פּוּנַה, הנח לזה. אל נא תשאל אותי על כך.׳ [וסֶנִייַה השיב:]
  ״אדון נכבד, אינני בוכה בגלל שהמכובד אמר זאת עלי, אלא מאחר שזמן רב עבר מאז לקחתי על עצמי את התרגול של חיי-כלב. אדון נכבד, פּוּנַה הזה, בן הקוֹלִייַנִים, הינו פרוש-פר. הוא לקח על עצמו לפני זמן רב את התרגול של חיי-פר. מה יהיה גורלו? מה יהיה יעדו העתידי?״
  ״הנח לזה, סֶנִייַה. אל נא תשאל אותי על כך.״
  פעם שניה… ופעם שלישית, סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום, שאל את המכובד: ״אדון נכבד, פּוּנַה הזה, בן הקוֹלִייַנִים, הינו פרוש-פר. הוא לקח על עצמו לפני זמן רב את התרגול של חיי-פר. מה יהיה גורלו? מה יהיה יעדו העתידי?״
  ״ובכן, סֶנִייַה, מאחר ואינני יכול להניא אותך כשאני אומר: ׳די, סֶנִייַה, הנח לזה. אל נא תשאל אותי על כך.׳ אשיב לך כעת:
 5. הנה, סֶנִייַה, מישהו מפתח התנהגות-פר באופן מלא וללא הפסקה, הוא מפתח הרגלי-פר באופן מלא וללא הפסקה, הוא מפתח תודעת-פר באופן מלא וללא הפסקה, תפקוד-פר באופן מלא וללא הפסקה. לאחר שהוא נוהג כך, עם התפרקות הגוף, לאחר המוות, הוא נולד בחברת פרים. אך אם יש לו השקפה כזו: ׳באמצעות ההתנהגות הזו ושמירה על נדרים או סגפנות או חיים רוחניים מעין אלו, אהפוך לישות שמיימית אדירה או ישות שמיימית פחותה כלשהי׳, במקרה זה, זוהי השקפה שגויה. ובכן, קיימים שני יעדים אפשריים למי שמאמין בהשקפה שגויה, אני אומר: גיהינום, או ממלכת החיות. וכך, סֶנִייַה, אם חייו כפרוש-פר יצליחו, זה יוביל אותו להיוולד בחברת פרים, ואם יכשל, זה יוביל אותו לגיהינום.״
 6. כאשר הדבר נאמר, פּוּנַה, בן הקוֹלִייַנִים, הפרוש-פר, זעק ופרץ בבכי. ואז אמר המכובד לסֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום: ״סֶנִייַה, לא יכולתי להניא אותך כשאמרתי ׳די, סֶנִייַה, הנח לזה. אל נא תשאל אותי על כך.׳
  [ופּוּנַה השיב:] ״אדון נכבד, אינני בוכה בגלל שהמכובד אמר זאת עלי, אלא מאחר שזמן רב עבר מאז לקחתי על עצמי את התרגול של חיי-פר. אדון נכבד, יש בי אמון בבּוּדְּהַה כך: ׳המכובד הוא בעל היכולת ללמד אותי את הדְהַמַּה בדרך כזו שאוכל לזנוח את חיי-הפר, ושסֶנִייַה, הפרוש-כלב, יוכל לזנוח את חיי-הכלב.׳״
  ״אם כך, פּוּנַה, הקשב ושים לב היטב לדבריי.״
  ״כן, אדון נכבד״, הוא השיב. והמכובד אמר:
 7. ״פּוּנַה, יש ארבעה סוגים של פעולה שהוכרזו על ידי לאחר שהבנתי אותם בעצמי בידיעה ישירה. מה הם הארבעה? יש פעולה כהה עם תוצאה כהה, יש פעולה בהירה עם תוצאה בהירה, יש פעולה כהה-ובהירה עם תוצאה כהה-ובהירה, ויש פעולה שאינה כהה ואינה בהירה ותוצאתה אינה כהה ואינה בהירה – פעולה המובילה להכחדת הפעולה.
