השיחה הקצרה על רועה הבקר (MN 34)

Cūlagopālaka Sutta | צ׳וּלַה גוֹפָּאלַקַה סוּטַּה

 1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה בארץ הוַגִּ׳ינִים באוּקָּאצֶ׳לָא, על גדות נהר הגנגס. שם הוא פנה אל הנזירים ואמר: ״נזירים״,

״אדון נכבד״, הם השיבו. והמכובד דיבר:

 1. ״נזירים, פעם היה רועה בקר טיפש מארץ מַגַדְהַה, שבחודש האחרון של עונת הגשמים, בסתיו, מבלי לבחון את הגדה הקרובה או הרחוקה של נהר הגנגס, הוביל את הבקר אל הגדה השנייה בארץ הוִידֶהִים בנקודה בה אין אזור מעבר של מים רדודים. וכך קרה שהבקר התקבץ במרכז הזרם של נהר הגנגס, ולבסוף הם נספו באסון. מדוע זאת? מכיוון שרועה הבקר הטיפש מארץ מַגַדְהַה, בחודש האחרון של עונת הגשמים, בסתיו, מבלי לבחון את הגדה הקרובה או הרחוקה של נהר הגנגס, הוביל את הבקר אל הגדה השנייה בארץ הוִידֶהִים בנקודה בה אין אזור מעבר של מים רדודים.
 2. נזירים, כך גם עם הפרושים והברהמינים הללו חסרי התבונה בעולם הזה ובעולם הבא, חסרי התבונה במה שבשליטתו של מָארַה ובמה שמעבר לשליטתו של מָארַה, חסרי התבונה בתחום המוות ובמה שמעבר לתחום המוות – הדבר יוביל לנזק ולסבל לטווח ארוך לאלו אשר חושבים שיש להקשיב להם ולתת בהם אמון.
 3. נזירים, פעם היה רועה בקר חכם מארץ מַגַדְהַה, שבחודש האחרון של עונת הגשמים, בסתיו, לאחר שבחן את הגדה הקרובה והרחוקה של נהר הגנגס, הוביל את הבקר אל הגדה השנייה בארץ הוִידֶהִים בנקודה בה היה אזור מעבר של מים רדודים. הוא שלח את הפרים, האבות והמנהיגים של העדר להיכנס ראשונים והם פילסו את דרכם בזרם הגנגס והגיעו בבטחה אל הגדה השנייה. לאחר מכן הוא גרם לבקר החזק ולבקר שנועד לאילוף להיכנס, וגם הם פילסו את דרכם בזרם הגנגס והגיעו בבטחה אל הגדה השנייה. הוא גרם לעגלים ולפרים הצעירים להיכנס לאחר מכן, וגם הם פילסו את דרכם בזרם הגנגס וצלחו בבטחה אל הגדה השנייה. הוא גרם לעגלות ולפרי הבקר החלשים להיכנס לאחר מכן, וגם הם פילסו את דרכם בזרם הגנגס והגיעו בבטחה אל הגדה השנייה. אף היה שם באותה עת עגל עדין שרק נולד, ובעוד אימו מעודדת אותו בעזרת געיותיה, גם הוא פילס את דרכו בזרם הגנגס וצלח בבטחה אל הגדה השנייה. מדוע זאת? מכיוון שרועה הבקר החכם מארץ מַגַדְהַה, בחודש האחרון של עונת הגשמים, בסתיו, לאחר שבחן את הגדה הקרובה ואת הגדה הרחוקה של נהר הגנגס, הוביל את הבקר אל הגדה השנייה בארץ הוִידֶהִים בנקודה בה היה אזור מעבר של מים רדודים.
 4. נזירים, כך גם הפרושים והברהמינים בעלי התבונה בעולם הזה ובעולם שמעבר, בעלי התבונה בשליטתו של מָארַה ובמה שמעבר לשליטתו של מָארַה, בעלי התבונה בתחום המוות ובמה שמעבר לתחום המוות – הדבר יוביל לרווחה ולאושר לטווח ארוך לאלו אשר חושבים שיש להקשיב להם ולתת בהם אמון.
