לב פתוח – הקדשה

הקדשה

הלוואי ולב פתוח, תודעה צלולה יועיל לבעלי תודעה רבים. הלוואי ובכל אחד אשר פשוט רואה, נוגע או מדבר על ספר זה יגדלו טוּב-לב אוהב, חמלה ולב מיטיב. ובתורם, הלוואי ואף הם יגרמו לרבים אחרים לפתח לב מיטיב. בדרך זו, הלוואי וכולם ייהנו משביעות רצון מלאה ושלום, והלוואי ויגשימו הארה בסופו של דבר.

– טובטן זופה רינפוצ'ה המכובד