 8. ומהי, פּוּנַה, פעולה כהה עם תוצאה כהה? הנה מישהו עושה תופעה גופנית פוגענית, תופעה מילולית פוגענית, תופעה מנטלית פוגענית, הוא מופיע בעולם של פגע. לאחר שהוא נולד בעולם של פגע, הוא בא במגע עם דברים פוגעניים. לאחר שהוא בא במגע עם דברים פוגעניים, הוא מרגיש הרגשות פוגעניות, בעיקר כאב, כפי שבמקרה של יצורים החיים בגיהינום. כך ההופעה המחודשת של יצור חי תלויה בו: כל אחד נולד מחדש על פי הפעולות שהוא עושה. כאשר מישהו נולד מחדש, מגע נוגע בו. כך אני אומר שיצורים חיים הינם היורשים של פעולותיהם. זה נקרא פעולה כהה עם תוצאות כהות. 
 9. פּוּנַה, ומהי פעולה בהירה עם תוצאה בהירה? הנה מישהו עושה תופעה גופנית לא פוגענית, תופעה מילולית לא פוגענית, תופעה מנטלית לא פוגענית. לאחר שעשה תופעה גופנית לא פוגענית, תופעה מילולית לא פוגענית, תופעה מנטלית לא פוגענית, הוא נולד בעולם ללא פגע. לאחר שהוא נולד בעולם ללא פגע, הוא בא במגע עם דברים לא פוגעניים. לאחר שהוא בא במגע עם דברים לא פוגעניים, הוא מרגיש הרגשות לא פוגעניות, בעיקר הנאה, כמו במקרה של הישויות השמיימיות בעלות הזוהר הבוהק. כך ההופעה המחודשת של יצור חי הינה תלויה בו: כל אחד נולד מחדש על פי הפעולות שהוא עושה. כאשר מישהו נולד מחדש, מגע נוגע בו. כך אני אומר שיצורים חיים הינם היורשים של פעולותיהם. זה נקרא פעולה בהירה עם תוצאות בהירות.
 10. פּוּנַה, ומהי פעולה כהה-ובהירה עם תוצאה כהה-ובהירה? הנה מישהו עושה תופעה גופנית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית, תופעה מילולית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית, תופעה מנטלית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית. לאחר שעשה תופעה גופנית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית, תופעה מילולית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית, תופעה מנטלית שהיא גם פוגענית וגם לא פוגענית, הוא נולד בעולם שיש בו גם פגע וגם חסר פגע. לאחר שהוא נולד בעולם שיש בו גם פגע וגם חסר פגע, הוא בא במגע גם עם דברים פוגעניים וגם עם לא פוגעניים. לאחר שהוא בא במגע גם עם דברים פוגעניים וגם עם לא פוגעניים, הוא מרגיש הרגשות פוגעניות ולא פוגעניות, עירוב של כאב והנאה, כמו במקרה של בני אדם, חלק מהישויות השמיימיות וחלק מהיצורים בעולמות התחתונים. כך ההופעה המחודשת של יצור חי הינה תלויה בו: כל אחד נולד מחדש על פי הפעולות שהוא עושה. כאשר מישהו נולד מחדש, מגע נוגע בו. כך אני אומר שיצורים חיים הינם היורשים של פעולותיהם. זה נקרא פעולה כהה-ובהירה עם תוצאות כהות-ובהירות.