 5. נזירים, כפי שהפרים, האבות והמנהיגים של השבט, פילסו את דרכם בזרם הגנגס וצלחו בבטחה אל הגדה השנייה, כך גם, הנזירים הללו האַרַהַנְטִים עם תחלואים מושמדים, אשר חיו את החיים הרוחניים במלואם, עשו את שהיה לעשות, הורידו את העול, והגשימו את יעדם, השמידו את שלשלאות הקיום, והשתחררו לגמרי דרך ידיעה סופית – באמצעות פילוס דרך בזרמו של מָארַה, הם צלחו בבטחה אל הגדה השנייה.
 6. כפי שהבקר החזק והבקר שנועד לאילוף פילסו את דרכם בזרמו של הגנגס וצלחו בבטחה אל הגדה השנייה, כך גם הנזירים הללו אשר עם השמדת חמשת התחלואים הנמוכים יופיעו ספונטנית [במשכנים הטהורים] ושם יגשימו נִיבָּאנַה סופית מבלי לשוב מהעולם ההוא. באמצעות פילוס דרכם בזרמו של מָארַה הם יצלחו בבטחה אל הגדה השנייה.
 7. כפי שהעגלים והפרים הצעירים פילסו את דרכם בזרמו של הגנגס וצלחו בבטחה אל הגדה השנייה, כך גם הנזירים הללו אשר עם השמדת שלוש השלשלאות והחלשת התשוקה, השנאה, והאשליה, הינם חוזרים-פעם-אחת, וישובו לעולם הזה לשים קץ לסבל. באמצעות פילוס דרכם בזרמו של מָארַה גם הם יצלחו בביטחה אל הגדה השנייה.
 8. כפי שהעגלים הצעירים והעגלים היונקים פילסו את דרכם בזרמו של הגנגס והגיעו בבטחה אל הגדה השנייה, כך גם הנזירים הללו עם השמדת שלושת התחלואים, הינם נכנסים-לזרם, לא עוד נתונים לגיהינום, כבולים [לשחרור]ֿ, מתקדמים לעבר התעוררות – עם פילוס דרכם בזרמו של מָארַה גם הם יצלחו בבטחה אל הגדה השנייה.
 9. כפי שעגל צעיר שרק נולד, שאימו עודדה אותו בגעיות, פילס את דרכו בזרם הגנגס וצלח מעבר אל הגדה השנייה, כך גם נזירים עוקבי-דְהַמַּה ועוקבים-בעלי-אמונה – עם פילוס דרכם בזרמו של מָארַה גם הם יצלחו בבטחה אל הגדה שמעבר.
 10. נזירים, אני בעל תבונה בעולם הזה ובעולם הבא, בעל תבונה בשליטתו של מָארַה ובמה שמעבר לשליטתו של מָארַה, בעל תבונה בתחום המוות ובמה שמעבר לתחום המוות. הדבר יוביל לרווחה ואושר לטווח ארוך את אלו שחושבים שעליהם להקשיב לי ולתת בי אמון.״
 11. כך אמר המכובד. וכאשר הבּוּדְּהַה אמר זאת, המשיך המורה:

״הן העולם הזה והן העולם שמעבר

מתוארים היטב על ידי מי שיודע,

ומה שעדיין בשליטתו של מָארַה

ומה שמחוץ לשליטתו של המוות.

בידיעה ישירה של העולם,

הוא – הער, המבין,

פתח את הדלת אל האלמוות 

כך שביטחון הנִיבָּאנַה ניתן להגשמה.

כי זרמו של מָארַה נפרץ כעת,

נתיבו נחסם, קנהו הוסר.

שימחו נא, נזירים, שמחה רבה,

ושימו את ליבכם היכן שביטחון קיים.