 11. פּוּנַה, ומהי פעולה שאינה כהה ואינה בהירה עם תוצאה שאינה כהה ואינה בהירה, פעולה המובילה להכחדת הפעולה? הנה הכוונה לזניחת הפעולה הכהה עם תוצאה כהה, והכוונה לזניחת הפעולה הבהירה עם תוצאה בהירה, והכוונה לזניחת הפעולה הכהה-ובהירה: זו מכונה פעולה שאינה כהה ואינה בהירה עם תוצאה שאינה כהה ואינה בהירה, פעולה המובילה להכחדת הפעולה. אלו הם ארבעת סוגי הפעולה שהוכרזו על ידי לאחר שהבנתי אותם בעצמי בידיעה ישירה.״
 12. כאשר הדבר נאמר, פּוּנַה, בן הקוֹלִייַנִים, הפרוש-פר, אמר למכובד: ״מדהים, אדון נכבד! מדהים, אדון נכבד! המכובד הפך את הדְהַמַּה לברורה בדרכים רבות, כאילו הוא יישר את מה שהיה הפוך, או גילה את מה שהיה חבוי, או הציג את הדרך למי שאבד, או החזיק מנורה באפילה עבור בעלי ראייה על מנת שיוכלו לראות צורות. אני שם את מבטחי בבּוּדְּהַה, בדְהַמַּה, ובקהילת הנזירים. מהיום אנא שהמכובד יזכור אותי כעוקב בעל-בית אשר שם בו את מבטחו לכל חייו.״
 13. אך סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום אמר למכובד: ״מדהים, אדון נכבד! מדהים, אדון נכבד! המכובד הפך את הדְהַמַּה לברורה בדרכים רבות, כאילו הוא יישר את מה שהיה הפוך, או גילה את מה שהיה חבוי, או הציג את הדרך למי שאבד, או החזיק מנורה באפילה עבור בעלי ראייה על מנת שיוכלו לראות צורות. אני שם את מבטחי בבּוּדְּהַה, בדְהַמַּה, ובקהילת הנזירים. אני מבקש לצאת לפרישות תחת המכובד, לקבל את ההסמכה המלאה.״
 14. ״סֶנִייַה, מי שקודם לכן השתייך לאמונה רוחנית אחרת ומעוניין לצאת לפרישות ובהסמכה המלאה בדְהַמַּה ובשיטת האימון הזו יצטרף על תנאי למשך ארבעה חודשים. בסיומם של ארבעת החודשים, אם הנזירים יהיו מרוצים ממנו, הם יעניקו לו את היציאה לפרישות וההסמכה המלאה לדרגת נזיר. אך אני רואה גם מקום לקביעות על בסיס אישי בעניין.״
  ״אדון נכבד, אם מי שהשתייך קודם לכן לאמונה רוחנית אחרת ומעוניין לצאת לפרישות ובהסמכה המלאה בדְהַמַּה והאימון הרוחני האלה מחויב להצטרף על תנאי לארבעה חודשים, ואם בסיומם של ארבעת החודשים, אם הנזירים יהיו מרוצים ממנו, הם יעניקו לו את היציאה לפרישות וההסמכה המלאה לדרגת נזיר – אזי אני אצטרף על תנאי למשך ארבע שנים, ובסיומם אם הנזירים יהיו מרוצים ממני, שיעניקו לי את היציאה לפרישות ואת ההסמכה המלאה כנזיר מן המניין.״
 15. וכך סֶנִייַה, הפרוש-כלב העירום יצא לפרישות תחת המכובד, וקיבל את ההסמכה המלאה. וזמן קצר לאחר הסמכתו המלאה, בעודו חי בבדידות, במנותק, עם נחישות, להט, והתכוונות, המכובד סֶנִייַה, לאחר שהגשים בעצמו דרך ידיעה ישירה, כאן ועכשיו, נכנס ושהה במטרה הנעלה של החיים הרוחניים אשר לשמה בן-שבט יוצא לפרישות נכונה מחיי-בית לחוסר-בית. הוא ידע באופן ישיר: ״הלידה הושמדה, החיים הרוחניים הגיעו לקיצם, מה שהיה לעשות נעשה, אין עוד דבר לעשות, לא תהיה לידה נוספת.״ והמכובד סֶנִייַה הפך לאחד מהארהנטים.